Конспект та самоаналіз уроку математики у 6 класі за темою ВідсотковеДата конвертації29.04.2016
Розмір67.7 Kb.
Конспект та самоаналіз

уроку математики у 6 класі

за темою «Відсоткове відношення двох чисел»

(за підручником Янченко Г., Кравчук В. Математика:

Підручник для 6 класу. – Тернопіль.- 2006.)
Підготувала: Сальник Ольга Іванівна,

учитель математики

Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака

Полтавської області


Котельва


2012

Методичний коментар.

Провести урок математики згідно зі всіма вимогами педагогічної науки – це важливо, але, разом з тим, важливо учителеві самому зрозуміти чи досягнув ти тих цілей, які ставив, як і якими методами, формами роботи та засобами навчання їх досягав. Це і є предмет самоаналізу.

Рівень аналізу завжди визначає теоретичну та практичну компетентність учителя.

Тому й пропоную з власного досвіду розробку конспекту уроку з математики у 6 класі та здійснений мною самоаналіз цього уроку.


Тема: Відсоткове відношення двох чисел

Мета:

 • засвоїти поняття відсоткового відношення двох чисел, правило знаходження відсоткового відношення чисел; формувати вміння розв’язування задач на знаходження відсоткового відношення двох чисел;

 • розвивати розумову активність, пам'ять, увагу, мислення, вміння аналізувати і узагальнювати;

 • виховувати уважність, працьовитість, кмітливість, самостійність, загальну культуру; інтерес до навчання, до математики.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Знання збираються по краплині, як вода у долині.

Прислів’я

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вітання з учнями.

Перевірка відсутніх на уроці.

Підготовка робочих місць учнів

Організація уваги.

ІІ. Активізація пізнавальної діяльності учнів

Кодовані завдання.
Завдання заготовлені на дошці. Розв’язуючи їх, учні розкодовують слово «Уміння»: 5-У, 0,45-М, 0,045-І, 0,0125-Н, 0,07-Н, 2,45-Я.

Пояснюють, що таке уміння і для чого вони потрібні школярам і взагалі людям.

Так здійснюємо мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Налаштування на успішну роботу.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

№705 – усна перевірка (відповідь: 96 км)

№710 – запис розв’язання на дошці (відповідь: 7 кг) (оцінити)

Розглянути всі способи розв’язання.IV. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування на повторення понять: відсотки, пропорція, відношення. 1. Що називається відсотком?

 2. Як перетворити відсотки у дріб та дріб у відсотки?

 3. Що таке пропорція?

 4. Що називається відношенням двох чисел?

 5. Що показує відношення двох чисел?

Навести приклади.

А як ви думаєте: що таке відсоткове відношення двох чисел?

(відповіді учнів).

V. Формулювання теми, встановлення мети, завдань уроку.

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

План


 1. Що таке відсоткове відношення двох чисел?

 2. Правило знаходження відсоткового відношення чисел.

 3. Приклади знаходження відсоткового відношення.

Застосувати форми роботи:

  • колективна робота з текстом підручника (п.25);

  • cамостійне осмислення прочитаного, виділення головного.

  • колективне обговорення (мозковий штурм).

  • формулювання правила знаходження відсоткового відношення двох чисел.

  • наведення прикладів.

VII. Формування умінь учнів.

Колективне обговорення і розв’язування задач:

№720 (відповідь 75%). (оцінити)

№722 (відповідь 5%). (оцінити)

Самостійна робота з наступним обговоренням і розв’язанням задачі на дошці.

№724 (відповідь 31,25%).(оцінити)VIII. Закріплення знань і умінь учнів.

Усне розв’язання задачі.

У вашому класі 22 учні. Дівчаток 12. Скільки відсотків становлять дівчатка, а скільки хлопчики від усіх учнів 6-Б класу?

Розв’язання.

1) 12:22=0,54=54% становлять дівчатка.

2) 100%-54%=46% становлять хлопчики.

Відповідь:54%, 46%.

Учні роблять висновок.ІХ. Домашнє завдання.

Вивчити п.25, розв’язати №721,№723. (Інструкція до виконання)X. Підведення підсумків уроку.

Коментоване виставлення оцінок. Цінування роботи учнів на уроці.

Рефлексія.

Метод «Обери позицію»: 1. Я все засвоїв на уроці. Собою задоволений!

 2. Мені ще треба попрацювати щоб досягти бажаного результату.

 3. Я у розпачі! Не знаю що робити.

Учні не тільки обирають позицію, а й обґрунтовують її (за бажанням).

Дякую за працю.Використана література


 1. Губа Л.А. Нетрадиційні уроки математики. – Х.- Основа.- 2005.

 2. Математика 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх закладів.- К.- Ірпінь.-2005.

 3. Мерзляк А.Г. та ін. Математика 6 клас. Збірник завдань для тематичного оцінювання. – Х.- Гімназія.- 2006.

 4. Пометун О.І., ПироженкоЛ.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – Х.- Основа.-2003.

 5. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – Х.- Основа.- 2003.

 6. Чижова О.І. Самостійні роботи з математики. – Х.- Основа.- 2005.

 7. Янченко Г., Кравчук В. Математика: Підручник для 6 класу. – Тернопіль.- 2006.Самоаналіз уроку математики у 6 класі,

проведеного вчителем математики Котелевської гімназії №1

імені С.А.Ковпака Сальник О.І.

1. Урок «Відсоткове відношення двох чисел» є продовженням вивчення теми «Відношення і пропорція». Передбачає як повторення матеріалу, що вивчався, так і засвоєння нових понять і правил, формування нових умінь учнів.

2. На уроці чітко визначена триєдина мета: засвоїти поняття відсоткового відношення двох чисел, правило знаходження відсоткового відношення чисел; формувати вміння розв’язування задач на знаходження відсоткового відношення двох чисел; розвивати розумову активність, пам'ять, увагу, загальнонавчальні навички; виховувати уважність, працьовитість, кмітливість, самостійність, загальну культуру; інтерес до навчання, до математики зокрема.

Перед учнями поставлені завдання, на які протягом уроку неодноразово наголошувалося.

Для реалізації мети і завдань вибраний тип уроку: засвоєння нових знань.

3. З метою активізації класу, налаштування учнів на успішну роботу використані кодовані завдання, вдало підібраний епіграф до уроку.

Ґрунтовно здійснена перевірка домашнього завдання, запропоновані декілька способів розв’язання задачі.

4. Для актуалізації опорних знань учнів проведене фронтальне опитування, повторені основні поняття попереднього матеріалу.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів відбувалася протягом всього уроку, була спрямована на розвиток в учнів інтересу до навчання, потреби у різноманітних знаннях, розуміння необхідності вивченого у житті.

5. Застосовані такі форми й методи роботи при вивченні нового матеріалу: колективна робота з текстом підручника, самостійне осмислення прочитаного, виділення істотного й головного, колективне обговорення (мозковий штурм), формулювання правила, наведення прикладів.

6. На уроці практикую елементи самоосвіти та самовиховання. Використаний індивідуальний та колективний підхід до навчання. Вважаю доцільним проведення навчальної самостійної роботи на уроці.

Пошукові завдання і проблемні запитання сприяли глибокому засвоєнню матеріалу, позитивному емоційному настрою учнів.

7. Робота окремих учнів оцінювалася, оцінки коментовані. Здійснене цінування роботи учнів всього класу.

8. Дотримання вчителем норм педагогічної етики, правил такту дозволяє досягти тісного контакту з класом, доброзичливості у стосунках між учителем та учнями.

9. Здоров’язберігаюча робота на уроці концентрувалася у зміні видів навчальної діяльності, рівномірному навантаженні на всіх учнів класу, також у тому, що при підготовці уроку були враховані вікові та індивідуальні особливості учнів: інтерес до вивчення даного предмету, розвиток загально навчальних умінь та навичок, добрі потенціальні можливості оволодіння математикою, розвиток уяви, бажання самостійно висловлюватись, достатньо висока мотивація, що стимулювалася використанням ефективних методів роботи на уроці.

10. 6-Б клас дуже неоднорідний по успішності. Є учні, що важко сприймають новий матеріал, але є такі, що мають високий рівень навчальних досягнень з математики.

Діти активні, організовані, дисципліновані на уроці.

Учні володіють навичками колективної та самостійної роботи. Все це враховувалось при плануванні уроку та визначенні технологій для використання на уроці.11. Вважаю, що вдалося досягти мети, завдань, запланованих результатів уроку. Рефлексія показала, що урок був ефективним, цікавим для дітей, переважна більшість їх задоволена своєю роботою.
Учитель О.І.Сальник


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка