Контрольна робота №1 за темою «Міф і література»Скачати 287.99 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір287.99 Kb.
Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 1 за темою «Міф і література»

М е т а : перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми «Міф і

література»; розвивати логічне мислення, уміння правильно та лаконічно відповідати на запитання; навички письмового мовлення учнів; виховувати відповідальне ставлення до роботи.О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я.

Ви працювали над темою «Міф і література», знаєте, що таке міф, чим він відрізняється від літератури, які подвиги здійснили Прометей і Геракл, які риси характеру вони проявили при цьому, як завдяки благородним вчинкам покращувалося життя людей. Ви розмірковували над цим, хотіли бути схожими на улюблених героїв, а сьогодні виконаєте першу в цьому навчальному році різнорівневу контрольну роботу за вивченою темою. Сподіваюся на ваше відповідальне й творче ставлення до завдань, бажаю успіхів.

ІІ. Презентація теми та мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо виконання контрольної роботи.

ІІІ. Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи.

2. Повідомлення критеріїв оцінювання роботи.

3. Виконання учнями завдань.ІV. Домашнє завдання

Розгляньте форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.М І Ф І Л І Т Е Р А ТУ Р А
РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
П е р ш и й в а р і а н т
Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь)
1. Що є Життя за слов`янськими міфами?

а) Вирій, створений Соколом;

б) людиноподібні велетні – Білобог і Чорнобог;

в) хаос.


2. У міфології якої країни першопредком є Паньгу?

а) Стародавнього Єгипту;

б) Давньої Індії;

в) Давнього Китаю.

3. У грецькій міфології верховним богом є:

а) Посейдон;

б) Зевс;

в) Аїд.


4. Що означає ім`я Прометей?

а) «той, що передбачає, провидець»;

б) «безсмертний»;

в) «красивий».

5. Хто звільнив титана Прометея від страшних мук?

а) Гермес;

б) Геракл;

в) Орел.


6. Скільки подвигів здійснив Геракл?

а) 13;


б) 9;

в) 12.


Рівень 2 ( 3 б )

Завдання. Закінчити думку кожного речення.

1. Богом підземного царства є …

2. Непокірних Зевс карав …

3. Давні люди мріяли про сильного захисника, тому що самі були …

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому Прометей приніс людям вогонь?

2. Дайте визначення поняття «міф».

Рівень 4 ( 3 б )

Написати твір-мініатюру на одну з тем ( за вибором учня )

1. У чому полягає велич подвигу Прометея?

2. Моє ставлення до образу Геракла.

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Усі боги-олімпійці шанобливо слухали …

2. Кому Зевс доручив опікуватися Гераклом?..

3. Лук і стріли Гераклові подарував бог …

4. Хто допоміг Еврисфею придумати завдання вичистити Авгієві стайні?..

5. Страшна безодня, сповнена вічної темряви, знаходиться глибоко під

землею, називається …

6. Прометей допоміг стати до влади …

Рівень 2 ( 3 б )

1. Пригадайте початок міфу про Прометея. Дайте письмову відповідь на запитання « Чому люди всього боялися?»

2. За що Зевс покарав Прометея?

3. Що означає ім`я Геракл?Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому Геракл здійснив 12 подвигів?

2. Пригадайте головні ознаки міфу. Доведіть, що твір «Прометей» - це міф.

Рівень 4 ( 3б )

Виконайте одне завдання.

1. Складіть власний міф про створення світу і появу життя на Землі.

2. Напишіть твір-мініатюру на тему «Яким я уявляю Прометея».

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Міф – це:

а) розповідь про вигадані події;

б) стародавня оповідь про явища природи і надприродні сили;

в) історично точна відповідь про минуле.

2. Систему фантастичних уявлень предків про світ і світобудову називають:

а) міфом;

б) міфологією.

3. Хто був першим прадавнім богом у міфології Стародавнього Єгипту?

а) Нун;


б) Геб;

в) Ра.


4. Що таке Око у слов`янській міфології?

а) острів у Всесвіті;

б) творець Вирію, Всесвіту, Землі і всього сущого на ній;

в) священний птах.

5. Хто допоміг Гераклові потрапити в підземне царство мертвих?

а) Афіна Паллада доручила зробити це Гермесу;

б) Зевс;

в) Гера.


6. Хто, за давньогрецьким міфом, подарував людям вогонь?

а) Геракл;

б) Гефест;

в) Прометей.Рівень 2 ( 3 б )

Завдання. Закінчити думку кожного речення.

1. Братом Зевса, богом моря є …

2. У старослов`янському міфі про походження життя на землі Сокіл сидів на вершечку …

3. Найпопулярнішими героями грецьких міфів є …

Рівень 3 ( 3 б )

1. Що таке міфологія?

2. Визначте тему та ідею міфу «Прометей».

Рівень 4 ( 3 б )

Перекажіть (лаконічно, письмово) історію про двох великих отруйних змій, яких наслала в колиску до Геракла Гера. Що зрозумів тоді Амфітріон?


Ключ:

І варіант. Тести: 1б, 2в, 3б, 4а, 5б, 6в. Завдання 2-го рівня: 1…Аїд. 2…блискавками і громом. 3…слабкими й немічними.

ІІ варіант. Літературний диктант: 1…Зевса. 2…Афіні Палладі. 3…Аполлон. 4…Гера. 5…Тартар. 6…Зевсу.

ІІІ варіант. Тести: 1б, 2б, 3а, 4б, 5а, 6в. Завдання 2-го рівня: 1…Посейдон. 2…Прадерева ( Прадуба ). 3…Прометей і Геракл.


Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 2 за темою «Байка у світовій літературі» ( байки Езопа, Жана де Лафонтена, І. Крилова )

М е т а : перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми

«Байка у світовій літературі»; розвивати навички зв`язного мовлення,

логічного мислення; виховувати самостійність, охайність.

О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Вивчаючи новий літературний жанр – байку, ви дізналися, що вперше байки з`явилися у Давній Греції, а основоположником («батьком») цього жанру вважають Езопа. За сюжетами його байок автори інших країн та епох створювали свої. Розглядаючи цікаві схеми, ви запам`ятовували, з яких частин складається байка, хто є її персонажем, що таке алегорія, мораль, мали можливість написати власну байку, підготувати цікаву інсценівку.

Настав час перевірити свої знання з теми «Байка у світовій літературі».

ІІ. Презентація теми і мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо роботи і записів до зошита.

ІІІ. Основний зміст уроку

1.Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання робіт.

2.Виконання учнями контрольних завдань.ІV.Домашнє завдання

1.У розділі «Цікава наука про літературу», прочитайте статтю «Чому ворона каркнула?» або «У справу вступає поштовий диліжанс».

2.Дайте відповіді на запитання (усно): «Чому ворона каркнула?», « Чи вичерпується зміст байки лише мораллю?» або поясніть, як ви розумієте слова: «У байці «Вовк і Ягня» Крилов показав «маленьку драму»?

Б А Й К А У С В І Т О В І Й Л І Т Е Р А Т У Р І

РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

П е р ш и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Основоположником якого жанру літератури вважають Езопа? ...

2. Невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту, героями

якого виступають люди, тварини, рослини, предмети, - це …

3. Повчальний висновок байки – це …

4. Найвідоміший російський байкар …

5. Прозою байки писав …

6. За допомогою якого художнього засобу узагальнене поняття розкрива -

ється через конкретний образ ? ...Рівень 2 ( 3 б )

1. Доберіть синоніми до слова «байка» ( не менше 7 слів ).

2. Пригадайте головні ознаки байки. Доведіть, що «Вовк і Ягня»

І. Крилова - це байка.Рівень 3 ( 3 б )

1. Чого хотів навчити дітей Хлібороб? ( за байкою Езопа «Хліборобові діти» )

2. У чому полягають особливості байок Жана де Лафонтена?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-мініатюру на тему «Чого вчать нас байки?»

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5б за кожну правильну відповідь )

1. Першим у світі байкарем вважають:

а) Бабрія;

б) Езопа;

в) Федра.

2. «Ти винне тим уже, що хочу я, бач, їсти.

Сказав – і в темний ліс Вовк поволік Ягня». Так закінчується байка «Вовк і Ягня», яку написав:

а) Езоп;


б) Федр;

в) І. Крилов.

3. Персонажі байки Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі» принесли в жертву:

а) Лиса;


б) Осла;

в) Вовка.

4. Літературна байка – це невелике, переважно віршоване оповідання:

а) комічного змісту з дотепним фіналом;

б) алегорично-повчального змісту;

в) фантастичного змісту.

5. Як називають того, хто пише байки ?

а) поетом;

б) байкарем;

в) фантазером.

6. Художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через конкретний образ – це:

а) алегорія;

б) порівняння;

в) мораль.Рівень 2 ( 3 б )

1. Запишіть імена героїв байки І. Крилова «Квартет».

2. Що таке мораль байки? У якій частині байки вона може бути?

3. Хто писав байки прозою?Рівень 3 ( 3 б )

1. Чиїм учнем вважав себе І. Крилов? Що нового він вніс у свої байки?

2. Що споріднює міф і народну казку, а що їх відрізняє?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть власну байку ( віршовану або прозову ).

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Кого вважають основоположником ( «батьком » ) байки ?

2. Алегоричне висловлювання думок з іронічними натяками й недомовками – це …

3. Перші поетичні ( віршовані ) байки писав …

4. Байка складається з …

5. У героях байок втілено образ конкретної людини, тому імена або назви персонажів пишуться з … букви.

6. Мораллю називають …Рівень 2 ( 3 б )

1. Запишіть імена авторів вивчених вами байок.

2. Хто може бути героєм байки?

3. Запишіть головну думку байки Езопа «Крук і Лисиця».Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому саме Осла звинуватили й зробили жертвою? ( за байкою Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі»?

2. Чим байка відрізняється від казки про тварин ?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть листа до Жана де Лафонтена. Що ви сказали б йому про свої враження від байки «Зачумлені звірі» ?Ключ:

І варіант. Літературний диктант: 1…байки. 2…байка. 3…мораль. 4…І.Крилов. 5…Езоп. 6…алегорії.

ІІ варіант. Тести: 1б, 2в, 3б, 4б, 5б, 6а.

ІІІ варіант. Літературний диктант: 1…Езопа. 2…езопова ( езопівська ) мова. 3…Федр. 4…розповіді й повчання ( моралі ). 5…великої. 6…повчальний висновок.


Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 3 за темою «Література і моральне вдосконалення людини» (А.П.Чехов. «Хамелеон», «Товстий і тонкий» Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»)

М е т а: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми

«Література і моральне вдосконалення людини»; розвивати увагу,

логічне мислення, навички письмового мовлення учнів;

виховувати охайність, зосередженість.О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І.Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Ви познайомилися з творчістю А.П.Чехова, освіченого й талановитого письменника, який створив у своїх оповіданнях яскраві художні образи. Використовуючи антитезу й художню деталь, письменник лаконічно висловлював свої думки, допомагав людям зрозуміти, що так, як живуть герої його оповідань, жити неможливо, потрібно змінитися самим, щоб не перетворитися раптом в Очумєлова чи Хрюкіна, не принижуватися, подібно тонкому. Видатний англійський письменник Ч.Діккенс у «Різдвяній пісні у

прозі» реалізував сюжети про духовне очищення, переродження людини. Письменник щиро вірить в те, що «кожна християнська душа, роблячи добро навіть у найскромнішій царині, вважатиме своє земне життя занадто швидкоплинним для безмежних можливостей добра».

Сьогодні ми підсумуємо отримані вами знання за вивченою темою.

ІІ. Презентація теми та мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо виконання контрольної роботи.

ІІІ. Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання робіт.

2. Виконання учнями контрольних завдань.

ІV. Домашнє завдання.

1. У розділі «Цікава наука про літературу» прочитайте оповідання «Товстий тонкого запитав».

2. Дайте усну відповідь на запитання «Чому Гена вирішив змінити сюжет оповідання «Товстий і тонкий»? Який варіант оповідання він вважав «серйознішим»?

ЛІТЕРАТУРА І МОРАЛЬНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ

РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

П е р ш и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Невеликий за розміром художній розповідний прозовий твір про одну чи кілька подій у житті людини – це:

а) оповідання;

б) повість;

в) байка.

2. Якій національній літературі належить творчість А. П. Чехова ?

а) англійській;

б) російській;

в) українській.

3. Виразна подробиця твору, що робить зображувану картину зримішою, яскравішою й глибшою, може відображати якусь особливість портрета, пейзажу тощо – це:

а) художня деталь;

б) порівняння;

в) антитеза.

4. Товстий і тонкий, герої з однойменного оповідання А. П. Чехова, зустрілися на вокзалі:

а) Київської залізниці;

б) Миколаївської залізниці;

в) Білоцерківської залізниці.

5. У Різдвяний вечір до Скруджа з`явився у вигляді привида:

а) племінник;

б) клерк;

в) Марлей.

6. «Хамелеоном» в однойменному оповіданні А. П. Чехова можна назвати не лише Очумєлова, а також:

а) Хрюкіна;

б) щеня;


в) натовп.

Рівень 2 ( 3 б )

1. Визначте героя за описом ( за оповіданням А. П. Чехова «Хамелеон» ): «Біля самих воріт складу…стоїть…чоловік у розстебнутій жилетці і, піднявши догори праву руку, показує натовпові закривавлений палець».

2. Який Дух з`явився до Скруджа першим? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )

3. Запишіть імена героїв оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий».Рівень 3 ( 3 б )

1. Визначте тему та ідею оповідання А. П. Чехова «Хамелеон».

2. З якими Духами зустрічався Скрудж ( за твором Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» ) ?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-роздум на тему «Моє враження від образу Скруджа» .

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Невеликий за розміром художній прозовий твір про одну-дві події з

життя героя називається …

2. Літературними різновидами комічного є …, …, …, … .

3. Після закінчення гімназії А. П. Чехов вирішив обрати професію …

4. «Краткость – сестра таланта». Цей вислів належить перу …

5. Першим розповідати про себе ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і

тонкий» ) почав …

6. Алегоричний зміст слова «хамелеон» - …Рівень 2 ( 3 б )

1. Хто і з якою метою з`явився до Скруджа в Різдвяний вечір у вигляді привида? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )

2. Визначте тему та ідею оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий».

3. Кому з героїв оповідань А. П. Чехова можна порадити не принижувати себе, пам`ятати про власну гідність?Рівень 3 ( 3 б )

1. Доведіть, що твір А. П. Чехова «Хамелеон» - це оповідання.

2. Що Скрудж пообіцяв після третьої подорожі Духові Прийдешнього Різдва? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )
Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть, у чому ви вбачаєте основні причини морального занепаду Скруджа ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» ).

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь)

1. Який прийом використав А. П. Чехов у заголовку оповідання «Хамелеон»?

а) алегорію;

б) гіперболу;

в) антитезу.

2. Як у гімназії дражнили товстого ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і тонкий» )?

а) Ефіальтом;

б) Нафанаїлом;

в) Геростратом.

3. Яке звання мав Очумєлов ( за оповіданням А. П. Чехова «Хамелеон» )?

а) унтер-офіцер;

б) городовик;

в) поліцейський наглядач.

4. Скільки Духів Різдва приходило до Скруджа ( за твором Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»?

а) 2;

б) 3;


в) 4.

5. Як звали померлого компаньйона Скруджа:

а) Боб Кретчит;

б) Яков Марлей;

в) Тайні Тім.

6. З одежі другого Духа Різдва вийшли хлопчик і дівчинка, яких звали:

а) Радість і Щастя;

б) Горе і Смуток;

в) Темнота і Бідність.

Рівень 2 ( 3 б )

1. Який Дух завітав до Скруджа третім ?

2. Як називається різновид комічного - прихована насмішка?

3. Де відбувається дія оповідання А. П. Чехова «Хамелеон» ?Рівень 3 ( 3 б )

1. Для чого потрібний гумор?

2. На які дві частини можна поділити оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий»?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-роздум на одну з тем.

1. Якими ідеалами керувався Скрудж у житті? Чи поділяєте ви його думку?

2.Ч и залишаться товстий і тонкий приятелями. Чому?


Ключ:

І варіант. Тести: 1а, 2б, 3а, 4б, 5в, 6в.

ІІ варіант. Літературний диктант: 1…оповіданням. 2…гумор, сатира, іронія. сарказм. 3…лікаря. 4…Чехова. 5…тонкий. 6…пристосуванець.

ІІІ варіант. Тести: 1в, 2в, 3в, 4б, 5б, 6в.


Т е м а. Контрольна робота № 4 за темою «Людина в життєвих

випробуваннях». ( Д. Дефо. «Життя й надзвичайні та дивовижні

пригоди Робінзона»; Ж. Верн. «П`ятнадцятирічний капітан» )

М е т а: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми «Людина в життєвих випробуваннях»; розвивати логічне мислення, пам`ять, уміння лаконічно відповідати на конкретні запитання; виховувати охайність, самостійність.

Обладнання: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Ви знаєте, що роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» - гімн цивілізованій прагматичній людині та її праці. Робінзонові вистачило пригод: небезпеку несли в собі й люди, й природа. Життя на безлюдному острові сприяло розвиткові багатьох практичних умінь героя, а також його моральному вдосконаленню. Поведінка героя викликає нашу повагу, адже він вижив, зберіг у самому собі людину працьовиту, мужню, кмітливу. Не менш цікавим є твір Ж. Верна «П`ятнадцятирічний капітан». Письменник вірив у силу науки і технічного прогресу, засуджував рабство, примусив нас здригнутися від проявів жорстокості і зрадництва; щиро захопитися мужністю й сміливістю Діка Сенда та його товаришів.

ІІ. Презентація теми і мети уроку

ІІІ. Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання робіт.

2. Виконання учнями контрольних завдань.ІV. Домашнє завдання

Дати усні відповіді на запитання:

1. Як ви розумієте зміст твердження: «Окрема людина могла відступити у важкій боротьбі з дикою природою. Але людство цю боротьбу витримало. Людство перемогло, як переміг Робінзон?»

2. З якою метою автори вивчених вами творів вводять неймовірні обставини?


Л Ю Д И Н А В Ж И Т Т Є В И Х В И П Р О Б У В А Н Н Я Х
РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
П е р ш и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Великий за обсягом, кількістю подій і персонажів, складний за будовою прозовий твір – це …

2. З раннього дитинства у Д. Дефо виявилися такі важливі риси характеру, як…

3. Д. Дефо своїм романом про Робінзона Крузо започаткував різновид пригодницької літератури, у якому зображено життя героїв, що з певних причин опинилися поза цивілізацією. Як називається цей різновид?

4. «Непотрібний мотлох, навіщо ти мені тепер?» Про що так сказав Робінзон Крузо?

5. Так само, як море, Жуль Верн любив …


 1. Головним героєм роману Ж. Верна «П`ятнадцятирічний капітан” є …

Рівень 2 ( 3 б )

1. До якої літератури належить твір із захоплюючим сюжетом, напруженим конфліктом, про складні випробування героїв ?

2. Хто став першим у світі науковим фантастом ?

3. Чому Робінзон Крузо втік з дому ?Рівень 3 ( 3 б )

1. Завдяки яким рисам характеру Дік Сенд посів почесне місце у команді китобійної шхуни ? ( за романом Ж. Верна )

2. Доведіть, що роман Д. Дефо належить до пригодницької літератури.

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір на тему «Чому я хочу читати книги Ж. Верна? »


Д р у г и й в а р і а н т

Рівні 1 - 2 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Великий за обсягом, кількістю подій та персонажів, складний за будовою прозовий твір – це:

а) повість;

б) роман;

в) оповідання.

2. Представником якої національної літератури є Д. Дефо?

а) англійської;

б) німецької;

в) французької.

3. У якому столітті відбувається дія роману Д. Дефо про Робінзона Крузо?

а) ХVІІ;

б) ХVIII;

в) ХХ.

4. Яку мрію Робінзон Крузо плекав у своїй душі з дитинства?а) втекти від жорстокого батька;

б) мандрувати по морях і океанах;

в) навчитися гарно малювати.

5. Робінзон перевіз на острів речі із затонулого корабля на:

а) човні;

б) шлюпці;

в) плоті.

6. Як звали дикуна, врятованого Р. Крузо?

а) Понеділок;

б) П`ятниця;

в) Субота.

7. Команда «Пілігрима» ( за романом Ж. Верна ) складалася з:

а) 10 матросів і капітана;

б) 5 матросів і новачка;

в) 7 матросів.

8. Роман Ж. Верна має назву «П`ятнадцятирічний капітан», тому що:

а) Халл 15 років був капітаном китобійної шхуни;

б) Дікові Сенду було 15 років, коли він став капітаном китобійної шхуни;

в) події, описані у романі, відбувалися на морі й суші протягом 15 років.

9. Головна праця Ж. Верна, яка включає 63 романи та 2 збірки повістей і оповідань, називається:

а) «Незвичайні подорожі»;

б) «Незвичайні речі»;

в) «Незвичайні діти».

10. Дік Сенд був сином:

а) місіс Уелдон;

б) капітана Халла;

в) невідомих батьків.

11. Улюбленим жанром Ж. Верна є:

а) роман;

б) оповідання;

в) повість.

12. Яким чином герої роману Ж. Верна потрапляють у рабство?

а) випадково;

б) за підступним замислом Негоро;

в) у морі на них напали пірати.

Рівні 3 – 4 ( 6 б )

Виконайте одне завдання.

1.Складіть сенкан на тему «Дік Сенд» ( або «Робінзон Крузо» ).

2. Складіть пам`ятку про те, що має робити людина, яка опинилася на безлюдному острові?

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант 1. Як Д. Дефо дізнався про історію прообразу Р. Крузо – Олександра Селькірка?..

 2. З якого дерева Робінзон Крузо зробив лопату?..

 3. Врятованого дикуна Р.Крузо назвав …

 4. Китобійна шхуна, капітаном якої став Дік Сенд, герой роману Ж. Верна, називалася …

 5. Герої роману Ж. Верна, вільні люди, потрапили у рабство із-за …

 6. Кличка собаки, чотириногого друга Діка Сенда (за романом

Ж. Верна)…

Рівні 2 – 3 ( 4 б )

1. Чому Р. Крузо на безлюдному острові вів щоденник?

2. Чому «Пілігрим» збився з курсу? ( за романом Ж.Верна )

3. Де переховувалися Дік Сенд та інші мандрівники з роману Ж. Верна від зливи?

4. Як поводилися герої роману Ж. Верна за складних обставин?

Примітка. Замість цих завдань можна запропонувати скласти сенкан на тему «Робінзон Крузо» чи «Дік Сенд».

Рівень 4 ( 5 б )

Оберіть на одну з тем, напишіть твір-роздум.

1. Якби я був Робінзоном …

2. Я вважаю, що рабство …


Ключ:

І варіант. Літературний диктант: 1…роман. 2…терпіння й наполегливість. 3…робінзонада. 4…про гроші. 5…науку. 6…Дік Сенд.

ІІ варіант. Тести: 1б, 2а, 3б, 4б, 5в, 6б, 7б, 8б, 9а, 10в, 11а, 12б.

ІІІ варіант. Літературний диктант: 1…з газет ( прочитав у газеті ). 2…залізного. 3…П`ятницею. 4… «Пілігрим». 5…підступного задуму Негоро. 6…Дінго.


Т е м а. Контрольна робота № 5 за темою «Людина в життєвих

випробуваннях». ( Дж. Лондон. «Любов до життя»; Ш. Петефі. «Коли ти муж…»; Р. Л. Стівенсон. «Острів скарбів» )

М е т а: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми «Людина в життєвих випробуваннях»; розвивати уміння лаконічно висловлювати

думки, навички письмового мовлення учнів; виховувати охайність, відповідальність.Обладнання: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Герой Дж. Лондона відчув змореність від важкої й довгої дороги, страх самотності, голод, холод, біль, зраду товариша, відчай, але нестримне бажання жити допомогло йому все це пережити, проявити силу волі й перемогти у поєдинку з вовком. Автор зауважив, що «саме життя в ньому не хотіло загинути і гнало його вперед». Про мужність, уславлення людської гідності, самоповаги, засудження приниження й внутрішнього рабства – вірш Ш. Петефі «Коли ти муж…», а найвідоміший твір Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів» - про романтику пригод і подорожей, уславлення сміливості, винахідливості й порядності, відповідальності за життя інших людей, вірність своєму слову, високим моральним принципам.

ІІ. Презентація теми і мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо виконання контрольних завдань.

ІІІ Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання.

2. Виконання учнями контрольних завдань.

IV. Домашнє завдання

Скласти усний твір-роздум на тему «У чому полягає сила людського характеру ?» ( на матеріалі відомих вам творів зарубіжних письменників).

С. 198, 8-ме завдання до розділу «Людина в життєвих випробуваннях».
ЛЮДИНА В ЖИТТЄВИХ ВИПРОБУВАННЯХ

РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

П е р ш и й в а р і а н т
Рівень 1- 2 ( 6 б )

Літературний диктант. 1. Джек Лондон – відомий … письменник.

 2. Залишившись на самоті, герой оповідання Дж. Лондона «Любов до

життя» зумів подолати таке відчуття, як …

 1. Який звір видався героєві цього ж оповідання схожим на коня?..

 2. Хто довго переслідував героя оповідання Дж. Лондона «Любов до життя» ?
 1. Шандор Петефі змушений був перейти до іншої школи, де навчалися за державний кошт, із-за …

 2. У вірші «Коли ти муж…» Ш. Петефі уславлює такі людські риси: …

 3. Творчість Р. Л. Стівенсона належить до … літератури.

 4. Крім літератури, Стівенсон дуже любив …

 5. Головного героя роману Стівенсона «Острів скарбів» звати …

 6. Який роман приніс Стівенсону світову славу? …

 7. В образі Джіма Гокінса ( Джима Хокінса ) Стівенсон уславлює …

 8. Які людські вади засуджує Стівенсон у романі «Острів скарбів»?..

Рівні 3 – 4 ( 6 б )

Виберіть одне завдання.

1. Складіть порівняльну характеристику образів Джіма Гокінса та Діка Сенда.

2. Напишіть твір-роздум на тему «У чому полягає сила людського характеру»

( на матеріалі вивчених творів ).
Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1.Навчаючись у початковій школі, Джек Лондон займався ще й іншою справою, а саме:

а) продавав газети;

б) вчився у музичній школі;

в) працював у магазині.

2. Коли герой оповідання Дж. Лондона «Любов до життя» підвернув ногу і звернувся за допомогою до Білла, той:

а) відразу ж йому допоміг;

б) побіг до людей за допомогою;

в) «шкандибав далі», «так і не оглянувся».

3. Чому фізично слабкий герой зумів вижити?

а) він не втратив віру в перемогу, мав жагу до життя;

б) його врятували інші золотошукачі;

в) йому допоміг Білл.

4. Які людські якості уславлює Ш. Петефі у вірші «Коли ти муж…»?

а) сміливість, патріотизм;

б) лякливість, кволість;

в) чванство, продажність.

5. Якій національній культурі належить творчість Р. Л. Стівенсона?

а) американській;

б) англійській;

в) бельгійській.

6. Який твір приніс Стівенсону світову славу?

а) «Острів скарбів»;

б) «Чорна стріла»;

в) «Реквієм».

Рівень 2 ( 3 б )


 1. Що є найдорожчим для ліричного героя вірша Ш. Петефі «Коли ти муж…»?

 2. Яка література є пригодницькою?

 3. З поданих нижче імен випишіть героїв роману Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів»: Дік Сенд, Джім Гокінс, Джон Сільвер, Бен Ган, доктор Лівсі.


Рівень 3 ( 3 б )

 1. Доведіть, що «Любов до життя» Дж. Лондона – це оповідання.

 2. Чому Білл зрадив свого товариша? ( за оповіданням Дж. Лондона )


Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть листа до Діка Сенда або Джіма Гокінса.


Т р е т і й в а р і а н т
Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Джек Лондон – відомий … письменник:

а) англійський;

б) угорський;

в) американський.

2. В оповіданні «Любов до життя» Дж. Лондон описав дику й сувору природу:

а) Півдня;

б) Півночі;

в) Африки.

3. Ш. Петефі пішов у солдати, сподіваючись:

а) прославитися;

б) побачити світ, передусім Італію;

в) заробити багато грошей.

4. Чим ще захоплювався Р. Л. Стівенсон, крім літератури?

а) мисливством;

б) подорожами до інших країн;

в) малюванням.

5. Чорну мітку Біллі Бонсу ( «Острів скарбів» Стівенсона ) приніс:

а) доктор Лівсі;

б) Джон Сільвер;

в) сліпий пірат Х`ю.

6. Як місцеві жителі о.Уполу ( Самоа ) ставилися до Р. Л. Стівенсона?

а) шанобливо;

б) з острахом;

в) байдуже.
Рівень 2 ( 3 б)


 1. Біля правильних тверджень поставте знак «+», біля хибних – «-».

 2. Доктор Лівсі врятував Біллі Бонса за допомогою кровопускання.

 3. Компас у вигляді скелета – вигадка капітана Флінта.

 4. Заїзд батьків Д. Гокінса називався «Адмірал Бенбов».

 5. Сквайр Трелоні мав великий досвід у доборі команди корабля.

 6. Папуга неймовірно швидко торохтів: «Пірати! Пірати!»

 7. Бен Ган жив на безлюдному острові три роки.


Рівень 3 ( 3 б )

 1. Які риси характеру прославив Р. Л. Стівенсон в образі Д. Гокінса?

 2. Що таке справжня мужність? ( за віршем Ш. Петефі «Коли ти муж…»)


Рівень 4 ( 3 б )

Поясніть девіз ліричного героя Ш. Петефі: «Голодний, але вільний».Ключ:

І варіант. Літературний диктант: 1…американський. 2…страх. 3…ведмідь. 4…хворий вовк. 5…весняної повені, яка знищила майно його батьків. 6…патріотизм, мужність, сміливість, незламність тощо. 7…англійської.

8…подорожувати. 9…Джім Гокінс. 10…роман «Острів скарбів». 11…порядність, винахідливість, сміливість. 12…зрадливість, жадібність, підступність.

ІІ варіант. Тести: 1а, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а.

ІІІ варіант. Тести: 1в, 2б, 3б, 4б, 5в, 6а. Завдання 2-го рівня: «+» 1,2,3,6; «-» 4,5.
Т е м а. Контрольна робота № 6 за темою «Людина та її світ». ( Р. Д. Бредбері. «Усмішка»; Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц» )

М е т а : перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за темою

«Людина та її світ»; розвивати навички письмового мовлення учнів;

уміння правильно і лаконічно відповідати на запитання; виховувати охайність, відповідальність.

Обладнання: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Ви познайомилися з вражаючою новелою Р. Д. Бредбері «Усмішка», з`ясували причини знищення цивілізації, наслідки нищівного впливу бездуховності на життя людини, на занепад культури, змогли дійти думки, що від нині живущих на Землі людей залежить, яким буде майбутнє й чи буде воно взагалі. Лише збагнувши вічні цінності, люди збережуть здатність відчувати естетичну насолоду і не допустять екологічної катастрофи. Мона Ліза («Джоконда») буде посміхатися наступним поколінням і про це варто думати вже сьогодні. Знайомлячись з планетою Маленького принца з однойменного твору А. де Сент-Екзюпері, ви розмірковували над стосунками героїв, розкривали сутність алегоричних образів твору, розгадували загадки Маленького принца. Його шлях у Всесвіті допоміг вам зрозуміти сенс цієї подорожі, розкрив поняття «любов» і «дружба», виховав повагу до справжніх життєвих цінностей. Якщо ви замислилися над вічними життєвими проблемами й, сподіваюся, засвоїли нехитрі істини людського щастя, значить- недаремно витратили час.

ІІ. Презентація теми і мети уроку

ІІІ. Основний зміст уроку 1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання.

 2. Виконання учнями контрольних завдань.

IV. Домашнє завдання

Запропонувати учням на вибір завдання: 1. Скласти власний кросворд чи сканворд до улюбленого твору.

 2. Намалювати ілюстрацію ( або скласти схему чи сенкан ) до одного з вивчених художніх творів, підготуватися до презентації й захисту своїх робіт.


Л Ю Д И Н А Т А ЇЇ С В І Т
РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
П е р ш и й в а р і а н т
Рівні 1- 2 (0,5 б за кожну правильну відповідь, всього 6 б )

Літературний диктант 1. Літературу якої країни презентує творчість Р. Д. Бредбері?..

 2. Художні твори, в яких автори під впливом науково-технічного прогресу намагаються в образній формі прогнозувати майбутнє, показувати прийдешню волю людства, належать до … літератури.

 3. Невеликий за обсягом прозовий твір, переважно про одну незвичайну життєву подію, з несподіваним фіналом, називається …

 4. Понад усе в житті Р. Д. Бредбері цінує …

 5. В оповіданні «Усмішка» Бредбері застерігає людство від …

 6. Що дісталося Томові ( за оповіданням «Усмішка» ) від пошматованої картини?..

 7. Невеликий твір повчального характеру з чітко вираженою мораллю – це …

 8. Маленький принц ( за однойменною казкою-притчею А. де Сент-

Екзюпері ) виполював паростки …

 1. Значить, баобаби уособлюють у собі …

 2. Про що розповідають Маленькому принцу герої інших планет?..

 3. На думку А. де Сент-Екзюпері, найголовнішими цінностями у нашому житті є …

 4. Що для вас означає дружба, вміння дружити?.Рівень 3 ( 3 б )

Визначте тему та ідею оповідання Р. Д. Бредбері «Усмішка».Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-роздум на тему «Якою повинна бути людина та її світ?»

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 3 б )

1. Літературу якої країни презентує творчість Р. Д. Бредбері:

а) Франції;

б) Америки ( США );

в) Німеччини.

2. Літературу якої країни презентує творчість А. де Сент-Екзюпері:

а) Росії;

б) Франції;

в) Англії.

3. Невеликий за обсягом прозовий твір, переважно про одну незвичайну подію з несподіваним фіналом називається:

а) оповіданням;

б) новелою;

в) притчею.

4. Маленький принц ( за однойменною казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері) попрохав льотчика намалювати:

а) літак;

б) баранця;

в) слона.

5. На планеті Маленького принца ( за однойменною казкою-притчею А. де Сенг-Екзюпері ) виросла дивовижна й дуже примхлива квітка:

а) орхідея;

б) троянда;

в) лілея.

6. Чому на міському майдані о п`ятій годині ранку зібралися люди ( за оповіданням Р. Д. Бредбері «Усмішка» ) ?

а) щоб зустріти схід сонця;

б) щоб сплюндрувати твір мистецтва – картину «Мона Ліза» («Джоконда»);

в) щоб зустріти поважного гостя.

Рівень 2 ( 3 б )

Дайте відповіді на запитання. 1. Що Р. Д. Бредбері вважає найвищою цінністю ?

 2. Яка тема, ніби магнітом, притягувала Р. Д. Бредбері ?

 3. Чому Маленький принц вирішив залишити свою планету ?

Рівень 3 ( 3 б )

Виконайте одне завдання.

1. Доведіть, що «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері – філософська казка-притча за схемою:

Цей твір – казка, тому що …;

притча – притча, тому що …;

філософська, тому що … .

2. Пригадайте головні ознаки новели й доведіть, що твір Р. Д. Бредбері – це новела.

Рівень 4 ( 3 б )

Як ви розумієте метафоричний вислів «У кожної людини свої зорі» ?


Т р е т і й в а р і а н т

Напишіть твір-роздум на одну з тем.

1.Яку мудрість відкрив для мене твір Р. Д. Бредбері «Усмішка».

2. Моя планета.

3. Яку мудрість відкрив для мене твір А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

4. Якою повинна бути людина та її світ.


Ключ:

І варіант. Літературний диктант: 1…США. 2…науково-фантастичної. 3…новела. 4…сім`ю. 5…байдужості, жорстокості. 6…усмішка Мони Лізи. 7…притча. 8…баобабів. 9…зло, лінощі. 10…про себе. Своє життя. 11…дружба, любов, відповідальність, працелюбність, чуйність, вірність, щирість… . 12…цікавитися, піклуватися, допомагати, підтримувати, ділитися… .ІІ варіант. Тести: 1а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б. Завдання 2-го рівня: 1. Сім`ю. 2. Тема

космосу. 3. Через непорозуміння з трояндою. Завдання 3-го рівня: 1…є фантастичні події; містить у собі мораль; розглядає загальнолюдські проблеми життя, смерті, дружби, любові тощо.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка