Контрольна робота №1 Назвіть основні підходи політико-культурних досліджень. Назвіть функції політичних міфівСкачати 83.91 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір83.91 Kb.
Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культураКомплексна контрольна робота № 1

 1. Назвіть основні підходи політико-культурних досліджень.

 2. Назвіть функції політичних міфів.

 3. Дайте характеристику політичної культури американського суспільства.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 2


 1. Назвіть політологічні теорії, що виступають з критикою політико-культурного підходу.

 2. Назвіть основні сюжети політичних міфів за Р. Жирарде.

 3. Дайте характеристику британської політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 3


 1. Дайте характеристику антропологічного підходу в дослідженні політичної культури.

 2. Проведіть порівняння архаїчного та політичного міфів.

 3. Дайте характеристику політичної культури Іспанії.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 4


 1. Розкрийте сутність психологічного підходу в дослідженні політичної культури.

 2. Назвіть функції політичних ритуалів.

 3. Проаналізуйте політичну культуру Росії.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 5


 1. Назвіть підходи, на яки спираються дослідники процессу політичної аккультурації.

 2. Проведіть порівняння архаїчного та політичного ритуалів.

 3. Дайте характеристику політичної культури японського суспільства.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 6


 1. Розкрийте сутність ціннісно-нормативного підходу в дослідженні політичної культури.

 2. Назвіть основні моделі метафор у політичному дискурсі.

 3. Визначте місце політичної культури України відповідно до основних типологій..

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культураКомплексна контрольна робота № 7

 1. Розкрийте сутність психологічного підходу в дослідженні політичної культури.

 2. Проаналізуйте уявлення Е. Касирера про природу політичних міфів.

 3. Проаналізуйте основні риси політичної культури Німеччини.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура
Комплексна контрольна робота № 8


 1. Проаналізуйте вплив культурної антропології на розвиток концепції політичної культури.

 2. Назвіть функції політичних символів.

 3. Розкрийте особливості політичної культури Італії.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура
Комплексна контрольна робота № 9


 1. Назвіть теоретико- методологічні передумови формування концепції політичної культури.

 2. Назвіть особливості тоталітарного політичного дискурсу.

 3. Назвіть особливості політичної культури Франції.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура
Комплексна контрольна робота № 10


 1. Проаналізуйте вплив біхевіоралізму на формування концепції політичної культури.

 2. Відтворите уявлення К.-Г. Юнга про природу політичних міфів.

 3. Дайте характеристику радянської політичної культури

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 11


 1. Проаналізуйте уявлення В.Липінського про сутність політичної культури.

 2. Назвіть основні виміри та риси політичної культури еліти.

 3. Дайте характеристику політичної культури населення латино-американських країн.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 12


 1. Назвіть основні функції політичної культури.

 2. Розкрийте зміст поняття «політична контркультура».

 3. Назвіть головні характеристики континентально-європейської політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культураКомплексна контрольна робота № 13

 1. Назвіть види політичних орієнтацій, що на думку У.Розенбаума, складають структуру політичної культури індивіда.

 2. Дайте визначення поняття «політичні традиції».

 3. Назвіть основні риси англо-американської політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 14


 1. Назвіть види політичних орієнтацій, що на думку Г.Алмонда, складають структуру політичної культури індивіда.

 2. Розкрийте зміст поняття «політична субкультура».

 3. Назвіть особливості політичної культури українців, які підкреслює у своєму дослідженні

Б. Цимбалістий.
Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культураКомплексна контрольна робота № 15

 1. Розкрийте зміст світоглядного, громадянського та політичного рівнів в структурі політичної культури індивіда.

 2. Дайте визначення поняття політична «ресоціалізація».

 3. Проаналізуйте уявлення Р. Інглхарта про політико-культурні особливості суспільства постмодерну.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 16


 1. Дайте оцінку дослідженню Г. Алмонда і С. Верби «Громадянська культура».

 2. Розкрийте особливості політичної культури молоді.

 3. Дайте характеристику інтегрованої політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 17


 1. Назвіть типи регіональної політичної культури, яки виокремлює Г. Алмонд у своїй роботі «Порівняльний аналіз політичних систем».

 2. Проаналізуйте співвідношення понять «політична культура» і «соціальний капітал».

 3. Дайте характеристику фрагментованої політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 18


 1. Проаналізуйте фактори , що впливають на формування політичної культури.

 2. Назвіть гендерні відмінності політичної культури.

 3. Дайте характеристику апатичної політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культураКомплексна контрольна робота № 19

 1. Розкрийте зв'язок між політичною культурою та релігією.

 2. Назвіть основні типи політичної культури індивіда, що їх виокремлюють Г.Алмонд і
  С. Верба у своїй монографії «Громадянська культура».

 3. Назвіть критерії , за яким А. Вілдавський розрізняє типи політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 20


 1. Проаналізуйте ліберальний та радикальний підходи у дослідженні політичної соціалізації.

 2. Розкрийте зміст поняття «політична секуляризація».

 3. Дайте характеристику лояльної політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 21


 1. Проаналізуйте співвідношення понять «загальна культура » та «політична культура».

 2. Назвіть чинники, що впливають на політичну соціалізацію індивіда.

 3. Дайте характеристику «парафіяльної» політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 22


 1. Проаналізуйте співвідношення понять «політична культура», «політична свідомість» і «політична поведінка».

 2. Назвіть критерії, за якими виокремлюють вертикальні та горизонтальні політичні субкультури.

 3. Дайте характеристику іберійської політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 23


 1. Назвіть політологів, що пропонують стильові інтерпретації політичної культури.

 2. Розкрийте зв'язок між типом політичної культури і стабільністю демократичного правління, що його виявили Г. Алмонд і С. Верба у своїй монографії «Громадянська культура».

 3. Проведіть порівняння поляризованої та консенсусної політичних культур.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 24


 1. Розкрийте зв'язок між групами орієнтацій політичної культури й структурними рівнями політичної системи в концепції Г. Алмонда і Б. Пая.

 2. Назвіть політологів, які досліджували політичну культуру політичної еліти.

 3. Дайте характеристику відчуженої політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 25


 1. Проаналізуйте моделі політичної соціалізації за умов різних політичних режимів.

 2. Розкрийте зміст поняття «політичні норми».

 3. Назвіть основні характеристики «парафіяльної» політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 26


 1. Назвіть представників антропологічного підходу у дослідженні політичної культури.

 2. Розкрийте зміст понять «політична свідомість» та «потестарна свідомість».

 3. Дайте характеристику «активістської» політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 27


 1. Наведіть типології політичних символів.

 2. Розкрийте уявлення С. Верби щодо сутності політичної культури.

 3. Дайте характеристику «підданської» політичної культури.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота №28


 1. Проаналізуйте зв'язок між ідеологією і політичною культурою.

 2. Назвіть основні етапи процесу політичної соціалізації, що їх виокремлюють Д.Істон і
  Дж. Денніс.

 3. Наведіть оцінку американської політичної культури, що її дав А. Вілдавський.

Напрям підготовки 0403 Політологія

Навчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 29


 1. Проаналізуйте зв'язок між способом життя та політичними уподобаннями, що його виявив А. Вілдавський.

 2. Розкрийте зміст поняття «політичні традиції».

 3. Дайте характеристику доіндустріальної політичної культури.

Напрям підготовки 0403 ПолітологіяНавчальна дисципліна ПП04 Політична культура

Комплексна контрольна робота № 30

 1. Наведіть інтерпретації поняття «рівень політичної культури» з позицій нормативного та структурного підходів.

 2. Назвіть види політичних традицій.

 3. Проаналізуйте процес політичної соціалізації у сучасній Україні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка