Козівська районна державна адміністрація козівський районний методичний кабінет основні види помилокСторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

Примітка: для орфографічних та пунктуаційних помилок бажано, щоб учні навели приклади.

Методика і техніка виправлення помилок

Для проведення ефективної роботи над аналізом та вдосконаленням писемного мовлення учнів учителеві необхідно користуватися єдиною методикою і технікою виправлення помилок, єдиною системою їх позначок.1. Орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вже вивчені правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі (полі) у цьому ж рядку вказують тип помилки: «І» — орфографічна; «V» — пунктуаційна; «Г» — граматична.
• Помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказуючи на березі (полі) тип помилки (її не враховують при остаточному визначенні оцінки).

2. Лексичні , стилістичні , змістові помилки підкреслюють хвилястою й на березі (полі) у цьому ж рядку вказують тип помилки:«Л» — лексична; «С» — стилістична; «З» — змістова.


Для конкретнішого виділення недоліків у змісті можна використовувати додаткові позначення:

 • фактичні помилки — «ф»;

 • логічні — знаком «л».

Оцінювання письмових робіт

Відповідно до наказу МОНУ № 1222 від 21.08.2013 р. « Про затвердження орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Додаток до наказу МОНУкраїни від 21.08.2013 № 1222.Відповідно до чинних норм оцінювання знань, умінь і навичок учнів з української мови твори і перекази оцінюються однією оцінкою: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст та помилок за мовне оформлення, враховуючи їх співвідношення враховується наявність: 1. Орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);

 2. Лексичних, граматичних і стилістичних (друга позиція).

 3. Оцінка за мовне оформлення виводиться так: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на два.

Запис у підрахунку недоліків і виведенні може мати такий вигляд: Зм.-2(9б.) МО- 3;5 (8б.) 9балів або Зм.-2 МО- 3;5 9/8 9 балів

 • Зм має недоліки за двома показниками, а в МО учень зробив 3 орфографічні та пунктуаційні помилки, 5 лексичних, граматичних і стилістичних помилок. Це дає змогу за зміст поставити 9 балів, а за мовне оформлення 8 балів. Сума цих балів ділиться на 2, і оскільки частина не є цілим числом(8,5), то вона заокруглюється в бік більшого числа.

До грубих помилок належить неправильні написання:

 1. що стосуються норм, які є предметом посиленої уваги на всіх етапах шкільного навчання (напр., не з дієсловами; ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом; м'який знак у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк; правопис префіксів);

 2. допущені в найбільш уживаних словах (зошет, деректор, південнозахідний, в чора, в досвіта тощо);

 3. що ускладнюють розуміння написаного, роблять його двозначним або й незрозумілими (напр., замість голосувати — галасувати,замість чекати — чикати, замість порадник — порадник);

 4. які не вимагають складних міркувань для вибору правильного варіанта (безпека, зпитав);

 5. які підлягають чітким і недвозначним правилам (виршина, межою, кулемет, пішовби, стіниії).

Виправляються, але не враховуються негрубі орфографічні й пунктуаційні помилки:

 • на правила, які не входять до шкільної програми;

 • на ще не вивчені правила;

 • у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилася спеціальна робота;

 • у винятках з усіх правил;

 • у написанні великої букви у складних власних назвах;

 • написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

 • коли замість одного знака поставлений інший;

 • що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...', ніщо інше не...);

 • у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;

 • у заміні українських букв російськими;

 • у передачі так званої авторської пунктуації.

Повторювані помилки (помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів), вважається однією помилкою;

однотипні (помилки на те саме правило), але в різних словах, вважаються різними помилками.


П'ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки.

ОЦІНЮВАННЯ ЗОШИТІВ

1.Наявність класних і домашніх завдань -1,5б.

2.Грамотність - 6,5б.

3.Охайність - 2б.4.Уміння правильно оформити – 2б.

Разом 12б.

Неправильно

Правильно

Багаточисленні порушення

численні порушення

фарби осіннього лісу

барви осіннього лісу

у повній мірі

повною мірою

на смак і колір товариша нема

на колір і смак товариш не всяк

відкрити вікно

відчинити вікно

у порядку виключення

як виняток

лєснічна площадка

сходовий майданчик

халатне відношення до роботи

недбале ставлення до ставлення до роботи

притримуватися правил

дотримуватися правил

шириною чотири метра

завширшки чотири метра

не дивлячись на перешкоди

незважаючи на (попри)перешкоди

бувша назва

колишня назва

вулиця довжиною два кілометра

вулиця задовжики два кілометра

знак на углу будинку

знак на розі будинку

покращувати рівень життя

підвищувати рівень життя

зробити для видимості

зробити для годиться, про людське око

уявлене місце

вразливе( слабке) місце

у випадку потреби потреби

у разі потреби потреби

зробити наступним чином

зробити таким чином

жарити по рецепту

смажити за рецептом

кофе зі сливками

кава з вершками

уталити жажду

утамувати спрагу

приємного апетиту

смачного

пішов за водою

пішов по воду

із-за нехватки досвіду

через брак досвіду

дякуючи старанню

завдяки старанню

грати роль у виборі

відігравати роль у виборі

відкрити журнал

розгорнути журнал

радує око

тішить око

жити праздно

розкошувати

нести матеріальні втрати

зазнавати матеріальних збитків

нам не повезло

нам не пощастило

любою ціною

за всяку ціну

лопнуло терпіння

увірвався терпець

підняти крик

здійняти галас

зустрічаємося по суботам

зустрічаємося щосуботи

масаж продовжується одну годину

масаж триває одну годину

розповсюджувати плітки

поширювати плітки

відмінити процедуру

скасувати процедуру

вибачаюсь за запізнення

вибачте за запізнення

через пару хвилин

через кілька хвилин

задавати питання

ставити питання( запитання)

залишити в спокої

дати спокій

бути на хорошому рахунку

мати добру репутацію

відкрити очі

розплющувати очі

зайняти перше місце

посісти перше місце

потерпіти поразку

зазнати поразки

приймати участь

брати участь

на протязі години

Протягом(впродовж) години

відпочивати на морі

відпочивати біля моря

молочисленні випадки

нечисленні випадки

у любому випадку

у будь-якому разі

поважати друг друга

поважати одне одного

розрахуваватися налічними

розрахуватися готівкою

за обоюдною згодою

за обопільною згодою

дякую вас

дякую вам

доброго дня

добрий день

приймати близько до серця

брати близько до серця,перейматися

сміятися над братом

сміятися з брата

задівати самолюбство

вражати самолюбство

цікаві міроприємства

цікаві заходи

не знущайтеся наді мною

не знущайтеся з мене

у минулому році

минулого року

повістка дня

порядок денний

підняти важливе питання

порушувати важливе питання

обсудити проблему

обговорити проблему

затягувати прийняття рішення

зволікати з ухваленням рішення

звернутися на рахунок відпустки

звернутися щодо відпустки

розставити по алфавіту

розставити за алфавітом

постувати пропозиція

надійшла пропозиція

покласти ходатайство в особисту справу

покласти клопотання до особистої справи

текучість кадрів

плинність кадрів

приймати належні міри

уживати належних заходів

співставити факти

зіставити факти

дані співпадають

дані збігаються

вірна відповідь

правильна відповідь

отримати освіти

здобувати освіту

часто переписуватися

часто листуватися

здавати екзамен

скласти екзамен( іспит)

зробити слідуючим чином

зробити таким чином

у тексті зустрічаються помилки

у тексті трапляються помилки

навчатися музиці

навчатися музики

учбова частина

навчальна частина

без чверті шість

за чверть шоста

поїзд пронеться в дев’ять двадцять

поїзд(потяг) рушить о дев’ятій двадцять

лишити права на вибір

позбавити права на вибір

дивитись в оба

бути пильним

приволікати до відповідальності

притягнути до відповідальності

улетіти до Парижу

полетіти до Парижа

слідуюча зупинка

наступна зупинка

зробити слідуючим чином

зробити таким чином

двері закриваються

двері зачиняються

поїхати на море

поїхати до моря

включити утюг

увімкнути праску

попередити збій програми

запобігти збою програми

використати планшет у якості комп’ютера

використати планшет як комп’ютер

телефон являється засобом зв’язку

телефон є засобом зв’язку

об’єм жорстокого диску

обсяг жорстокого диска

виключити живлення

вимкнути живлення

застосувати крайні міри

ужити надзвичайних засобів

у порядку виключення

як виняток

чотири гігабайта пам’яті

чотири гігабайти пам’яті

більше ста відтінків

понад ста відтінків

не звертати увагу

не звертати уваги, не зважати

розкрити каталог

розгорнути каталог

давайте заспіваємо

заспіваймо

з точки зору

з погляду

ви праві

ви маєте рацію,ваша правда,ваша думка слушна

сто років тому назад

сто років тому

у якості митця

як митець

у тексті зустрічаються помилки

у тексті трапляються помилки

сердечний приступ

серцевий напад

ушиб коліна

забій коліна

біль в області серця

біль в ділянці серця

різка біль

різкий біль

зробити прививку

зробити щеплення

самий досвідчений доктор

Найдосвідченіший лікар

лі'карські рослини

ліка'рські рослини

настоювати на лікуванні

наполягати на лікуванні

не затягуйте лікування

не зволікайте з лікуванням

тренуватися біля години

тенуватися близько години

відмінити процедуру

скасувати процедуру

відповідно вимогам

відповідно до вимог

привести приклад

навести приклад

як би там не було

хай там як, хоч би як

попасти в тупик

потрапити (зайти) в глухий кут

змінити відношення до оточуючих

змінити ставлення до близьких(знайомих)

кормити завтраками

годувати обіцянками

давай попригаємо

пострибаймо

тренуватися по графіку

тренуватися за графіком

мігрувати на Україну

мігрувати в Україну

подорожувати по різним країнам

подорожувати різними країнами

полетіти в теплі краї

полетіти у вирій

найбільш витриваліший

найбільш витривалий, найвитриваліший

тисячу років тому назад

тисячу років тому

вище жирафа

вищий за (від) жирафа

дешеві ціни

низькі ціни

у вигляді виключення

як виняток

вмішуватися в чужі

втручатися в чужі справи

на слідуючий день

наступного дня

увагу привернув самий веселий хлопець

увагу привернув найвеселіший(най- більш веселий) хлопець

згідно наказу

згідно з наказом, відповідно до наказу

дякувати Миколу

дякувати Миколі

найбільш добріший

найбільш добрий, найдобріший

любе питання

будь-яке питання

добрий поступок

гарнии вчинок

любима книга

улюблена книга

включений телевізор

увімкнений телевізор

спільне співробітництво

спільна праця (співробітництво)

не звертати увагу

не звертати уваги

проводити міроприємства

проводити заходи

триває підписка на газету

триває передплата на газету

приимати участь

брати участь

у різних областях науки

у різних галузях наукивідносяться з розумінням

ставляться з розумінням

повістка дня

порядок денний

подзвонити Вам

зателефонувати Вам

у випадку невиконання

у разі невиконання

нові інновації

інновації

тези доповідів

тези доповідей

при такій умові

за такої умови

економіст по професії

економіст за професією

прийшло в голову

спало на думку

вибачаюсь

вибачте, перепрошую, прошу вибачення тощо.

чотири мішка піска

чотири мішки піску

получити письмо

отримати листа

прислали по адресу

надіслали на адресу

відчинити нову фірму

відкрити нову фірму

відкрити вікно

відчинити вікно

ми настоюємо на цьому рішенні

ми наполягаємо на цьому рішенні

ми договорилися з вами

ми домовилися з вами

Наталію Петрівна

Наталіє Петрівно

Дмитро Степановичу

Дмитре Степановичу

повідомити вас

повідомити вам

висловити висновки

зробити висновки

прийняти заходи

вжити заходів

покращання

поліпшення

це складає 15 відсотків

це становить 15 відсотків

із-за відсутності коштів

з причини відсутності..., через брак..., у зв’язку з відсутністю коштів

біля 5 тис. грн

близько 5 тис. грн.

укріплення дисципліни

зміцнення дисципліни

зробити послугу

надати послугу

за виключенням

за винятком

це являється одною з причин

це є однією з причин, це одна з причин

посторонній

сторонній

лишній

зайвий

при обговоренні

під час обговорення

приступити до роботи

розпочати роботу

я рахую, що...

я вважаю, що...

слідувати прикладу

наслідувати приклад

співпадати

збігатися

одобрити

схвалити

службове положення

службове становище

слідуючі помилки

такі помилки

зазначити наступне

зазначити таке

до цих пір

досі

ніякий

жоден

діло в тому...

справа в тому

займатися в 9-му класі


навчатися в 9-му класі

учбовий заклад


навчальний заклад

поїхав у якості міністра


поїхав як міністр

продаж по знижених цінах

продаж за зниженими цінами

любі висновки


будь-які висновки

згідно плану (до плану)


згідно з планом

відповідно рішенню (з рішенням)


відповідно до рішення

нанести шкоду


завдати шкоди

привести до бійки


призвести до бійки

виключати світло


вимикати світло

дипломатичні відношення


дипломатичні відносини

діючий закон

чинний закон

Список використаної літератури:

Мельничайко В.Я.Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок.-Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан».1998.-64с.

Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти. - К. : Ленвіт, 2000. - С. 185-193;Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк : М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, М. М. Барахтян, І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, О. М. Решетилова. - К. : Ленвіт, 2004. - С. 308-314

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка