Контрольно-аналітична діяльність метаСторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.73 Mb.
#8544
  1   2   3   4
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета:

 • Стимулювання діяльності педколективу.

 • Об’єктивність оцінки роботи кожного працівника школи.

 • Виявлення невикористаних можливостей, нових починань, інновацій, цікавого досвіду.

 • Виявлення істотних недоліків у роботі школи, з’ясування їх причин та визначення форм їх подолання.

 • Підвищення кваліфікації кожного вчителя.

 • Ріст досягнень учнів у навчанні та вихованні.


Завдання:

Організація контролю за виконанням державних рішень у галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки, обласного управління, райво, нормативних документів про школу, рішень педагогічної ради, власних наказів та річного плану роботи школи; вивчення і глибокий аналіз роботи всих ланок з метою забезпечення оптимального функціонування школи, як цілісної соціально-педагогічної системи.


Основні напрямки контролю:

 • Контроль за виконанням всеобучу.

 • Виконання інструктивно-методичних та директивних документів у галузі освіти.

 • Робота над науково-методичною проблемою.

 • Виконання державних програм.

 • Стан викладання предметів та якість знань.

 • Ведення шкільної документації, стан виховної роботи в школі.


Основні вимоги до внутрішкільного контролю:

 • Оперативність, систематичність, цілеспрямованість і плановість.

 • Принциповість і об’єктивність в оцінюванні діяльності вчителя.

 • Диференційований підхід.

 • Наукова обгрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій, пропозицій.

 • Дієвість і ефективність контролю.

 • Гласність.
 1. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВІ. Молгачова Л.А. – директор школи


 1. Загальне керівництво навчально-виховним процесом у школі.

 2. Планування роботи школи.

 3. Контроль та методичне забезпечення впровадження науково-педагогічної проблеми навчально-виховного процесу, впровадження нових документів про школу.

 4. Виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

 5. Контроль за станом викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів з фізики, інформатики, ДПЮ, трудового навчання, фізичного виховання, образотворчого мистецтва, ОБЖ, англійської мови, російської мови, зарубіжної літератури, 1,3 класів.

 6. Робота батьківської ради та піклувальної ради.

 7. Подальше укріплення навчально-методичної, матеріальної бази школи.

 8. Зв’язок з підприємствами, спонсорами, шефськими організаціями.

 9. Фінансово-господарська робота.

 10. Виконання правил внутрішкільного трудового розпорядку.ІІ. Рой Т.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

 1. Контроль за навчально-виховним процесом, виконанням програм, роботою вчителів-предметників.

 2. Планування роботи вчителів-предметників факультативів та предметних гуртків, МО, завідуючих навчальними кабінетами гуманітарного циклу.

 3. Контроль за роботою МО.

 4. Ведення класних журналів, зошитів, учнівських щоденників учнів.

 5. Складання розкладу уроків 5-11 класів, графіків контрольних робіт, проведення факультативних занять, індивідуального навчання, гуртків.

 6. Збереження шкільного майна, розміщення вчителів за розкладом по кабінетах.

 7. Звітність по школі.

 8. Контроль за викладанням та якістю знань, умінь та навичок учнів з предметів:світової літератури (5-11 кл.)іноземної мови (1-11 кл.), Захисту Вітчизни (10-11 кл.), української мови (2-4 та 5-11 класи), фізики 8.11, проведення предметних тижнів.

 9. ТБ, попередження дитячого травматизму.

 10. Забезпечення учнів шкільними підручниками та робота шкільної бібліотеки, організація чергування.

 11. Чергування вчителів по школі.

 12. Цивільна оборона.

 13. Заміна уроків, розклад уроків.

 14. Облік дітей в мікрорайоні школи, шкільна мережа.

 15. Робота зі шкільною документацією (ведення книги наказів по школі).


ІІІ. Поставнича Н.В. – педагог-організатор.

 1. Система організації виховної роботи в школі та контроль за її проведенням (якість, продуманість, ефективність кожного виховного заходу).

 2. Робота громадських організацій.

 3. Робота шкільних гуртків, клубів по інтересах.

 4. Організація та проведення вечорів, ранків, інших позакласних і позашкільних заходів.

 5. Спортивно-масова робота.

 6. Організація та робота МО класних керівників.

 7. Організація та проведення літньої практики, літнього відпочинку та оздоровлення учнів.

 8. Робота з підлітками, схильними до правопорушень, з сім’ями цих дітей, багатодітними сім’ями, матерями-одиначками.

 9. Соціальний захист дітей. Виконання програми “Діти України”, програми по боротьбі зі злочинністю.

 10. Шефська робота.

 11. ТБ, попередження дитячого травматизму.

 12. Керівництво комісією по попередженню правопорушень серед учнів.

 13. Виховна робота в мікрорайоні школи.

 14. Організація та проведення різних трудових акцій, заходів, суботників, недільників, тижнів, місячників (тематичних та трудових).

 15. Всеобуч. Навчання та матеріальна допомога, харчування пільгового контингенту.


Батьківський комітет контролює:

 • Організацію харчування.

 • Організацію медогляду і оздоровлення учнів.

 • Надходження і розподіл позабюджетних коштів.

 • Соціальний захист дітей пільгового контингенту.


Рада школи контролює:

 • Реалізації програми розвитку школи.


Профком контролює:

 • Дотримання санітарно-гігієнічних правил.

 • Побут вчителів і працівників.

 • Дотримання правил з ТБ.

 • Виконання правил внутрішнього розпорядку.

 • Дотримання правил при звільненні працівників.Циклограма систематичного контролю:
І.І. Питання, які потребують постійного контролю:


   1. Виконання Закону України “Про освіту”.

   2. Виконання Закону України “Про загальну середню освіту”.

   3. Відвідування занять учнями.

   4. Всеобуч.

   5. Організація гарячого харчування.

   6. Позакласна виховна рбота.

   7. Робота з опіки й опікування.

   8. Охорона прав і соціальний захист учнів.

   9. Організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.

   10. Позаурочна діяльність школярів.

   11. Фізкультурно-оздоровча робота в режимі шкільного дня.

   12. Дотримання Статуту.

   13. Рівень вихованості учнів.

   14. Виконання теоретичної і практичної частини програми.

   15. Стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів.

   16. Проведення індивідуальної роботи з учнями.

   17. Робота вчителів з першокласниками.

   18. Дотримання Правил внутрішнього розпорядку і Правил для учнів.

   19. Діяльність органів учнівського самоврядування.

   20. Курсова перепідготовка педагогічних кадрів.

   21. Дотримання Положення про організацію охорони праці та порядку розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

   22. Збереження шкільного інвентарю.

   23. Стан санітарно-гігієнічного режиму шеоли.

   24. Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

   25. Кошторис витрат, стан фінансово-господарської документації.

   26. Художнє оформлення і стан наочної агітації школи.

   27. Умови праці і побуту вчителів.

   28. Створення умов для здорового психологічного мікроклімату в колективі.
  1. Питання, що потребують контролю 1 раз на місяць:

   1. Стан роботи з профілактики правопорушень і злочинності серед учнів.

   2. Підвищення фахової методичної підготовки вчителів.

   3. Поповнення шкільної бібліотеки підручниками і навчально-методичною літературою.

   4. Рівень виховної роботи в класах.

   5. Стан шкільної документації.

   6. Виконання тижнево-місячного плану роботи школи.
  1. Питання, що потребують контролю 2 рази на семестр:

   1. Робота педагогічної ради школи (перевірка виконання рішень педагогічної ради).

   2. Робота ШМО.

   3. Проведення медичних оглядів.

   4. Планування, підготовка і проведення канікул.

   5. Стан громадського огляду знань.

   6. Робота батьківського комітету.

   7. Підбиття підсумків роботи за семестр та виконання плану розвитку школи.
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ


Що контролюється

Терміни

Хто контролює

Вихід

Примітка

1

Тематичні плани проходження програмного матеріалу з предметів з чітким вказанням строків.

Понеділок

Заступник

Співбесіда
2

Графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт і екскурсій.

Раз на місяць

Заступник

Співбесіда з учителями
3

Облік пропущених уроків учителями з хвороби. Заміна уроків.

Раз на місяць

Заступник

Нд.
4

Виконання навчальних програм за записами в журналах.

Раз на місяць

Заступник

Нд.
5

Використання ТЗН за записами в класних журналах

Раз на місяць

Заступник

Нд.
6

Стан виконання навчального плану і державних програм.

Травень

Директор

Наказ 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕННЯМ ШКІЛЬНОЇ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Мета контролю:

 • Календарно-тематичні плани.

 • Правильність написання.

 • Чіткий розподіл годин на теоретичний і практичний матеріал.

 • Тематичне повторення.


Поурочні плани вчителів:

 • Правильне визначення триєдиної мети уроку.

 • Продуманість структури уроку.

 • Об’єм навчального матеріалу.

 • Види робіт на різних етапах уроку.

 • Система видів самостійної роботи.

 • Наочність.

 • Об’єм домашнього завдання.


Класний журнал:

 • Стан оформлення.

 • Нагромадження оцінок.

 • Охайність записів, культура ведення.

 • Стан відвідування за записами.

 • Об’єктивність виставлених оцінок.

 • Система перевірки та оцінки знань.

 • Зміст та об’єм домашнього завдання.


Учнівські зошити:

 • Виконання вчителем норм перевірки.

 • Виконання учнями домашніх робіт.

 • Правильність оформлення письмових робіт.

 • Дотримання єдиного орфографічного режиму.

 • Наявність роботи над помилками.

 • Правильність ведення зошитів для контрольних робіт.

 • Відповідність обсягу класних і домашніх робіт.

 • Охайність ведення зошитів.

 • Естетика оформлення робіт і зошитів.


Щоденник учня:

 • Інформованість батьків та учнів про педагогів класу.

 • Запис розкладу та домашнього завдання.

 • Облік пропущених навчальних занять.

 • Наявність та етичність зауважень учням та звернень до батьків.

 • Поточний облік знань учнів.

 • Підсумковий облік знань учнів.

 • Якість і частота перевірки щоденників класним керівником.

 • Наявність підпису батьків.

 • Культура ведення.

 • Естетика оформлення.


Особова справа учня:

 • Правильність і охайність записів.

 • Наявність всіх документів.


Алфавітна книга запису учнів:

 • Об’єктивність даних.

 • Своєчасність записів.


Книга видачі свідоцтв та атестатів:

 • Відповідність оцінки у підсумковій відомості в класному журналі і в книзі.

 • Відповідність оцінок виставлених у підсумковій відомості, з оцінками, виставленими на сторінках предмета.

 • Відповідність оцінок, виставлених в класних журналах, книзі та додатку до свідоцтва, атестату.


Накази про рух учнів:

 • Чи всі записи на вибуття учнів підтверджені довідками.


Трудові книжки:

 • Своєчасність і правильність записів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка