Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освітиСкачати 358.18 Kb.
Дата конвертації01.04.2016
Розмір358.18 Kb.
#159
ТипПамятка
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТАДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(методичні рекомендації)

Адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти (методичні рекомендації)/ Укладачі Молчанова І.І., завідувач ММК, Соловйова В.В., методист ММК. – Красноармійськ, 2013, 30 с.

До методичних матеріалів увійшли рекомендації педагогам, практичним психологам, батькам щодо попередження дезадаптації п’ятикласників у умовах впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти. Збірка містить приклади методичних форм роботи з педагогічними колективами, поради учителям, які викладають у п’ятих класах, пам’ятки батькам по вихованню дитини у адаптаційний період.

Для адміністрації, педагогів, практичних психологів, загальноосвітніх навчальних закладів, батьків п’ятикласників.

© Молчанова, Соловйова

ЗМІСТ


 1. Методичні поради для вчителів основної школи

 2. Круглий стіл «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі»

 3. Рекомендації педагогам, які викладають у 5 класах.

 4. Методичні поради для вчителів основної школи

 5. Памятка класному керівнику 5-х класів

 6. Пам'ятка вчителям, які викладають у 5-х классах

 7. Пам*ятки психолого – педагогічного супроводу процесу навчання п’ятикласників

 8. Рекомендації учителю, працюючому у п’ятому класі

 9. Проведення психолого-педагогічного консиліуму «забезпечення успішної адаптації учнів при переході з початкової школи в середню»

 10. Проект «перший раз у п'ятий клас»

 11. Психологічний супровід періоду адаптації учнів 5 класів: рекомендації практичному психологу.

 12. Рекомендації батькам по вихованню п’ятикласника

АДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ:

Перехід до 5-го класу – важливий і складний період у житті дітей. Його складність полягає в тому, що діти переходять від одного учителя до кількох, з’являються нові предмети, збільшується складність шкільної програми, з’являється кабінетна система, змінюється шкільний статус дітей – від найстарших у початковій школі вони стають наймолодшими у середній школі, крім того діти стоять на порозі підліткового віку, ведучою діяльністю стає міжособистісне спілкування, але основним заняттям все ж залишається навчання. У багатьох дітей з’являється тривожність і тому у цей період учні потребують допомоги педагогів, батьків та психолога.

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів 11- річної школи ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною та старшою школами. Забезпечення такої наступності та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей до основної школи, є важливою передумовою успішного навчання школярів у 5 - му класі. Для розв'язання цих завдань необхідно ураховувати психологічні особливості 10-11 річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу; проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, та виробити шляхи їх подолання.

За свідченням психологів, у цьому віці у зв'язку з початком етапу статевого дозрівання відбуваються зміни у пізнавальній сфері молодших підлітків: уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти частіше відволікаються, можуть бути роздратованими, неуважними, неадекватно реагувати на зауваження тощо. Це, як наслідок, може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, втрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між однолітками та дорослими.

Процес адаптації учнів у період переходу з початкової до основної школи висуває високі вимоги до психофізіологічних можливостей школяра. Це пов'язано з переходом до поглибленого вивчення предметів, ускладненням навчального матеріалу, збільшенням кількості вчителів. Недостатня адаптованість може негативно вплинути на її здоров'я, успішність, соціальний статус у класному колективі, що в майбутньому може стати причиною дезадаптації в суспільстві. Саме тому так важливо дослідити фактори та механізми взаємодії п'ятикласника і школи. Це допоможе виявити проблеми адаптаційного процесу в нових соціально-економічних умовах", - пояснив необхідність дослідження заступник голови КМДА Віталій Журавський.

За його словами, під час опитування, в якому візьмуть участь педагоги, класні керівники та шкільні психологи, буде визначено проблеми, які виникають у період переходу учнів з початкової до основної школи.

"Ми визначимо критерії, які впливають на успішну адаптацію п'ятикласників до нових умов навчання з наступним використанням у процесі навчання. Спираючись на отримані результати дослідження, будуть розроблені рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу п'ятикласників в адаптаційний період", - наголосив Журавський.

Часто на результатах навчання учнів у 5-6 класах позначаються такі фактори:

1) різко збільшується кількість інформації;

2) змінюються методи навчання, більше, ніж у початковій школі, використовуються словесні методи навчання;

3) рідше, ніж у початкових класах оцінюються знання і уміння учнів.

Послаблення контролю з боку вчителя викликає байдуже ставлення до навчання деяких учнів. В таких випадках біля 15% учнів не виконують домашніх завдань, близько 30% − неохайно, неточно виконують геометричні малюнки і ведуть записи, а це, в свою чергу, веде до падіння якості знань. Тому потрібно пам’ятати, що п’ятикласник – це вчорашній четвертокласник, який постійно перебував під контролем. Не можна відразу ставити його в нові умови навчання в середній школі, такий перехід потрібно здійснювати поступово.

Нової якості у п'ятикласників набувають стосунки з однолітками. Діти хочуть почувати себе частиною цілого колективу, жити з ним спільним життям, бути визнаними друзями. Спілкування з друзями стає самостійною діяльністю. Вона існує, з одного боку, у вигляді вчинків підлітків по відношенню один до одного, а з іншого - у формі осмислення вчинків однолітків та стосунків з ними і має значення для формування уявлення про себе. Ця сфера життя і спілкування стає для підлітків надзвичайно важливою і особистісно значимою.

Водночас, досить часто у школярів цієї групи проявляється так зване "почуття дорослості”: діти потребують поваги і самостійності, серйозного та довірливого ставлення до них з боку дорослих. Якщо ж, основна школа не пропонує учням засобів реалізації їх почуттів дорослості, то у підлітків формується установка на вчительську несправедливість і необ'єктивність.

Результат тої чи іншої діяльності для молодшого підлітка досить часто є другорядним, а на перше місце виходить сам задум. Тому якщо вчитель не стимулює ініціативу, самостійність, дитячу творчість, а лише „контролює” результати навчальної діяльності, то таке навчання втрачає для підлітка привабливість і актуальність.

Вчителі з конкретних предметів повинні враховувати, що всі ці особливості є об'єктивними, але й минущими. Щоб знайти оптимальні форми і методи взаємодії, вчителі, які працюватимуть у 5-х класах, мають познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу.

Шкільне життя п'ятикласників ускладнюється також, часто невиправдано високими, вимогами до них з боку вчителів - предметників, які спеціалізуються на роботі переважно у старших класах.

Цього не можна допускати щонайменше з трьох причин:

1.Зміст навчальних предметів основної школи вибудовується системно, що у свою чергу, передбачає сформованість у школярів добре розвиненого теоретичного мислення. У п'ятикласників же воно лише формується; вони звикли працювати з одиничними поняттями та термінами. Тому, щоб не перевантажувати п'ятикласників наукові терміни і поняття необхідно вводити поступово, вчити дітей їх виокремлювати, характеризувати, використовувати у різних ситуаціях підчас уроків з різних предметів. Причому, не лише на репродуктивному рівні (запам'ятай, повтори), а й на основі вже сформованих уявлень і досвіду практичної діяльності.

2.Високі вимоги до самостійності та відповідальності підлітків без урахування їх вікових особливостей можуть становити загрозу для емоційного благополуччя дитини.

3. Дорослі очікують від підлітків здатності розуміти інших людей, співіснувати з ними на принципах рівноправності та толерантності, а наприклад у п'ятикласників ці властивості лише починають формуватися, і їх розвиток вимагає терпіння, обережності, діалогового навчання, створення ситуацій, у яких підлітки навчаються ураховувати різні точки зору.

За цих обставин важливо щоб вчитель-предметник не переносив механічно методи навчання і форми взаємодії зі старшими школярами на учнів 5 класу. Необхідно поступово вводити новий зміст і нові форми навчальної діяльності. На початку вони повинні відповідати засобам навчання останнього року перебування дітей у початковій школі. Водночас, спостереження і дослідження свідчать про те, що у 4-му класі школярі засвоюють навчальний матеріал тими ж методами, що і у перші два роки шкільного життя. Відбувається збільшення об'сягу знань, умінь, навичок, але не відбувається помітних змін у розвитку дитини. Наприклад, деякі школярі недостатньо розуміють прочитаний текст, не вповні володіють технікою читання, грамотним письмом як загальнонавчальними уміннями, у них не розвинена здібність розв'язувати творчі задачі тощо.

Умовою успішної адаптації випускників початкової школи до навчання у 5 класі є також забезпечення можливості формування у них уміння робити усвідомлений вибір. На відміну від початкової школи, де варіативність освіти задається ззовні (батьки, школа, вчитель мають право вибору прийомів навчання), у підлітковому віці необхідно навчати дитину обирати додаткові предмети, форми позакласного навчання, пізніше готуватися до вибору профілю навчання у старшій школі.

Успішність самореалізації підлітків тісно пов'язана із мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб вчителі - предметники створювали ситуації, які б дозволяли підлітку проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

Урок, де учням надається можливість працювати у власному темпі й здобувати знання у відповідності до рівня навченості, залишається основною, але не єдиною, формою організації навчального процесу у 5-х класах. Важливо ширше застосовувати й інші форми організації навчання: екскурсії, дидиктичну або рольову гру, дискусії, практичні роботи тощо.

Для визначення стратегії організації адаптаційного періоду керівникам навчальних закладів, вчителям, батькам необхідно зробити наступне:

• створити атмосферу доброзичливості, щирості; будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;

• поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;

• розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе "з боку”, формувати навички самоконтролю та самооцінки.

Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі може сприяти цілеспрямована координація дій вчителів, їх професіаналізм та досвідченість. Організаційними формами роботи щодо підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах можуть бути:

- спеціальні курси та семінари підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють в 5-х класах;

- проведення спеціальних тренінгів з проблем наступності навчання;

- система відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів навчання учнів упродовж 1-5 класів;

- організація різнорівневого співробітництва дітей 1-5 класів за активної участі вчителів початкової та основної школи;

- використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв'язання особистісно значущих проблем молодших підлітків.

До вашої уваги пропонуються форми роботи педагогічного колективу щодо попередження дезадаптації учнів, супроводу їх у період впровадження нового Деражваного стандартуКруглий стіл

Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі

Мета круглого столу:

- залучити учасників круглого столу до активного обговорення проблеми адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі;

- колективне вивчення труднощів навчання п’ятикласників;

- виявлення причин труднощів учнів та вчителів;

- налагодження співпраці між учителями – предметниками, які викладають у 5 класі;

- виробити рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу з проблемних моментів адаптації.

Упродовж усього життя нам (і дорослим, і дітям) доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Переступаючи поріг школи, дитина також увесь час адаптується: до дітей, до вчителів, до уроків, до нового режиму дня. Одним зі складних адаптаційних періодів є навчання у 5-му класі

Перехід із молодшої школи до основної пов’язаний із внесенням змін у динамічні стереотипи спілкування, діяльності, а також зі збереженням окремих компонентів попереднього соціального досвіду.

Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається не одразу. Це досить тривалий процес, пов’язаний зі значним навантаженням на всі системи організму.

Як свідчить аналіз, учителі, які викладають у 5-х класах, часто не бачать різниці між п’ятикласниками й іншими школярами основної школи. І як результат – завищені вимоги до цих учнів, зниження рівня навчальних досягнень, мотивації навчання. Такий підхід до навчання може ускладнити процес адаптації школярів.

Здається, тільки-но діти і батьки адаптувалися в початковій школі, як необхідно переходити до п’ятого класу, до середньої школи. На жаль, у цей період (10-11років) у дітей втрачається інтерес до навчання. Для учнів 5-го класу багато що стає новим і непізнаним: нові вчителі, нові предмети, форми навчання, а іноді і однокласники. Звичайно ж, є діти, які легко й вільно вливаються в шкільну систему вимог, а є діти, які відчувають потребу в допомозі вчителів, батьків, психолога. Відвідуючи уроки у 5-му класі я побачила що, п’ятикласникам у школі цікаво: вони прагнуть бути активними, розумними, вони хочуть щоб їх побачив, оцінив новий учитель і помітив у них усе найкраще.

Але ж і ми, вчителі, також проходимо період адаптації: нам потрібно запам’ятати нових учнів, вивчити їхні особливості, переключитися на роботу з п’ятикласниками, враховуючи основні психологічні особливості дітей цього віку. І чим швидше ми, вчителі, і учні знайдемо ті спільні шляхи, тим швидше пройде адаптація в учнів 5-го класу. А це є (я маю на увазі спільні шляхи):

- вміння вчителя ставити посильні вимоги зі свого предмета;

- уміння класного керівника згуртувати колектив, сформувати культуру поведінки й навички спілкування;

- уміння учнів реально оцінювати свої можливості.

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів 11-річної школи ґрунтується на принципі наступності між початковою й основною школою. Проблема наступності між початковою й основною школою є складовою загальної проблеми наступності в навчально-виховному процесі.

Більшість дітей переживає перехід у основну школу як важливий крок у своєму житті. Деякі пишаються тим, що вони подорослішали, інші мріють розпочати «нове життя». Адаптація у 5-му класі багато в чому схожа з адаптацією у 1-му класі.

Що викликає стрес у п’ятикласників? Різкі зміни умов навчання, різноманітні та більш ускладнені вимоги, які ставлять до дітей середньої навчальної ланки, навіть зміна «статусу» у початковій школі на «наймолодшого» у середній – все це є досить серйозним випробуванням. У цей період діти можуть стати невпізнанними: тривога, боязкість чи, навпаки, розв’язність, надмірна метушливість, збудження охоплюють їх. У зв’язку з цим у них може знизитись працездатність, вони можуть стати забудькуватими, неорганізованими.

П’ятикласники пристрасно бажають добре вчитися, щоб радувати оточуючих. Але, зіткнувшись з першими труднощами, часто розчаровуються.

Усі зазначені причини нерідко виступають не ізольовано, а спільно, поєднуючись у досить складні комбінації, і потребують зазвичай спільної активної роботи не тільки психолога й педагога, а й батьків, а головне – самого підлітка.

Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі та важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі. Для розв’язання проблем наступності в навчально-виховному процесі, особливо в період адаптації молодших школярів до нових умов навчання у 5-му класі, адміністрації, учителям, батькам необхідно:


 • ураховувати індивідуальні та психологічні особливості 10-11-річних школярів;

 • постійно спиратись на попередні знання, уміння та навички і на основі зазначеного забезпечувати їх удосконалення, осмислення вже на новому, вищому рівні;

 • здійснювати обов’язкову підготовку школярів до засвоєння нових навчальних компетентностей;

 • забезпечити систему взаємозв’язків у змісті, формах і методах педагогічного процесу, оптимальне співвідношення та зв’язок між окремими етапами навчального процесу;

 • створювати освітньо-дидактичні ситуації, в яких дитина почувала б себе невимушено, комфортно, не боялась розкривати світ власних емоцій;

 • забезпечити систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів, їхніх моральних якостей, форм і методів роботи з ними на всіх етапах навчання;

 • упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;

 • розвивати рефлексивні вміння дивитись на себе з «боку»;

 • формувати навички самоконтролю й самооцінки:

 • аналізувати причини неуспішного адаптаційного періоду;

 • запроваджувати способи, спрямовані на подолання труднощів у навчанні учнів 5-х класів.

Отже, успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У 5 КЛАСАХ

 • Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.

 • До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.

 • Забезпечити єдність вимог до учнів.

 • Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи.

 • Продовжувати розвиток творчого мислення учнів.

 • Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності

 • Забезпечити міжпредметні зв'язки.

 • Постійно підтримувати зв'язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

 • Підтримувати зв'язки з учителями початкових класів, особливо під час підготовки до прийому учнів і в перші роки роботи з ними.

 • Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні.

 • Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.

 • Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 • Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах і спиратись на неї.

 • Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.

 • До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.

 • Забезпечити єдність вимог до учнів.

 • Забезпечити поступовий перехід на предметну систему викладання, нову побудову уроків, нові методи та прийоми роботи, нові вимоги до дітей тощо.

 • Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи.

 • Продовжувати розвиток творчого мислення учнів.

 • Забезпечити поступальний рівномірно висхідний характер навчально-виховного процесу учнів з урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.

 • Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності. Проводити профорієнтаційну роботу.

 • Забезпечити міжпредметні зв’язки.

 • Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

 • Підтримувати зв’язки з учителями початкових класів.

 • Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні.

 • Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.

 • Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процес

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ 5-х КЛАСІВ

 • Працюйте над формуванням колективу через різноманітні доручення, змінюючи групи.

 • Розвивайте почуття колективізму через спільну турботу про престиж класу (зовнішній вигляд, успіхи в навчанні, максимальна участь у святах, естафетах, конкурсах).

 • Пріоритет віддавайте індивідуальній роботі (спостереження, бесіди, анкетування, доручення).

 • Уникайте «гострих» кутів, проявляйте стриманість, терплячість.

 • Пам'ятайте: діти потребують ласки, ніжності, співучасті, турботи.

 • Вчасно й мудро підтримуйте дитячу активність.

 • Не забувайте: формування класного, батьківського колективу не менш важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтесь до батьківських зборів, проводьте сімейні вечори, активно залучайте батьків і вчителів-предметників до життя класу.

ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У 5-х КЛАССАХ

 • Відвідайте уроки в 4-му класі. Придивіться до своїх майбутніх учнів. Познайомтеся з методикою викладання в початкових класах.

 • Опрацюйте спеціальну психолого-педагогічну літературу.

 • Пам'ятайте: легше з першого уроку викликати до себе довіру, любов дитини, ніж потім подолати недовіру.

 • Не змінюйте різко методи роботи, використовуйте ігровий матеріал, інструктажі, пам'ятки, алгоритми, картки-опори, зразки виконання.

 • Протягом уроку та додому давайте конкретні доступні завдання й домагайтесь їх чіткого виконання.

 • Щоденно перевіряйте письмові роботи учнів, домагайтеся систематичної роботи над помилками.

 • Ретельно обміркуйте заходи та прийоми розвитку мислення, усного та писемного мовлення учнів. Розробіть відповідний роздавальний матеріал.

 • Забезпечуйте систематичне повторення.

 • Уникайте перевантаження дітей.

 • Відвідуйте уроки колег, які викладають у 5-х класахПАМЯТКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ

Памятка №1

При наличии в классе тревожных, внушаемых и депрессивных детей:

а) учитывать особенности отношения к ним: создание педагогом эмоционального комфорта, диалог относительно его достоинств и сильных сторон.

Б) нельзя педагогу нагнетать обстановку, так как чрезмерное повышение тревоги у детей приводит только к дезорганизации деятельности.

в) создавать ситуации успеха, в которой ученик реально осознал бы потенциальный уровень своих возможностей. Высказывать поощрение типа: «Я уверен, что ты справишься». Посмотреть, улыбнуться, тем самым, сказав ученику: «Я здесь, с тобой, ты не один».

г) при решении самостоятельных и контрольных работ при возникающих вопросах ученика можно обратиться с одобрением: «Я уверена, что ты все делаешь правильно, и у тебя все получится».

Памятка №2

При недостатке произвольности (частая отвлекаемость от основного дела, суетливость, неуравновешенность, беспорядочное многословие, удивление, неуверенность, тревожность) у учащихся:

а) осуществлять помощь педагогом в самоорганизации, задавая вопросы: «Ты как?», «Что ты сейчас делаешь?»

б) обучать целеполаганию, планированию различных видов деятельности, умения принимать оптимальные решения.

в) постепенное усложнение задач, заданий; побуждение к учебе, работе на пределе своих способностей, диалогу относительно его «Я-концепции»: «Я- реального» и «Я-идеального».

г) подбор специальных средств фиксации.

Памятка№3

Использовать в работе педагога следующие особенности ребенка с медленной скоростью реакции:

а) низкий темп адаптации

б) низкий темп деятельности, т. к. опора обучения – повторение одного и того же, на что теряется время

в) обучение, опираясь на память, повторение одного и того же, на что теряется время.

г) имеет склонность к панике, стрессу

е) поведение у консерванта.

Для этих детей противопоказан фронтальный способ педагогического общения.

Памятка №4

При работе со слабым типом темперамента детей необходимо знать, что эти ученики:

а) обладают очень слабым терпением

б) они замкнуты, чаще недооценивают свои способности

в) у них глубокие и эмоциональные длительные переживания, обидчивое отношение к критике

г) подавленное отношение к опасности

д) большая внушаемость и мнительность.

В работе с этими детьми запрещается использование учителем психинтенсивных образовательных технологий, а также предъявлять педагогические требования, так как внушающий монолог или инструктирование подвергает этих детей в прострацию.

Памятка №5

Основываясь на данные диагностики, учитывать в деятельности педагога уровень агрессии детей, не провоцировать их. Рекомендовать этим подросткам занятия в спортивных секциях активными видами спорта (баскетбол, футбол, хоккей).Памятка №6

Учитывать при проведении уроков, что подростки в пубертантном периоде находятся в состоянии постоянного стресса.Памятка №7

Использовать в работе канал восприятия информации ребенка:

а) работая с учеником - визуалом, используйте слова, описывающие цвет, размер, форму расположения с высокой скоростью смены деятельности. Выделяйте цветом различные пункты и аспекты содержания. Записывайте действия, используйте схемы, таблицы, наглядные пособия. Не следует использовать учителем долгие и эмоциональные повествования.

б) работая с учеником - аудиалом, используйте вариации голоса (громкость, паузы, высоту), отражайте телом ритм метронома ( особенно головой), со скоростью, характерной для этого стиля (стиля метронома). Рекомендуется использовать долгие и эмоциональные повествования.

в) работая с учеником - кинестетиком, используйте жесты, прикосновения и типичную для них медленную скорость мыслительных процессов. Помните, что кинестеты обучаются посредством мышечной памяти. Чем больше преувеличений, тем лучше для запоминания. Позволяйте им играть роль различных частей из вашей информации. Не следует использовать учителем долгих и эмоциональных повествований.


Рекомендации учителю, работающему с пятиклассниками.

 1. Необходимо согласовывать требования всех учителей-предметников.

 2. Уделять особое внимание организации учебного процесса:

 • готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменных принадлежностей, порядок на парте);

 • правильность оформления тетради, различных видов работ;

 • требования к ведению дневника.

 1. Сделать нормой единые дисциплинарные требования:

 • начинать урок со звонком;

 • готовиться к уроку на перемене;

 • прививать культуру диалога, не перебивать ни учителя, ни ученика;

 • поднятая рука- это сигнал вопроса или ответа;

 • для развернутого ответа выходим к доске;

 1. Урок заканчиваем со звонком, не задерживая детей.

 2. домашнее задание не оставляем на самый конец урока - его надо прокомментировать, дать инструкции по оформлению. Помним, что домашняя работа должна принести чувство удовлетворения ученику, стимулировать успех. Не перегружайте детей заданиями, дифференцируйте успех.

 3. Учитель предметник должен помнить, что урок в 5-ом классе должен быть с частой сменой видов деятельности, обязательно включать физминутку.

 4. На уроках не должна превышаться норма письма, на всех уроках главная обще учебная задача – формирование речевых, коммуникативных умений.

 5. Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими инструкциями.

 6. Особое внимание на всех уроках уделять развитию поэтапных навыков работы с текстом.

 7. Учащиеся должны знать свои права и обязанности, правила поведения в кабинетах, правила по технике безопасности, правила дежурных по классу.

 8. Не используйте дневник для записи дисциплинарных замечаний ( используйте индивидуальные методы работы с ребенком и его родителями. Следует строго следить за записями домашнего задания. Классному руководителю следует еженедельно заполнять дневники вместе на классном часе.

 9. Введите правило помогать больным, приносить им домашнее задание, оказывать помощь в усвоении пропущенного материала.

 10. Задача учителя – знать затруднения в усвоении учебного материала, своевременно прийти на помощь.

 11. Не забывайте: « Учитель и ученики – союзники Обучение должно быть бесконфликтным» Учитесь учить не уча.

ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СЕРЕДНЮ»

Мета цієї зустрічі:

 • створення мотивації в учителів середньої школи;

 • надання допомоги в період адаптації учням 5-го класу.

 • вивчення рівня і особливостей адаптації учнів 5-го класу до нової соціальної ситуації.

На консиліум запрошується вчитель початкової школи, який випустив учнів, новий класний керівник, учителі-предметники, психолог, медичний працівник.

Учитель початкової школи знайомить класного керівника і вчителів-предметників із індивідуальними характеристиками учнів класу, повідомляє індивідуальні особливості кожної дитини, особливості сімейного виховання. Обговорюються особливості даного шкільного періоду, вікові особливості дітей, визначаються єдині вимоги вчителів до учнів, шляхи оптимізації процесу адаптації. Виноситься рішення консиліуму.

Класний керівник і вчителі-предметники отримують від психолога рекомендації, пам’ятки психолого-педагогічного супроводження учнів 5-го класу в період адаптації.

Педагогічний колектив визначає «групу ризику», причини дезадаптації і шляхи надання допомоги дезадаптованим учням. Ефективним є застосування у даному заході ділових ігор для педагогів, наприклад «Портрет дезадаптованого учня», «Причини дезадаптації», розробка рекомендацій для педагогів щодо роботи з учнями «групи ризику».

ПРОЕКТ

«ПЕРШИЙ РАЗ У П'ЯТИЙ КЛАС»  1. Опис проекту

У сучасних умовах навчання теорія й практика освіти спрямовані на особистісно зорієнтовану модель випускника школи, на забезпечення успішного розвитку особистості. У зв'язку з цим, головною проблемою в 5-х класах є адаптація учнів до умов навчання в основній школі. Розв'язання цієї проблеми можливе за умов виміру, регулювання, контролю, спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу.

Зазвичай учні, що навчаються у початковій школі , мають достатній рівень знань та вмінь, високі показники в навчанні, певні здібності. Протягом останніх дванадцяти років щороку в І півріччі відбуваються психолого-педагогічні консиліуми, яким передують певні психолого-педагогічні заходи. Мета цих заходів — створення сприятливих, комфортних умов для навчання та виховання учнів 5-го класу. Протягом І півріччя члени адміністрації, педагог-організатор здійснюють педагогічний супровід дітей, мета якого — об'єднання зусиль учнів, учителів, батьків для полегшення періоду адаптації учнів.

Створення проекту «Перший раз у п'ятий клас» дасть, на нашу думку, змогу спрогнозувати результати навчання учнів, створити сприятливий мікроклімат класного колективу, комфортність кожному учневі, організувати психолого-педагогічну просвіту для батьків з питань розвитку особистості.

Шляхи реалізації цього проекту ми вбачаємо в організації цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу.  1. Завдання проекту

   1. Створення умов для успішної адаптації учнів в умовах основної школи:

 • формування класного колективу;

 • відпрацювання єдиних вимог до учнів;

 • встановлення норм взаємин між дітьми, викладачами та батьками.

  1. Підвищення рівня психологічної готовності дітей до навчання, пізнавального розвитку, спілкування.

  2. Адаптація навчальних програм і навантаження до індивідуальних можливостей і потреб учнів 5-х класів.

   1. Учасники проекту:

 • вчителі, які викладають у 5-х класах;

 • учні 5-го класу школи;

 • батьки учнів 5-го класу;

 • члени адміністрації;

 • практичний психолог;

 • педагог-організатор;

 • медична сестра
  1. Діяльність проекту

Відповідно до мети проекту, визначено основні напрями роботи щодо адаптації дітей до нового життя:

 • вивчення індивідуальних особливостей учнів, колективу (психодіагностика);

 • методична робота з учителями, що викладають у 5-х класах;

 • просвітницька робота з батьками;

 • профілактична робота з учнями;

 • розвивальна робота з учнями;

 • аналітична робота.

Зазначена робота здійснюватиметься через засідання круглого столу, наради, психолого-педагогічні консиліуми, семінари-практикуми, індивідуальні консультації, батьківські збори, лекторії.

 1. Перспективи діяльності

Головними перспективами проекту є:

  1. Створення комплексної системи навчання й виховання п'ятикласників в умовах реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти

  2. Забезпечення отримання учнями якісних знань з помірною витратою часу на виконання домашніх завдань завдяки інтенсивній роботі вчителя та учнів на уроці.

  3. Оперативне корегування навчально-виховного процесу.

  4. Відстеження причини зниження інтересу учнів до знань.

  5. Створення: банку методик (вивчення, відпрацювання вчителем нового матеріалу на уроці); сприятливого мікроклімату для навчання кожного учня, кожного класного колективу; умов безконфліктної діяльності в системі «вчитель — учень — батьки». 1. Можливості проекту:

 • оперативно реагувати на проблеми, труднощі в навчанні та вихованні учнів;

 • безпосередньо брати участь (через учителів, батьків) у вихованні та навчанні відповідно до моделі випускника ШКОЛИ;

 • залучати до методичної, практичної діяльності вчителів, батьків, відповідних фахівців у галузі освіти, психології, педагогіки;

 • навчати батьків на базі лекторію сучасних методів впливу на виховання молодшого підлітка;

 • здійснювати в інтересах УЧНІВ аналітичні, психологічні дослідження, опитування щодо створення умов навчання й виховання молодших ШКОЛИ.

 1. Дія проекту

Роботу над проектом розраховано на 3-5 років, з метою відстеження в 9-му класі результатів навчання, розвитку, виховання учнів за моделлю випускника .

Даний проект обговорено на засіданнях педагогічної та методичної ради школи і затверджено для подальшої реалізації.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕРІОДУ АДАПТАЦІЇ

УЧНІВ 5 КЛАСІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАКТИЧНОМУ ПСИХОЛОГУ
З метою просвіти батьків учнів з актуальних питань адаптаційного періоду на початку вересня проводяться батьківські збори, метою яких має бути інформованість батьків про можливі труднощі дітей при переході із початкової школи в середню, даються рекомендації батькам.

З метою профілактики дезадаптації, формування навичок адекватного спілкування з ровесниками, мотивації до спокійного «входження» до середньої ланки психолог може провести у вересні психологічне заняття або тренінгові заняття з учнями 5 класу. На даних заняттях, а також на перервах, відвідуючи уроки учнів, психолог має змогу спостерігати за учнями, надає їм необхідну організаційну допомогу та психологічну підтримку.

В жовтні психолог проводить діагностику учнів 5 класу з метою виявлення перебігу адаптації з використанням наступних методик:


 • Тест тривожності Філліпса (емоційне самопочуття);

 • Анкета шкільної мотивації Н.Г. Лусканової (в модифікації Є.І. Данилової) (навчальна мотивація);

 • Опитувальник Г.Н. Казанцевої (загальна самооцінка);

 • Соціометрія (соціометричний статус).

Представлення результатів діагностики педагогам відбувається на психолого-педагогічному консиліумі в кінці жовтні, листопада.

Знайомство батьків з результатами діагностики можна провести на чергових батьківських зборах або запросити психологу батьків на групову консультацію.

Протягом року психологом проводяться індивідуальні консультації для батьків, педагогів, учнів з проблем учнів в адаптаційний період.

Стабілізаційний етап психологічного супроводження адаптаційного періоду розпочинається з індивідуальної та групової корекційної роботи з учнями, після закінчення якої психолог проводить повторне діагностичне обстеження дезадаптованих учнів, визначає учнів, які не адаптувалися до нових соціальних умов (якщо такі виявлені), планується продовження індивідуального психолого-педагогічного супроводу даних учнів у наступному навчальному році.

З батьками учнів на даному етапі проводяться групові консультації, виступи на батьківських зборах, тренінги з актуальних питань виховання молодших підлітків, індивідуальні консультації з батьками учнів, які не змогли адаптуватися до нових умов навчання.

В кінці навчального року проводиться педагогічна рада або консиліум, де психологом узагальнюються результати організації психолого-педагогічної підтримки учнів 5 класу в поточному навчальному році, планується розробка стратегії подальшого супроводу дезадаптованих учнів.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

по воспитанию пятикалссника

1. Развивать социальные навыки: самостоятельность, ответственность, инициативность. Для этого ребенок должен:

• иметь постоянные домашние обязанности, которые никто вместо него никогда не выполняет (убирать в своей комнате, следить, чтобы одежда была чистой и не порванной, содержать в порядке личные вещи, поливать цветы, выполнять какие-то поручения в отношении младших братьев и сестер или бабушки, в конце концов, напоминать родителям о чем-либо и т.п.);

• иметь возможность самостоятельно принимать некоторые решения (как провести досуг, с кем из друзей встретиться, в каком порядке выполнять свои обязанности и т.п.), видеть и анализировать последствия своих действий или бездействия;

• проявлять собственную инициативу в типовых жизненных ситуациях для решения возникающих трудностей (например, спросить у прохожих, как пройти куда-либо, позвонить по справочному телефону и т.п.).

2. Удовлетворять основные возрастные потребности: чувство «взрослости», склонность к фантазированию, стремление к экспериментированию. Для этого:

• отношения с ребенком должны строиться на основе доверия и равноправия (в пределах, которые приняты в семье), он должен чувствовать, что с ним считаются, что есть вопросы, в которых он компетентен и его мнение не подвергается сомнению и перепроверке, что его действия не дублируются никем из взрослых;

• ребенок должен иметь возможность проявлять свою фантазию, например, в выборе подарка кому-то из близких, оформлении своей комнаты, в других касающихся его вопросах;

• жизнь ребенка должна предоставлять ему шансы лучше узнать самого себя, свои возможности, применить на практике свои способности (лето – прекрасное время для того, чтобы научиться плавать, кататься на велосипеде; поехав в лагерь, научиться самому решать житейские проблемы и устанавливать отношения с ребятами и взрослыми) – все это будет способствовать развитию реалистической самооценки.

3. Способствовать формированию недостаточно развитых навыков, необходимых для успешной учебы. Для этого:

• обязательно читать книги и обсуждать с родителями прочитанное (анализировать, делать выводы, высказывать умозаключения, отстаивать свою точку зрения, видеть причины поступков различных персонажей), то же касается просмотренных фильмов или спектаклей;

• заниматься творчеством, рисовать, слушать музыку, обсуждать с близкими свои ощущения от красоты природы, впечатления от просмотренных фильмов, каких-то жизненных событий и т.п.;

• принимать участие в общей работе (с родителями, родственниками, сверстниками), проявлять гибкость, идти на уступки ради общего блага, уметь подчинять свои интересы общим целям, учитывать другие точки зрения и интересы других людей .

Памятки для родителей«Ваш ребенок – пятиклассник»

Признаки возникшей дезадаптации:

 • Усталый, утомленный вид ребенка

 • Нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне

 • Стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, переключить внимание на другие темы

 • Негативные характеристики в адрес школы, учителей,

одноклассников

 • Нежелание выполнять домашнее задание

 • Беспокойный ночной сон

 • Трудности утреннего пробуждения, вялость

 • Постоянные жалобы на плохое самочувствие

Как помочь ребенку преодолеть тревожность

 • Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, за что.

 • Доверяйте ребенку, принимайте его таким, какой он есть.

 • Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.

 • Чаще используйте упражнения на релаксацию, тактильный контакт.

 • Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребенку.

 • Будьте последовательны в своих требованиях к ребенку.

 • Старайтесь делать ему меньше замечаний.

 • Помогите найти дело по душе, где он мог бы проявить свои способности и почувствовать себя успешным.

Рекомендации для родителей:

 • Необходимо понять и принять тревогу ребенка, он имеет на нее полное право.

 • Помочь ребенку в преодолении тревоги — значит создать условия, в которых ему будет не так страшно.

 • Делайте вместе с ребенком, но не вместо него.

 • Можно поделиться своей тревогой, но лучше в прошедшем времени. Боялся, но потом удалось сделать то-то и то-то.

 • Надо готовить ребенка к переменам, рассказывать, что его ждет.

Причины неуспеваемости

Кроме рассмотренных специфических причин, влияющих на качество успеваемости в пятом классе, существуют и другие, характерные не только для этого возраста.Физиологические изменения

Переход в среднюю школу может совпасть с началом физиологических изменений в организме ребенка. Ребенок начинает расти, становится плаксивым, все время хочет спать. Следствием этих явлений являются рассеянность, ослабление памяти, внимания. Естественно, что для адаптации ребенку в такой ситуации требуется больше времени.Неуверенность в себе

Сформировавшись однажды, неуверенность в себе, в своих способностях «переходит» с ребенком из класса в класс. Ребенок как бы заранее считает, что у него ничего не выйдет, и даже не решается пробовать.


Причиной такой неуверенности в себе могут быть повышенная тревожность, давление со стороны близких, их излишняя требовательность, боязнь не оправдать ожиданий.
Неуверенность в себе может особенно сильно проявляться в переходном возрасте. Ребенок начинает критически относиться к себе и своим успехам, своей внешности и способностям чего-либо достичь. У многих подростков наблюдается резкое падение самооценки.
Помочь ребенку преодолеть эти трудности, почувствовать себя успешным и компетентным можно, только разобравшись в их причинах.

Личные проблемы

Резкое ухудшение качества обучения может быть связано с личными проблемами ребенка: поссорился с другом, влюбился, проблемы в семье и т.д. Знание того, что тревожит ребенка, поможет с терпением и пониманием отнестись к его неуспеваемости. Иногда достаточно переждать какое-то время, и все войдет в колею, а иногда необходима поддержка и помощь специалиста — психолога.Отсутствие способностей

Скорее речь идет об отсутствии у ребенка каких-то выдающихся способностей, на что надеялись родители. Но в пятом классе появляются новые предметы, и у ребенка есть возможность проявить себя в совершенно новых сферах.Отсутствие интереса

Очень частое явление — ребенок плохо учится, потому что ему неинтересно. Причины могут быть разные: постоянные неудачи, плохие отношения с учителем или сверстниками, личные проблемы. Иногда ребенок заявляет, что ему неинтересно учиться, потому что он не понимает, как то, что они изучают в школе, может пригодиться ему в жизни.

Объяснения, что потом это тебе точно пригодится или что учиться надо для общего развития, в этом случае не годятся. Но родители могут постараться наглядно показать ребенку смысл изучения того или иного предмета. Жизнь постоянно ставит перед человеком задачи, требующие применения школьных знаний: например, без таблицы умножения очень сложно сосчитать, сколько денег понадобится на покупку продуктов. А знание алфавита помогает ориентироваться в каталогах и энциклопедиях.

Разгадывание кроссвордов требует наличия определенных знаний на уровне школьной программы (географии, истории, литературы). Можно попросить у ребенка помощи, вместе с ним поискать ответ в учебниках.

Отправляясь с детьми в путешествие или просто добираясь из одного конца города в другой, можно предложить им рассчитать скорость движения или пройденное расстояние.

Когда кто-то из родных или знакомых собирается в путешествие, обсудите, как ему одеться и на какой климат рассчитывать, какие традиции надо будет соблюдать.

Собственный огород или даже цветы на подоконнике — хороший практикум по ботанике и даже генетике (в прошлом году цвели красные и белые гвоздики, а теперь из собранных с них семян почему-то выросли розовые).

А обсуждение различных кинотрюков продемонстрирует необходимость знания физических законов.


Возрастные особенности пятиклассника


 1. Переход от младшего школьного возраста к младшему подростковому.

 2. Начинается процесс смены ведущего (основного) вида деятельности с учебной на интимно-личностное общение со сверстниками.

 3. Изменяется социально-педагогическая ситуация: ребенок сталкивается с принципиально новой системой организации учебного процесса:

 4. Необходимость осваивать «новую школьную территорию», т.е. много новых кабинетов, к расположению которых нужно привыкнуть;

 5. Увеличение количества учебных предметов;

 6. Увеличение числа учителей;

 7. Непривычное расписание (новый режим)

 8. Смена классного руководителя;

 9. Необходимость к новому или измененному коллективу;

 10. Резкое изменение в уровне родительских требований.

Рекомендации для родителей пятиклассников:

 • Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем.

 • Если в семье произошли какие-то события, повлиявшие на психологическое состояние ребенка (развод, отъезд в долгую командировку кого-то из родителей, рождение еще одного ребенка и т.д.) сообщите об этом классному руководителю. Именно изменениями в семейной жизни часто объясняются внезапные перемены в поведении детей.

 • Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные ситуации, вместе ищите выход из конфликтов.

 • Помогите ребенку выучить имена новых учителей, предложите ему описать их, отметить какие-то особые черты.

 • Посоветуйте ребенку в затруднительных ситуациях обращаться за помощью к классному руководителю.

 • Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, если в период обучения в начальной школе он привык к вашему контролю. Приучайте его к самостоятельности: он должен сам собирать портфель, звонить одноклассникам и спрашивать уроки, делать домашние задания и т.д.


Каталог: uploads -> editor -> 4598 -> 388205 -> sitepage 11 -> files
files -> Рекламний проспект
388205 -> Основи роботи з текстовою інфомацією
files -> Початкова школа (розробки уроків)
files -> 2015 тиждень педагогічної майстерності «на уроці майстра»
388205 -> Дотик душі Випуск 3 Підготували
files -> Діагно́стика в перекладі з грецкої diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання», – це галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування
files -> Рекламний проспект

Скачати 358.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка