Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібникСкачати 93.92 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір93.92 Kb.
#10109
Визначення типових труднощів у навчанні молодших школярів

Феноменологія труднощів

Можливі психічні причини

Психодіагностичні методики, джерела

1. У письмових роботах пропускає літери

1.Низький рівень розвитку фонематичного слуху.

2.Слабка концентрація уваги.

3.Несформованість прийомів контролю.

4. Індивідуально-типологічні особливості особистості.

5.Інші психологічні причини.


1.Тест розрізнення та вибору фонем. (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

2.Методика «Коректурні проби». (Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006.)

3. Методика «Візерунок».

(Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006.)

4. Методика Рене Жиля. (Альманах психологічних тестів. – М.: КСП, 1996.)


2.Нерозвиненість орфографічної уважності

1. Низький рівень розвитку довільності.

2.Несформованість прийомів навчальної діяльності (самоконтролю, уміння діяти за правилами).

3.Низький рівень обсягу та розподілу уваги.

4. Низький рівень розвитку короткочасної пам’яті.

5.Низький рівень розвитку фонематичного слуху.

6.Інші психологічні причини.
1.Методика «Графічний диктант». (Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006.)

2. Методика «Візерунок».

3. Методика «Оперативна пам’ять.» (психологічний інструментарій. Пам’ять дитини. – К.: Главник, 2004.)

4. Тест розрізнення та вибору фонем.3. Неуважність

1. Низький рівень розвитку діяльності.

2.Низький рівень обсягу уваги.

3. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.

4. Домінантна мотивація навчання – ігрова.

5. Інші психологічні причини.


1. Методика «Графічний диктант».

2. Методика «Таблиці Шульте».

3.Методика «Коректурні проби».

4.Методика вивчення мотивації. (Мотивація молодших школярів у процесі інтегрованого навчання. Методичні рекомендації для практичних психологів і вчителів початкової школи \ Автор-укладач Н. О. Юдіна. За ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава: Теrrа. 2002.)4. Труднощі у виконанні математичних завдань

1.Низький рівень загального розвитку.

2.Погане розуміння конструкцій.

3.Несформованість уміння орієнтуватися на систему ознак.

4.Низький рівень розвитку образного мислення.

5. Інші психологічні причини.


1.Методика Векслера (Вимірювання інтелекту дітей. Посібник для психолога-практика за ред.. Ю. З. Гільбуха, МО України, НДІ психології. – Київ, 1992.)

2 Методика вивчення розуміння на основі сприймання на слух (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

3. Методика «Малювання за крапками» (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

4.Методика «Лабіринт» (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)5. Труднощі в переказуванні тексту

1.Несформованість уміння планувати свої дії. 2. Низький рівень розвитку логічного запам’ятовування.

3.Низький рівень мовного розвитку.

4.Низький рівень розвитку образного мислення.

5. Низький рівень розвитку логічних операцій (аналізу, узагальнення, систематизації).

6.Занижена самооцінка.

7.Інші психологічні проблеми.1.Методика «Візерунок».

2. Методика «Запам’ятай пару» (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

3.МетодикаЕбінгауза.

4Методика «Лабіринт».

5. Методика «Чобітки», «Заповни порожню клітинку». (Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006.)

6.Шкала само оцінювання (Альманах психологічних тестів. – М.: КСП, 1996.)
6.Непосидючість

1.Низький рівень розвитку довільності.

2.Індивідуально-типологічні особливості особистості.

3.Низький рівень розвитку вольової сфери.

4.Інші психологічні проблеми.1. Методика «Графічний диктант».

2.Методика «Коло» Г. Айзенка.

3. Методики «Будинок», «Графічний диктант».


7.Не одразу розуміє пояснення

1.несформованість прийомів навчальної діяльності.

2.Слабка концентрація уваги.

3.Низький рівень розвитку сприймання.

4.Низький рівень розвитку довільності.

5.Низький рівень загального розвитку.

6.Інші психологічні причини.1.Методика «Візерунок».

2.Модифікація методу П’єрона-Рузена.

3.Методика вивчення сприймання (Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. – М.: Владос.)

4.Методика «Будинок, «Графічний диктант».

5.Методика Д.Векслера.


8.Постійна неохайність у веденні зошита

1.Низький рівень розвитку тонкої моторики пальців рук.

2.Несформованість прийомів навчальної діяльності.

3.Недостатній обсяг уваги.

4.Низький рівень розвитку короткочасної пам’яті .

5.Інші психологічні причини.


1.Методика «Змійка». » (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

2.Методика «Візерунок».

3. методика «Таблиці Шульте» .

4.Методика «Оперативна пам’ять».
9.Погане знання таблиці множення

1.Низький рівень розвитку механічної пам’яті.

2.Низький рівень розвитку тривалої пам’яті.

3.Розвиток загального інтелекту нижчий за вікову норму.

4.Низький рівень розвиту довільності.

5.Слабка концентрація уваги.

6.несформованість прийомів навчальної діяльності.

7.Інші психологічні проблеми.


1.Методика «Механічне запам’ятовування 10 слів». (Психологічний інструментарій. Пам’ять дитини. –К.: Главник, 2004.)

2.Методика «Піктограми». (Аьманах психологічних тестів. – М.: КСП, 1996.)

3. Методика Д. Векслера.

4. Методика «Графічний диктант.»

5. Методика «Лічба за Крепеліном.» (Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе – 4-е узд., перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2004.)

6.Методика «Візерунок».10.Не виконує завдання для домашньої роботи

1.Несформованість прийомів навчальної діяльності.

2.Низький рівень довільності.

3.Інші психологічні проблеми.


1.Методика «Візерунок».

2. Методика «Графічний диктант».
11.Постійно забуває вдома навчальне приладдя

1.Висока емоційна нестабільність, підвищена імпульсивність.

2.низький рівень розвитку довільності.

3.Низький рівень концентрації стійкості уваги.

4.Інші психологічні проблеми.1.Опитувальний експерименту Г. Айзенка (Альманах психологічних тестів. – М.: КСП,1996.)

2.Методика «Графічний диктант».

3.Методика «Коректурні проби».


12.Погано списує з дошки

1.Несформованість прийомів навчальної діяльності.

2.Ниький рівень розвитку довільності.

3.Низький рівень перемикання уваги.

4.Недостатній обсяг уваги.

5.Низький рівень короткочасної пам’яті.

6.Інші психологічні причини.
1.Методика «Візерунок»

2.Методика «Графічний диктант» .

3.Методика «Знайди та закресли» Р. Нємова. (Л.Ф. Тихомирова Розвиток пізнавальних здібностей дітей. – Ярославль.:Академія розвитку, 1997.)

4.Методика «Таблиці Шульте» (Л.Ф. Тихомирова Розвиток пізнавальних здібностей дітей. – Ярославль.:Академія розвитку, 1997.)

5.Методика «Оперативна пам’ять».


13.Домашню роботу виконує добре, а класну - недбало

1.Низька швидкість психічних процесів.

2.Несформованість прийомів навчальної діяльності.

3.Низький рівень розвитку довільності.


1.Опитувальник Г.Айзенка.

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант».


14.Кожне завдання потрібно повторити кілька разів перед тим, як учень починає працювати

1.Низький рівень концентрації та стійкості уваги.

2.Низький рівень розвитку довільності.

3.Несформованість уміння виконувати завдання за усною інструкцією.

4.Несформованість передумов навчальної діяльності.1.Методика «Коректурні проби».

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант».


15.Постійно перепитує вчителя

1.низький рівень обсягу уваги.

2.Сладка концентрація уваги.

3.Низький рівень перемикання уваги.

4.Низький рівень розвитку короткочасної пам’яті

.5.Низький рівень розвитку довільності.

6.Несформованість уміння сприймати навчальне завдання.

7.Інші психологічні проблеми.


1.Методика «Коректурні проби».

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант».

4.Методика «Знайди та закресли» Р.Нємова.

5.Методика «Оперативна пам’ять».


16.Погано орієнтується в зошиті.


1.Низький рівень сприймання й орієнтації в просторі.

2.Низький рівень розвитку довільності.

3. Низький рівень розвитку дрібних м’язів рук.

4.Інші психологічні проблеми.1.Тест Керна-Йєрасека (субтести 2,3). Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. – М.: Владос.)

2.Методика «Графічний диктант».

3.Методика «Змійка».


17.Підносить руку, але потім мовчить

1.Несформованість ставлення до себе як до школяра.

2.Занижена самооцінка.

3.Низький рівень розвитку довільності.


1.Анкета для визначення шкільної зрілості.

2.Методика «Сходинки».

3.Методика «Графічний диктант».


18.Запізнюється на уроки

1.Несформованість прийомів самоконтролю.

2.Низький рівень концентрації та стійкості уваги.

3.Низький рівень розвитку довільності.

4.Можливі сімейні труднощі.

5.Інші психологічні проблеми.


1.Методика «Коректурні проби».

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант», «Будинок».

4.Методика «Кінестетичний малюнок сім’ї». (Альманах Психологічних тестів. – М.: КСП,1996.)

5.Методика «Незакінчені речення». (Альманах Психологічних тестів. – М.: КСП,1996.)


19.Постійно відволікається на уроках, грається, ховається під парту, їсть

1.Несформованість ставлення до себе як до школяра.

2.Переважає ігрова мотивація навчання.

3.Індивідуально-типологічні властивості особистості.

4.Низький рівень розвитку концентрації та стійкості уваги.

5. Низький рівень розвитку довільності.

6.Несформованість прийомів навчальної діяльності.1.Методика «Коректурні проби».

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант», «Будинок».

4.Методика Рене Жиля.

5.Методика вивчення мотивації.

6.Анкета для визначення шкільної мотивації.20.Відчуає страх перед опитуванням на уроці.1.Занижена самооцінка.

2.Можливі сімейні труднощі.

3.Внутрішній стресовий стан.

4 .Індивідуально-типологічні властивості особистості.

5.Інші психологічні проблеми.


1.Методика «Сходинки».

2.Методика «Кінестетичний малюнок сім’ї».

3.Методика М.Люшера ( Практическая психодіагностика \ под. ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: «БАХРАХ», 1998.)

4.Методики Рене Жиля і «Коло» Г. Айзенка.21.Під час перевірки зошита після уроку зрозуміло, що письмову роботу не виконано

1.Несформованість ставлення до себе як до школяра.

2.Переважає ігрова мотивація навчання

3. Низький рівень розвитку довільності.

4.Несформованість прийомів навчальної діяльності.1.Методика вивчення мотивації.

2.Анкета для визначення шкільної мотивації.

3.Методика «Візерунок».

4.Методика «Графічний диктант»,22.Під час уроку виходить, довгий час учня може не бути в класі

1.Несформованість ставлення до себе як до школяра.

2 Занижена самооцінка.

3.Відсутня навчальна мотивація.

4.Внутрішній стресовий стан.

5.Труднощі засвоєння матеріалу, пов’язані із ЗПР…


1.Методика вивчення мотивації.

2.Анкета для шкільної мотивації.

3.Методика «Сходинки».

4.Методика М. Люшера.

5.методика Д.Векслера.


23.Коментує оцінки вчителя і його поведінку, робить зауваження

1.Можливі сімейні труднощі.

2.Особливості розвитку «Я – концепції».

3.Інші психологічні проблеми.

.1.Методика «Кінестетичний малюнок сім’ї» .

2.Методика «Неіснуюча тварина». ( Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. – М.: Владос.)24.Довгий час не може знайти своє місце за партою

1.Низький рівень розвитку орієнтації у просторі.

2.Низький рівень розвитку образного мислення.

3.Низький рівень розвитку сприймання.

4.Низький рівень сформованості довільності.

5.Низький рівень розвитку самоконтролю.

6.Низький рівень розвитку довготривалої пам’яті1.Методика «Таблиці Шульте».

2.Методика «Візерунок».

3.Методика «Графічний диктант», «Будинок».

4.Методика вивчення сприймання.

5.Методика «Лабіринт».

6.Методика «Піктограми».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 93.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка