Коротко про використання інтерактивних методів навчання на уроках математикиСкачати 67.13 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір67.13 Kb.
Коротко про використання інтерактивних методів навчання на уроках математики
Дати дітям радість праці, Радість успіху у навчанні, Здобути в їхніх серцях почуття гордості, Власної гідності – це перша заповідь виховання. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів та бажання вчитися.

В.О. СухомлинськийІнтерактивні технології навчання допомагають на практиці:

Фіксувати увагу та процес навчання;

Особистісні досягнення учнів;

Чітке визначення завдань уроку;

Використання активних методів навчання;

Звязок із раніше вивченим, і досвідом набутим учнем;

Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці


Використання інноваційних методів роботи на уроках математики:

Активний урок

Пасивний урок

Творчий підхід до конструювання уроків, майстерність учителя та його прагнення підвищити ефективність навчально- пізнавальної діяльності учнів

Інтерактивний урок є запорукою того, що в майбутньому урок набуватиме нових оригінальних модифікацій і за умов появи новітніх організаційних форм навчання він не втратить своєї значущості

Інтерактивні методи

Основні цілі використання інтерактивних технологій :

1. Виховання особистості.

2. Використання сучасних психолого- педагогічних закономірностей та принципів в організації навчально-виховного процесу.

3. Використання на уроках та позакласних заходах опорних схем та конспектів, таблиць, мовних та термінологічних розминок, мозкового штурму, які сприяють розвитку уяви, творчої думки та мотивують дітей до навчання.

Що ж таке інтерактивні технології і як їх застосовують?

Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу. Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запамятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Нині у старших класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. У північних народів є простий і мудрий афоризм: Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя. Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Відповідно до національної програми Освіта передбачено використання світового досвіду для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить програма розвитку творчої особистості, що є прообразом принципово нової системи освіти. Його основна мета – розвиток здібностей дитини, на відміну від навчання, де відбувається механічне засвоєння знань. Якщо учень залишається звичайним виконавцем і йому не вдається відчути задоволення від творчості, то сформувати стійкі пізнавальні інтереси не можливо. У ньому представлені всі основні елементи навчально-виховного процесу: цілі та задачі, зміст, форми, технологія, методи, засоби, контроль та оцінювання, тобто вся організаційна структура. Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих компонентів та їх раціонального поєднання.

Вибудовуючи урок, необхідно визначити не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях: сприйняття, осмислення й запам'ятовування; застосування знань і навичок за зразком; застосування знань і навичок у новій ситуації. Сучасний зміст освіти та закономірності процесу навчання в цілому та засвоєння, зокрема, визначають ряд неодмінних вимог до уроку, які необхідно враховувати.

1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, що припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці.

2. Частина цих знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач наскільки пошук таких знань доступний для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, які учень опановує у процесі пошуку.

3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним за своєю структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення та за допомогою ілюстрацій. В інших випадках матеріал вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів її доказового рішення. Виклад навчальної інформації можливий у формі розповіді, лекцій, читання підручника, перегляду діафільмів тощо. Характер викладу визначається внутрішньою структурою, способом побудови цілісного уроку - від пояснювально-ілюстративного до проблемного. Одна з основних вимог до уроку передбачає його науковість, неодмінною умовою науковості змісту уроку є ознайомлення учнів із доступними для них методами науки.

Інтерактивні технології Інтерактивне навчання - це навчання,яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу.

Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними субєктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати.Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії. Серед інтерактивних методів широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож рольові ігри та інші.навчального процесурефлексують мозковий штурм Інтерактивні метод навчання допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітнішим і ефективнішим, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Використання цих методів робить продуктивним сам процес навчання.

Піраміда процесу навчання

Навчання інших

Практика в процесі діяльності

Дискусійна група

Показ, демонстрація Аудіо-, відео навчання

Читання самостійне

Лекція вчителя

Інтерактивні технологій активізують:

а) увагу, що підвищує працездатність учня;

б) логічне мислення, яке визначає рівень логічної зрілості учня;

в) уяву, яка допомагає вчителю підсилити практичну спрямованість у навчанні;

г) творчу направленість, що відкриває учням технологію відкриття.

Коли навчатися цікаво?

Продуктивне навчання:

Інтерактивні методи навчання

Розвивальне навчання

Особистісно орієнтоване навчання

Проектні технології

Класичні методи навчання

Модульні технології

Впровадження інтерактивних методів навчання відбувається за логікою від простого до складного, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи, робота в трійках, робота в парах, карусель, мозковий штурм, мікрофон та ін.

Учитель – учень чи учень – учитель. Тут відбувається обмін думками та міркуваннями. Необхідно на уроках математики ефективно активізувати розумову діяльність учнів за допомогою проблемних ситуацій.

Більш складним, але ефективним у розвитку творчих здібностей учнів є метод проектів. Він особливо спонукає учнів до відшукування джерела інформації, до співпраці з учителем, бібліотекарем, товаришами-однокласниками, до дослідження пошуку пізнання, до самоконтролю та самооцінки.Висновок:

Важливо, щоб навчальна праця приносила радість. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Отже, на практиці просто необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, звязне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. На основі вивчених матеріалів можна зробити висновки: Розвиток пізнавальної активності учнів залежать від ефективності використання на уроках інтерактивних технологій. Стійкий пізнавальний інтерес – ознака готовності дитини до вивчення навчального матеріалу. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється в запитаннях, діях.

Сприяють інтенсифікації та оптимізації навчанню учнів певні принципи, яких необхідно додержуватися.

Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності. У школі дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних навчальних понять, коли матеріал виходить за межі навчального.Такий інтерес має стійкий характер.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка