Конспект уроку з української мови за темою: «Означено особові речення»Скачати 187.19 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір187.19 Kb.
#34078
ТипКонспект

Конспект уроку з української мови


за темою:

«Означено - особові речення»

( на матеріалі ліричних творів В. Стуса)

Учителя української мови та літератури

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35

з профільним навчанням

м. Краматорська

Ягодкіної Н.Л.

2012-2013 н. р.

Тема.ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ ( на матеріалі ліричних творів В.Стуса )

Мета: розкрити учням звитяжний шлях В. Стуса , непересічність його таланту та сформувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях та ліричних творах В. Стуса, моде­лювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості; розвивати навички самостійного синтезу літературно-критичного та біографічного матеріалу; формувати активну життєву позицію, повагу до людей, які зреклися власного щастя заради загального добра.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань ( формування мовної компетенції ).

Епіграф до уроку:

„Митець потрібен своєму народові та усьому світові тоді,

коли його творчість зливається з криком його нації”.

Василь Стус

Методична ремарка.

Учні працюють у творчих групах. Протягом уроку вчителем та учнями коментуються ліричні твори письменників Донеччини. Перед кожним учнем на парті – біографія В.Стуса, тексти поезій поета, картки із запитаннями для самоконтролю та опорні схеми.І. о- вступна частина

Лірична хвилинка.

Лунає ніжна лірична мелодія, на фоні якої звучить поезія В.Стуса «Початок творчості».

Початок творчості

Мені здалося - я живу завжди.

Неначе в сні було моє дитинство,

Неначе в казці, я пройшов цей вік,

І мій вінок, де квітне двадцять весен,

Уже пожовк, осипався, опав.

Прозора неглибинність пойняла.

Опливши плеском лоскотним проміння

Дитинне серце забутим ранком

Човном безвесельним замрівся світ,

Вода застигла. Сонце відтремтіло.

Дитинство загубилось серед дня.

Той день! Марудний день! Забатожіли,

Завирували, пролились шляхи,

І рідна хата попливла за плотом,

І попливла із серця гіркота.

Весна! Весна! - від поночі до рання,

Весна -у день, на дах, на капелюх,

Весна - в колючі воронові гнізда,

Весна - на кригу і від берегів

На течію, на вир, на чорториї.

Весна правує серцем, як веслом...

Весна збігає, і збігають роки.

Вже й вечори попереду біжать.

Світає день на білому папері,

На цілий аркуш видовжився день.

І дні подовжені замиготіли

В моєму відривнім календарі.Розумова розминка(«карусель» запитань і відповідей)

Бесіда за такими запитаннями:

-Як ви гадаєте який поет написав цей твір?Слово вчителя:

Донецький край дав світу цілу когорту людей неординарних, талановитих. Крім людей праці, космосу, спорту, майстрів художнього слова, з Донбасу, регіону вкрай зрусифікованого, пролунали, як це не дивно, палкі слова на захист української культури, за незалежність України. Вірними синами українського народу заявили про себе донбасівці Іван Дзюба, Іван Світличний, Олекса Тихий, Микола Руденко, Василь Голобородько, Василь Захарченко, Анатолій Мироненко,Василь Стус. Ці сміливі виступи представників Донеччини припадають на важкі для країни 60-70-і роки XX століття, коли радянською владою, комуністичною партією переслідувалися національно-патріотичні ідеї, заборонялося відстоювання свободи слова, національної гідності, рідної культури.

Україна повинна пам’ятати своїх героїв. Один з таких у нашій новітній історії є поет-правозахисник Василь Стус. Його ім’я сьогодні знає весь світ.

Василь Стус народився на Поділлі, та виріс і сформувався у Донецьку. Він бездоганно володів українською та російською мовами, фундаментально знав російську класику, глибоко вивчив літературу західної Європи, перекладав з німецької та інших мов.

Філософські погляди В.Стуса, його світосприймання національної ідеї ще мало досліджені, проте, здається ніхто, крім нього, не зміг своєю трагічною долею, відданістю інтересам України та особистою мужністю так переконливо обгрунтувати основні критерії духовного відродження незалежної держави.

ІІ. Ознайомлення 

Постановка виконавських завдань:

1.Поглибити знання про ліричні твори .

2.Досліджувати роль односкладних речень та спосіб їх вираження в аналізованих поезіях.

3.Розширити знання про означено-особові речення.ІІІ. 

 з елементам зіставлення

► Прочитати висловлювання. Визначити їх стильову належність.

Списати, виділяючи головні члени. Дослідити, яка відмінність у синтаксичній організації речень обох висловлювань.

Текст 1

Я знав майже напевно,

що він обікрав моїх друзів,

зробив нещасною мою матір,

а дружину призвів до сухот.

І сповнений рішучості,

я подався до нього на розплату.( В.Стус)

Що тебе клясти, моя недоле?

Не кляну. Не кляв. Не проклену.

Хай життя – одне тернисте поле,

Але перейти – не помину.

Дотягну до краю. Хай руками,

Хай ліктями, поповзом – дарма.

Душу хай обшмугляю об камінь –

Все одно милішої нема

За оцю утрачену й ледачу.(В.Стус)IV. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

· Які бувають речення за будовою? (прості й складні)

· Які бувають речення за характером граматичних основ? (двоскладні й односкладні);

· Які речення називаються односкладними? (це речення з одним головним членом речення).

· На які види поділяються речення за головними членами? (підметом і присудком).

2. Розповідь учителя.

Односкладні речення є яскравим виражальним засобом. Означено-особові речення вживаються тоді, коли автор свідомо усуває своє «я» і наголошує на дії, характерній для ліричного героя.

Ці речення широко використовуються в художньому та розмовному стилях.Також означено-особові речення використовуються в науковому стилі (Розглянемо умови проведення хімічного досліду), офіційно-діловому (Вважаю своїм обов'язком довести до вашого відома).

Означено-особові речення енергійні, експресивні, у науково-популярних текстах вони є засобом вираження логічної послідовності, концентрації уваги на певних явищах.

Означено-особові речення з дієсловом-присудком у наказовому способі служать засобом вираження експресії, волевиявлення, створення спонукальної, окличної інтонації й використовуються в публіцистичному, художньому та розмовному стилях.

3.Завдання учням.

— Прослухавши розповідь учителя про означено-особові речення та використавши власний досвід, складіть узагальнюючу схему «Означено-особові речення».Колективне опрацювання опорної схеми

. Вправа з елементами самостійного пошуку.

— Прочитайте речення, визначте, які з них можна перетворити на означено-особові, запишіть їх. З'ясуйте, чому інші речення не підлягають такому перетворенню.

1. Ви розкажіть про ваші враження від поїздки. 2. Петро вчиться у десятому класі. 3. Ти виконав роботу успішно. 4. Ти не забудь написати замітку до стінгазети. 5. Я поспішаю додому. 6. Люди радіють літу. 7. Ми довго милувалися чудовим краєвидом.

5.Вибірковий диктант

- З-поміж поданих односкладних речень виписати лише ті, у яких головний член виражений особовим дієсловом. Визначити спосіб, час, особу й число головного члена у виписаних реченнях.1. Ще й до жнив не дожив,ані жита не жав,не згубив, не лишив.І не жив.(В.Стус)

2. На Колимі запахло чебрецем і руто-м’ятою, і кропивою.

3. Ні на що не нарікай з печаллю.

4. Полюби неспокій самоти

З запахом міцного каніфолю.

5. Сто років як сконала Січ. Сибір.

- Серед виписаних речень визначити, у яких із них дія виконується означеною особою.Лінгвістичний експеримент (на основі тексту з попереднього завдання)

- Трансформувати односкладні речення у двоскладні, увівши підме­ти, виражені особовими займенниками. Прочитати вголос транс­формоване висловлювання. Зробити висновок про стилістичну функцію односкладних означено-особових речень у мовленні.Методичний коментар. В односкладних означено-особових речен­нях на першому плані перебуває не особа, а дія чи стан. Використан­ня цих синтаксичних конструкцій у мовленні засвідчує динамічність висловлення, а також сприяє уникненню невдалого повторення тих самих членів речення, виражених займенниками.

 характеру

Вибірково-розподільна робота (кодовий диктант)

- Прочитати односкладні означено-особові речення. Усно визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена. Запо­внити таблицю, вписавши у відповідні колонки номери речень.Головний член означено-особового речення виражений

дієсловом І особи одни­ни дійсного способу теперішнього часу

дієсловом І особи мно­жини дійсно­го способу теперішнього часу

дієсловом II особи од­нини дійсно­го способу теперішнього часу

дієсловом І особи мно­жини наказо­вого способу

дієсловом II особи од­нини наказо­вого способу
1. Стою й тихо складаю хаті присягу (В. Думанський). 2. Жити­му в цих стінах і питиму чисту воду з криниці в цьому дворі завжди (В. Думанський). 3. Береш вудку й весло та йдеш до річки (О. Василь­ківський). 4. Дивлячись на край свіжої ріллі, бачу кінець літа (О. Ва­сильківський). 5. Ідемо оце до схід сонця в поле (С. Васильченко). 6.Люблю свою Донеччину. Її степи, байраки, лісосмуги, терикони. Люблю і її людей, невтомних трударів землі, заводів, фабрик, шахт. Любив завжди, люблю і сьогодні, як мені здається, в годину негоди, асиміляції, байдужості моїх земляків-українців до національної культури, навіть до рідної мови...(Олекса Тихий)

2.Вибірковий диктант

( На столі у дітей лежить біографія В.Стуса, вони повинні прочитати текст і виписати

головний член тільки означено-особового речення)

Народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області.

Коли йому було два роки, родина переїхала до Сталіно (тепер – Донецьк).

Майбутній поет і правозахисник закінчив середню школу № 75 і вступив до Сталінського педагогічного інституту, закінчивши його за спеціальністю "українська мова та література" в 1959 році.

За розподілом поїхав до школи в Кіровоградської області, за два місяці призваний до лав Радянської Армії.

Після звільнення від 1961 до 1963 року працював учителем української мови й літератури в середній школі № 23 Горлівки (Донецька обл.)

У березні 1963-го став літературним редактором газети "Соціалістичний Донбас", яка в ті часи виходила російською та українською.

Восени 1963 року вступив до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка та переїхав до Києва.

У січні 1972 Стуса арештували, звинувативши в антирадянські агітації. Відбув п’ять років таборів у Мордовії і два роки заслання в Магаданській області.

На початку 1980 року поета затримали вдруге, засудивши до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Помер 4 вересня 1985 року у карцері табору 389/36 поблизу села Кучино Пермської області. Умер не оплаканий матір’ю, про яку пам’ятав завжди. «Прошу не залишати напризволяще мою маму, Стус Олену Яківну… Має потребу мама, в основному, в моральній підтримці, виплакуючи очі за сином. Люди добрі, пишіть їй, хай не буде вона одинокою у своєму горі — підтримайте її дух!».

Посмертно реабілітований у 1990 році.Дослідження - відновлення

- Відновити поетичні рядки з творів В. Стуса, ставлячи у від­повідній формі дієслова, що в дужках. Визначити спосіб, особу й число дієслів. Назвати вид односкладних речень.

Ні на що не (нарікати) з печаллю.

Рідне і кохане — все мине.

Все (прийняти) — буттєве й неземне.

Те, що заховалося за даллю,

Не поверне більше, не верне

Ні на шепіт стишеного болю,

Ні на крик розгойданої мсти —

(Полюбити) неспокій самоти

З запахом міцного каніфолю.

Та в щедротне дивовижних днях

Голубінь розмріяного поля

Нам доносить розбуяла воля

В часових і тембрах і тонах.

************************************************************


Ще й до жнив (не дожити),

в полі жита (не жати).

Досі — (не долюбити),

і (не жити), і не жаль.

Що життя — то хіба

твоя сутня межа?

Смерть заріже раба,

і нехай — без ножа.

Але жити — замало.

Боротись — (уміти),

щоб нащадок твій змалку бува не знімів.

(Не зніміти) на уста і на вуха( не зглути).

Хай (померти)!

Та за нами останеться рух.

Згинем — хай!

Хай — ославлені.

Хай — не біда,

вікова чортопхайка

наближує даль.

По роках, по кістках,

по обмерзлих гробах

витрамбовує повінь

для річища шлях.

А до жнив (не дожити),

в полі жита (не жати),

і замало( любити) —

то, їй-богу, не жаль.


Творче конструювання

► За поданими початком і кінцем скласти твір-мініатюру (6—7 ре­чень) у художньому стилі, використовуючи односкладні означено-особові речення.МОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД ТВОРЧОСТІ В. СТУСА

VІ. 

► Скласти сенкан до образу В. Стуса.

► Тестування

Тестові завдання

1.Які речення називаємо односкладними ?

а) ті, у яких є підмет і присудок;

б) ті, у яких пропущений присудок;

в) ті, у яких є лише один головний член речення.

2. В означено-особових реченнях присудок вказує

а) на ІІІ особу однини;

б) на ІІ особу однини;

в) на І або ІІ особу однини або множини.

3. Визначити тип односкладного речення

Назбираю у гаю запашного зілля.

а) означено-особове;

б) безособове;

в) узагальнено-особове.

4.В узагальнено-особовому реченні присудок вказує

а) на ІІ особу однини;

б) на ІІІ особу однини;

в) на І і ІІ особу однини і множини.

5. Визначити тип односкладного речення

Мені життя прожитого не жаль.

а) неозначено-особове;

б) безособове;

в) називне.

6. У безособовому реченні головний член виражений

а) особовим і безособовим дієсловом;

б) дієсловом ІІ особи однини і множини;

в) безособовим дієсловом, дієсловами на – но, то, неозначеною формою дієслова і прислівником.

7. В односкладному називному реченні

а) головний член речення присудок;

б) головний член речення підмет;

в) головного члена речення немає.

8. Визначити тип односкладного речення

Ще з пелюшок дитину привчали любити й шанувати хліб.

а) узагальнено-особове;

б) означено-особове;

в) неозначено-особове.

9. Визначити тип односкладного речення

Ось моє рідне село.

а) означено–особове;

б) безособове;

в) називне.

10. У неозначено-особовому реченні присудок вказує:

а) на ІІІ особу множини;

б) на І особу однини і множини;

в) на І і ІІ особу однини і множини.

11. Визначити тип односкладного речення

За рідний край життя віддай.

а) називне;

б) узагальнено-особове;

в) неозначено-особове.

12. Визначити тип речення і його частин

Загриміло, і полегшено зітхнув степ, і радісно стало навкруги.

а) складне, двоскладне речення;

б) означено-особове в складі складного речення;

в) складне речення, складається із трьох частин: 1 безособове, 2 –двоскладне, 3 – безособове.

Взаємоперевірка за тестами.

Самооцінювання.

Учні заповнюють картки. За кожним з визначених критеріїв виставляють оцінку від 0 до 5 балів.

Картка самооцінювання

Прізвище, ім’я учня ___________________ Дата _________ Клас ____

Критерій

Оцінка

Я брав активну участь у роботі на уроці
Я давав відповіді на запитання
Я зрозумів, чим відрізняється односкладне речення від двоскладного
Я зрозумів, які речення є означено-особовими
Я навчився визначати означено-особове речення
Оцініть свою роботу на уроці
Загальна кількість балів
VІІ. 


  1. Що спільного й відмінного у світосприйманні В. Стуса та Т. Шевченка?

З-поміж українських письменників XX ст. доля Василя Стуса найбільш схожа на Шевченкову. Обох переслідувала імперія — відповідно царська та комуністична. Обоє зазнали заслання із забороною на творчу діяльність. В обох життя обірвалося на пів- дорозі (Т. Шевченко помер у 47 літ, В. Стус — у 48). Водночас вони поціновуються не у своїй природній властивості як поети,яскраві творчі постаті, немислимі поза мистецтвом: у народній уяві обоє окреслюються передовсім як борці за зневажені люд­ські права, за зганьблену національну гідність.

2. Пояснення епіграфа.

3. Запитання для підсумкової бесіди

  1. З'ясувати, у яких стилях мовлення односкладні означено-особові речення вживаються найчастіше.

  2. Визначити, для якого стилю мовлення ці речення не є характерними.

  3. Поміркувати, у яких документах офіційно-ділового мовлення вжи­ваються односкладні означено-особові речення.

4. У чому полягає філософічність поетичного мислення Стуса?

  1. Чи є поет життєлюбом? Чи не втратив він радість від життя?

  2. Чим, на вашу думку, традиційна, а чим новаторська поезія митця?

VІІІ. 

1. Підготувати усну зв’язну розповідь “Односкладне речення”.

2. Доповнити правила Дейла Карнегі 3 - 4 власними у формі одно­складних речень.

Основні способи привертати до себе людей

Правило 1. Будьте щиро зацікавлені іншими людьми.

Правило 2. Усміхайтесь!

Правило 3. Говоріть про інтереси іншої людини.

Учитель завершує свій урок віршем

Нам би про душу хоч не забути,


Нам би хоч трохи добрішими бути.
Ми лише раз - так уже повелося -
Живемо на цій грішній землі.
Хай романтика віри й любові
Слова людського, тепла й доброти
Нам порожнини в душах заповнить,
Куди вже війнули ринкові вітри.
Скиньмо із лиць своїх черствості маску.
Нехай зігрівають нас сонячні промені.
Зробімо Україну щасливу, як казку.
Нам милосердя, Господи, подай
До всіх страждущих і незахищених,
Ми ще від страху і злі, і сліпі,
В душах у нас ще багато що знищено.
Благослови рід людський на добро,
Душі відкрий нам для злагоди й миру,
Щоб на Вкраїні незгод не було 
Нас збережи! І спаси! І помилуй!
І. Тулунтай.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Пам’ять про В.Стуса па Донеччині:

- На будинку філологічного факультету Донецького національного

університету, де свого часу навчався В.Стус, 20 вересня 2001 р. в урочистій обстановці було відкрито меморіальну дошку - своєрідний пам’ятник В.Стусу. У той же день у цьому вузі відбулася Всеукраїнська наукова конференція

„Творчість Василя Стуса у контексті європейської літератури”.

- 4 вересня 2002 р. у шахтарській Горлівці відкрито Донбаський історико-

літературний музей В.Стуса. Ця подія відбулася завдяки „Фонду В.Стуса”, який очолив Олег Федоров. У цьому музеї проводяться екскурсії, конференції,

Стусівські читання.

- На сторінках газети „Донеччина” ведеться рубрика „Стусове коло”. У ній

надруковано десятки матеріалів, серед них статті журналістів Ю.Доценка,

О.Винниченка, І.Зоца, В.Шептухи, М.Хижняка, В.Руденка, П.Куща, А.Осинської, Л.Мочалової, товаришів Стуса- І.Дзюби, А.Лазаренка, В.Дідківського,

М.Сенчила, В.Сороки, спогади П.Бондарчука, С.Жуковського, І.Костирі та ін.

- Пропагандистом життя та творчості В.Стуса була мистецтвознавець Донецької філармонії Валентина Тиха. У її активі - сотні виступів перед учнями, студентами, вчителями, серед робітників донецького краю. У залі філармонії вона провела лекцію-концерт „Василь Стус - поет, людина, патріот, громадянин” (1991), урочисті вечори, присвячені пам’яті поета (1993, 1998) та інші заходи.

- Збірка віршів та нарисів донецьких авторів під назвою „Стусове коло” (Укладач О.Гросов, Донецьк, 2002), вийшла до 65-річчя від дня народження В.Стуса.

Вірші наших земляків, присвячені пам ’яті В.Стуса. Станіслав Жуковський (м. Донецьк).

Поет


Він вільним був, самим собою,

Хоча за гратами сконав.

Та переможцем із двобою Все ж вийшов і пророком став.

Незламні дух його і воля Подивували цілий світ.

Така йому судилась доля,

Щоб спалахнувши, як болід,

Окреслить сяйвом простір синій,

Востаннє видихнуть: прости...

В ім’я згоріти України І в цім безсмертя віднайти * * *

Іван Колесник (м. Артемівськ).

Стусу

Про нього знали за кордоном І шанували, як могли.А в себе, у Союзі, вдома В тайгу, за грати упекли.

Багор, сокиру, бензопилку Йому дали замість пера,

Щоб „виправляв свою помилку”

І голос щоб не підіймав!

Щоби хвалив радянську дійсність,

Вождів народу вихваляв,

Щоб звав вперед до комунізму,

Був задоволений життям!

Щоби забув усі спокуси Вірші про рідний край писать.

Щоби ніхто не знав про Стуса,

Щоб б був він просто арештант!

Зрікався він від громадянства,

Писав в ООП, та не добивсь...

Бо зле, пихате наше панство Ховало всі його листи!

* * *

Та все ж на вільну УкраїнуІз забуття він повернувсь

Як патріот, як син, як символ —

Правдивий, непокірний Стус!

Епоха не цінує геніїв за їхнього життя — вона згадує про них надто пізно. Якась жорстока закономірність: час палить, нищить генія невблаганними вироками, а коли збагне, що дух його — безсмертний, схиляється в пошані і каятті. Вогонь віків живе в людських устах. І нехай він буде проклятий земним світом! То не має значення для епохи. Головне, що сила цього чудодійного вогню жива, жива, допоки ридає над аркушем паперу хоч один поет. Шкода лише, що іноді ми залишаємось сліпими, невиправдано байдужими. Шкода...

Так, мій Батьку, мій Вчителю, ти повернувся до свого народу, що був твоїм невгасимим болем, вічною скорботою. Ти вірив, що повернешся до України й після свого згоріння. Твоє серце не могло розсипатись попелом.

Не один ти згорів. Скільки українців віддали життя заради того, щоб не зректись своєї любові, своєї журби! Україна пам’ятає своїх синів, береже згірклу пам’ять про них у материнському серці, яке нагадує згусток туги, гордості й ганьби. Сьогодні до мого народу повертаються імена тих, хто пройшов довгий шлях від забуття до безсмертя.

Мимоволі лягають на папір терпкі рими...

Синьоокий розпатланий вітер Принесе мені ваші листи,

Що не зможуть по пошті дійти З того світу.

То ж кріпіться, шалені слова:

Ви — безсмертя жива запорука,

Ви — чиясь і надія, і мука,

Правіків сивочуба трава.

Імена... Лиш роки й імена...

З-під каміння, і криги, і попелу;

Що живими були десь закопані,

Знає те лише пісня сумна...

Вельможний сон мене здолав,

і тут нараз почув я:

Господній голос пролунав:

мій сину! Алілуйя!

Терпи страсну стезю конань,

спізнай смертельні чари

дороги добр і почекань,

свавілля і покари.

Хоч тяжко душу берегти

під небом цим полуднім,

а треба йти, а треба йти

щосвятом і щобуднем.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ І ЗА НАС.


Господи! Ти створив небо і землю, дякуємо Тобі за милість і любов до нашого народу. Дякуємо, що зберіг Ти нашу Україну. Її народ донині, поміг вистояти в жорстоких нелюдських тортурах, почуй нашу молитву, благослови нашу землю, нашу Україну, многостраждальний народ, збережи його, дай сили перенести тимчасові негаразди, підніми з руїн Україну. Благослови нас, щоб ми були гідними синами івдочками Матінки-України, твоїми дітьми. Дякуємо Тобі Господи, що чуєш нас.

Скачати 187.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал