Крок 2 (2013) ФармаціяСкачати 267.34 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір267.34 Kb.
Крок 2 (2013) Фармація

Фармацевтична хімія (частина 2)

1
Хімік ОТК ідентифікує субстанцію рутина відповідно до вимог АНД. Наявність залишку глюкози підтверджено за допомогою мідно-тартратного реактиву (реактиву Фелінга) за утворенням:

A цегельно-червоного осаду
B темно-синього осаду
C синьо-фіолетового осаду
D темно-сірого осаду
E сріблясто-блакитного осаду
2
Фармацевтичне підприємство випускає розчин кордіаміну. При проведенні контролю його якості хімік-аналітик визначив кількісний вміст методом рефрактометрії. Для цього він виміряв:

A показник заломлення


B в'язкість
C щільність
D інтенсивність поглинання
E кут обертання
3

Вкажіть, який з наведених алкалоїдів даватиме позитивний результат в реакції на ксантини (мурексидної проби)

A кофеїн

B атропіну сульфат

C папаверину гідрохлорид

D хініну сульфат

E ефедрину гідрохлорид
4

Для кількісного визначення лікарських речовин з групи сульфаніламідів застосовують титрування натрію нітритом , тому що їх молекули містять

A первинну ароматичну аміногрупу

B альдегідну групу

C гідроксильну групу

D карбоксильну групу

E карбонільну групу
5

Виберіть лікарську речовину, яку можна визначити методом перманганатометрії

A пероксид водню

B сульфат магнію

C нікотинова кислота

D парацетамол

E новокаїн
6

Атропіну сульфат згідно АНД титрують розчином хлорної кислоти у середовищі безводної оцтової кислоти в присутності індикатора:

A кристалічного фіолетового

B тимолового синього

C фенолфталеїну

D метилоранжу

E метиленового синього
7
Наявність у складі лікарської форми катіона феруму(II) може бути підтверджено провізором-аналітиком аптеки за допомогою:

A розчину амоній сульфіду


B розчину натрій хлориду
C розчину магній сульфату
D розчину калій броміду
E розчину натрій нітрату
8
Для експрес-визначення катіона феруму(ІІІ) спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії може скористатися реакцією з:

A розчином калій фероцианіду Fe(ІІ)


B розчином кобальт нітрату
C розчином натрій хлориду
D розчином кальцій хлориду
E розчином цинк сульфату
9
Ґрунтуючись на наявності в структурі лікарської речовини альдегідної групи,яка виявляє відновні властивості, провізор-аналітик аптеки доводить її наявність реакцією з:

A аміачним розчином аргентум нітрату


B розчином ферум(ІІ) сульфату
C розчином калій йодиду
D розчином натрій гідроксиду
E розчином п-діметіламінобензальдегіду
10
Для ідентифікації карбоніла альдегідної або кетоної груп, які є структурними фрагментами лікарських препаратів, фахівець контрольно-аналітичній лабораторії використовує реакцію з:

A гідроксиламіном солянокислим


B 2,4-дінітрохлорбензолом
C натрій гідроксидом
D нінгідрином
E ангідридом кислоти оцтової
11
Реакція взаємодії лікарських засобів, похідних складних ефірів, з гідроксиламіном супроводжується утворенням гідроксамових кислот. Який реактив необхідно додати провізору-аналітику в подальшому, щоб отримати пофарбований продукт?

A ферум(III) хлорид


B натрій гідроксид
C магній сульфат
D ферум(II) оксид
E кальцій карбонат
12
Провізору-аналітику аптеки перед прямим броматометричним визначенням миш'яковистого ангідриду, згідно вимогам аналітичної нормативної документації, до досліджуваного розчину необхідно додати:

A калій бромід


B калій нітрат
C натрій хлорид
D натрій тіосульфат
E натрій гідроксид
13
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним йодометричним методом. Який з перелічених титрованих розчинів він повинен використовувати?

A натрій тіосульфат


B аргентум нітрат
C натрій нітрит
D натрій едетат
E калій бромат
14
Нестійкість пеніцилінів обумовлена, насамперед, наявністю в їх структурі:
A бета-лактамного циклу
B карбамідної групи
C карбоксильної групи
D метильних груп
E тиазолидинового циклу
15
Провізору-аналітику необхідно провести аналіз очних крапель, до складу яких входить калій йодид. Для його кількісного визначення використовується метод:

A аргентометрії


B комплексонометрії
C перманганатометрії
D кислотно-основного титрування
E нітрітометрії
16
При ідентифікації лікарського засобу провізор-аналітик провів реакцію утворення азобарвника. Вкажіть, якому з перелічених лікарських засобів характерна дана реакція:

A анестезин (етиловий ефір п-амінобензойної кислоти)


B кислота ацетилсаліцилова (саліциловий ефір оцтової кислоти)
C фенілсаліцілат (феніловий ефір саліцилової кислоти)
D хлорпропамід (N-п-хлорбензолсульфоніл)-N'-пропілмочевіна)
E резорцин (м-діоксібензол)
17
Вкажіть, який набір реактивів використовується провізором-аналітиком для підтвердження наявності первинної ароматичної аміногрупи в структурі натрій п-аміносаліцілату:

A натрій нітрит, розчин кислоти хлористоводневої, лужний розчин бета-нафтолу


B натрій хлорид, розчин кислоти хлористоводневої, лужний розчин бета-нафтолу
C купрум сульфат, розчин кислоти хлористоводневої, розчин фенолу
D натрій нітрит, розчин натрій гідроксиду, лужний розчин бета-нафтолу
E розчин натрій тіосульфату, розчин кислоти хлористоводневої, розчин резорцину
18
Ефір медичний відноситься до простих ефірів. Провізор-аналітик перед проведенням його ідентифікації за температурою кипіння повинен переконатися у відсутності:

A перекисних сполук


B відновлюючих речовин
C спиртів
D нелетючого залишку
E карбонових кислот
19
Температура плавлення є важливою фізичної константою лікарських засобів. У фармакопейному аналізі визначення температури плавлення дозволяє провізору-аналітику підтвердити:

A справжність і ступінь чистоти лікарської речовини


B кількість летких речовин і води в препараті
C втрату у вазі при висушуванні субстанції лікарської речовини
D кількісний вміст лікарської речовини
E стійкість лікарської речовини до впливу зовнішніх факторів
20
Виберіть реактив, за допомогою якого провізор-аналітик може визначити наявність фенольного гідроксилу в структурі лікарського засобу:

A розчин ферум(III) хлориду


B розчин калій йодиду
C розчин 2,4-дінітрохлорбензолу
D розчин гідроксиламіну
E розчин натрій гідрокарбонату
21
Провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення субстанції срібла нітрату методом тіоціанатометріі. В якості індикатора в цьому випадку використовується:

A ферум(III) амоній сульфат


B натрій еозінат
C калій хромат
D фенолфталеїн
E розчин крохмалю
22
Хімік ОТК фармацевтичного підприємства проводить сплавлення лікарської речовини з натрій гідроксидом. Подальше підкислення продукту реакції приводить до виділення бульбашок газу (діоксид вуглецю) і появи характерного запаху фенілетілуксусної кислоти. Назвіть цю лікарську речовину:

A фенобарбітал


B резорцин
C кодеїн
D стрептоцид
E феноксиметилпеніцилін
23
Для виявлення якого фрагменту молекули в препаратах глікозидів серцевого дії групи карденолідів хімік ОТК фармацевтичного підприємства проводить реакцію з розчином натрій нітропрусиду в лужному середовищі:

A п'ятичленний лактоний цикл


B метильна група
C спиртовий гідроксил
D циклопентанпергидрофенантрен
E дігітоксоза
24
Вкажіть, який з перелічених лікарських препаратів, за рахунок наявності в його структурі бета-лактамного циклу, дає позитивну реакцію з розчином гідроксиламіну солянокислого в присутності натрій гідроксиду та подальшим додаванням розчину заліза(III) хлориду.

A феноксіметілпеніціллін


B стрептоцид
C дибазол
D антипірин
E папаверину гідрохлорид
25
В контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція резорцину. Яким з перелічених методів визначається його кількісний вміст?

A броматометричним


B аргентометричним
C комплексонометричним
D меркуріметричним
E нітрітометричним
26
В контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція кальцію глюконату. Яким з перелічених методів визначається його кількісний вміст?

A комплексонометричним


B броматометричним
C йодометричним
D меркуріметричним
E нітрітометричним
27
Хімік ампульного цеху проводить аналіз розчину кальцій хлориду для ін'єкцій. За вимоги монографії досліджуваний розчин повинен бути безбарвним. Для виконання цього тесту він повинен порівняти досліджуваний розчин з:

A водою
B спиртом


C ацетоном
D кислотою хлористоводневою
E хлороформом
28
Хімік ампульного цеху аналізує розчин кальцій глюконату для ін'єкцій. При додаванні якого реактиву глюконат-іон утворює світло-зелене забарвлення?

A ферум(ІІІ) хлориду


B калій перманганату
C натрій тіосульфату
D купрум сульфату
E кобальт нітрату
29
В аптеці виготовили порошки дибазолу з цукром. Який вид контролю здійснив аналітик, зваживши окремо 3% від загальної кількості порошків?

A фізичний


B органолептичний
C письмовий
D хімічний
E опитувальний
30
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз етазолу. Наявність первинної ароматичної аміногрупи він підтвердив за допомогою лігнінової проби. Який реактив можна використовувати в цій реакції?

A небілений папір


B бензол
C оцтовий ангідрид
D піридин
E хлороформ
31
На аналіз надійшов зразок води очищеної з аптеки. За допомогою якого реактиву можна виявити в ньому наявність важких металів?

A тіоцетаміду


B 2,6-діхлорфеніліндофенолу
C натрій нітропрусиду
D нінгідрину
E тіосемікарбазіду
32
Провізор-аналітик підтверджує наявність іона кальцію в молекулі кальцій лактату реакцією з амоній оксалатом. Реакція проводиться в середовищі:

A оцтової кислоти


B аміаку
C гідроксиду натрію
D формальдегіду
E калій хлориду
33
Провізор-аналітик визначив кількісний вміст кислоти аскорбінової йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності:

A калій йодиду


B амоній нітрату
C кальцій сульфату
D магній хлориду
E натрій броміду
34
На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшла лікарська форма, яка містить натрій саліцилат і натрій бензоат. За допомогою якого реактиву можна виявити саліцилат-й бензоат-іони в спільній присутності?

A розчин ферум(III) хлориду


B розчин калій йодиду
C розчин натрій нітриту
D розчин амоній хлориду
E розчин алюміній сульфату
35
При транспортуванні субстанцій теоброміну і теофіліну було пошкоджено маркування на упаковці. За допомогою якого реактиву можна відрізнити теобромін і теофілін?

A розчину кобальт хлориду


B розчину натрій хлориду
C розчину купрум нітрату
D розчину калій перманганату
E розчину калій дихромату
36

Лікарські препарати, похідні піридину, кількісно визначають методом ацидиметрії в неводному середовищі. Як титрант використовують:

A перхлоратну кислоту

B сульфатну кислоту

C нітратну кислоту

D натрій гідроксид

E натрій тіосульфат

37

Аналітик хімічної лабораторії отримав для аналізу субстанцію глюкози. Для визначення її доброякісності він виміряв кут обертання її водного розчину. Ці дослідження він проводив, користуючисьA поляриметром

B рефрактометром

C спектрофотометром

D потенціометром

E фотоелектрокалориметром
38

Аналітик хімічної лабораторії отримав для аналізу субстанцію глюкози. Для визначення її доброякісності він скористався поляриметром. При цьому він вимірював:

A кут обертання

B показник заломлення

C оптичну густину

D температуру плавлення

E питому вагу
39

Вкажіть, який з наведених реактивів використовують для встановлення домішки кальцію в лікарських речовинах

A амонію оксалат

B барій хлорид

C калій карбонат

D аргентум нітрат

E натрій сульфат
40

Провізор-аналітик ідентифікує кислоту саліцилову за утворенням ауринового барвника червоного кольору. Який реактив він при цьому додає:

A розчин формальдегіду в концентрованій сульфатній кіслоті (реактив Маркі)

B реактив Фішера

C лужний розчин калій тетрайодмеркурату (реактив Несслера)

D реактив Толленса

E реактив Фелінга
41

Наявність іонів бісмуту в дерматолі підтверджують реакцією в кислому середовищі з:

A натрій сульфідом

B амоній оксалатом

C барій хлоридом

D аргентум нітратом

E калій нітратом
42

Для ідентифікації піридинового циклу провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом.

A ціанбромідним реактивом

B розчином аргентум нітрату

C динатрієвою сіллю хромотропової кислоти

D хлороводневою кислотою

E розчином кобальт нітрату

43

В контрольно-аналітичну лабораторію надійшов лікарський засіб кальцію хлорид. Вкажіть, який титрований розчин необхідно використати для його кількісного визначення:A натрій едетат

B калій бромат

C кислота хлороводнева

D калій перманганат

E натрій гідроксид
44

Ідентифікацію розчину магній пероксиду проводять за допомогою утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється ?

A синє

B червонеC зелене

D чорне


E жовте
45

Для виявлення тіосульфат-іону, провізор-аналітик додав надлишок реактиву, при цьому утворився білий осад, який повільно жовтів, бурів, чорнів. Який реактив додав провізор-аналітик:

A розчин аргентум нітрату

B розчин барій хлориду

C розчин амоній оксалату

D розчин плюмбум(ІІ) ацетату

E розчин дифеніламіну
46

Кількісне виявлення кислоти борної провізор аналітик проводить алкаліметричним титруванням в присутності:

A маніту

B етилового спирту

C аміачного буферу

D меркурію(ІІ) ацетату

E нітратної кислоти
47

При нагріванні фтивазиду з хлороводневою кислотою відчувається запах:

A ваніліну

B амоніаку

C акролеїну

D оцтового альдегіду

E етилового ефіру оцтової кислоти
48

Кількісне визначення аргентум нітрату проводять методом тіоціанатометрії. Вкажіть, який індикатор при цьому застосовують.

A ферум(ІІІ) амоній сульфат

B фенолфталеїн

C калій хромат

D метиловий синій

E флуоресцеїн
49

Провізор–аналітик для ідентифікації цинк сульфату додав розчин натрій сульфіду. Що при цьому спостерігається?

A випадіння білого осаду

B випадіння чорного осаду

C поява зеленої флюорисценції

D виділення бульбашок газу

E поява жовтого забарвлення
50

В контрольно-аналітичну лабораторію для аналізу надійшли ампули тестостерону пропіонату. Кількісне визначення згідно вимог АНД провізор-аналітик повинен проводити наступним методом:

A УФ-спектрофотометричним

B ІЧ-спектрофотометричним

C рефрактометричним

D потенціометричним

E нітритометричним
51

При ідентифікації лікарських засобів провізор-аналітик Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить реакцію з розчином нінгідрину. Вкажіть цей лікарський засіб:

A метіонін

B кортизону ацетат

C парацетамол

D стрептоцид

E кислота аскорбінова
52

З якою метою хімік-аналітик ЦЗЛ при кількісному визначенні дифенілгідрамін гідрохлориду (димедролу) методом ацидиметрії в неводному середовищі додає розчин меркурій(ІІ) ацетату:

A для зв‘язування хлорид-іонів в малодисоційовану сполуку

B для посилення гідролізу димедролу

C для зміни густини розчину

D для створення оптимального значення рН розчину

E для прискорення випадіння в осад основи димедролу
53

Провізор-аналітик аптеки проводить кількісний аналіз порошку, який містить кислоту глютамінову і кислоту аскорбінову. Яким методом він повинен визначити кількісний вміст кислоти аскорбінової в присутності кислоти глютамінової.

A йодометричним методом

B нітритометричним методом

C комплексонометричним методом

D аргентометричним методом

E ацидиметричним методом
54

Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцілінів в бензилпеніциліні натрієвої солі йодометричним методом. Який індикатор він використовує?

A крохмаль

B фенолфталеїн

C хромат калію

D метиловий оранжевий

E метиловий червоний
55

Бензокаїн (Анестезин) – лікарський засіб, який належить до класу:

A естерів ароматичних амінокислот

B ароматичних кетонів

C амідів ароматичних амінокислот

D ароматичних аміноальдегідів

E амідів ароматичних сульфокислот
56

Виберіть лікарську речовину, кількісне визначення якої за ДФУ здійснюється методом ацидиметрії в неводному середовищі:

A натрій фторид

B кислота аскорбінова

C цефалексин

D кальцій хлорид

E фенол
57
В контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція прокаїн гідрохлориду. Який з перерахованих реактивів можна використовувати для його ідентифікації?

A аргентум нітрат


B натрій хлорид
C кальцій оксалат
D калій бромід
E купрум сульфат
58
Питоме оптичне обертання 10%-го розчину кислоти глутамінової повинно бути від +30,50 до +32,50. Для розрахунку цієї величини необхідно виміряти:

A кут обертання


B температуру плавлення
C щільність
D в'язкість
E показник заломлення
59
На аналіз надійшла субстанція парацетамолу. При взаємодії його з розчином ферум(ІІІ) хлориду утворилося синьо-фіолетове забарвлення, що свідчить про наявність у його структурі:

A фенольного гідроксилу


B альдегідної групи
C кето-групи
D складноефірної групи
E спиртового гідроксилу
60
При проведенні кількісного визначення кислоти аскорбінової йодометричним методом згідно ДФУ в якості індикатора використовується:

A крохмаль


B діфенілкарбазон
C бромфеноловий синій
D фенолфталеїн
E мурексид
61
При випробуванні на чистоту субстанції етилморфіну гідрохлориду необхідно визначити питоме оптичне обертання. Це дослідження проводять з використанням:

A поляриметра


B спектрофотометра
C фотоелектроколориметра
D рефрактометра
E полярографа
62
В контрольно-аналітичну лабораторію на аналіз надійшла субстанція прокаїну гідрохлориду. Граничний вміст важких металів згідно ДФУ визначають з допомогою:

A тіоацетамідного реактиву


B реактиву метоксіфенілуксусної кислоти
C реактиву гіпофосфіту
D реактиву аминометилализаринуксусної кислоти
E сульфомолібденового реактиву
63
Ідентифікувати іон цинку в субстанції цинк сульфату можна реакцією з розчином калій ферроцианида за утворенням:

A білого осаду


B жовтого осаду
C коричневого осаду
D зеленого осаду
E рожевого осаду
64
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії Держінспекції підтверджує наявність катіона кальцію в кальцій глюконаті реакцією з розчином калій ферроцианиду в присутності амоній хлориду за утворенням:

A білого осаду


B жовтого осаду
C синього осаду
D зеленого осаду
E фіолетового осаду
65
Хімік-аналітик пігулкового цеху аналізує пігулок кислоти ацетілсаліцилової. Яким з перелічених методів він визначає її кількісний вміст?

A алкаліметричним


B перманганатометричним
C комплексонометричним
D нітрітометричним
E аргентометричним
66
В контрольно-аналітичній лабораторії аналізується лікарська форма, яка містить антипірин. Який з перелічених реактивів утворює з антипірином смарагдово-зелене забарвлення?

A розчин натрій нітриту


B розчин натрію гідрокарбонату
C розчин натрій тіосульфату
D розчин натрій хлориду
E розчин натрій нітрату
67
Хіміку-аналітику ОТК фармацевтичного підприємства для визначення середньої маси пігулок глібенкламіду необхідно відібрати:

A 20 пігулок


B 10 пігулок
C 5 пігулок
D 50 пігулок
E 30 пігулок
68
При дослідженні субстанції, що містить складноефірну групу, можна виконати реакцію утворення:

A гідроксамату заліза(ІІІ)


B солі діазонію
C азобарвнику
D берлінської блакиті
E індофенолу
69

Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять методом:

A перманганатометрії

B аргентометрії

C комплексонометрії

D ацидиметрії

E алкаліметрії
70

Хлорне вапно ідентифікують за катіоном кальцію після кип’ятіння з ацетатною кислотою до повного усунення активного хлору з наступним реактивом?

A амоній оксалатом

B магній сульфатом

C калій хлоридом

D натрій нітритом

E амоній молібдатом
71

Кількісне визначення активного хлору у хлорному вапні проводять методом

A йодометрії

B алкаліметрії

C броматометрії

D цериметрії

E перманганатометрії
72

Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті АНД пропонує проводити реакцію з наступним реактивом

A діоксидом марганцю

B хроматом калію

C нітратом калію

D сульфатом калію

E молібдатом амонію
73

Катіон натрію в натрій хлориді при внесенні в полум’я газового пальника забарвлює його в колір

A жовтий

B цеглястий

C фіолетовий

D червоний

E зелений

74

Солі калію внесені в безбарвне полум’я газового пальника забарвлюють його в колірA фіолетовий

B червоний

C цеглястий

D жовтий

E зелений
75

Бромід-йон в лікарських засобах “Natrii bromidum” і “Kalii bromidum” ідентифікують з наступним реактивом

A нітратом срібла

B нітратом свинцю

C нітратом натрію

D нітритом натрію

E нітратом кальцію
76

Ідентифікацію лікарського засобу “Bismuthi subnitras” проводять після розчинення його в кислоті з наступним реактивом

A калій йодидом

B натрій хлоридом

C натрій сульфатом

D калій хлоратом

E калій нітратом
77

Кількісне визначення лікарського засобу “Bismuthi subnitras” проводять методом:

A комплексонометрії

B алкаліметрії

C броматометрії

D йодометрії

E перманганатометрії
78

Ідентифікацію тіосульфат-йонів у лікарському засобі “Natrii thiosulfas” проводять за допомогою наступного реактиву

A хлоридної кислоти

B натрій гідроксиду

C калій сульфату

D натрій нітрату

E амоній гідроксиду
79

Для кількісного визначення розчину гідроген пероксиду можна використати наступний метод?

A йодометрії

B нітритометрії

C меркуриметрії

D аргентометрії

E комплексонометрії
80

Який з приведених лікарських засобів кількісно можна визначити титруванням перхлоратною кислотою в ацетатній кислоті не додаючи меркурій(II) ацетат:

A нікотинамід

B тропацин

C тіаміну хлорид

D промедол

E папаверину гідрохлорид
81

Білитраст – рентгеноконтрастний засіб. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність фенольного гідроксила в його молекулі:

A розчин ферум(III) хлориду

B спиртовий розчин йоду

C розчин кислоти хлороводневої

D розчин йоду в калій йодиді

E розчин аргентум нітрату
82
Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити приналежність аланіну до альфа-амінокислот:

A розчин нінгідрину


B розчин кислоти сірчаної
C розчин сульфасаліцилової кислоти
D насичений розчин натрій гідрокарбонату
E розчин барій гідроксиду
83

Визначення температури плавлення проводять різними методами залежно від фізичних властивостей лікарських речовин. Вкажіть метод, який використовують для визначення температури плавлення твердих речовин, що легко перетворюються в порошок:

A капілярний

B перегонки

C за допомогою пікнометра

D потенціометричний

E за допомогою ареометра
84

Провізор-аналітик для ідентифікації дезоксикортикостерону ацетату провів реакцію на стероїдний цикл, в результаті якої утворилося вишнево-червоне забарвлення з зеленою флюоресценцією. Який реактив було додано?

A конц. сульфатна кислота

B розчин йоду

C ферум(III) хлорид

D хлороформ

E розчин калій гідроксиду
85

Для ідентифікації тіаміну броміду провізор-аналітик провів реакцію утворення тіохрому. Який реактив він використав?

A калій фериціанід

B кальцій хлорид

C калій бромід

D натрій гідроксид

E ферум(II) сульфат
86

З метою ідентифікації сульфогрупи в молекулі сульфокамфорної кислоти її нагрівають з карбонатом і нітратом натрію. В результаті реакції утворюється сполука, яку провізору-аналітику слід ідентифікувати з наступним реактивом:

A барій хлоридом

B натрій сульфідом

C амоній молібдатом

D аргентум нітратом

E кобальт(ІІ) хлоридом
87

З метою ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз у присутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота, яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати з наступним реактивом:

A ферум(ІІІ) хлоридом

B калій тетрайодомеркуратом

C аргентум нітратом

D натрій гідрокарбонатом

E амоній молібдатом
88

Визначення ступеня забарвлення рідин проводять візуально шляхом порівняння з відповідними еталонами. Вкажіть як готують еталонні розчини.

A розбавленням основних розчинів кислотою хлороводневою

B змішуванням вихідних розчинів

C змішуванням основних розчинів

D змішуванням вихідних та основних розчинів

E розбавленням вихідних розчинів водою
89

Сульфаніламідні лікарські засоби вступають у реакції діазотування з наступним азосполученням. Для якої лікарської речовини це дослідження вимагає проведення попереднього гідролізу?

A фталазол

B сульфацил-натрій

C сульгін

D етазол

E сульфадиметоксин
90
На аналіз надійшла субстанція глюкози. При нагріванні її з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фелінга) утворився червоний осад, що свідчить про наявності в її структурі:

A альдегідної групи


B фенольного гідроксилу
C амидної групи
D складноефірної групи
E спиртового гідроксилу
91

Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунку та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид-іон можна визначить по утворенню осаду реакцією з:

A кальцій хлоридом

B амоній гідроксидом

C калій нітратом

D натрій карбонатом

E калій хлоридом

92

Кут оптичного обертання речовин, який визначають при температурі 20оС, у товщині шару 1 дециметр і довжині хвилі лінії Д спектру натрію (= 589,3 нм),у перерахунку на вміст 1 г. речовини в 1 мл розчину називають:A питомим оптичним обертанням

B оптичною густиною

C показником заломлення

D відносною густиною

E показником розподілення
93

Вкажіть, який реактив використовує провізор-аналітик для кількісного визначення натрій тетраборату алкаліметричним методом згідно вимог ДФУ:

A маніт

B пропанол-2

C спирт етиловий

D бензол

E хлороформ
94

Якому сульфаніламідному препарату відповідає хімічна назва

2-[п-(о-карбоксибензамідо)-бензолсульфамідо]-тіазол?

A фталазол

B стрептоцид розчинний

C сульфацил-натрій

D салазопіридазин

E уросульфан


95

Який із вказаних пеніциллінів можна ідентифікувати реакцією з нінгідрином

A ампіциллін

B бензилпенніцилін

C феноксіметилпеніциллін

D оксациллін

E карбеніциллін
96

Який із вказаних пеніциллінів містить ізоксазольний цикл

A оксациллін

B ампіциллін

C феноксіметилпеніциллін

D бензилпеніциллін

E карфециллін
97

Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітритометрії вимагає попереднього гідролізу?

A парацетамолу

B анестезину

C прокаїну гідрохлориду

D натрію пара-аміносаліцилату

E дикаїну
98
В контрольно-аналітичну лабораторію на аналіз надійшла субстанція глібенкламіду. У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст глібенкламіду визначають методом:

A алкаліметрії


B йодометрії
C ацидиметрії
D броматометрії
E йодхлорметрії
99
Спеціаліст КАЛ підтверджує наявність катіона натрію в бензилпеніциліну натрієвої солі реакцією з розчином калію піроантімоната за утворенням:

A білого осаду


B жовтого осаду
C синього осаду
D зеленого осаду
E фіолетового осаду
100
У КАЛ аналізується лікарська форма, що містить натрій бензоат. Який з перелічених реактивів утворює з досліджуваним препаратом жовто-рожевий осад?

A розчин ферум(III) хлориду


B розчин натрій гідрокарбонату
C розчин калій перманганату
D розчин магній сульфату
E розчин натрій нітрату
101
Кількісний вміст парацетамолу у відповідності до вимог ДФУ визначається методом церіметріі. В якості титранту використовується розчин:

A церію сульфату


B калій перманганату
C йодмонохлоріда
D аргентум нітрату
E кислоти хлористоводневої
102
Провізор-аналітик виконує ідентифікацію дифенгідраміну гідрохлориду (Димедролу). З яким реактивом аналізоване речовина утворює яскраво-жовте фарбування?

A кислота сірчана концентрована


B кислота хлорна 0,1 М
C кислота хлористоводнева розведена
D кислота оцтова безводна
E кислота фосфорна розведена
103
В контрольно-аналітичній лабораторії досліджується лікарська речовина. Водний розчин якого з перелічених речовин має інтенсивну жовтувато-зелену флуоресценцію, яка зникає при додаванні мінеральних кислот або лугів?

A рибофлавін


B кислота аскорбінова
C глібенкламід
D піридоксину гідрохлорид
E тимол
104
Аналітик проводить контроль якості ртуті(II) хлориду. Який метод ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A комплексонометрії


B нітрітометрії
C броматометрії
D алкаліметрії
E ацидиметрії
105
Провізор-аналітик досліджує розчин пероксиду водню 3%. Який реактив ДФУ рекомендує для його ідентифікації?

A калій хромат


B натрій хлорид
C магній сульфат
D кальцій хлорид
E цинк оксид
106
Провізор-аналітик досліджує субстанцію йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A натрій тіосульфат


B кислота хлористоводнева
C натрій гідроксид
D калій бромат
E натрій едетат
107
Провізор-аналітик визначає в калій броміді домішка магнію та лужноземельних металів. Для цього він використовував розчин:

A натрій едетат


B калій перманганату
C кислоти хлористоводневої
D аргентум нітрату
E натрій нітриту
108
При проведенні кількісного визначення калій хлориду аргентометричним методом (зворотне титрування) згідно ДФУ в якості індикатора використовується:

A ферум(III) амоній сульфат


B діфенілкарбазон
C калій хромат
D фенолфталеїн
E натрій еозінат
109
Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію кислоти бензойної відповідно до вимог ДФУ. Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату?

A алкаліметрії


B броматометрії
C ацидиметрії
D нітрітометрії
E комплексонометрії
110
На аналіз надійшла субстанція магнію карбонату легкого. За допомогою якого реактиву можна підтвердити наявність в ньому катіона магнію?

A динатрій гідрофосфату


B калій гідросульфату
C калій гідрофталату
D амоній тіоціанату
E натрій тетрафенілборату
111
Кількісний вміст натрій йодиду згідно ДФУ визначають методом:

A йодатометрії


B аргентометрії
C нітрітометрії
D перманганатометрії
E броматометрії
112
В якості основного реактиву при випробуванні на граничний вміст домішки алюмінію хімік-аналітик використовує розчин:

A гідроксихіноліну


B резорцину
C піридину
D формальдегіду
E бензальдегіду
113
Сульфаметоксазол – сульфаніламідний препарат, що містить первинну ароматичну групу. Який метод ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A нітрітометрії


B аргентометрії
C перманганатометрії
D комплексонометрії
E ацидиметрії
114
На приналежність прокаїнаміду гідрохлориду до похідних пара-амінобензойної кислоти вказує позитивна реакція на:

A первинну ароматичну аміногрупу


B альдегідну групу
C фенольний гідроксил
D кетогрупу
E нітрогрупу
115
Позитивна реакція "срібного дзеркала" вказує на наявність у структурі хлоралгідрату:

A альдегідної групи


B складноефірної групи
C амидної групи
D карбоксильної групи
E нітрогрупи
116
При сертифікації субстанції Бепаск хімік-аналітик повинен ідентифікувати катіон:

A кальцію


B калію
C натрію
D феруму(III)
E магнію

117
Кількісний вміст димедролу в порошках провізор-аналітик визначає методом:

A алкаліметрії
B нітрітометрії
C броматометрії
D перманганатометрії
E комплексонометрії
118

Для якої лікарської речовини з групи похідних фенолів є специфічною реакція сплавлення з фталевим ангідрідом у присутності концентрованої кислоти сірчаної з утворенням флуоресцеїну?

A резорцин.

B тимол.

C фенол.

D фенолфталеїн.

E ксероформ.
119

Оберіть назву реактиву, який використовується під час проведення ідентифікації іонів

ферум (III) за вимогами ДФУ.

A розчин калій тіоціанату

B розчин аміаку

C розчин калій хлориду

D розчин натрій сульфату

E розчин аргентум нітрату


120

Оберіть назву реактиву, який використовується під час проведення ідентифікації ацетат-іонів за вимогами ДФУ.

A кислота щавлева

B кислота метоксифенілотцова

C кислота саліцилова

D кислота азотна

E кислота бензойна
121

Оберіть назву реактиву, який використовується під час проведення ідентифікації сульфіт-іонів за вимогами ДФУ.

A кислота хлористоводнева розведена

B кислота щавлева

C кислота борна

D кислота азотна розведена

E кислота сульфосаліцилова
122

Які особливості структури молекули дозволяють відрізнити морфіну гідрохлорид від етилморфіну гідрохлориду реакцією з розчином ферум хлориду(ІІІ)?

A наявність фенольного гідроксилу

B наявність спиртового гідроксилу

C наявність третинного азоту

D наявність подвійного зв’язку

E наявність хлорид-іонів

123


Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз морфіну гідрохлориду. Наявність фенольного гідроксилу підтверджується реакцією з розчином:

A FeCl3

B NH3

C AgNO3

D K3[Fe(CN)6]

E концентрованої HNO3


124

Вкажіть сполуку, яка є вихідною для добування напівсинтетичних пеніцилінів:

A 6-амінопеніциланова кислота

B клавуланова кислота

C пеніцилоїнова кислота

D пенальдинова кислота

E 7-аміноцефалоспоранова кислота
125

Хлорид-іони виявляють розчином аргентум нітрату в кислому середовищі в присутності кислоти:

A нітратної

B сульфатної

C фосфатної

D оцтової

E сульфітної
126

Наявність сульфат-іону в лікарських засобах виявляють розчином барій хлориду в присутності:

A розведеної хлороводневої кислоти

B льодяної оцтової кислоти

C концентрованої нітратної кислоти

D розведеної фосфатної кислоти

E розведеної нітратної кислоти
127

Водний розчин якого лікарського засобу має слабо лужну реакцію середовища?

A натрій гідрокарбонат

B натрій хлорид

C калій хлорид

D натрій бромід

E калій бромід
128

В лікарських засобах катіони кальцію можна виявити з допомогою розчину

A амоній оксалату

B аргентум нітрату

C калій перманганату

D натрій нітриту

E натрій хлориду
129

Кислоту аскорбінову кількісно можна визначити:

A алкаліметрично

B ацидиметрично

C нітритометрично

D комплексонометрично

E тіоціанатометрично
130

Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію "Тіаміну гідроброміду" з розчином калій фериціаніду у лужному середовищі. При цьому він спостерігає світло-блакитну флуоресценцію спиртового шару в УФ-світлі. Вкажіть, який продукт при цьому утворюється?

A тіохром;

B мурексид;

C талейохін;

D нінгідрин;

E хінонімін
131

Провізор-аналітик аналізує ксероформ. Який з наведених реактивів він може використати для ідентифікації бісмуту у складі ксероформу?

A натрій сульфід;

B барій хлорид;

C амоніаку гідрооксид;

D калій натрій тартрат;

E купрум сульфат;
132

На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином калій фериціаніду. Що при цьому спостерігається?

A відчувається запах бензальдегіду

B виділення бульбашок газу

C випадання темно-сірого осаду

D відчувається запах амоніаку

E утворення червоного забарвлення
133
Для встановлення автентичності субстанції лікарської речовини, що містить карбонат-іон, згідно з вимогами ГФ України, провізор-аналітик повинен використовувати наступний реактив:

A кислоту оцтову розведену


B реактив Несслера
C розчин калій йодиду
D розчин натрій гідроксиду
E розчин натрій хлориду
134
В контрольно-аналітичній лабораторії необхідно піддати аналізу препарати гормонів щитовидної залози (тиреоїдин). Аналітик при їх ідентифікації зобов'язаний провести реакцію на:

A органічно зв'язаний йод


B ароматичну аміногрупу
C нітрогрупу
D стероїдний цикл
E складноефірну групу
135

Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження?

A розчин йоду

B розчин ферум(III) хлориду

C розчин аміаку

D розчин калій йодиду

E розчин калій нітрату
136

До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслідок чого світло-жовте забарвлення змінюється на оранжево-жовте. При наступному додаванні кислоти хлористоводневої розчин стає знову світло-жовтим, а потім оранжево-жовтим. Які властивості фтивазиду підтверджує дана реакція?

A амфотерні

B окисні


C кислотні

D основні

E відновні
137

При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обприскують розчином:

A калій йодовісмутату

B аміаку

C нінгідрину

D динітрофенілгідразину оцтово-хлористоводневим

E тетрабутиламоній гідроксидом
138

У субстанціях Natrii iodidum і Kalii iodidum визначають специфічну домішку тіосульфатів додаванням розчинів крохмалю і йоду. Про відсутність домішки свідчить:

A поява синього забарвлення

B поява жовтого забарвлення

C зникнення синього забарвлення

D випадіння білого осаду

E знебарвлення розчину
139

Для визначення вільного хлору у кислоті хлористоводневій концентрованій використовують:

A розчин калій йодиду за присутності крохмалю

B розчин барій хлориду

C розчин натрій нітриту і бета-нафтолу

D розчин калій перманганату

E розчин ферум(ІІІ) хлориду
140

За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції?

A жовтого

B червоного

C блакитного

D жовто-зеленого

E білого
141

Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції кислоти аскорбінової згідно вимог ДФУ. Для визначення домішки кислоти щавлевої він використовує розчин:

A кальцій хлориду

B натрій хлориду

C натрій гідрокарбонату

D натрій сульфату

E натрій тіосульфату
142

В приватну аптеку поступив для реалізації лікарський препарат діюча речовина якого має хімічну назву 2-хлор-10-(3'-диметиламінопропіл)-фенотіазину гідрохлорид. Вкажіть цей лікарський засіб:

A хлорпромазину гідрохлорид

B прометазину гідрохлорид

C трифторперазину гідрохлорид

D клонідину гідрохлоридE дифенгідраміну гідрохлорид


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка