Контактна інформаціяСкачати 32.72 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір32.72 Kb.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПІБ:

Гордієнко Тетяна Миколаївна

канд. екон. наук,

доцент кафедри банківської справи

E-mail:

tango2008@rambler.ru

є акаунти у соціальних мережах Facebook, VK, Linkedin

КВАЛІФІКАЦІЯ

Київський національний торговельно-економічний університет

захист дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук

Тема дисертації: «Фінансове планування у лізингових компаніях України»

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Шульга Н. П.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування у АТ „Банк „Фінанси та Кредит” , 2013 р.

Курси англійської мови для викладачів англомовних магістерських програм КНТЕУ, 2012 р.

Міжнародна програма Сертифікації спеціалістів лізингового бізнесу Фонду сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу (США) та Союзу «Сертифіковані спеціалісти лізингу» (Україна), 2010 р.

Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2010 р.
ДОСВІД РОБОТИ

Київський національний торговельно-економічний університет

асистент, старший викладач, доцент
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Фінансовий контролінг, Управління фінансовими ризиками, Фінансовий менеджмент, Інвестиційне кредитування, Risk management of foreign economic activity/Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності (для англомовних магістерських програм)


СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері ринків фінансових послуг та розробка на їх основі напрямів та шляхів розвитку методів регулювання ринків фінансових послуг, а також вдосконалення системи фінансового менеджменту фінансово-кредитних установ в умовах зростання рівня ризикованості їх діяльності


УЧАСТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

«Регулювання ринків фінансових послуг в контексті глобальної фінансової архітектури» (термін виконання теми І кв. 2015 р. – IV кв. 2016 р., номер державної реєстрації 0115U000571);

«Формування інтегрованої системи управління ризиками банку в умовах високої волатильності ринків» » (термін виконання теми І кв. 2013 р. – IV кв. 2014 р., номер державної реєстрації 0109U000716);

«Методологія оцінки вартості фінансово-кредитних установ» (термін виконання теми І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., номер державної реєстрації 0109U000716);

«Фінансовий менеджмент лізингової компанії» (термін виконання теми І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р., номер державної реєстрації 0107U003082);

«Формування ефективної системи управління комерційним банком» (термін виконання теми І кв. 2004 р. – IV кв. 2008 р., номер державної реєстрації 0105U001844);


ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Монографія

Технологія лізингу : монографія / [Н. С. Рязанова, Т. М. Гордієнко та ін.]; за ред. Г. Т. Сенькович. – К. : Гопак, 2010. – 320 с.Наукові статті

  1. Шульга Н. П., Гордієнко Т. М. Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку // Вісник КНТЕУ. – 2015. – №1 – С. 88-101 (фахове видання)

  2. Шульга Н.П., Гордієнко Т.М. Матриця кредитних ризиків як інструмент ризик-менеджменту банку (Shulga N., Gordienko T. Risk Matrix Of Bank credit Management) // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №6 – С.106-119 (фахове видання)

  3. Гордієнко Т. М. Фінансове планування у лізингових компаніях України [Електронний ресурс] / Т. М. Гордієнко : зб. наук. праць Нац. ун-т держ. податкової служби України. – 2012. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html (фахове видання)

  4. Гордієнко Т. М. Інфраструктура фінансового планування у лізингових компаніях / Т. М. Гордієнко // Вісник Сумського державного університету. – 2010. – № 1. – Т. 2. – С. 163–171 (фахове видання)

  5. Гордієнко Т. М. Формування фінансової структури лізингової компанії / Т. М. Гордієнко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 3. – С. 61–68 (фахове видання)

  6. Гордієнко Т. М. Бюджетування у лізингових компаніях України / Т. М. Гордієнко // Економіка : проблеми теорії та практик : зб. наук. праць. – Вип. 249 : в 6. т. – Т. V. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1179–1189 (фахове видання)

  7. Гордієнко Т. М. Система фінансового планування у лізингових компаніях / Т. М. Гордієнко // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 4. – С. 55-64 (фахове видання)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка