Корекційно – розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребамиСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#4175
  1   2   3   4


Корекційно – розвивальні заняття

з дітьми з особливими освітніми потребами
Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено принцип урахування інтересів таких дітей та їх особливостей розвитку.

Відомо, що відчуття та сприймання в дітей з особливостями в розвитку формуються уповільнено, об’єм їх зменшений, характерні не диференційованість та інертність. Порушення уваги у дітей, які перенесли органічне ураження головного мозку виражені доволі сильно - увага нестійка, виникають складнощі з її розподілом та переключенням. Типовим джерелом таких порушень є коливання тонусу психічної активності, яке спричинене швидким виснаженням психічних процесів, втомлюваністю. Своєрідним є і процес запам`ятовування – в його основі лежить утворення тимчасових нервових зв’язків у корі головного мозку, які недостатньо міцні, швидко згасають, тому діти-олігофрени швидко забувають вивчене.

Мислення також має свої особливості: недостатній розвиток вищих форм пізнавальної діяльності, тобто процесів узагальнення та абстрагування, характерні конкретність мислення та стереотипність дій, відсутні гнучкість та критичність мислення.

Тож, актуальним стає питання організації та проведення корекційно-розвивальної роботи з даною категорією дітей, спрямованої на гармонізацію їх внутрішнього світу, покращення соціально-психологічної адаптації, підвищення рівня загального розвитку. Адже, як показує досвід роботи, тільки постійна стимуляція пізнавальної активності та створення умов для пізнавальної діяльності дітей з порушеннями розумового розвитку сприяє зменшенню різниці між відхиленнями та нормою, забезпечує в подальшому успішну інтеграцію таких дітей у суспільство. Враховуючи всі особливості психофізіологічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами особливу увагу слід приділити підготовці підростаючого покоління до самостійного життя та діяльності в соціальному оточенні у відповідності до суспільних норм. Таким чином, спеціалісти психологічної служби повинні проводити корекційну роботу з учнями з метою розвитку компенсаторних механізмів, відновлення порушених психічних функцій, стимулювання подальшого психічного розвитку та допомогти вихованцям стати повноцінними членами сім`ї та суспільства.

Програма корекційно – розвивальних занять може використовуватися у груповій та індивідуальній формі. Вправи програми зручні і прості у використанні, із задоволенням виконуються учнями. Їх можна використовувати по декілька раз, поступово ускладнюючи умови. Запропоновані вправи універсальні, так як сприяють підвищенню психічного розвитку дитини, формуванню довільності та саморегуляції, тому їх можна використовувати у роботі з дітьми різної нозології. Досить велика насиченість та щільнісь занять дає можливість, в залежності від підбору дітей, індивідуальних особливостей їх розвитку, вносити поточні корективи.

Мета корекційно – розвивальної програми: гармонізація внутрішнього світу; зниження тривожності; розвиток пізнавальних процесів; підвищення соціальної – психологічної адаптації та навчальної мотивації.

Завдання корекційно – розвивальної програми:


 1. Розвиток концентрації, розподілу та переключення уваги.

 2. Розвиток уяви, мислення.

 3. Зниження емоційної напруги, відновлення емоційної рівноваги.

 4. Удосконалення рухів та сенсорно-моторного розвитку.

 5. Розвиток самосвідомості.

 6. Навчання прийомів ауторелаксації.

 7. Формування самостійності та впевненості.

Форми та методи роботи:

 1. Арт-терапевтичні вправи.

 2. Вправи на розвиток та корекцію пізнавальної сфери.

 3. Вправи на розвиток та корекцію емоційно - афективної сфери.

 4. Вправи на релаксацію.

 5. Музикотерапія.

Характеристика форм та методів роботи.

Ігри та вправи, спрямовані на розвиток уваги

У дітей із ЗПР особливо страждає довільна увага, коли потрібна цілеспрямована діяльність. Ці діти швидко відволікаються, увага у них нестійка. Знижена і здатність до її розподілу між різними видами діяльності. Вони не можуть робити одночасно дві справи. Звужений обсяг уваги переключається з одного виду діяльності на інший.

У завданнях, які пропонуються в даній програмі, формування уваги відбувається в одних випадках при різних видах сприйняття (зоровому, слуховому, дотиковому), а в інших — на рівні розумових операцій, уявлень, процесів пам'яті.

Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття простору

Сприйняття пов'язане з мовою, мисленням, пам'яттю, уявленнями, а також особливостями особистості.

Сприйняття дітей із ЗПР характеризується порушенням вибірковості, цілісності, узагальненості. У них утворюються лише найпростіші, а не головні зв'язки між об'єктами, тому їм важко осягнути значення сприйманого. Перелічені дефекти сприйняття негативно позначаються на успішності навчання. Для вдосконалення сприйняття слід використовувати корисні заняття з малювання, ліплення, конструювання, спортивні ігри та фізичні вправи, які підібрані в даній програмі.

Ігри та вправи на розвиток мислення та мовленая

Для дітей із ЗПР найбільш складними є словесно-логічні операції, виконання яких протікає тільки в розумовій площині. Протягом багатьох років педагоги розвивають мислення учнів, піднімаючи його від найдоступніших наочних форм до абстрактних словесно-логічних понять.

Пропоновані нижче ігри і вправи сприяють не тільки активізації розумової та мовної діяльності, а й розвивають такі психічні процеси, як уявлення, пам'ять, уява, емоції, воля.

Виконуючи ці завдання, дитина має знайти схожість і відмінності у предметах і явищах, порівняти їх на основі виділених ознак, зробити узагальнення, висновок.Ігри та вправи на розвиток пам'яті

Пам'ять дітей із ЗПР можна значно поліпшити за умови систематичної і цілеспрямованої роботи. Не слід займатися механічним тренуванням пам'яті, заучувати непотрібне або малозрозуміле. Дитина має розуміти те, що їй пропонують запам'ятати. Найбільші можливості для навчання прийомів осмисленого запам'ятовування дає класифікація. Наприклад, у процесі класифікації дитина створює групу «Взуття». Вибирає із запропонованих картинок ті, на яких зображені туфлі, капці, чоботи, сандалії тощо. Називає їх і дає їм загальну назву — взуття. Через деякий час класифікація йде вже подумки.

Ігри, спрямовані на розвиток пам'яті, сприяють розвитку цілеспрямованого процесу запам'ятовування, розширенню обсягу пам'яті. Діти пізнають раціональні прийоми осмисленого запам'ятовування і пригадування, вчаться встановлювати зв'язки між предметами.

Ігри спрямовані на розвиток емоційно – вольової сфери.

Відомо, що в дітей з особливими освітніми процесами найбільш вираженим є емоційна нестійкість, лабільність, легка зміна настрою і контрастних проявів емоцій. Вони легко й часто немотивовано переходять із стану сміху до плачу і навпаки. Нерідко у них відмічається стан тривожності, неспокою. 


На відміну від дітей, що нормально розвиваються, діти із ЗПР фактично не потребують взаємодії з однолітками. Вони віддають перевагу грі на самотіУ них не відмічається вираженої прихильності до кого-небудь, не виділяються друзі, міжособистісні стосунки нестійкі. Вони досить нерішучі в соціальних ситуаціях, діти мають недостатній контроль дій, імпульсивність.

Тож вправи в програмі, в першу чергу, спрямовані на формування комунікативних умінь, зняття психоемоційного напруження, вивчення можливостей використовувати свої сильні сторони в стінах навчального закладу, формування вміння думати про себе в позитивному руслі, розділяючи позитивні та негативні якості свого характеру.Вправи на релаксацію, арт -терапевтичні вправи та музикотерапія.

Вправи на релаксацію допомагають зняти психоемоційне напруження, розслабляють, сприяють зниженню тривожності, відновлюють нормальну роботу емоційно – вольової сфери.

Застосування арт - терапії підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, арт - терапія дозволяє сформувати навички саморегуляції, вміння виражати свої почуття та думки як у вербальній, так і невербальній формі, під час арттерапії відбувається вдосконалення сенсомоторних можливостей, вміння працювати з різними матеріалами, що може мати велике значення для активізації пацієнтів і збереження важливих практичних навичок, включаючи й навички трудової діяльност розкрити свій внутрішній світ

Для дітей молодшого шкільного віку краще використовувати малювання, піскотерапію, глино терапію, ліплення з пластиліну, для більш старших дітей використовують колажі, малювання, хенд мейд(рукоділля).

Цікавим методом при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами є використання музики. Вплив музики може бути спрямований на стимуляцію позитивного настрою, можливості налаштувати на роботу, заспокоїти. На одному заняття варто використовувати не більше ніж три композиції. Час прослуховування музики не більше 10 хвилин. Після прослуховування мелодій відбувається обговорення прослуханого, відчуттів дітей.

Для релаксація (розслаблення) варто використовувати такі мелодії: 1. В.МОЦАРТ, Соната для фортепіано, ІІ частина, фа мажор (Adagio).

 2. В.МОЦАРТ, Дивертисмент, ре мажор (Andante).

 3. Й.БАХ, Брандербузький концерт № 1, фа мажор (Adagio).

 4. Б.ГАЛУППІ, Соната № 5, I частина, до мажор.

 5. Ж.МАСНЕ, «Роздум».

 6. І.ШТРАУС, «Повільний вальс».

 7. Ф.ШУБЕРТ, «Вечірня серенада».

 8. А.ВІВАЛЬДІ, Концерт для флейти з оркестром № 4.

 9. Ж.МАСНЕ, «Елегія».

 10. А.ЛЯДОВ, «Чарівне озеро».

 11. Д.КАБАЛЕВСЬКИЙ, Концерт для скрипки з оркестром, II частина.

 12. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, «Пори року», «Баркарола».

З метою заспокоїтися такі твори:

 1. В.МОЦАРТ, «Ближче до мрії».

 2. Й.БАХ, Брандербузький концерт N 2 (Andante).

 3. Л.БЕТХОВЕН, «Елізі».

 4. Л.БЕТХОВЕН, Прелюдія № 5.

 5. Т.АЛЬБІНОНІ, Адажіо.

 6. П.МАСКАНІ, Опера «Сільська честь», Intermezzo.

 7. М.БРУХ, Скрипічний концерт N 1 (Adagio).

 8. Ф.ШОПЕН, Ноктюрн оп. 9 № 1, сі-бемоль мінор.

 9. А.ВІВАЛЬДІ, Скрипічний концерт, ІІ частина, до мінор (Andante).

 10. А.ВІВАЛЬДІ, Концерт для флейти з оркестром, II ч. (Gardellino).

 11. Ф.ШУБЕРТ, Серенада «Лебедина пісня».

 12. С.РАХМАНІНОВ, Рапсодія на тему Паганіні.

Для стимуляції позитивного настрою:

1. В.МОЦАРТ, Опера «Чарівна флейта», увертюра.

2. В.МОЦАРТ, Опера «Весілля Фігаро», увертюра.

3. В.МОЦАРТ, Маленька нічна серенада (Allegro).

4. Й.БАХ, Концерт для двох скрипок з оркестром, мі мінор (Vivace).

5. Й.БАХ, Оркестрова сюїта N 2, мі мінор.

12. Й.ШТРАУС, Віденський вальс.

13. Ж.БІЗЕ-Р.ЩЕДРІН, Сюїта «Кармен», Увертюра.

14. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Дитячий альбом, «Вальс».

17. Я.СІБЕЛІУС, Симфонічна поема «Фінляндія», уривок.З метою підвищення активності (підняття життєвого тонусу):

 1. В.МОЦАРТ, Соната № 16, до мажор (Allegro).

 2. В.МОЦАРТ, Симфонія № 40, І частина.

 3. Й.ГАЙДН, Симфонія № 100, фінал.

 4. Л.БЕТХОВЕН, Симфонія № 1, ІV частина.

 5. І.ШТРАУС, Скерцо «Вічний рух».

 6. І.ШТРАУС, «Персидський марш».

 7. І.ШТРАУС, «Марш Радецького».

 8. Д.ВЕРДІ, Опера «Аїда», «Тріумфальний марш».

 9. Ж.БІЗЕ, Опера «Кармен», «Куплети Тореодора».

 10. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Дитячий альбом, «Марш дерев'яних солдатиків».

 11. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Балет «Спляча красуня», Вальс.

 12. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Балет «Лебедине озеро», Вальс.

 13. Д.ГЕРШВІН, «Рапсодія в стилі блюз».

 14. Г.БЕРЛІОЗ, Опера «Засудження Фауста», «Марш Ракоці».

 15. І.СТРАВІНСЬКИЙ, Балет «Пульчинелла».

Для активізації творчих здібностей:

 1. В.МОЦАРТ, Балет «Маленькі дрібнички», № 10, Gavotte.

 2. В.МОЦАРТ, Соната № 5, соль мажор (Allegro).

 3. К.ДЕБЮСІ, Прелюдія № 2 «Паруса».

 4. К.ДЕБЮСІ, «Мрії».

 5. К.ДЕБЮСІ, «Музика янголів».

 6. К.ДЕБЮСІ, Прелюдія «Відпочинок фавна».

 7. К.ДЕБЮСІ, Ноктюрн «Хмари».

 8. С.ПРОКОФ'ЄВ, «Казки старої бабусі» (Andantino).

 9. С.ПРОКОФ'ЄВ, Балет «Попелюшка», Варіації Феї Весни.

 10. Ф.ШОПЕН, Скерцо № 1.

 11. М.РАВЕЛЬ, Сюїта «Матінка-гусиня», «Чарівний сад».

 12. М.РАВЕЛЬ, «Гра води».

 13. М.РАВЕЛЬ, «Болеро».

 14. А.ВІВАЛЬДІ, Концерт для мандолін № 2, ІІІ частина.

 15. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Дитячий альбом, «Солодка мрія».

 16. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Пори року, «Пролісок».

 17. П.ЧАЙКОВСЬКИЙ, Балет «Лебедине озеро», вальс.

 18. АМ.ЛИСЕНКО, Вальс.

Тривалість заняття – 45 хвилин.

Категорія учасників : діти із ЗПР, легкою розумовою відсталістю та іншими порушеннями розвитку.

Програма складається з 34 занять.

Частота занять – 1 раз на тиждень

Вік учасників – від 13 років

Тематичне планування


заняття

Тема та мета заняття

Тривалість

1 - 6

Мета : формування емоційної сфери дитини, розвиток пам’яті, мислення, уваги та уяви; створення довірливої атмосфери; формування комунікативних умінь.

Завдання :

 • Створити довірливу та комфортну атмосферу в роботі з учнем;

 • Розвинути комунікативні навички;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція емоційно - вольової сфери дитини та самооцінки.
45 хв

7 - 10

Мета : формування позитивної установки на роботу; розвиток комунікативних навичок; корекція пізнавальних процесів; розвиток сприймання та сенсорних властивостей дитини.

Завдання :

- Сформувати позитивну установку на роботу;

- Розвинути комунікативні якості;

- Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

- Корекція емоційної сфери дитини та самооцінки;

- Збагачення різноманітними знаннями про навколишнє середовище, життя і про певні взаємозв’язки між предметами та явищами;

- Зміцнення працездатності дитини, уміння зосереджувати увагу і цілеспрямовано працювати.45 хв

11 - 14

Мета : формування комунікативних навичок; розвиток уваги, пам’яті; корекція мотиваційної сфери; розвиток вміння сприймати критичні ситуації реалістично і з користю для себе.

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвиток комунікативних якостей та оптимізація спілкування з однолітками, педагогами;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція емоційної сфери дитини та самооцінки;

 • Заохочення до виявлення особистісних пізнавальних інтересів дитини, її самостійності;

 • Формування уміння ставити перед собою мету, усвідомлювати способи її досягнення, адекватно оцінювати свої результати.

45 хв

15 - 18

Мета : формування комунікативних навиків; розвиток вміння працювати разом над поставленою проблемою; формування оціночних здібностей учнів; формування емоційної та когнітивної сфери дитини.

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвинути комунікативні якості;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція емоційної сфери дитини та самооцінки;

 • Заохочення до виявлення особистісних пізнавальних інтересів дитини, її самостійності;

 • Формування уміння ставити перед собою мету, усвідомлювати способи її досягнення, адекватно оцінювати свої результати.

45 хв

19 -22

Мета : формування комунікативних навиків; запуск процесу саморозкриття; формування когнітивної сфери, творчих можливостей дитини.

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвинути комунікативні якості;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція емоційної сфери дитини та самооцінки;

 • Сформувати позитивне ставлення до себе;

 • Розвиток творчих можливостей дитини.

45 хв

23 - 26

Мета : формування комунікативних навиків; запуск процесу саморозкриття; формування вміння думати про себе в позитивному руслі, розділяючи позитивні та негативні якості свого характеру; підвищення потреби в активності та реалізації своїх моторних та емоційних можливостей.

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвинути комунікативні якості;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція та розвиток емоційної сфери дитини, її позитивних якостей характеру та самооцінки;

 • Сформувати позитивне ставлення до себе.

45 хв

27 - 30

Мета : формування комунікативних навиків; запуск процесу саморозкриття; вивчення можливостей використовувати свої сильні сторони в стінах навчального закладу

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвинути комунікативні якості;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція та розвиток емоційної сфери дитини, її позитивних якостей характеру та самооцінки;

 • Сформувати позитивне ставлення до себе та до оточуючих.

45 хв

31 - 34

Мета : формування комунікативних навиків; запуск процесу саморозкриття; формування уявлення про різні форми поведінки.

Завдання :

 • Сформувати позитивну установку на роботу;

 • Розвинути комунікативні якості;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція та розвиток емоційної сфери дитини, її позитивних якостей характеру та самооцінки;

 • Сформувати позитивне ставлення до себе.

 • Сформувати уявлення про різні форми поведінки та способи їх використання у різних ситуаціях.
45 хв


Структура та зміст занять
Заняття 1 – 6
Мета : формування емоційної сфери дитини, розвиток пам’яті, мислення, уваги та уяви; створення довірливої атмосфери; формування комунікативних умінь.

Завдання :

 • Створити довірливу та комфортну атмосферу в роботі з учнем;

 • Розвинути комунікативні навички;

 • Сформувати довільність пізнавальних процесів дитини;

 • Корекція емоційно - вольової сфери дитини та самооцінки.


Хід проведення :


 1. Ритуал привітання. Вправа «Побажання»

Психолог. Давайте розпочнемо свій день з того, що висловимо один одному побажання на сьогодні. Зробимо це так. Перший учасник підійде до когось іншого, привітається з ним і висловить йому побажання на сьогодні. Той, до кого підійшли, у свою чергу, підійде до наступного, і так доти, доки кожний учасник не одержить побажання на день.

 1. Гра – розминка «Я мов..»

Завдання. Психолог пропонує учасникам закінчити речення (бажано, щоб початок речень учасники отримали ще на початку заняття) :

Я мов пташка, тому що я…

Я мов мурашка, коли…

Я - стежка…

Я - світлячок…

Я - лампочка…

Я - прекрасна квітка…

Я - склянка води…

Я - макаронина…

Я - скеля… 1. Вправи на розвиток пізнавальної сфери учня та креативності :

 1. Вправи на розвиток мислення :

 • Вправа «Круглий малюнок»

Завдання. Дорослий пропонує школярам подумати, на які предмети можна перетворити коло і намалювати їх.

c:\users\александр\downloads\images (12).jpg

 • Вправа «Назви одним словом»

Завдання. Психолог називає по три слова, які належать до певної групи. Учням пропонується назвати ці слова одним або двома узагальнюючими словами. Наприклад : сік, кава, чай – напої. А потім провести цю вправу навпаки : дорослий пропонує дітям картки із зображенням різних видів тварин, одягу, транспорту тощо, а їм потрібно розкласти ці картки по групах і назвати ці класи.

c:\users\администратор\downloads\images (10).jpg

- Вправа «Групування слів»Завдання. Скласти можливі групи слів зі слів записаних на дошці/аркуші паперу :

Карась береза портфель

Тополя щука олівець

Акула пенал опеньок

Маслюк кит підберезовик

Мухомор бліда поганка альбом


Відповіді можливих груп :

Карась, щука, акула, кит – живуть у воді.

Щука, акула – риби хижаки.

Маслюк, підберезовик, опеньок – їстівні гриби.

Мухомор, бліда поганка – їстівні гриби.

Пенал, олівець, альбом – шкільне приладдя.


  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка