Контактна інформаціяСкачати 35.68 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір35.68 Kb.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПІБ: Сушко Наталія Мар`янівна

К.е.н., доцент кафедри банківської справи

E-mail:sunama@ukr.net

Є акаунт у соціальній мережі «Facebook»
КВАЛІФІКАЦІЯ

Інститут економіки АНУ захист дисертації на здобуття наукового ступеню к.е.н.

Тема дисертації «Зайнятість працездатного населення в умовах становлення ринкових відносин»

Науковий керівник - д.е.н., член-кореспондент АНУ Бесчасний Л. К.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування в АО «Ощадбанк»

Стажування в НКЦПФР (м. Київ, Україна)

Стажування в ПАТ «ВіЕйБі Банк»ДОСВІД РОБОТИ

Система Держтрудощадкас СРСР: ревізор

Уманська аграрна академія: асистент, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

Наукова та педагогічна діяльність: доцент.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ

"Гроші та кредит", "Методика викладання в вищій школі", «Банківська справа».

СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері грошово-кредитних відносин суспільства.


ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

 1. Сушко Н.М ВдовенкоЛ.О.,Фаюра Н. Д. Фінанси: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010. -166с.

 2. Сушко Н.М. Бригінська Л.Г. Ризики формування ресурсної бази вітчизняних банків Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (м.Чернігів,.13-14 травня 2011р.): матеріали доповідей та виступів.- Чернігів: ЧДІЕУ, 2011.-188с.

 3. Сушко Н.М. Соціально-демократичні фактори впливу на фінансову стійкість вітчизняних банків Монетарна політика в сучасному глобальному середовищі: Міжвузівський круглий стіл. Чернігів, 17 травня 2011.: Збірник матеріалів доповідей та виступів.- Чернігів: ЧДІЕУ, 2011.-50с.

 4. Сушко Н.М.Особливості розвитку венчурного бізнесу в Україні Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукр. наук.- практ.конф. (Київ, 14-15 квітня 2011р.): тези доп.- К.:Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т, 2011.240с.

 5. Сушко Н.М Кластерное развитие как фактор повышения национальной конкурентоспособности Украины: материалы ХII Международной научной конференции минск, 2012. – 242 с.

 6. Сушко Н.М. Особливості розвитку ринку депозитних послуг в Україні». Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова політика як складова економічного розвитку» (Київ, 18-19 квітня 2012 р.): тези доповідей. Відп. Ред.. І.Я.Чугунов. -К.:КНТЕУ, 2012. – 212 с.

 7. Сушко Н.М Соціально-демократичні фактори впливу на фінансову стійкість вітчизняних банків / Н.М. Сушко // Економічна безпека та фінансове забезпечення сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичного круглого столу / За ред.. Гонти О.І. (м. Чернігів, 7 листопада 2013 року): – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 58 с.

 8. Сушко Н.М. Бригінська Л.Г. Перспективні шляхи ресурсного забезпечення банківської діяльності в Україні / Л.Г. Бригінська, Н.М. Сушко // Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 141 с.

 9. Сушко Н.М. Бригінська Л.Г. Сучасні інструменти депозитної політики банків в Україні / Л.Г. Бригінська, Н.М. Сушко // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 березня 2012 р.) Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2012. – 269с.

 10. Сушко Н.М., Недеря Л.В., Плисак Т.А. Современные методы управления проблемными активами банков.Dezvoltareainovaţională dinRepublicaMoldova: problemelenaţionale şitendinţeleglobale. Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции. conf. intern. şt.-practică. 7-8 нояб. 2013, Comrat / науч. ред.Comrat. S.n., 2013. – 324 с.

 11. Сушко Н.М., Таландій А. О. Капіталізація банків як фактор забезпечення їх фінансової стійкості: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції «Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків:».– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 141 с.

 12. Сушко Н.М Зарубежный опыт работы с проблемними активами банковских систем: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Кредитно-інвестиційний потенціал банківської системи в забезпеченні зростання економіки України».– Тернопіль, 2013. – 160 с.

 13. Сушко Н.М. «Проблемы формирования и использования интеллектуального потенциала в Украине» Международная научно-практическая конференция г. Минск, 16-17 октября , 2014 г.

 14. Сушко Н.М. Зарубежный орыт работы с проблемными актвами банковских систем: Міжнародна науково-практична конференція «Социальные и экономические аспекты развития международных отношений», м. Дніпропетровськ 28-29 листопада., 2014р с. 26-31 ( РИНЦ SCIENCE INDEX)

 15. Сушко Н.М. Формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" 2014, 10 http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014 (Фахове видання)

 16. Сушко Н.М. Превентивна система захисту прав споживачів фінансових послуг Сборник научных трудов SWorld.-Выпуск 2. Том.24.- Иваново: МАРКОВА АД, 2014-103 с. с. 26-31 ( РИНЦ SCIENCE INDEX)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка