Конспект уроку історії україни початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століттяСкачати 75.13 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір75.13 Kb.
КОНСПЕКТ УРОКУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Початок національно-визвольної

війни українського народу середини XVII століття

8 клас
Учитель:

Панфілова Тетяна Миколаївна,

спеціаліст вищої категорії

«старший учитель»

Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті Богдана Хмельницького та його сподвижників; розвивати в учнів уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі, виховувати інтерес до історичного минулого свого народу, національну гідність, історичну пам'ять, гордість за своїх славетних предків.
Основні поняття: Національно-визвольна війна, покатоличення, ополячення.


  1. Обладнання: карта «Національно-визвольна війна українського народу», картки з документами, портрет Богдана Хмельницького. атлас з історії України для 8 класу, уривок з фільму Єжи Гофмана «Вогнем і мечем» (Козацький марш), пам’ятка «Як характеризувати історичного діяча». Фрагмент фільму «Соратники Богдана Хмельницького» з серії «Козаки» з циклу «Країна».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни Національно-визвольна війна, покатоличення, ополячення.

• визначати причини та передумови Національно-визвольної війни;

• скласти історичний портрет Богдана Хмельницького;

• називати імена сподвижників Богдана Хмельницького;

• аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їхню роль в історичному процесі.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Незакінчене речення»:


  1. Основними причинами формування українського козацтва були….(зростання феодального землеволодіння, посилення феодального, релігійного, національного гніту, зростання зовнішньої загрози)

  2. Ворогами козаків були ... (татари, турки).

3.Більшість українських земель на початку 17 ст. належала …(Речі Посполитій). Ці землі перейшли до Польщі в результаті підписання між Польщею і Литвою ….(Люблінської унії).

4.Українці терпіли утиски від поляків і потерпали від ….(феодального, національного, релігійного гніту).

5.У битві під Хотином польсько – козацьке військо здобуло перемогу над … …( Османською імперією ).

6.Історичне значення козацьких повстань 20-30-х рр.. 17 ст. в тому, що …(козаки стали провідною силою українського суспільства та набули досвіду для подальшої боротьби).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині ХVІІ ст. національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Передумови національно-визвольної війни.

Робота з історичними джерелами

З’ясування причин Національно-визвольної війни. Робота з документами в парах Проаналізувати їх, виконати завдання.

1. Згрупувати історичні джерела як такі, що вказують на:

а) посилення національно-релігійного гніту на українських землях під владою Речі Посполитої;

б) обмеження прав козацтва;

в) погіршення становища селян та міщан.

2. Визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу.

Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі 1645–1646 рр. стор.101.

Документ 2. Із записок польського публіциста середини ХVІІ ст.

«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигадують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хотіли б збільшити прибутки своїх панів... Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі вони подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців».

Документ 3. З листа Б. Хмельницького до польського короля (1647 р.)

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають

панам урядовцям знущатися з нас».

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю.«Причини та передумови Національно-визвольної війни»

Причини

Передумови

1. Загострення національно–релігійних утисків українського населення під владою Польщі

2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків.

3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва


1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.

3. Початок формування української

нації


2.Б. Хмельницький.

Робота з документами, ілюстративним матеріалом.

Історична довідка

Богдан Хмельницький

• народився 1595 р. в сім’ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького, навчався в Київській братській школі, а потім у єзуїтській колегії у Львові;

• був обдарований природним розумом і дуже освічений, знав сім мов;

• вступив до козацького війська, брав участь у військових походах проти турків та татар, у битві під Цецорою потрапив у полон;

• після полону стає реєстровим козаком, бере участь в походах, спочатку обіймає посаду писаря, а потім сотника;

• не раз їздив з козацькими посольствами до польського короля, де відстоював інтереси українського козацтва;

• у 1647 р. його заарештовано польською владою. Звільнившись, втікає до Запорожжя, де у 1648 р. його обирають гетьманом.

Документ Із записок венеційського дипломата А. Віміна

«На зріст він скоріше високий, ніж середній, широкої кості й міцної будови. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом... У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями...»

«Про характер Богдана Хмельницького джерела подають суперечливі свідчення. Одні відзначають різкість у судженнях і запальність гетьмана, інші вказують на спокійну вдачу, м’якість у стосунках з людьми. Сучасники гетьмана підкреслювали його проникливий розум, ерудицію, передбачливість, переконаність у правоті своєї вправи». Завдання

1. На основі даних документів та ілюстрацій визначте риси характеру Богдана Хмельницького. Робота з пам’яткою по характеристиці історичного діяча.Пам’ятка «Як характеризувати історичного діяча»

  1. Визначити історичні умови і суспільне середовище, в яких формувалися погляди, життєва мета особистості.

  2. Розкрити риси характеру (виховання, суспільні умови, що вплинули на її формування, ідеали та запити).

  3. Визначити, які особистісні якості видатної людини допомагали їй у досягненні життєвої мети та виконанні історичних завдань, що стояли перед країною і народом.

  4. Оцінити значення і роль особистості за:

А) результатами її діяльності;
Б) впливом на становище народу, країни, на наступний хід подій;
В) впливом її прикладу на інших людей, на наступні покоління.
5 Оцінити історичного діяча і висловити своє ставлення до нього, виходячи з принципів моралі.

2. На думку дослідників гравюра Гондіуса найбільш правдиво відтворює зовнішність Хмельницького. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

3. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку Національно-визвольної війни він уже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте.

Опис зовнішності, використання портрету стор.103 підручника.

Робота з таблицею

Заходи Б. Хмельницького з підготовки до війни

• Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська).

• Будівництво укріплень.

• Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі)


Завдання

1. Яких заходів ужив Хмельницький, готуючись до війни?

2. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з ним?

3.Сподвижники Б. хмельницького.

(перегляд фрагменту фільму «Соратники Богдана Хмельницького» з серії «Козаки» з циклу «Країна»).

Завдання


Подумайте, за рахунок яких верств населення формувалася козацька старшина.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Прокоментувати мету Національно-визвольної війни:

- Знищення польського панування;

- Створення власної держави;

- Ліквідація кріпацтва;

- Ліквідація середньої та великої феодальної власності на землю;

- Утвердження козацького типу господарства.

Запитання :
Яким був характер війни, з огляду на перелічені завдання, мала ця війна?

- Національно - визвольний;

- Антифеодальний,

- Релігійний.


Робота над поняттями


на основі отриманих знань спробувати самостійно дати визначення поняття «національно-визвольна війна».
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. - це збройна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

Оцінювання.


V. Домашнє завдання

  1. Опрацювати 15 параграф підручника.

Підготувати інформацію про битви під Жовтими Водами та Корсунем (стор.104-106).

Підведення підсумку.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка