Корпоративна культура сучасного підприємства: ключові характеристики та механізм формуванняСкачати 54.12 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір54.12 Kb.
Бобровська Олена, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-405, Olenka-bobrovskaya@yandex.ru
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
Актуальність. У сучасному світі питання використання менеджментом у процесах управління розвитком бізнесу корпоративної культури та формування відповідного корпоративного духу працівників набуває особливого значення. Це пов’язане, зокрема, з тим, що високий рівень корпоративної культури виступає ключовим фактором довгострокової ефективності підприємства, за рахунок впливу на мотивацію працівників, продуктивність й ефективність їхньої трудової діяльності.

Постановка проблеми. Метою цієї статті є дослідження змісту корпоративної культури, її особливостей та ролі в стратегічному управлінні сучасним підприємством.

Результати дослідження. На сьогоднішній день існує велика кількість підходів до трактування поняття “корпоративна культура підприємства”, однак майже всі вони є значною мірою альтернативними і переважно являють собою перелік складових елементів, які в сукупності формують корпоративну культуру підприємства, але не відображають головної мети її існування. З урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку та на основі узагальнення існуючих теоретичних знань можна запропонувати власне визначення даного поняття. Корпоративна культура може розглядатися як комплекс елементів підприємства, які вирізняють його серед інших, спрямовані на формування сприятливого мікроклімату, іміджу та ґрунтуються на системі цінностей працівників з метою досягнення ними максимальних показників ефективності роботи. З цього визначення можна сформувати основну мету існування корпоративної культури на підприємстві - мотивація робітників до ефективної праці.

Важливою складовою дослідження корпоративної культури підприємства є визначення її структурних елементів, типів, механізму формування та ролі в процесі корпоративного управління.

На основі ознайомлення з різними підходами до визначення складових елементів корпоративної культури підприємства, які представлено у працях таких вчених як В.А. Співака, К.О. Журавльова, Е.А. Капітонова, А.В. Аверіна та інших, можна дійти висновку, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до тлумачення складу її структурних елементів. Тим не менше, незважаючи на різні трактування та неоднорідні наповнення елементів, автори мають деякі спільні погляди, зокрема це виділення таких складових елементів корпоративної культури як місія, цінності, традиції, правила та норми поведінки, імідж, філософія тощо.

Щодо класифікації типів корпоративної культури, то, на наш погляд, доцільно виділяти їх дві групи: традиційні (адаптивна, орієнтована на результати, кланова, бюрократична, типологія Дж. Зоненфельда [1]) та нетрадиційні (маніпулятивна та гармонізуюча [2]). Необхідність виділення нетрадиційних типів корпоративної культури пояснюється тим, що традиційні класифікації, на нашу думку, є певною мірою поверхневими та мало враховують модель поведінки людини в цілому, а не лише на робочому місці.Механізм формування корпоративної культури підприємства передбачає виділення етапів її впровадження та принципів функціонування.

Упровадження ефективно діючої корпоративної культури на підприємстві можна звести до п’яти етапів [3]: аналіз внутрішніх організаційних процесів підприємства; аналіз психологічного клімату на підприємстві; формування моделі корпоративної культури (визначення місії та основних базових цінностей; формування правил поведінки працівників, виходячи з базових цінностей; опис традицій та символіки [4]); впровадження моделі; підтримка моделі. Принципи корпоративної культури – це суттєві вихідні положення, які забезпечують її формування та розвиток. Виділяють базові (принцип соціально-економічного та інтелектуального розвитку, всеохопленості та системності, вимірності та корисності, відкритості та постійного удосконалення, координації, обов'язковості, винагороди, відповідності чинному законодавству) та спеціальні (принцип вільного прояву, узгодженості та відповідності цілей, чіткості, особистісно-орієнтованого менеджменту, стосунків “керівництво – працівник”, еталону) принципи [5].

На сьогоднішній день корпоративна культура відіграє важливу роль в системі управління персоналом підприємства і розглядається як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування. Більшість труднощів, які виникають в стратегічному управлінні персоналом здатний вирішити ефективний мотиваційний механізм, що має діяти на підприємстві. Корпоративна культура як його основа сприяє встановленню “стратегічної налаштованості” працівників, що призводить до підвищення продуктивності їх праці та до оптимізації стратегічного управління в цілому [6].

За сучасних умов економічного розвитку вітчизняні компанії зайняті власним виживанням і в порівнянні із зарубіжними підприємствами не приділяють потрібної уваги розвитку корпоративної культури. Вся корпоративна культура вітчизняних підприємств зводиться переважно до зовнішнього вигляду співробітників, спільних розважальних вечірок, при цьому ігноруючи основні потреби працівників та недостатньо усвідомлюючи важливості створення єдиного корпоративного духу, стилю поведінки, самосвідомості у професійній діяльності співробітників. Однак, корпоративна культура успішних зарубіжних компаній, таких як “Nucor”, “Apple”, “Intel”, “Google”, може стати прикладом для вітчизняних підприємств, які можуть пристосувати та використати деякі її особливості в українських реаліях. Так, ми вважаємо, що вітчизняні компанії можуть змінити ставлення до своїх працівників, сприймаючи їх не лише як робочу силу, але як звичайних людей зі своїми потребами та бажаннями. В цілому філософію підприємств майбутнього відображають слова, написані на корпоративних скрижалях Google: “Ми усвідомлюємо, що наші співробітники мають найрізноманітніші потреби, і це зобов'язує нас зуміти надати їм підтримку індивідуальної спрямованості. Наш пріоритет сьогодні - надання такої програми, яка може бути адаптована до конкретних потреб кожного з них, чи любить він подорожувати по льодовиках Аляски, чи хоче вийти на пенсію у віці сорока років або ж планує усиновити трьох дітей” [7].Висновки. Таким чином, корпоративна культура розглядається як головний механізм, який забезпечує практичне підвищення ефективності роботи підприємства. Враховуючи всі позитивні сторони корпоративної культури, можна констатувати, що формування її високого рівня для сучасних підприємств повинне стати однією з найважливіших стратегічних цілей їх ефективного розвитку.
Література

  1. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. Посібник / Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

  2. Формирование корпоративной культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ir-sintez.com/content/view/78/84/

  3. Башук Т.О., Жолудєва А.М. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О. Башук, А.М.Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 2. – С. 179-184.

  4. Мул Н.А., Ведєрніков М.Д. Корпоративна культура в системі управління персоналом на підприємстві / Н.А. Мул, М.Д. Ведєрніков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 68-71.

  5. Бала О.І., Мукан О.В., Бала Р.Д. Принципи корпоративної культури підприємства: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету “ Львівська політехніка” . – 2010. – No 682. – С. 11-15.

  6. Тимцуник В.І., Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством / В.І. Тимцуник, О.І. Бєлова // Науковий вісник академії муніципального управління. – 2011. – No 2.

  7. Курмакаев К. Какая корпоративная культура нужна современному бизнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/lyudi/219591-kakaya-korporativnaya-kultura-nuzhna-sovremennomu-biznesu
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка