Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)Скачати 494.65 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір494.65 Kb.
Крок 1 Стоматологія

3.0 Гістологія (частина 1)

1

В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передачі нервового

імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?

A *Синапс.

B Нейролема.

C Нейрофібрила.

D Мітохондрія.

E Субстанція Нісля.

2

На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, перефіричні який

складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявля-ються мембранні

напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?A *В органі зору.

B В органі смаку.

C В органі нюху.

D В органі рівноваги.

E В органі слуху.

3

У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому

матеріалі диференцюються ці клітини?

A *У жовтковому мішку

B В мезенхімі.

C В зародковій ектодермі.

D В дерматомах.

E В зародковій ентодермі.

4

Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В

яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A *Периартеріальна зона білої пульпи.

B Центральна зона білої пульпи.

C Мантійна зона білої пульпи.

D Маргінальна зона білої пульпи.

E Червона пульпа.

5

В гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних

за формою часточок. В кожній часточці є коркова і мозкова речовина. Якому органу

належать дані ознаки?A *Тимус.

B Лімфатичний вузол.

C Селезінка.

D Мигдалики

E Червоподібний відросток

6

Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули

характерний для людини?

A *Бластоциста.

B Целобластула.

C Дискобластула.

D Амфібластула.

E Морула.

7

У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при

нормальній секреції водянистої вологи циліар-ним тілом. З ушкодженням яких структур

стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?A *Венозного синуса.

B Циліарного тіла.

C Судинної оболонки.

D Війкового м’яза.

E Заднього епітелію рогівки.

8

У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла гибель

части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет

регенерация данного эпителия?A *Базальных клеток

B Бокаловидных клеток

C Эндокринных клеток

D Реснитчатых клеток

E Безреснитчатых клеток

9

На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы,

вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях

дифференцировки. Клетка какого органа представлена?A *Красный костный мозг

B Тимус

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

10

У людей преклонного возраста наблюдается избыточная потеря массы костной ткани,

которая отражает развитие остеопороза. Активация каких клеток костной ткани

обуславливает развитие данного заболевания?A *остеокластов

B остеобластов

C макрофагов

D тканевых базофилов

E остеоцитов

11

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения.

Терминальная часть дендрита клетки имеет цилиндрическую форму и состоит из 1000

замкнутых мембранных дисков. Что это за клетка?A *Палочковая зрительная клетка

B Нейрон передних рогов спинного мозга

C Нейрон спинномозгового узла

D Нейрон коры больших полушарий

E Колбочковая зрительная клетка

12

В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и

имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет

гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических ферментов.

Какая ткань представлена в гистопрепарате?

A *Костная ткань

B Хрящевая ткань

C Эпителиальная ткань

D Нервная ткань

E Мышечная ткань

13

При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові

забезпечують цей процес?

A *Т-лімфоцити - кілери.

B Т-лімфоцити-хелпери

C Т-лімфоцит-супресор

D Т-лімфоцит-О

E Т-лімфоцити-пам’яті

14

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і

бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

A *Моноцит

B Макрофаг

C Плазмоцит

D Середній лімфоцит

E Малий лімфоцит

15

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з

посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими,

так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?A *Сегментоядерні нейтрофіли

B Базофіли

C Еозинофіли

D Юні нейтрофіли

E Моноцити

16

В гистопрепарате представлен орган, строму которого составляют ретикулярная ткань,

адипоциты, макрофаги, остеогенные клетки. Какой орган представлен в препарате?

A *Красный костный мозг

B Селезенка

C Тимус

D Лимфатический узел

E Миндалина

17

В препарате представлен орган, в ретикулярной строме которого располагаются зрелые

форменные элементы крови и видны лимфоидные образования. Какой орган

представлен на препарате?A *Селезенка

B Лимфатический узел

C Миндалина

D Тимус

E Красный костный мозг

18

В гистопрепарате представлен орган, в котором лимфоциты образуют три вида

лимфоидных структур: лимфатические узелки, мозговые тяжи и синусы. Какой орган

представлен?A *Лимфатаческий узел

B Селезенка

C Тимус

D Миндалина

E Красный костный мозг

19

На микропрепарате представлен орган дольчатого строения строму котрого составляют

эпителиоциты отросчатой формы. Какой орган представлен?

A *Тимус

B Красный костный мозг

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

20

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені

клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З яких

структур складається цей фільтр?A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.

B Тришарова базальна мембрана.

C Ендотелій капілярів, базальна мембрана

D Подоцити, базальна мембрана.

E Ендотелій, подоцити.

21

При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В

епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма

утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров.

Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці

представлені у мікроскопічному препараті?A *Збірні ниркові трубочки.

B Проксимальні канальці.

C Дистальні канальці.

D Висхідні канальці петлі Генле.

E Нисхідні канальці петлі Генле.

22

В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу,

слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим епітелієм. Який

це орган?A *Стравохід.

B 12-пала кишка.

C Товста кишка.

D Матка.

E Апендикс.

23

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими

секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?

A *12-пала кишка.

B Товста кишка.

C Голодна кишка.

D Клубова кишка.

E Апендикс.

24

На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані

групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні

гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?A * Клітини Панета.

B Клітини без облямівки.

C Ендокринні клітини.

D Келихоподібні клітини.

E Стовпчасті з облямівкою.

25

В гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму

шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать

синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний

орган має дану морфологічну будову?

A *Печінка.

B Підшлункова залоза.

C Тимус.

D Селезінка.

E Лімфатичний вузол.

26

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і поверта-ються у вихідний стан під

час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки

судини це можна пояснити?A *Еластичних волокон.

B М’язових волокон.

C Ретикулярних волокон.

D Колагенових волокон.

E Великою кількістю фібробластів.

27

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Епідерміс.

D Перехідний епітелій.

E Багаторядний епітелій.

28

В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на

поверхні якої розміщуються мікроворсинки. В клітині виявляється добре розвинений

синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть ці клітини.A *Клітина Клара.

B Келихоподібна.

C Ендокринна.

D Клітина без облямівки.

E Камбіальна

29

Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини. Яка функція

цих клітин?

A *Скоротлива.

B Секреторна.

C Захисна.

D Регенераторна.

E Підтримуюча.

30

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які

клітини є початковими в утворенні цих груп?

A *Хондроцити I типу.

B Хондробласти.

C Прехондробласти.

D Хондроцити II типу.

E Хондроцити III типу.

31

В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової

речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить

дана морфологічна ознака?A *Наднирнику.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Щитовидній залозі.

E Яєчнику.

32

При дослідженні поперечно-смугастого м(язового волокна після дії гідролітичних

ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали

ушкодження?A *Актинові міофіламенти

B Тонофібрили

C Т - системи

D Саркоплазматична сітка

E Міозинові міофіламенти

33

Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників

виробляють цей гормон?

A *Клітини клубочкової зони

B Епінефроцити

C Клітини сітчастої зони

D Клітини пучкової зони

E Норепінефроцити

34

У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який

епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A *Одношаровий плоский

B Одношаровий багаторядний війчастий

C Перехідний

D Багатошаровий зроговілий

E Багатошаровий незроговілий

35

В гистологическом препарате биоптата эпидермиса кожи здорового взрослого человека

в базальном слое видны делящиеся клетки. Какой процесс обеспечивают данные

клетки?


A *Физиологическую регенерацию.

B Дифференцировку.

C Адаптацию.

D Репаративную

E Апоптоз

36

В гистологическом препарате трахеи в составе многорядного мерцательного эпителия

видны невысокие клетки овальной или треугольной формы. Своей вершиной они не

достигают апикальной поверхности эпителия, в части клеток видны фигуры митоза.

Какую функцию выполняют данные клетки?

A *Являются источником регенерации.

B Входят в состав муко-цилиарного комплекса.

C Секретируют слизь.

D Секретируют сурфактант.

E Продуцируют биологически активные вещества.

37

При гистологическом исследовании биоптата красного костного мозга обнаружены

клетки гранулоцитарного ряда. Укажите, какие изменения происходит с ядром при

дифференцировки этих клеток.A *Сегментация.

B Полиплоидизация.

C Пикноз

D Энуклеация.

E Увеличение размеров.

38

При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при

нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур

сітківки це пов'язано?A *колбочкові нейрони

B паличкові нейрони

C біполярні нейрони

D амакринні нейрони

E горизонтальні нейрони

39

Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою

форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A * Кортикальний.

B Глікокалікс.

C Біліпідний.

D Гідрофільний.

E Гідрофобний.

40

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили

скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким

ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить

менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі

скупчення?A * Лімфатичний вузлик.

B Нервовий вузлик.

C Жирові клітини.

D Кровоносні судини.

E Лімфатичні судини.

41

На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова

речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5

…1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз ?A * Лімфатичного вузла.

B Нирки.

C Тимуса.

D Наднирника.

E Селезінки.

42

Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається

розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного

вузла обумовила цей процес?A * Т-лімфоцитів.

B Береговіх макрофагів.

C Плазмоцитів.

D Макрофагів.

E Ретикулоцитів.

43

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень -

центральна артерія. Який орган досліджується ?

A * Селезінка.

B Нирка.

C Тимус.

D Кістковий мозок.

E Лімфатичний вузол.

44

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого

спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A *Одношаровий багаторядний

B Одношаровий плоский

C Багатошаровий плоский

D Багатошаровий кубічний

E Багатошаровий циліндричний

45

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог

встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина,

що утворює сухожилок?A *Щільної оформленої волокнистої тканини

B Щільної неоформленої волокнистої тканини

C Пухкої волокнистої сполучної тканини

D Ретикулярної тканини

E Хрящової тканини

46

При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5% від

загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично

пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.A * Базофіли

B Нейрофіли

C Еозінофіли

D Моноцити

E Лімфоцити

47

Студентові видано два гістологічні препарати. На обох- органи, які мають лімфатичні

вузлики. На першому препараті- тільки фолікули, а на другому- фолікули ексцентрично

містять судину. Визначте що це за органи?A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка

B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка

C Перший-тимус, другий-селезінка

D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол

E Перший-печінка, другий-селезінка

48

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в

процесах регенерації?

A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

49

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на

протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.

50

При гистохимическом исследовании лейкоцитов мазка крови определяются клетки, в

цитоплазме которых находятся гранулы, содержащие гистамин и гепарин. Какие это клетки?

A *Базофилы.

B Нейтрофилы.

C Эозинофилы.

D Моноциты.

E Эритроциты.

51

В гистопрепарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка состоит из

эндотелия, подэндотелия и внутренней эластической мембраны. В средней оболочке

преобладают гладкие миоциты. Наружная оболочк состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Укажите, для какого сосуда хараткерны данные

морфологические признаки.A *Артерии мышечного типа.

B Артерии эластического типа.

C Артерии смешанного типа.

D Вены мышечного типа.

E Вены безмышечного типа.

52

В препарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка представлена

эндотелием и подэндотелием, средняя - пучками гладких миоцитов, прослойками

рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружна оболочка сильно развита,

образована рыхлой соединительной тканью и отдельными гладкими миоцитами. Какой

сосуд имеет данную морфологическую характеристику?A *Вена мышечного типа.

B Артерия мышечного типа.

C Вена безмышечного типа.

D Артерия смешанного типа.

E Артерия эластического типа.

53

В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка

образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и имеют

спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем рыхлой

волокнистой соединительной ткани. Укажите вид сосуда.

A *Артериола.

B Венула.

C Капилляр.

D Посткапилляр.

E Артериоловенулярный анастомоз.

54

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної

стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології:

інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що

розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які

це клітини?A *плазмоцити

B макрофаги

C фібробласти

D адипоцити

E тканинні базофіли (тучні клітини)

55

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка

оболонка органу реагує на дію цього препарату?

A *Міометрій

B Ендометрій

C Периметрій

D Параметрій

E Підслизова

56

Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням

кіслотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку запеспечують цей процес?

A * Парієтальні

B Ендокринні

C Головні

D Мукоцити

E Шійкові

57

При хронічних запалювальних процесах слинних залоз спостерігається пошкодження

епітелію вивідних проток. Який епітелій буде ушкоджуватись при цьому у посмугованих

протоках великих слинних залоз?A * Призматичний епітелій з базальною посмугованістю

B Плоский епітелій з базальною посмугованістю

C Кубічний епітелій з базальною посмугованістю

D Двошаровий з базальною посмугованістю

E Багатошаровий кубічний

58

Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини

пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну

молоковіддачу?A *Епітеліальні ворсинки губи

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи

C Сполучнотканинні сосочки губи

D Грибоподібні сосочки язика

E Листоподібні сосочки язика

59

У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які

гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь

на проникнення стрептококів?A *Лімфатичні вузлики

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

C Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

D Пухка волокниста сполучна тканина

E Крипти

60

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости,

представленное слизистой оболочкой, имеющей свободную часть и прикрепленную,

которая прочно сращена с надкостницей. Эпителий – многослойный плоский

ороговевающий. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся

в эпителий. Назовите данное образование.A *Десна

B Твердое небо

C Губа

D Щека

E Язык

61

На шлифе многокорневого зуба видна ткань, располагающаяся на вершинах корней зуба

и в месте их разветвления. Ткань содержит отростчатой формы клетки, лежащие в

лакунах и многочисленные коллагеновые волокна, имеющие радиальное или

продольное направление. Назовите данную ткань.

A *Клеточный цемент.

B Ретикулофиброзная костная ткань.

C Дентин.

D Эмаль.

E Плотная соединительная ткань.

62

Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в

клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A *Кортикальний

B Ліпопротеіновий

C Надмембранний

D Інтегральний

E Глікокалікс

63

Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом.

Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?

A *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B Синтез колоїду

C Йодування колоїду

D Резорбція колоїду

E Синтез тиреоглобуліну

64

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція

останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

65

Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За

рахунок яких клітин сталося його регенерація?

A *Шиэчні мукоцити

B Паріетальні екзокриноцити

C Головні екзокриноцити

D Ендокриноцити

E Мукоцити тіла залоз

66

На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які

призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.

A * Формування.

B Дозрівання.

C Росту

D Розмноження

E Проліферація

67

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з

ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна

система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в

наслідок діяльності цих клітин?

A * Соляна кислота

B Пепсиноген

C Слиз

D Серотонін

E Гастрин

68

Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла,

стомлюванність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в

крові. Із порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток данного захворювання?A *В-клітин

B А-клітин

C Тироцитів

D Панкреатоцитів

E Ліпотропоцитів

69

Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який

структурний компонент слизовоъ оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її

захист від ушкодження?A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій

B Сполучна

C М’язова

D Багатошаровий війчастий епітелій

E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

70

В гистологическом препарате представлен срез прецентральной извилины коры

болшого мозга. Укажите, какие слои наиболее развиты в этом слое.

A *Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.

B Молекулярный.

C Наружный и внутренний зернистые.

D Молекулярный и слой полиморфных клеток.

E Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.

71

В красном костном мозге в постэмбриональном гемопоэзе в клетках одного из

дифферона постепенно снижается базофилия цитоплазмы и повышается оксифилия,

ядро выталкивается. Назовите вид гемопоэза, для которого характерны данные

морфологические изменения.

A *Эритропоэз.

B Лимфопоэз.

C Нейтрофилоцитопоэз.

D Эозинофилоцитопоэз.

E Базофилоцитопоэз.

72

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні

кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

A *Рогівка.

B Циліарне тіло.

C Судинна оболонка.

D Райдужна оболонка.

E Сітківка.

73

В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні

клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця

мають дані морфологічні ознаки?A *Клітини Пуркін’є

B Пейсмекерові клітини

C Скоротливі кардіоміоцити

D Ендокринні клітини

E Ліпоцити

74

В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем

проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A *Емалеві пучки

B Емалеві призми

C Енамелобласти

D Дентинобласти

E Волокна Томса

75

При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер

виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини

жінки. Як називається таке утворення хроматину?A *Тільце Барра

B Тільце Херінга

C Деконденсований хроматин

D Еухроматин

E Тільце Пачіні

76

При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате

определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.

A * Кроветворная

B Трофическая

C Продукция околоплодных вод.

D Экскреторная

E Защитная

77

В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение

кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид

минерализации?A *Дентина.

B Эмали.

C Периодонта.

D Цемента.

E Пульпы.

78

На микропрепарате яичника представлено округлое образование, железистые клетки

которого содержат липидные капли. Определите эту структуру.

A *Желтое тело.

B Примордиальный фолликул.

C Первичный фолликул.

D Зрелый фоликул.

E Атретическое тело

79

Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які

їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A *Периферичний хроматин

B Еухроматин

C Деконденсований хроматин

D Тільце Барра

E Факультативний хроматин

80

Порушення слухової функції можуть обумовлюватися зміною будови клітин Кортієвого

органу, що сприймають подразнення. Які це клітини?

A *Волоскові клітини

B Клітини-стовпи

C Фалангові клітини

D Підтримуючі клітини

E Пограничні клітини

81

На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої

частини цього органу різняться ці ділянки?

A *Епідермісу

B Сосочкового шару

C Сітчастого шару

D Власне дерми

E Гіподерми

82

Епітелій шлунку може зазнавати змін під впливом різноманітних шкідливих факторів, що

може призвести до появи виразки шлунку. Який епітелій пошкоджується ?

A *Багаторядний призматичний

B Багатошаровий плоский незроговілий

C Одношаровий плоский

D Одношаровий кубічний

E Одношаровий циліндричний залозистий

83

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати

чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих

ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?A *Клітини Лейдіга

B Сустентоцити

C Клітинпи Сертолі

D Підтримуючі клітини

E Сперматозоїди

84

У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не

притаманний прямому остеогенезу?

A * Утворення епіфізарного центру окостеніння

B Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

C Остеоїдний етап

D Утворення грубоволокнистої кістки

E Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

85

У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити

гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A * Остеокласти

B Напівстовбурові клітини

C Остеобласти

D Остеоцити.

E Стовбурові остеогенні клітини

86

Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в

результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка

порушується у першу чергу?A *грушоподібних

B кошикоподібних

C клітин - зерен

D зірчастих клітин

E веретеноподібних

87

В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це

клітини?

A *клітини Лангерганса

B Меланоцити

C Кератиноцити базального шару

D кератиноцити остистого шару

E кератиноцити зернистого шару

88

Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон,

розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називаеться?

A *Щільна оформлена

B Пухка

C Ретикулярна

D Щільна неоформлена

E Слизова

89

Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до

появи такої вади розвитку, як “вовча паща”?

A *піднебінних відростків

B Лобних відростків

C Лобних і верхньощелепних відростків

D Нижньощелепних відростків

E Нижньощелепних і піднебінних відростків

90

Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової

оболонки. Який епiтелiїй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?

A *Одношаровий призматичний облямований

B Одношаровий кубiчний

C Одношаровий призматичний вiйчастий

D Одношаровий призматичний залозистий

E Багатошаровий плоский незроговiлий

91

В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого з

означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?

A *Простих трубчастих нерозгалужених

B Простих трубчастих розгалужених

C Простих альвеолярних нерозгалужених

D Складних альвеолярних нерозгалужених

E Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

92

В гистопрепарате представлена стенка органа пищеварительной системы, собственной

пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе, которой многочисленные

лимфоидные узелки. Назовите этот орган.A *аппендикс

B желудок

C двенадцатиперстная кишка

D тощая кишка

E ободочная кишка

93

В результате ножевого ранения в области печени была пересечена печеночная артерия,

однако в печеночные дольки кровь продолжала поступать. Какой сосуд обеспечил

поступление крови в дольки?A *вокругдольковая вена

B междольковая артерия

C вокругдольковая артерия

D поддольковая вена

E печеночная вена

94

В результате воздействия гепатотропного яда в гепатоцитах оказалась разрушенной

гранулярная ЭПС. Синтез каких веществ будет нарушен в эпителии печени?

A *альбуминов и фибриногена

B фосфолипидов

C гликогена

D холестерина

E витаминов

95

В гистопрепарате поджелудочной железы видна группа клеток. Часть из них

расположена центрально и имеет базофильные секреторные гранулы. Их секрет

регулирует углеводный обмен. Назовите эти клетки.A *В-клетки

B РР-клетки

C А-клетки

D адипоциты

E Д-клетки

96

Для микроскопического исследования представлена поперечнополосатая мышечнай

ткань органа пищеварительной системы. Из какого органа был взят биоптат?

A *пищевода

B желудка

C тощей кишки

D подвздошной кишки

E аппендикса

97

Представлен гистопрепарат органа ротовой полости, слизистая оболочка которого

покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Укажите этот орган или его

частьA *десна

B нижняя поверхность языка

C слизистая часть губы

D язычок

E мягкое небо

98

В эксперименте на животном в зубном зачатке разрушили внутренний слой эпителия

эмалевого органа. Развитие какой ткани зуба будет нарушено?

A *эмали

B дентина

C цемента

D пульпы

E периодонта

99

В цитоплазме эпителиоцитов крипт кишечника обнаружены гранулы, в которых

гистохимическими методами выявлены дипептидазы, и лизоцим . Укажите эти клетки.

A *клетки Панета

B столбчатые эпителиоциты

C бокаловидные экзокриноциты

D А-клетки

E S-клетки

100

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних

ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали

ушкодження?A * Актинові міофіламенти.

B Міозинові філаменти

C Тонофібрили

D Тропоколагенові комплекси

E Нуклеопротеїдні комплекси


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка