«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


Варіант І Основним напрямком в боротьбі зі злочинністю єСторінка14/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
#87
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Варіант І

 1. Основним напрямком в боротьбі зі злочинністю є:

А) профілактика злочинності;

Б) припинення злочинності;

В) запобігання злочинності;

Г) удосконалення нормативної бази у сфері боротьби зі злочинністю.
 1. Припинення злочинності – це

А) система заходів спрямованих на недопущення вчинення злочину;

Б) система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою;

В) діяльність держави і суспільства, спрямована на утримання злочинності на можливо мінімальному рівні через усунення її причин й умов;

Г) дії, спрямовані на зупинення злочинної діяльності, що вже почалась, та на недопущення настанню злочинного результату.
 1. Що є важливою проблемою методології прогнозування?

А) основні принципи запобігання злочинності;

Б) виявлення чинників, які детермінують майбутнє;

В) статистичні дані;

Г) показання злочинців.
 1. Які склади злочинів сконструйовані в законі таким чином, що шкідливі наслідки протиправних дій винесені за межі складів?

А) злочини з формальним складом;

Б) злочини з матеріальним складом;

В) злочини з усіченим складом;

Г) в усі перелічених складах злочинів.
 1. Принцип гуманізму профілактики злочинів полягає в:

А) у здійсненні профілактичної діяльності за відповідною програмою, а не спонтанно;

Б) у тому, що профілактика як особливий вид діяльності, пов'язаний із завданням конкретним особам позбавлень та право обмежень і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб;

В) у тому, що при плануванні профілактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на заплановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через надмірну вартість ;

Г) у проведенні превентивних заходів, які не дали можливості скоїти злочин.
 1. Охоронна функція – це

А)профілактика злочинів, яка спрямована на недопущення протиправної поведінки, тобто захист суспільних інтересів і соціальних цінностей особи та держави від злочинних посягань;

Б) забезпечення загальної ідейної спрямованості запобіжних заходів, ідеологічному обґрунтуванні їхнього змісту, правильному визначенні шляхів, форм і методів практичної діяльності;

В) пріоритетні напрямки в боротьбі із злочинністю;

Г) профілактика покликана забезпечити таку поведінку людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права.
 1. Виявлення і аналіз явищ, процесів, обставин,які є детермінантами злочинів відноситься до

А) цілей профілактики злочинів;

Б) об’єкта злочинної дії;

В) завдання профілактики злочинів;

Г) предмета профілактики злочинів
 1. Індивідуальний рівень профілактики злочинів охоплює:

А) діяльність стосовно конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт із правовими нормами;

Б) діяльність держави стосовно конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт із правовими нормами;

В) діяльність держави, суспільства та їхніх інститутів яка спрямована на розв’язання у галузі економіки, соціального життя, в моральній сфері;

Г) діяльність держави, суспільства та їхніх інститутів яка спрямована на розв’язання у галузі економіки, соціального життя, в матеріальній сфері.
 1. Які суб’єкти виділяють за місцем у державній і суспільній системі?

А) органи влади загальної компетенції;

Б) державні та недержавні;

В) комерційні та некомерційні;

Г) громадські об’єднання.
 1. Профілактичний ефект діяльності суду пов'язаний з виконанням його основного завдання:

А) дотримання трудової дисципліни;

Б) виконання законів;

В) здійснення судового процесу;

Г) здійснення правосуддя.
 1. Профілактика злочинності для органів прокуратури – це

А) право;

Б) обов’язок;

В) завдання;

Г) мета. 1. Який нормативно-правовий акт регламентує діяльність усіх підрозділів міліції щодо запобігання злочинності?

А) Наказ МВД;

Б) ЗУ»Про міліцію»;

В) Указ Президента України;

Г) інструкції підрозділів.
 1. Які показники злочинності відображає кримінологічна інформація?

А) рівень та структуру злочинності;

Б) коефіцієнт злочинів і злочинної активності, зв'язок злочинності з іншими соціальними явищами;

В) дані про порядок організації запобіжної діяльності її суб’єктів;

Г) об’єктивну картину криміногенної ситуації в регіоні.
 1. Проблемою методології прогнозування є:

А)виявлення процесів злочинного діяння;

Б)виявлення чинники злочинності;

В) виявлення детермінантів злочинності;

Г) виявлення чинників, які детермінують злочинність.
 1. Якою наукою розроблено методологічні основи кримінологічного прогнозу?

А) кримінальним правом;

Б) культурологією;

В) соціологією та політологією;

Г) кримінально-виконавчим правом. 1. Прогнозування полягає в тому, що прогноз злочинності не повинен залежати від особистих або групових інтересів і видавати бажане за істину – це

А) вимоги неупередженості прогнозування;

Б)обґрунтованості;

В) надійності;

Г) жодної правильної відповіді.
 1. Оперативний прогноз передбачає:

А) період прогнозування від двох до п’яти років;

Б) період від одного до двох років;

В) період понад п’ять років;

Г) незначні часові проміжки часу(доба, тиждень, місяць).
 1. Кримінологічне планування

А) система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою;

Б) процес розробки плану, в якому визначаються шляхи та засоби їх вирішення;

В) багаторівнева система державних і громадських цілеспрямованих заходів, щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності;

Г) профілактика покликана забезпечити таку поведінку людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права.
 1. Організованість злочинності неповнолітніх залежить

А) від суспільства;

Б) від однолітків;

В) за прикладом дорослих та за допомогою дорослих;

Г) тільки за прикладом дорослих.
 1. Незадовільні умови виховання в сім’ї неповнолітнього – це

А)фактори злочинності неповнолітнього;

Б) причино злочинності неповнолітнього;

В) умови злочинності неповнолітнього;

Г) жодної правильної відповіді.
 1. Пенітенціарний рецидив являє собою

А) повторне кримінальне правопорушення, скоєне особою, яка раніше була судима, або зазнавала інших передбачених законом заходів впливу, що застосовувалися судом замість покарання незалежно від форми та мети наявної судимості;

Б) учинення нового злочину особами, котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі, або повторне засудження особи до покарання у виді позбавлення волі;

В) вчинення особою повторного злочину незалежно від наявності судимості після її засудження чи іншого впливу кримінально-правового характеру.

Г) вчинення злочину особами, котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі.
 1. Слабка воля та нездатність самому вирішувати власну долю, відмовитися від злочинів

А) злісний рецидивіст;

Б) спеціальний рецидивіст;

В) особливо злісний рецидивіст;

Г) ситуативний рецидивіст;
 1. Негативні соціальні явища – це

А) порушення моральних, юридичних норм, які встановленні суспільством і державою;

Б) сукупність аморальних проявів, які суперечать загальноприйнятим нормам поведінки;

В) антисуспільна поведінка;

Г) соціальна деградація особи.
 1. Кримінологічний характер наркоманії полягає в:

А) результаті немедичного вживання наркотичних засобів;

Б) розвитку наркотичного голодування «ломки», при якому особа здатна вчинити злочин для придбання наркотику;

В) хворобливому потягу до речовини;

Г) залученні до немедичного вживання наркотиків окремих груп населення.
 1. На основі комплексного вивчення стану злочинності кримінологічні дослідження дають змогу:

А) запобігти вчиненню злочинів у майбутньому;

Б)розробити заходи боротьби зі злочинністю;

В)розробити та втілити у правоохоронну практику ефективні заходи запобіжної діяльності;

Г) висунути науковцям нові погляди стосовно злочинності і способів боротьби з нею. 1. Який етап у проведенні соціологічних досліджень охоплює: добір методології дослідження, обґрунтування теоретичних засад і логічної послідовності дослідження, вироблення інструментарію, формування дослідницької групи,навчання спеціалістів досліджень:

А) збір первинної кримінологічної інформації;

Б)підготовчий;

В)упорядкування і обробка зібраної інформації;

Г)аналіз обробленої інформації, підготовка звіту,формулювання висновків, розробка рекомендацій. 1. Кримінологічне дослідження проводиться з метою отримати нові знання про:

А)способи запобігання злочинності;

Б)особу злочинця;

В)рівень, структуру, динаміку, характер, злочинності в регіоні за певний період часу, про осіб винних у вчиненні злочинів,наукові рекомендації щодо усунення чи нейтралізації криміногенних факторів, підвищення ефективності запобігання їй;

Г)систему заходів що здійснюють правоохоронні органи у боротьбі зі злочинності. 1. Наукове дослідження не виконує функцію:

А)описову;

Б)практично-перетворювальну;

В)пояснювальну;

Г)регулятивну. 1. Об’єктами кримінологічних досліджень не є:

А)злочинність;

Б)особа злочинця;

В)суспільні явища які пов’язані зі злочинністю;

Г)заходи, які вживають державні органи та громадські організації для запобігання злочинам. 1. Cуб’єктами кримінологічних досліджень є:

А)особа злочинця;

Б)потерпілий від злочину;

В)правоохоронні органи, суди, науково-дослідні інститути, творчі колективи та конкретні наукові працівники, працівники навчальних закладів;

Г)правоохоронні органи.Змістовний модуль №2 з «Кримінології»

Варіант ІІ

 1. Що таке «профілактика злочинності»?

А) система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою;

Б) багаторівнева система державних і громадських цілеспрямованих заходів, щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності;

В) діяльність держави і суспільства, спрямована на утримання злочинності на можливо мінімальному рівні через усунення її причин й умов;

Г) дії, спрямовані на зупинення злочинної діяльності, що вже почалась, та на недопущення настанню злочинного результату.
 1. Система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою – це:

А) недопущення злочинності;

Б) профілактика злочинності;

В) припинення злочинності;

Г) запобігання злочинності.
 1. В чому полягає принцип економічної доцільності запобігання злочинності?

А) у здійсненні профілактичної діяльності за відповідною програмою, а не спонтанно;

Б) у тому, що профілактика як особливий вид діяльності, пов'язаний із завданням конкретним особам позбавлень та право обмежень і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб;

В) у тому, що при плануванні профілактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на заплановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через надмірну вартість ;

Г) у проведенні превентивних заходів, які не дали можливості скоїти злочин.
 1. Які відділи у структурі органів внутрішніх справ існували до 1991року?

А) відділи профілактики;

Б) відділи профілактики злочинності;

В) відділи профілактики злочинців;

Г) профілактичні відділення.
 1. Заходи недопускання та припинення застосовуються до особи:

А) яка скоїла злочин;

Б) яка робить спробу на вчинення злочину;

В) рецидивістів;

Г) яка робить спробу чи вчиняє конкретний злочин.
 1. Регулятивна функція профілактики злочинної дії – це

А) профілактика злочинів, яка спрямована на недопущення протиправної поведінки, тобто захист суспільних інтересів і соціальних цінностей особи та держави від злочинних посягань;

Б) забезпечення загальної ідейної спрямованості запобіжних заходів, ідеологічному обґрунтуванні їхнього змісту, правильному визначенні шляхів, форм і методів практичної діяльності;

В) пріоритетні напрямки в боротьбі із злочинністю;

Г) профілактика покликана забезпечити таку поведінку людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права.
 1. Превентивний уплив на особу, котра за своїм анти суспільним способом життя здатна скоїти злочин, відноситься до:

А) цілей профілактики злочинів;

Б) об’єкта злочинної дії;

В) завдання профілактики злочинів;

Г) предмета профілактики злочинів
 1. Які існують рівні профілактики?

А) загальносоціальний;

Б) індивідуальний, соціально-кримінологічний та загальносоціальний;

В) соціально-кримінологічний;

Г) індивідуальний.
 1. Які з перелічених установ відносять до неспеціалізованих суб’єкті профілактики злочинності?

А) установи соціального обслуговування;

Б) установи охорони здоров’я;

В) установи культури та спорту;

Г) установи освіти.
 1. Згідно ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» суди зобов’язані:

А) вирішувати справи пов’язані з рецидивними злочинами законно;

Б) виховувати громадян своєю діяльністю у дусі точного й неухильного виконання законів;

В) дбайливо ставитися д злочинців;

Г) проводити із злочинцями бесіди для профілактики злочинів.
 1. Профілактичні функції органів прокуратури виконуються при здійсненні:

А) нагляду та контролю;

Б) контролю за органами дізнання;

В) нагляду за органами досудового слідства;

Г)нагляд за дотриманням законів органами дізнання та досудового слідства.
 1. Що є особливістю профілактичної діяльності міліції?

А) оперативно-розшукові заходи;

Б) збирання інформації;

В) заходи виховного впливу;

Г) стимулюючі заходи.
 1. Що відображає зовнішня та внутрішня інформації запобігання злочинам?

А) рівень та структуру злочинності;

Б) коефіцієнт злочинів і злочинної активності, зв'язок злочинності з іншими соціальними явищами;

В) дані про порядок організації запобіжної діяльності її суб’єктів;

Г) об’єктивну картину криміногенної ситуації в регіоні.
 1. Висновок, що отримують у результаті прогнозування – це:

А) кримінологічне прогнозування;

Б) кримінологічне планування;

В) кримінологічний прогноз;

Г) кримінологічна профілактика.
 1. Від чого залежить ступінь імовірності кримінологічного прогнозу?

А) від статистики;

Б) від взяття до уваги комплексу факторів, що використовувалися;

В) від роботи органів дізнання;

Г) від роботи органів досудового слідства.
 1. Прогнозування полягає в тому, що воно повинно ґрунтуватися на аналізі криміногенних факторів у їхній динаміці – це

А) вимоги неупередженості прогнозування;

Б)обґрунтованості;

В) надійності;

Г) жодної правильної відповіді.
 1. Середньострокове прогнозування передбачає

А) період прогнозування від двох до п’яти років;

Б) період від одного до двох років;

В) період понад п’ять років;

Г) незначні часові проміжки часу(доба, тиждень, місяць).
 1. На якому рівні розробляться програми управління боротьби із злочинністю?

А) загальнодержавному;

Б) спеціальному;

В) індивідуальному;

Г) стратегічному.
 1. Які злочини найчастіше скоюють неповнолітні?

А) економічні злочини;

Б) зґвалтування;

В) грабежі;

Г) шахрайство.
 1. Де відбувається запобігання злочинності неповнолітнього?

А) в родині;

Б) в школі;

В) в установі культури;

Г) в інститутах соціального виховання.
 1. Рецидив злочину – це

А) повторне кримінальне правопорушення, скоєне особою, яка раніше була судима, або зазнавала інших передбачених законом заходів впливу, що застосовувалися судом замість покарання незалежно від форми та мети наявної судимості;

Б) учинення нового злочину особами, котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі, або повторне засудження особи до покарання у виді позбавлення волі;

В) вчинення особою повторного злочину незалежно від наявності судимості після її засудження чи іншого впливу кримінально-правового характеру.

Г) вчинення злочину особами, котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі.
 1. Особа, що була двічі та більше разів засуджена за умисні, тяжкі й особливо тяжкі злочини

А) злісний рецидивіст;

Б) спеціальний рецидивіст;

В) особливо злісний рецидивіст;

Г) ситуативний рецидивіст;
 1. «Фонові» явища – це

А) сукупність аморальних проявів, які суперечать загальноприйнятим нормам поведінки, та які органічно взаємопов’язані зі злочинністю.

Б) порушення моральних, юридичних норм, які встановленні суспільством і державою;

В) антисуспільна поведінка;

Г) соціальна деградація особи.
 1. Причиною проституції є

А) соціальна безправність;

Б) низький рівень матеріального забезпечення;

В) втрачена надія;

Г) спроба покращити матеріальне становище.
 1. За масштабами кримінологічні дослідження поділяють на:

А)республіканські, регіональні,територіальні;

Б)республіканські, регіональні, місцеві,об’єктові;

В)комплексні, територіальні, об’єктові;

Г)районні, міські, обласні, державні.
 1. Під кримінологічною інформацією розуміють:

А)причини і умови злочинності;

Б)інформацію про діяльність правоохоронних органів;

В)відомості про злочинність , її причини й умови, про особу злочинця, шляхи та заходи запобігання правопорушенням, про діяльність правоохоронних органів;

Г)шляхи запобігання правопорушенням.
 1. За правовим значенням кримінологічна інформація поділяється на:

А)офіційну та неофіційну;

Б)статистичну та оперативну;

В)оперативну та допоміжну;

Г)нормативно - правову та організаційно-службову.
 1. За джерелами отримання кримінологічної інформації виділяють такі методи:

А)анкетування, інтерв’ювання;

Б)опитування, спостереження, вивчення документів,експеримент, експертні оцінки, психологічні й економічні методи збирання інформації;

В)статистичні, соціологічні;

Г)експеримент, анкетування, опитування.
 1. Яка частина анкети містить звернення до досліджуваного, де пояснюється мета дослідження та порядок заповнення бланка:

А)основна;

Б)вступна;

В)статусна;

Г)заключна.

 1. Інтерв’ю – це:

А)можливість отримати глибинну інформацію про думки, погляди, мотиви, уявлення респондентів;

Б)метод збору соціальної інформації, що ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв’юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника;

В)бесіда, мета якої полягає в отриманні інформації про проблему;

Г)бесіда, метою якої є дискусія з відповідних питань.
Змістовний модуль №2 з «Кримінології»

Варіант ІІІ

 1. Які відділи у структурі органів внутрішніх справ існували до 1991року?

А) відділи профілактики;

Б) відділи профілактики злочинності;

В) відділи профілактики злочинців;

Г) профілактичні відділення.
 1. За правовим значенням кримінологічна інформація поділяється на:

А)офіційну та неофіційну;

Б)статистичну та оперативну;

В)оперативну та допоміжну;

Г)нормативно - правову та організаційно-службову.
 1. Кримінологічне планування

А) система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою;

Б) процес розробки плану, в якому визначаються шляхи та засоби їх вирішення;

В) багаторівнева система державних і громадських цілеспрямованих заходів, щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності;

Г) профілактика покликана забезпечити таку поведінку людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права.
 1. Прогнозування полягає в тому, що воно повинно ґрунтуватися на аналізі криміногенних факторів у їхній динаміці – це

А) вимоги неупередженості прогнозування;

Б)обґрунтованості;

В) надійності;

Г) жодної правильної відповіді.
 1. За масштабами кримінологічні дослідження поділяють на:

А)республіканські, регіональні,територіальні;

Б)республіканські, регіональні, місцеві,об’єктові;

В)комплексні, територіальні, об’єктові;

Г)районні, міські, обласні, державні.
 1. Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка