Криворізької районної ради дніпропетровської області розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльністьСкачати 279.33 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір279.33 Kb.
#20775
ТипПлан роботи
КУ «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО –

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗВИТОК З’ВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛІЗОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Апанасенко Оксана Вікторівна,

вихователь Новопільського

КЗ ДНЗ «Снігуронька»


с. Новопілля

2015 рік
Рецензенти:

Тебеньова І.А. - методист РНМК

Шевченко Н.М. – вихователь – методист КЗ ДНЗ «Снігуронька»

Розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльність Упор. Апанасенко О.В.., - с. Новопілля, 2015.

с.56

У проекті висвітлюються сучасні підходи до розвитку мовленнєвих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності, в яких пропонується театралізовану діяльність проводити комплексно, послідовно, за етапами. Практичні надбання демонструють ефективний вплив на пізнавальну активність дітей, розвиток логічного мислення, підвищення інтересу до краси власної мови та виникнення захвату від більш повноцінного сприйняття світу, сприяють підвищенню мовленнєвої активності дітей.

Матеріал досвіду, практичні матеріали можуть бути використаними вихователями та вихователями – методистами дошкільних навчальних закладів.

Схвалено науково – методичною радою районного науково – методичного кабінету

Протокол №____ від_______2015

Зміст
Вступ …………………………………………………………………………. 4

Мотивація проекту ………………………………………………………….. 5

Актуальність даної проблеми ……………………………………………… 6

План роботи над проектом ………………………………………………… 8

Проект навчально-виховної роботи з дітьми старшої групи…………… 9

Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей старшої групи 10

Результатом реалізації проекту …………………………………………… 16

Висновки ………………………………………………………………………16

Література …………………………………………………………………… 18

Додатки ……………………………………………………………………… 19Вступ
    Дошкільний вік – це важливий  етап у становленні та розвитку особистості. Надзвичайне значення в цей період відіграє створення оптимальних умов для мовленнєвої компетентності дитини. Тому одним із першочергових завдань, що стояли переді мною, був пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б мовленнєвому розвитку вихованців.

Процес розвитку мовлення в дітей протікає під керівництвом дорослого. Тому я вела цілеспрямовану систематичну роботу щодо підвищення мовленнєвої активності дітей, розвитку їх мовленнєвих здібностей з використанням більш ефективних, доцільних, цікавих для дітей методів, прийомів, засобів, які можуть сприяти появі інтересу в дітей до мовленнєвої  діяльності. Але при цьому чітко визначаю позицію  дорослого і дитини у будь-якому виді діяльності: дорослий - ініціатор спільної діяльності та помічник; дитина -  учасник ігор та ініціатор спільної діяльності.

На сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи з розвитку мовленнєвої активності дитини визнано використання театралізованих ігор з творчим та інтелектуальним навантаженням. І це не випадково, адже саме театралізована гра є провідним видом  мовленнєвої діяльності в дошкільному віці. Оволодіння рідною мовою, розвиток мовлення і спілкування є одним із найважливіших надбань малюка. Немає необхідності доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому.

Вітчизняний педагог С. Русова однією з перших систематизувала різні види театралізованої діяльності та вбачала в ній ефективний засіб розвитку мови і творчих здібностей. На думку вченої, якщо діти спеціально готують ролі заздалегідь, дослівно вивчають репліки літературних героїв, це сприяє збагаченню словника дошкільників образними літературними виразами та «має характер вправи навчання мові» .

Театралізована діяльність – один з компонентів художньо-мовленнєвої діяльності, засіб розвитку гарного, образного, літературного мовлення, що, на думку Богуш А.М., Аматьєвої О.П., дає дитині змогу виразити свої емоції, ставлення до літературного образу, ввійти в роль казкового персонажа, самостійно побудувати зв’язне висловлювання; засіб сприяння глибшому засвоєнню художніх образів, усвідомленню змісту, ідеї художнього твору через сприймання його засобами театру.

Театрально-мовленнєва діяльність акцентує увагу на мовленнєвому розвитку дошкільників, адже кожен із складників цієї діяльності:

- сприймання літературних творів засобами театру;

-театралізована гра, як гра для себе;

- та інсценування, як підготовлений виступ дітей для глядачів.

Під час роботи над виразністю слів персонажів  активізується словник дитини, вдосконалюється звукова культура мовлення, інтонація. Виконуючи роль, дитина зрозуміло, чітко промовляє текст, оволодіває літературною мовою. У неї покращується діалогічне мовлення, його граматична будова.

Акцентування на мовленнєвих завданнях дає мені можливість підсилити вплив театралізованої діяльності на опанування дітьми рідної мови, оволодіння різними формами й типами зв’язного мовлення.

Театралізація відіграє особливу роль у житті дитини. Діти ознайомлюються з навколишнім світом, навчаються правильної звуковимови, виконують різні ігрові завдання, що сприяють інтелектуальному розвитку. Дитина співчуває героям, розділяє їх почуття, живе разом з ними у світі казки.

Театралізована діяльність є перспективним напрямом, одним із ефективних засобів розвитку мовленнєвих здібностей дітей. Саме тому питання розвитку мовленнєвих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності стало для мене надзвичайно актуальним.

Мотивація проекту

Проблема: Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого віку через театралізовану діяльність.

Учасники проекту:

Педагоги, діти, батьки.Освітні завдання:

 • Розвивати мовленнєве дихання;

 • Правильну артикуляцію;

 • Чітку дикцію;

 • Різноманітні інтонації;

 • Логіку промови;

 • Складати невеликі розповіді та казки;

 • Вимовляти скоромовки та вірші;

 • Поповнювати словниковий запас.

Очікуванні результати:

 • Розвивати діалогічне, монологічне мовлення;

 • Розвиток зв’язного мовлення;

 • Сприяти розвитку розумових здібностей;

 • Ініціювати мисленню та мовленню;

Впровадження проекту:

Пропоную використання даного проекту вихователям дошкільних навчальних закладів під час планування навчально-виховної роботи по розвитку мовленнєвих здібностей дітей, а саме театралізованої діяльності.Презентація проекту:

Розвиток мовленнєвих здібностей дітей через театралізовану діяльність формує основні норми людської моралі, природу, людину, суспільство. Розширює життєвий досвід, основи морально-етичного виховання, екологічної культури, соціального розвитку дитини.Актуальність даної проблеми полягає в тому що:

- по-перше, діти отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влучними образними виразами, фразеологізмами, вживають різні типи зв’язних висловлювань для вирішення конкретних ігрових комунікативних ситуацій (міркування, пояснення, відтворення казкових діалогів);

- по-друге, мовлення стає зрозумілішим, виразним, граматично оформленим. У процесі підготовки та показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та невербальних засобів виразності (адже під час відтворення художньо-мовленнєвих сюжетів діти засвоюють норму мовлення у її найвищому прояві).

Для ефективної реалізації поставлених завдань я розробила систему роботи з розвитку мовленнєвих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності відповідно до перспективного планування лексико-граматичних засобів мовлення дітей старшого дошкільного віку, в якій пропоную театралізовану діяльність проводити комплексно, послідовно, за етапами.Перший етап (мовленнєвий) передбачає формування мовленнєвих вмінь і навичок дітей через використання різних видів мовленнєвих вправ, пальчикових ігор, імітаційних вправ, ігор-медитацій, дидактичних ігор,  артикуляційних та голосових вправ, вправ на розвиток комунікативного мовлення, рухливих ігор на закріплення граматичних категорій, ігор з музичним супроводом.

Другий етап (художньо-продуктивний, творчий) включає в себе: читання художніх творів; вивчення текстів; робота з іграшками, ляльками; різні способи роботи пальчиків; виготовлення атрибутів та декорацій; розподіл сценічних ролей.

Третій етап (художньо-естетичний, сценічний) передбачає показ: вистав, ігор – драматизацій, п’єс, інсценівок.

Форми організації театралізованої діяльності я систематизувала та узгодила з перспективним плануванням лексико-граматичних засобів мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.

Створила добірку пальчикових ігор та вправ, ігор-медитацій, артикуляційних вправ, мовленнєвих ігор, рухливих ігор на закріплення граматичних категорій, загадок до казок, чистомовок, скоромовок, добірка творів в поетичному жанрі за мотивами казок. Розробила систему інтегрованих занять із застосуванням театралізованої діяльності, різних видів театру залежно від використання ігрового матеріалу та способу його розміщення: театр іграшок, настільний театр, пальчиковий театр, театр рукавичок, ляльковий театр, тіньовий театр, драматичний театр, тіньовий театр.

Кожен із цих видів має специфічні потенціальні можливості щодо розвитку мовлення дітей, їх ігрової діяльності та ставить свої пріоритетні мовленнєві завдання. Коли дитина переглядає виставу, вона сприймає кращі зразки правильного літературного мовлення, що сприяє розвиткові та удосконаленню її власного зв’язного мовлення. У театралізованій грі збагачується і активізується словник дітей, формуються вміння самостійно складати, створювати власний сюжет, добирати належне мовленнєве оформлення для реалізації задуму, ідеї. Під час підготовки театральної вистави дитина також виконує вправи, спрямовані на розвиток виразності, образності мовлення та засвоює сприйняті раніше мовленнєві форми.

Театралізована діяльність у різних її проявах має виняткові можливості щодо вирішення завдань мовленнєвого розвитку дошкільників. Причому, кожен із видів театралізованої діяльності дає змогу розв’язувати конкретні завдання, водночас забезпечуючи величезний позитивний вплив на загальний мовленнєвий розвиток дошкільників.

  

          


 
            

 
План роботи над проектом

Місяць


Назва вистави

Вид театру

Вересень


«Котик і Півник»

Театр іграшок

Жовтень


«Ходить гарбуз по городу»

Музична казка інсценівка

Листопад


«Лисичка та журавель»

Настільний театр

Грудень


«У зимовому лісі»

Із підручних матеріалів

Січень


«Лебідь,рак та щука»

Театр іграшок

Лютий


«Пан Коцький»

Фланелеграф

Березень


«Троє поросят»

Ляльковий театр

Квітень


«Заєць кравець»

Настільний театр

Травень


«Коза-Дереза»

Пальчиковий театр

Проект навчально-виховної роботи з дітьми старшої групи.

Розвиток зв’язного мовлення через театралізовану діяльність.

Тривалість проекту: рік.

Мета проекту:

Освітня:


  • поглибити знання дітей про театр;

  • розширити знання про казки,оповідання,вірші;

  • формувати у дітей літературні та художні враження;

  • стимулювати бажання використовувати в казкових сюжетах життєвий досвід;

  • формувати емоційно-пізнавальну активність дітей;

  • навчати емоційно та виразно передавати сюжет казки в іграх драматизація;

  • вчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату;

  • формувати звукову культуру мовлення;

  • формувати зв’язне мовлення;

Розвивальна:

- розвивати уміння визначати власну позицію;

- розвивати власне бачення даної проблеми;

- розвивати вміння одержувати задоволення від процесу та резуль-татів своєї діяльності.

- розвивати самостійність та ініціативу;

- уміння самостійно замінювати сюжети казок, складати нові казки;

- розвивати творчі здібності;

Соціальна:


  • створити умови для реалізації пізнавальної і соціальної активності дітей;

  • розвивати почуття відповідальності за певні вчинки та дії;

  • застосовувати особистий досвід під час розв’язання певних казкових ситуацій;

  • виробляти у дітей власний погляд на події, позитивні емоції;

Виховна:

  • виховувати потребу приходити на допомогу казковим героям, змінювати їх;

  • виховувати цілісне ставлення до книги, до казки, як духовного витвору;

  • виховувати бажання бути добрими, справедливими, творчими дітьми;

Характеристика проекту:

 • За домінуючою діяльністю: творчий.

 • За тривалістю: довготривалий.

 • За кількістю учасників: колективний.

 • За характером контактів: у межах групи.

 • За кількістю учасників: колективний.

База реалізації: КЗДНЗ «Снігуронька», старша група.

Учасники проекту: діти, вихователь.
Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей старшої групи за темою: «Розвиток зв’язного мовлення через театралізовану діяльність».


Види діяльності

Зміст роботи

Вересень

Театр іграшок

Занняття1

Розповідання казки «Котик і півник»

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати казку, запам’ятовувати її зміст. Почати розучування розминки для язика, губ, дихання. Виховувати бажання та інтерес займатися театралізованою діяльністю.


Заняття 2

Переказування казки «Котик і півник» з обіграванням епізодів.

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей емоційно і інтонаційно виразно характеризувати персонажі за допомогою мовлення, міміки жестів. Розвивати вміння імпровізувати.


Заняття 3

Показ настільного театру іграшок за казкою «Котик і півник».

Програмовий зміст: вчити дітей показувати настільний театр іграшок. Закріплювати вміння інтонаційно виразно передавати емоційний стан персонажів. Викликати у дітей бажання самим показувати настільний театр.


Заняття 4.

Гра-драматизація за казкою «Котик і півник»

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей інсценувати твори, закріпити вміння дітей самостійно показувати настільний театр іграшок. Розвивати вміння дітей за допомогою голосу та дій передавати емоції, радість, переляк,горе.

Жовтень.

Музична -

інсценівка.Заняття1.

Ілюстроване розповідання вірша «Ходить гарбуз по городу»

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати вірш, запам’ятовувати його зміст. Продовжувати вчити дітей правильно виконувати вправи розминки. Закріплювати вміння інтонаційно передавати різні емоційні стани персонажів.


Заняття2.

Переказ вірша «Ходить гарбуз по городу».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей звязно передавати зміст твору. В діалогах дотримуватися інтонаційної виразності кожного персонажу. Розвивати вміння дітей правильно водити ляльки лялькового театру; одягати їх на руку; виконувати ними різні рухи. Спонукати дітей до якісного виконання вправ розминки, розвивати мовленнєве дихання, голос.


Заняття3.

Заучування вірша «Ходить гарбуз по городу».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей слова вірша. В діалогах дотримуватися інтонаційної виразності. Продовжувати вчити дітей поводитися з атрибутами лялькового театру, викликати інтерес та бажання розігрувати їх самим.


Заняття4.

Показ дітьми лялькового театру під музичний супровід «Ходить гарбуз по городу».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей поводитися з атрибутами лялькового театру під музичний супровід, викликати інтерес до музичних лялькових інсценівок та розігрувати їх самим. Розвивати діалогічне мовлення, його виразність.


Настільний театр.

Листопад.

Заняття1

Ілюстрована розповідь казки «Лисичка та Журавель».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст твору. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів.


Заняття2.

Переказ казки «Лисичка та Журавель».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей відтворювати зміст твору, зберігаючи інтонаційну виразність мовлення кожного персонажа. Розвивати пам'ять, увагу.


Заняття3.

Програмовий зміст: показ вихователем настільного театру за казкою «Лисичка та Журавель».

Програмовий зміст: показати дітям перевагу показу казки способом настільного театру над прости розказуванням з демонстрацією ілюстрацій. Залучати дітей до самостійного розігрування різних видів театру.


Заняття4.

Показ дітьми настільного театру за казкою «Лисичка та Журавель».

Програмовий зміст: удосконалювати інтонаційну виразність мовлення дітей. Розвивати у дітей уяву, фантазію. Закріпляти вміння передавати за допомогою інтонації емоційний стан персонажів.


Із підручних матеріалів.

Грудень .

Заняття1.

Ілюстрована розповідь оповідання «У зимовому лісі».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст твору. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів.


Заняття2.

Переказ оповідання «У зимовому лісі».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей відтворювати зміст твору, зберігаючи інтонаційну виразність мовлення кожного персонажа. Розвивати пам'ять, увагу.


Заняття3.

Показ вихователя настільного театру із підручного матеріалу оповідання «У зимовому лісі».

Програмовий зміст: : показати дітям перевагу показу оповідання способом настільного театру із підручного матеріалу над простим розказуванням з демонстрацією ілюстрацій. Залучати дітей до самостійного розігрування різних видів театру.


Заняття4.

Показ дітьми настільного театру із підручного матеріалу оповідання «У зимовому лісі».

Програмовий зміст: удосконалювати інтонаційну виразність мовлення дітей. Розвивати у дітей уяву, фантазію. Закріпляти вміння передавати за допомогою інтонації емоційний стан персонажів.


Театр іграшок.

Січень.

Заняття1.

Розповідь гуморески «Лебідь, рак та щука».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати гумореску, запам’ятовувати її зміст. Почати розучування розминки для язика, губ, дихання. Виховувати бажання та інтерес займатися театралізованою діяльністю.


Заняття2.

Переказування гуморески «Лебідь, рак та щука».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей емоційно і інтонаційно виразно характеризувати персонажі за допомогою мовлення, міміки жестів. Розвивати вміння імпровізувати.


Заняття3.

Показ настільного театру іграшок за гуморескою «Лебідь,рак та щука».

Програмовий зміст: вчити дітей показувати настільний театр іграшок. Закріплювати вміння інтонаційно виразно передавати емоційний стан персонажів. Викликати у дітей бажання самим показувати настільний театр.


Заняття4.

Гра-драматизація» за гуморескою «Лебідь, рак та щука».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей інсценувати твір, закріпити вміння дітей самостійно показувати настільний театр іграшок. Розвивати вміння дітей за допомогою голосу та дій передавати емоції.


Фланелеграф.

Лютий.

Заняття1.

Розповідь казки «Пан Коцький».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати казку, запам’ятовувати її зміст. Продовжувати вчити дітей правильно виконувати вправи розминки. Закріплювати вміння інтонаційно передавати різні емоційні стани персонажів.


Заняття2.

Переказ казки «Пан Коцький»

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей звязно передавати зміст твору. В діалогах дотримуватися інтонаційної виразності кожного персонажу. Спонукати дітей до якісного виконання вправ розминки, розвивати мовленнєве дихання, голос.


Заняття3.

Показ казки «Пан Коцький» на фланелеграфі.

Програмовий зміст: вчити дітей показувати на фланелеграфі казку. Закріплювати вміння інтонаційно виразно передавати емоційний стан персонажів. Викликати у дітей бажання самим показувати казку.


Заняття4.

Гра-драматизація за казкою «Пан Коцький»

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей інсценувати казку, закріпити вміння дітей самостійно обігрівати персонажів. Розвивати вміння дітей за допомогою голосу та дій передавати емоції, радість, переляк,горе.


Ляльковий театр.

Березень.

Заняття1.

Слухання казки «Троє поросят»

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст твору. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів.


Заняття2.

Переказ казки «Троє поросят».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей емоційно і інтонаційно виразно характеризувати персонажі за допомогою мовлення, міміки жестів. Розвивати вміння імпровізувати.


Заняття3.

Показ вихователя тіньового театру за казкою «Троє поросят».

Програмовий зміст: : показати дітям перевагу показу казки способом тіньового театру над простим розказуванням з демонстрацією ілюстрацій. Залучати дітей до самостійного розігрування різних видів театру.


Заняття4.

Гра – драматизація казки «Троє поросят».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей імітувати рухи тварин ігор - драматизацій; вчити створювати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою інтонації; вправляти в умінні інтонаційно передавати настрій персонажів.


Настільний театр.

Квітень.

Читання казки « Заєць кравець».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст твору. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів.Заняття2.

Переказ казки «Заєць кравець».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей емоційно і інтонаційно виразно характеризувати персонажі за допомогою мовлення, міміки жестів. Розвивати вміння імпровізувати.


Заняття3.

Показ вихователя пальчикового театру за казкою «Заєць кравець».

Програмовий зміст: : показати дітям перевагу показу казки способом пальчикового театру над простим розказуванням . Залучати дітей до самостійного розігрування різних видів театру.


Заняття4.

Показ дітьми пальчикового театру за казкою «Заєць кравець».

Програмовий зміст: удосконалювати інтонаційну виразність мовлення дітей. Розвивати у дітей творчість, уяву, фантазію. Закріпити вміння користуватися пальчиковим театром, передавати емоційний стан персонажів.


Бі - ба-бо.

Травень.

Заняття1.

Читання казки «Коза – дереза».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст казки. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів.


Заняття2.

Переказ казки «Коза-дереза».

Програмовий зміст: вчити дітей уважно слухати та запам’ятовувати зміст твору. Вправляти уміння інтонаційно передавати настрій персонажів; передавати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою діалогів. Продовжувати вчити дітей правильно виконувати вправи розминки. Закріплювати вміння інтонаційно передавати різні емоційні стани персонажів.


Заняття3.

Гра – драматизація за казкою «Коза – дереза».

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей імітувати рухи тварин ігор – драматизацій ; вчити створювати своєрідність кожного ігрового образу за допомогою інтонації; вправляти в умінні інтонаційно передавати настрій персонажів.


Заняття4.

Показ дітьми театру бі-ба-бо за казкою «Коза – дереза».

Програмовий зміст: удосконалювати інтонаційну виразність мовлення дітей. Розвивати у дітей уяву, фантазію. Закріпляти вміння передавати за допомогою інтонації емоційний стан персонажів, користуватися ляльками театру бі – ба - бо.
Результат реалізації проекту:

    - Розвиток українського мовлення дітей (збагачення лексики, навчання правильної вимови звуків та слів української мови, уміння будувати діалог та монолог українською мовою);  • Позитивна динаміка в розвитку мови, комунікативних навичок, емоційно-вольової сфери дітей;

- Підвищення інтересу до художньої літератури, театралізованої діяльності;

- Збагачення ігрового досвіду дітей;

 -  Підвищення активності батьків вихованців, що виявляється в участі в житті дітей в ДНЗ (співпраця, спільна підготовка до спектаклів, пошиття костюмів, співпереживання, зацікавленість, розуміння значущості розвитку мови і емоційного світу дітей);

- Оптимізація дитячо-батьківських відносин,

- Здатність дошкільників до співчуття, співпереживання, готовсті до співдії;

- Розвинута сенсорна сфера, здібності, що є специфічними для кожного виду театрально-сценічної творчості (техніки мовлення, дикції, пластики тіла, голосу та ін.), опанування дітьми інтонаційно-смислового мовлення; виразності міміки, жестикуляції, пластичної виразності тіла;

- Сформована інтонаційна виразність мовлення (модуляція, висота тону, темп, тембр, поетика);

- Прищеплення шанобливого ставлення до культурно-історичної спадщини українського народу, до української мови.


Висновки:
На підставі цих результатів можна зробити висновок, що театралізована діяльність - це ефективний метод розвитку мови, комунікативних навичок, емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку. Дана діяльність цікава, доступна, емоційно приваблива дітям, педагогам, батькам, що доводиться позитивною динамікою в розвитку дітей. Чітко і грамотно спланована робота вихователів, музичного керівника і взаємодію з сім'єю допомогли дітям з проблемами в розвитку мови: діти стали чітко, правильно вимовляти текст, покращилася дикція, збагатився пасивний і активний словник (в процесі підготовки до вистав, розучування ролей), покращився граматичний лад мови (у процесі запам'ятовування текстів діти проговорюють значний обсяг тексту, що веде до автоматизації правильної вимови подібних пропозицій у звичайній мові; використання монологічного мовлення з великою кількістю епітетів, порівнянь і повторень сприяє закріпленню в мові дітей правильного узгодження слів у реченнях), з'явилося вміння користуватися інтонаціями, що виражають різноманітні емоційні стани (смуток, радість, злість, здивування, образа, страх, сум, захоплення, жалість, презирство, осуд і т.п.). Діти значно впевнено стали вести себе в ході постановок, вміють чекати свого виходу, уважно стежать за ходом вистави. У дітей підвищилася самооцінка (навіть самі неактивні діти розкриваються, відчувають свою значущість у колективній театралізованої діяльності, стають сміливішими, емоційніше). Підвищився інтерес дітей казок та інших творів художньої літератури, діти із задоволенням відображають в образотворчій діяльності епізоди постановок, образи героїв.

Даний проект підтвердив, що необхідно сприяти розвитку мовлення, комунікативних навичок, емоційно-вольової сфери дітей через театралізовану діяльність.Подальша робота по даному напрямку:

Продовжувати всебічно розвивати дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності, розширюючи тематику ігор-театралізацій, театралізованих вистав, розробляючи планування і конспекти, підбираючи і розширюючи діагностичний інструментарій, атрибути, створюючи костюми для постановок;

Продовжувати створювати в освітньому просторі ДНЗ умови, що сприяють розвитку мовлення за допомогою театралізованої діяльності з самого раннього віку, використовуючи зацікавленість і потенціал педагогів, батьків, дітей (адже грамотна профілактика проблем в мовному, комунікативному, емоційно-вольовому розвитку дошкільників допоможе знизити відсоток дітей з даними порушеннями в розвитку);
     Розробити сценарії батьківських зборів, тематичних бесід з батьками у напрямку даного проекту.

Створити відеотеку, як узагальнення досвіду роботи з даного напрямку.

Продукт проектної діяльності: додатки.

Список використаної літератури:

      1. Базовий компонент дошкільної освіти: наук. кер. А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук. ; авт.. кол.: Богуш А.М., Бєлєнська Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долина О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В., Пироженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. – К., 2012. – 30с.


     2. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

4. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В. Артемова. – К., 2002. – 148 с.
5. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до семи років / А.М. Богуш. – К.: ВД «Слово», 2004. – 376 с.     7. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. – Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2005. – 128 с. 9.   

6. Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект, здібності / К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 1999. – 200 с.


7. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. - К.: Освіта, 1996. – 304с.
8 Стрелкова Л.П. Роль гри-драматизації  в розвитку емоцій у дошкільників [Електронний ресурс] / Л.П. Стрелкова. – 2010. – Режим доступу // http: // www.slovopedia.com/

ОРГАНІЗОВАНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 169 -> files
files -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
files -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
files -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом
files -> Державної адміністрації Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Комунальний навчальний заклад «Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
files -> Відділ освіти Криворізької державної адміністрації ку«Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
files -> Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку

Скачати 279.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка