Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристалиСкачати 126.88 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір126.88 Kb.

Тема уроку: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Мета уроку:

навчальна: сформувати в учнів поняття про кристалічну гратку як впорядковану структуру, що відображає будову кристалічної речовини, ознайомити учнів з типами кристалічних ґраток (атомною, молекулярною та йонною), домогтися розуміння учнями принципових відмінностей між ними, сформувати вміння визначати тип кристалічної гратки у різних речовин; закріпити знання про основні типи хімічного зв’язку, показати їх взаємозв’язок з будовою та властивостями речовини;

розвивальна: розвинути вміння аналізувати, порівнювати передбачувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пізнавальну активність,

виховна: виховувати самостійність, критичність, різносторонність, креативність мислення.

Тип уроку: комбінований урок

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, групова (в парах, четвірках)

Методи та прийоми роботи: словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда), самостійна робота учнів, наочні (демонстрація, мультимедійна презентація), інтерактивна вправа «Учень – учень, учень – вчитель, вчитель-учень», практичні вправи «Хімічний конструктор», «Кристалічна розминка», саморефлексія «Який я кристал?»

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних ґраток, приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток, таблиці «Типи кристалічних граток», «Види хімічного зв΄язку», комп’ютерна програма (презентація), дидактичний роздатковий матеріал.

Структура уроку:

 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

 3. Повідомлення теми уроку та мотивація навчальної діяльності.

 4. Вивчення нового матеріалу:

  1. будова твердих речовин;

  2. поняття про кристал

  3. класифікація кристалічних граток

 5. Закріплення матеріалу.

 6. Узагальнення та систематизація вивченого

 7. Підсумки уроку

 8. Повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний етап

Питання до учнів


З чим ви прийшли на урок?

• З настроєм (яким?) (гарним)

• З знаннями (міцними)

• З розумом (допитливим)

• З домашнім завданням (виконаним)

Вчитель Я ж прийшла з:

• Побажаннями хорошими

• Оцінками високими

• Матеріалом корисним

• Запитаннями цікавими

• Речовинами незвичайними
На дошку прикріплюються символічні сніжинки з відповідними зображеннями


Що ж обміняємося всім хорошим, з чим ми прийшли на урок, тоді і у вас його стане більше, і у мене.

 1. Перевірка домашнього завдання

Письмові завдання різних рівнів складності – 7 хв. (Додаток )

Усне опитування у формі інтерактивної вправи:

«Учень-учень» - питання ставлять учні одні одним (як правило питання репродуктивного характеру)

 • Що таке хімічний зв΄язок?

 • Який зв΄язок називається йонним?

 • Який вид зв΄язку називається ковалентним?

 • Які види ковалентного зв΄язку ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 • Між якими елементами здійснюється ковалентний зв΄язок?

 • Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв΄язку?

«Учень-вчитель» - учні ставлять питання вчителю (можливо, щодо незрозумілих питань з письмової роботи)

«Вчитель-учень» - питання для учнів формулює вчитель (питання проблемного, творчого характеру)

 1. У чому виявляється подібність у механізмі утворення йонного та ковалентного типів зв΄язку?

 2. У чому полягає основна відмінність цих типів зв΄язку?

 3. Чому гідроген хлорид – газ, а літій хлорид – тверда речовина, хоча Літій та Гідроген розташовані поряд в одній групі?

3. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда

 • Здогадайтесь, які речовини перед вами? (Слайд)

Це три величезні кристали: кухонної солі, льоду і алмазу. Зовні вони подібні.

 • Яким чином їх можна розрізнити? (нагріти, розчинити, спробувати розколоти)

 • Чим викликана така відмінність?

Це ми сьогодні з’ясуємо.

4. Повідомлення теми уроку та його мети

Мета уроку:з'ясувати,

 • яку будову мають речовини

 • що таке кристалічна гратка

 • які є типи кристалічних граток, в чому їх особливості.

навчитися:

  • визначати тип кристалічних граток у речовині,

  • порівнювати різні типи граток.

5.Вивчення нового матеріалу

Бесіда:

 • Що спільного у цих речовин? (слайд) ( Агрегатний стан).

 • Якщо лід розтане, чи збережеться його кристалічна будова? ( Ні)

Висновок: кристалічна будова властива речовинам в твердому агрегатному стану (метод індукції)

 • Чи для всіх твердих речовин можлива кристалічна будова? (слайд)

Тверді речовини можуть мати будову аморфну та кристалічну.

 • Чим це визначається? (розташуванням структурних частинок)

Аморфні речовини не мають чітко вираженої структури, навіть у твердому стані

Тверді тіла, які мають впорядковане розташування у просторі своїх частинок, що періодично повторюється, називаються кристалами.Завдання (слайд) Визначте будову таких речовин:

 1. кухонна сіль

 2. сажа

 3. крохмаль

 4. алмаз

 5. борошно

 6. рубін

Інколи тіло представляє собою один кристал, у випадку, наприклад, із крупинкою цукрового піску. Такі тіла звуться монокристалами. Монокристали мають форму правильних багатогранників. (слайд)

У окремих випадках тіла є сукупністю значної кількості дрібних кристалів, що зрослися між собою. Такі тіла називаються полікристалами. Прикладами полікристалів можуть бути цукор-рафінад, сніжинки. • На що схожий кристал? (на геометричні фігури).

 • Назвіть його частини (грань, ребро, вершина (у хімії - вузол))

Така впорядкована будова має свою назву.

Кристалічна гратка - структурна впорядкованість кристалічних речовин

В залежності від частинок, що містяться у вузлах кристалічної гратки, та зв’язків, що їх утримують, розрізняють такі типи кристалічних граток: атомні, молекулярні, йонні.

Спробуймо з’ясувати особливості різних типів кристалічних граток

Самостійна робота з підручником

(учні заповнюють таблицю, вчитель консультує)


Особливості кристалічної гратки

молекулярна

атомна

йонна

Частинки у вузлах гратки

Молекули


Атоми


Йони

Хімічний зв'язокСлабка міжмолекулярна взаємодія


Міцний ковалентний


Міцний йоннийФізичні властивості речовин


Гази, рідини, (якщо тверді, то крихкі), леткі, легкоплавкі, пластичні, мають низькі tпл і tкип


Тверді, іноді крихкі, міцні, не розчинні у воді, мають високі tпл і tкип


Тверді, тугоплавкі, розчинні у воді, високі tпл і tкип, розплави і розчини електропровідні

Приклади речовин

Неметали: інертні гази, водень, кисень. Складні речовини: вода, спирт, бензин, аміак, парафін

Алмаз графіт, кремній, пісок

Сполуки металічних і неметалічних елементів:солі, оксиди металів, луги

6. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Обговоримо» (слайд)

(проводиться для закріплення опрацьованого матеріалу)

Закінчіть твердження: 1. Молекули містяться у вузлах … кристалічної гратки

 2. Атомну гратку мають речовини з …. зв'язком

 3. Кисень має молекулярну кристалічна гратку, тому що …..

 4. Найважче зруйнувати … кристалічну гратку

 5. Йонний зв’язок мають речовини з … кристалічною граткою

 6. Кальцій хлорид має …. кристалічну гратку, тому що ……

«Кристалічна розминка»

(розминка у формі інтерактивної вправи, четвірка учнів може зобразити всі типи граток, по-різному обєднавшись)

У четвірки об’єднаймось,

Трішки з вами ми пограймось.

Покажіть-но ви практично

Кристалічну цю решітку

Робота в групах «Нумо, по рядах!» (слайд)

Знайдіть зайву речовину в переліку: 1. Cl2 , N2, H2O, NaCl;

 2. AgІ, KCl, O2, NaBr;

 3. C, Cl2O7, NH3, CO2;

 4. H2O, MgCl2, CrO3, Al2O3.

 1. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Робота по варіантах «Хімічний конструктор» (слайд)

З наведених хімічних символів складіть формули речовин з атомною, молекулярною та йонною кристалічною граткою K, C, O, H (Mg, Si, Cl, O)«Працюймо самостійно» (слайд)

Можливий перехід деяких речовини з твердого стану одразу в газоподібний, не перетворюючись у рідину - сублімація. Це властиво для йоду. Погляньте, як це виглядає.

Виконайте наступні завдання

І рівень


 1. Визначте тип хімічного зв’язку у молекулі йоду, вкажіть тип кристалічної гратки

 2. Зобразіть електронну формулу молекули йоду.

ІІ рівень

 1. Складіть рівняння взаємодії йоду з воднем, визначте тип зв’язку в продукті реакції.

 2. Спрогнозуйте тип кристалічної гратки продукту реакції, зобразіть електронну формули молекули.

ІІІ рівень

 1. Обчисліть, який об’єм (н.у.) йоду сублімується з його наважки масою 25,4г?

 2. Яку кількість речовини натрію потрібно взяти для взаємодії з такою ж наважкою йоду?

 3. Яка маса натрій йодиду при цьому утвориться? Вкажіть тип кристалічної гратки добутого натрій йодиду.

Поетична загадка (слайд)

В Італії алхіміки чудили,

Усі можливі досліди робили.

Задумали вони у час той нелегкий

Дрібні алмази сплавити в один та чималий.

Насипали в реторту жменьку самоцвітів,

Та почали їх на вогні жаркому гріти.

Хвилини йдуть, вогонь палає,

Аж раптом десь алмаз зникає.

Невже украли, чи в повітрі розчинився?

Ви здогадайтесь, де алмаз подівся?

Складіть рівняння реакції, визначте типи кристалічних граток всіх речовин з рівняння.


 1. Підсумки уроку

Саморефлексія.

Твердість більшості мінералів оцінюють за шкалою твердості (шкалою Мооса), порівнюючи їх з алмазом.Спрогнозуйте, яка кристалічна гратка у даних мінералів. А як підсумок оцініть міцність своїх знань, порівнявши їх з відповідним мінералом.

 1. Хто сьогодні був «алмазом»?

 2. Хто відчуває себе невпевненим «кальцитом»?

Сподіваюся, що на наступному уроці ви всі будете сяяти як справжні діаманти.


Еталонний мінерал

Твердість

Оброблюваність

Тальк

1

Дряпається нігтем

Гіпс

2

Кальцит

3

Дряпається мідною монетою

Флюорит

4

Дряпається ножем, склом

Апатит

5

Ортоклаз

6

Дряпається напильником

Кварц

7

Обробляється алмазом, дряпає скло

Топаз

8

Корунд

9

Алмаз

10

Ріже скло

 1. Домашнє завдання

Вивчити параграф з підручника

 • Середній рівень - Визначити тип кристалічної гратки наступних сполук: Al2O3, HCl, SO3, FeO, NH3

 • Достатній рівень – Вказати тип кристалічної гратки речовин: карбон (алмаз), цинк оксид, хлоридна кислота, сульфур (ІV) оксид, барій гідроксид. Розташуйте їх у порядку зростання міцності кристалічної гратки

 • Високий рівень. Скласти рівняння реакцій перетворень, вказати тип кристалічної гратки всіх вихідних речовин та продуктів реакції H2→HCl→CaCl2→CaCO3

Творче завдання. Скласти казку з речовинами, що мають різні типи кристалічних граток
Додаток

І рівень

 1. Виберіть твердження, що стосуються йонного зв’язку:

  1. Виникає між елементами з великою різницею у значеннях електронегативності

  2. Характеризується зміщенням спільної електронної пари більш електронегативного елемента

  3. Можливий між катіоном та аніоном

  4. Властивий для більшості рідин та газів

 2. Йонним зв'язком сполучені атоми:

А. Металічних елементів;

Б. Неметалічних і металічних елементів;

В. Неметалічних елементів;

Г. Лужних елементів. 1. Виберіть формули речовин з йонним зв'язком:

А. NaCI;

Б. Н20;

В. N2;

Г. СаВr2;

Д. 02;

Ж. Вr2.

ІІ рівень


 1. Встановіть відповідність між назвами речовин і типами хімічного зв'язку у них:
Назва речовини

1. Кисень

2. Магній хлорид

3. Карбон(ІV) оксид

Тип хімічного зв'язку

А Ковалентний неполярний

Б Ковалентний полярний

В Йонний 1. Встановіть відповідність між типами хімічного зв'язку у бінарних сполуках і хімічними елементами, які входять до їхнього складу:
Тип хімічного зв'язку

1 Ковалентний неполярний

2 Ковалентний полярний

3 Йонний
Елементи у складі бінарної сполуки, їхня електронегативність

А Неметалічні, однакова

Б Неметалічні, різна

В Металічний і неметалічний

Г Металічні, однакова
ІІІ рівень

 1. Складіть формули щонайменше 4 речовин з наведених йонів: Al3+, Ba2+, Na+, Br-, SO4 2-, PO43-.

 2. Складіть рівняння реакцій між кальцій оксидом та хлоридною кислотою, вкажіть тип хімічного зв’язку у реагентів та продуктів реакції

ІV. Рівень

 1. Обчисліть маси натрій оксиду та води, необхідні для добування 0,5 моль натрій гідроксиду. Визначте тип хімічного зв’язку у всіх вказаних речовинах.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка