Контрольна робота з дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» для студентів заочної форми навчанняСкачати 77.18 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір77.18 Kb.
Аудиторна контрольна робота з дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»

для студентів заочної форми навчання


Змістовий модуль 1. Сутність і засади комерційної діяльності посередницьких організацій та управління ними

Тема 1. Загальна характеристика комерційної діяльності посередницьких організацій

Тема 2. Організаційно-господарські форми посередницьких організацій і управління ними

Тема 3. Формування господарських зв’язків.

Тема 4. Договірні відносини посередників, умови реалізації і транспортування.

Тема 5. Організація закупівель і реалізації продукції і надання додаткових послуг.


Змістовий модуль 2. Фінансові засади комерційної діяльності посередницьких організацій
Тема 6. Активи посередницьких організацій і система розрахунків

Тема 7. Витрати на здійснення комерційної діяльності та їх планування ь

Тема 8. Ціноутворення і прибуток в комерційній діяльності посередницьких організацій

Тема 9. Визначення ефективності діяльності комерційних посередницьких структур

Тема 10. Основні напрями розвитку та вдосконалення комерційної діяльності посередників
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ
Змістовий модуль 1
1. Чинники, що впливають на розвиток комерційної діяльності.

2. Економічні умови посередництва, взаємовигідного для виробників і споживачів..

3. Зміст комерційного процесу і комерційної операції.

4. Класифікація комерційних операцій у зв’язку з виконуваною функцією, залежно від складу суб’єктів ринку, за характером об’єкта купівлі-продажу.

5. Інформація в управлінні комерційною діяльністю: джерела, методи обробки, комп'ютерні технології, захист комерційної інформації.

6. Основні форми комерційно-посередницьких організацій: агентські, брокерські, дилерські, дистриб'юторські фірми, бартерні контори, торгово-промислові палати.

7. Основні переваги довгострокових зв'язків.

8. Правові засади закріплення комерційних зв’язків: комерційні та контрактні угоди.

9. Структура і зміст договорів надання додаткових послуг.

10. Взаємні зобов'язання сторін. Матеріальна відповідальність за виконання договірних зобов'язань.

11. Господарські ризики: основні види, оцінка рівня, запобігання і страхування..

12. Складання та подання попередніх замовлень на виробництво продукції за укладеними договорами.

13. Принцип організації закупівлі і реалізації продукції на промислових ярмарках,

14. Що таке аукціон, його особливості.

15. Що таке договір, умови його застосування?

16. Назвіть основні риси договорів.

17. Реалізація продукція зі складів посередників за замовленнями споживачів.

18. Організація закупівлі і реалізації продукції на промислових ярмарках, аукціонах, шляхом комісійної та біржової торгівлі.

19. Організація послуг споживачам з підготовки продукції до виробничого споживання, централізованої доставки тощо.

20. Засади управління товарними запасами.

21. Планування і нормування обсягу і структури товарних запасів і посередницьких послуг.

22. Яку роль відіграють комерційні зв'язки у товарозабезпеченні?

23. Поясніть сутність комерційних зв’язків посередників з продавцями продукції.

24. Охарактеризуйте ринок товарів (послуг).

25. Сформулюйте роль споживача на ринку товарів та послуг.

26. Опишіть розподіл праці в сфері обігу.

27. Доведіть об'єктивну необхідність комерційного посередництва.

28. Визначте роль посередництва в здійсненні товарного обміну.

29. Поясніть сутність методології комерційної діяльності.

30. Опишіть концепцію і зміст комерційної діяльності.

31. Перелічіть основні задачі і функції посередників в ринкових умовах.

32. Охарактеризуйте системний підхід до організації комерційної діяльності.


Змістовий модуль 2
1. Основні форми грошових розрахунків посередницьких організацій з партнерами. організація розрахунків.

2. Платіжна дисципліна та матеріальна і правова відповідальність за її порушення.

3. Види і джерела доходів посередницької організації.

4. Планування доходів посередницького підприємства

5. Категорія собівартості.

6. Калькуляція собівартості окремих видів послуг.

7. Вибір калькуляційних одиниць.

8. Склад і зміст статей калькуляції, методи їх визначення.

9. Способи віднесення непрямих витрат на калькуляційні одиниці

10. Планування податкових платежів.

11. Маркетингові стратегії ціноутворення, що використовуються посередницькими підприємствами.

12 Цінова політика посередницького підприємства.

13. Зміна поточних цін.

14. Ціноутворення брендів.

15. Доходи і прибуток від посередницької діяльності.

16. Механізм формування прибутку.

17. Забезпечення ефективності комерційних угод.

18. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів

19. Суть біржової торгівлі. Визначення товарних бірж. Роль і функції товарних бірж.

20. Контингент суб’єктів біржової торгівлі. Об’єкти біржової торгівлі товарами. Механізм проведення біржових торгів. Реєстрація біржових контрактів і оборудок. Проведення розрахунків на біржах.

21. Суть біржових операцій і оборудок. Класифікація оборудок і операцій на товарних біржах. Зміст біржових оборудок. Види біржових посередників. Організація роботи брокерських контор. Особливості проведення біржових операцій.

22. Суть товарних аукціонів. Основні стадії проведення аукціону.

23. Порядок оформлення розрахунку за придбані на аукціоні товари.

24. Що таке основний капітал підприємства?

25. Поясніть сутність оборотних активів та їх роль в організації комерційної діяльності.

26. Що входить до складу оборотних активів?

27. Що таке власні і позичкові оборотні активи?

28. Які витрати відносяться до перемінних та умовно-постійних.

29. Назвіть основні чинники, що визначають рівень і структуру витрат обігу.

30. Як відбувається планування витрат обігу?

31. Як визначаються складські націнки до цін виробників?

32. Умови надання знижок з цін виробників?

33. Як відбувається визначення цін на додаткові послуги?

34. Назвіть вимоги до установлення цін і тарифів.

35. Назвіть види прибутку посередницької організації.

36. Проаналізуйте механізм формування прибутку посередницької організації.

37. Назвіть критерії ефективності діяльності організації.

38. Як відбувається оцінка організаційної ефективності?

39. У чому полягає продуктивність комерційних посередницьких підприємств.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЮ
Завдання 1.

Торгова фірма купує лікарський препарат за ціною 17,00 грн. за упаковку і реалізує за ціною 23,00 грн. Щотижневий обсяг продажів становить 300 уп. Служба маркетингу рекомендує на один тиждень знизити ціну на 10%. Розрахуйте, яку кількість препарату необхідно продати для збереження прибутку на попередньому рівні.


Завдання 2.

Розрахуйте індексовану (договірну) ціну на препарат Норваск, таблетки 5мг №30 (фірма-виробник Pfizer Corporation, США), якщо:  • базова ціна на момент укладання договору з українською фірмою-дистриб’ютором складає 94,51 грн.;

  • курс у.о. за офіційним курсом НБУ на момент закінчення виконання угоди складе 8,05 грн. за 1 у.о. замість 7,50 за 1 у.о.;

  • договірний коефіцієнт втрат від зниження курсу національної валюти встановлений сторонами у розмірі 0,9.


Завдання 3.

Підприємець планує продаж плакатів для туристів по 3.5 долара за штуку. Він може придбавати плакати в оптовиків по 2.1 долара і повертати непродані плакати за повну вартість. Оренда намети обійдеться в 700 доларів на тиждень. Скільки плакатів має бути продано для отримання прибутку в сумі 490 доларів на тиждень?


Завдання 4.

Назвіть та опишіть зміст розділів договору посередницьких послуг. Розкрийте сутність договору посередницьких послуг.


Завдання 5.

За звітний період посередник отримав за договором комісії 150 книжкових полиць для реалізації за фіксованою ціною 600 грн. за штуку, включаючи ПДВ у розмірі 20.

Згідно договором комісії комісіонер бере участь у розрахунках і його винагорода складає 10 % від продажної вартості книжкових полиць.

За звітний період комісіонер продав весь товар оптом, склав і передав комітенту звіт про виконання доручення. Грошові кошти, що належать комітенту за проданий товар, були перераховані комісіонером у наступному звітному періоді. Інших операцій за звітний період комісіонер не виконував. Витрати комісіонера з метою виконання доручення склали 3500 грн. (без урахування ПДВ).

Нарахований податок на прибуток за ставкою 24 %. Розрахувати розмір прибутку, який отримав комісіонер після сплати усіх податків.
Завдання 6.

Проведіть порівняльний аналіз видів посередників за наступними чинниками: чи від свого імені працює, чи має право на товар, чи може встановлювати ціну на товар, чи представляють споживача, продавця або себе.


Завдання 7.

Назвіть та опишіть зміст розділів договору купівлі-продажу. Розкрийте сутність договору купівлі-продажу.Завдання 8.

Назвіть та опишіть зміст розділів договору комісії. Розкрийте сутність договору комісії.Завдання 9.

Підприємець планує продаж плакатів для туристів по 3.5 долара за штуку. Він може придбавати плакати в оптовиків по 2.1 долара і повертати непродані плакати за повну вартість. Оренда намети обійдеться в 700 доларів на тиждень. Розрахуйте поріг рентабельності?


Завдання 10.

Назвіть та опишіть зміст розділів договору консигнації. Розкрийте сутність договору консигнації.


Рекомендована література
1. Грищенко І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва: Навч. посібник. – К.: КНУТД, 2006. – 304 с.
2. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Національна академія управління, 2006. – 348 с.
2.Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та бiржової дiяльностi : Навч. посiб. /Б. А. Обритько ; Мiжрегiон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 264 с. : iлюстр.
3. Виноградська А. М. Комерційне підприємництво. Сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 807 с.
4. Масленников В. В. Посередническое предпринимательство: Учебное пособие. – К.: КНУТД, 2006. – 304 с.
5.Дядюк А. Л. Правове регулювання комерцiйного посередництва (агентських вiдносин) у сферi господарювання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид.наук : 12.00.04 / Дядюк Анастасiя Леонiдiвна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон.ун-т iм. В. Гетьмана". - Київ, 2010. - 20 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws

  2. http://lindex.net.ua/

  3. www. elibrary.ru – научная электронная библиотека.

  4. http://www.management.com.ua – Інтернет-портал для управлінців

  5. http://www.zhuk.netЖурнал «Управление компанией»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка