Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"Сторінка7/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#15510
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Основні терміни і поняття теми 3:Планування, склад внутрішніх планів, порядок планування діяльності підприємства та його підрозділів, принципи планування, методи планування, нормативна база планування, міжцехове планування, подетальна, комплектна системи планування та їх різновиди, оперативне, тактичне й стратегічне планування.

Тема 4. Внутрішні ціни й методи їх формування (4 години)Лекція 6.


Мета лекції: ознайомлення з поняттям внутрішніх цін та методами їх встановлення, надання уявлення про них як про інструмент регулювання економічних відносин в межах підприємства.

Основні питання лекції:


6.1. Поняття ціни з точки зору виробника і споживача.

6.2. Витрати виробництва і практика їх обліку на рівні підрозділів.


Рекомендована література: 6, с. 45-48, 7, с. 6, 10, с. 186-187, 13, с. 350-370, 17, с. 53-56
6.1. Поняття ціни з точки зору виробника і споживача

Існує загальний підхід до визначення ціни, який схематично наведено в рис. 2.10.

Рис. 2.10 - Межі реального прояву ціни


Внутрішня ціна в практиці внутрішнього обігу виконує ті самі функції, що і ринкова ціна (рис.2.11).


Рис. 2.11 - Функції внутрішніх цінОсновна мета внутрішніх розрахунків досягається в тому разі, якщо рівень внутрішніх цін забезпечує найбільш ефективне функціонування існуючої системи управління підприємством

Кожне підприємство формує свою власну систему внутрішніх цін. Однак можна виділити два основні чинники, що впливають на вибір системи внутрішньофірмового ціноутворення:

- стиль управління вищого керівництва;

- професійна орієнтація керівництва підприємства.


В умовах розширення економічної самостійності структурних підрозділів виникає потреба у використання внутрішніх цін як економічного елемента управління структурними підрозділами з боку адміністрації підприємства
Внутрішні ціни формуються з урахуванням взаємозв'язку загальнозаводських критеріїв оцінки роботи з критеріями, що характеризують роботу окремих підрозділів. Через систему внутрішніх цін визначаються орієнтири для роботи структурних підрозділів, цим опосередковано регламентуються всі дії підрозділів.


6.2. Витрати виробництва і практика їх обліку на рівні підрозділів

Облік витрат структурними підрозділами підприємства включає три основні напрямки (рис. 2.12, 2.13).
Рис. 2.12 - Напрямки обліку витрат структурними підрозділамиРис. 2.13 - Види витрат
Цей розподіл легко застосовується до будь-якої індивідуальної виробничої операції, яка здійснюється в кожному структурному підрозділі, оскільки кожна з них пов’язана з використанням сировини або матеріалів, потребує витрат робочого часу, який повинен бути оплачений, і тягне за собою появу накладних видатків, що пов'язані з використанням енергії, інструментів, обробкою виробів і контролем.
Прямі витрати – це витрати, величина яких залежить від обсягу виробництва або від часу, що витрачений на виготовлення продукції.
Непрямі витрати - мають більш загальний характер.

Такий розподіл витрат дозволяє визначити не тільки виробничу (за прямими витратами), але й повну собівартість одиниці продукції даного виду.


Вважається, що витрати виробництва (собівартість) краще за все контролювати за місцем виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності.


Місця виникненняце структурні підрозділи підприємства, що здійснюють виробничий процес або його обслуговують.

Лекція 7.


Мета лекції: ознайомити з особливостями формування внутрішніх цін на продукцію основних та допоміжних підрозділів і методами їх встановлення.

Основні питання лекції:


7.1. Поняття внутрішньої ціни. Особливості їх формування в підрозділах основного й допоміжного виробництва.

7.2. Методи встановлення внутрішніх цін, їх характеристика та особливості використання.

Рекомендована література: 6, с. 45-58,.7, с. 7, 8, с. 403-412, 9, с. 120-121, 20, с. 45-50, 17, с.53-59

7.1. Поняття внутрішньої ціни. Особливості їх формування в підрозділах основного й допоміжного виробництва.

Внутрішня ціна в умовах децентралізованої організації виробництва формується тоді, коли різноманітні підрозділи часто обмінюються між собою товарами та послугами, тобто відносно автономні центри відповідальності здійснюють взаємні закупки й продажі.Склад витрат, що плануються підрозділу, залежить від специфіки його діяльності і місця у структурі підприємства.

План витрат у складі показників кошторису (собівартості продукції) і планових калькуляціях виробів розробляється на основі виробничої програми підрозділу і норм використання ресурсів. Загальна схема цієї процедури показана на рис. 2.13, 2.14.Рис. 2.13 - Загальна схема складання плану витрат підрозділу підприємства (цеху)Рис. 2.14 - Метод формування внутрішніх витрат
Вартість продукції і послуг допоміжних і обслуговуючих підрозділів завжди входить до собівартості продукції основних підрозділівПланування витрат, як і їх фактичне формування, розпочинається знизу вверх – з місць витрат і центрів відповідальності

Цей процес закінчується складанням загального кошторису підприємства і визначенням собівартості продукції, що показано на рис. 2.15.Рис. 2.15 - Спрощена схема формування витрат підприємства (підрозділів)


7.2. Методи встановлення внутрішніх цін, їх характеристика й особливості використання

Ціна передачі (внутрішня ціна) виражає або продажну ціну, що віднесена на кредит (Кт) підрозділу, який продає, або вартість придбання, що віднесена на дебет (Дт) підрозділу, який купує, у процесі внутрішньофірмової (внутрішньовиробничої) передачі готового виду виробу або послуги.
Ціна внутрішньофірмової передачі повинна призначатися з таким розрахунком, щоб за її допомогою можна було визначати реалістичний і чіткий показник прибутку для кожного підрозділу.Рис. 2.16 - Вимоги до встановлення внутрішніх цін (цін передачі)


Внутрішня ціна повинна бути реалістичною і сприяти підвищенню ефективності функціонування не тільки підприємства в цілому, але й його структурних підрозділів, а тому повинна відповідати вимогам, наведеним на рис 2.16. Методи її встановлення представлені на рис. 2.17.

Рис. 2.17 - Методи встановлення цін передачі


У практиці внутрішньофірмових відносин внутрішні ціни формуються на рівні ринкових відносин, на договірній основі й на основі витрат виробництва.


За базу внутрішніх цін беруть поточні або усереднені ринкові ціни на внутрішньофірмові матеріали та комплектуючі вироби, які з точки зору підприємства є проміжною продукцією. За відсутності таких цін використовують ціни на аналогічну продукцію

Внутрішні ціни, визначені за ринковими цінамиВнутрішні ціни, визначені на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції

Метод установлення цін на внутрішні деталі та вузли базується на фактичній ціні реалізації готової продукції підприємства. При визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів-постачальників. Процес розрахунку здійснюється у зворотному порядку послідовності технологічного процесу виробництваВнутрішні ціни, сформовані на договірній основіУзгоджують ринкові ціни на кінцеву продукцію, сформовані на договірній основі, з особливостями внутрішніх відносин, визначаючи внутрішню ціну на проміжну продукцію, виходячи з існуючого рівня ринкових цінНайбільш широко використовується на практиці встановлення внутрішніх цін вітчизняними підприємствами. Його основу складає необхідність відшкодування витрат виробництва. Модифікацією витратного методу ціноутворення є внутрішні ціни з надбавкою на прибуток. У такому вигляді внутрішня ціна наближається за своєю структурою до ринкової

Внутрішні ціни, визначені на основі витрат виробництва

Комбіновані методи внутрішнього ціноутворенняЗ метою поєднання переваг різних методів внутрішніх розрахунків підприємства намагаються використовувати комбіновані (змішані) методи внутрішнього ціноутворення в корпоративному механізмі управлінняТаким чином, внутрішні ціни дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення, базуються на конкурентній ринковій інформації про витрати та прибуток і стимулюють ефективну діяльність підрозділів і підприємства взагалі
Каталог: 148
148 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
148 -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
148 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
148 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
148 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
148 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
148 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
148 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
148 -> Кроки до майстерності Ділова гра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал