Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"Сторінка6/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#15510
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Лекція 5.


Мета лекції: ознайомити з принципами, методами та порядком розробки планів підрозділів підприємства й нормативною базою планування.


Основні питання лекції:


5.1. Принципи й методи розробки планів діяльності структурних підрозділів підприємства.

5.2. Поняття норм і нормативів, їх значення у плануванні діяльності підрозділів підприємства.


Рекомендована література: 6, с.75, 7, с. 7, 8, с. 310-324, 9, с. 390-430,

15, с. 470-484, 17, с. 25-315.1. Принципи й методи розробки планів діяльності структурних підрозділів підприємства
Основою розробки плану підрозділів є план підприємства, порядок розробки якого наведено на рис.2.6

Розроблені плани підрозділів нижчого рівня орієнтуються на завдання підрозділів вищого рівня, що забезпечує відображення у планах загальної мети і стратегії підприємства.

Рис. 2.6 - Етапи розробки планів підрозділів підприємства

.


методологічні принципи плануваннядіяльності підрозділів

безперервність процесу планування діяльності структурних підрозділів згідно з їх місцем у виробничому процесі


виявлення вузьких місць у розвитку окремих підрозділів та підприємства взагалікомплексний аналіз і оцінка досягнутого рівня їх розвитку

Рис. 2.7 - Принципи планування діяльності підрозділів


При плануванні діяльності підприємства та його підрозділів використовують різноманітні методи й принципи (рис.2.7). Вони повинні враховувати зовнішні умови господарювання, профіль діяльності підприємства і різноманітність способів та методів досягнення його стратегічних цілей. Класифікація методів планування діяльності підприємства наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Класифікація методів планування5
.2. Поняття норм і нормативів, їх значення у плануванні діяльності підрозділів підприємстваОбґрунтування планів розвитку підприємства і його підрозділів здійснюють на підставі системи прогресивних техніко-економічних норм та нормативів.
Застосовані техніко-економічні норми й нормативи повинні бути прогресивними, тобто при їх розробці треба враховувати сучасний рівень розвитку науки й техніки, технології, організації виробництва та праці, найбільш повно використовувати виробничі потужності та передовий досвід.
Норма – це максимально припустимі витрати труда на одиницю продукції, або вид роботи, або мінімально припустимий вихід корисного ефекту на одиницю ресурсу, що витрачається.
Норматив – відносний показник, що характеризує співвідношення елементів виробничого процессу.

У своїй сукупності виробничі норми є розрахунковою базою для планування виробництва та його організації, основи обліку та контролю використання виробничих ресурсів. Їх класифікація наведена в табл. 2.2, а вимоги, що до них ставляться − на рис. 2.8.


Таблиця 2.2 – Класифікація норм і нормативів за видами ресурсів і призначенням


Вид ресурсів

Норми затрат

Нормативи режимів

Матеріали і енергія

Затрати матеріалів на виготовлення основної, допоміжної продукції, обслуговування, ремонт; затрати палива й енергії на виробничі, господарські та обслуговуючі процеси

Величини партій, формування тендерних торгів, періодичність поставок, запаси на складах, точки замовлення

Праця

Затрати робочого часу на виготовлення основної, допоміжної продукції, обслуговування, ремонт; норми кількості та обслуговування

Тривалість робочої зміни, перерви на обід та відпочинок (у регламентованих інтенсивних процесах) тривалість відпустки та ін.

Засоби виробництва

Затрати часу на виготовлення основної, допоміжної продукції, обслуговуючі процеси машин та устаткування; завантаження робочої площі виготовленням, складанням і випробуванням виробів; затрати інструменту

Термін служби (амортизації), технічні режими роботи, ремонтні цикли та їх структура, простої устаткування в ремонті, змінність роботи; запаси інструменту в ЦІС і ІРК, періодичність його поставок

Продукція:

А) проміжна

Б) готова

Широта використання (застосовність), уніфікованих деталей і вузлів


-

Величини партій обробки деталей, тривалість циклів виготовлення деталей і вузлів, випередження запуску у виробництво
Тривалість виробничих циклів, запаси на складі, періодичність відвантаження


Фінанси

Оборотні кошти, нормативні показники ліквідності та заборгованості, відрахування у резервний фонд, проценті ставки, ставки оподаткування та ін.


Рис. 2.8. - Вимоги, що ставляться до норм і нормативівОсновні норми й нормативи залишаються незмінними протягом тривалого часу. Вони є базою для порівняння фактичних витрат виробництва протягом декількох років з тим самим нормативом, що дозволяє визначити ступінь ефективності використання факторів виробництва за певний період часу та тенденції їх розвитку.
Ідеальні норми – це норми для діяльності в ідеальних умовах господарювання. Вони відображають мінімальні витрати ресурсів, які можливі в умовах найбільш ефективної діяльності.
Поточні норми відображають витрати факторів виробництва, які повинні виникнути в умовах ефективної діяльності. При їх встановленні визначають припустимі відхилення від встановлених норм.
Найбільш важливе призначення нормативів - це визначення собівартості продукції.

Незважаючи на специфіку нормування окремих видів ресурсів, виділяють три основні методи встановлення норм і нормативів (рис. 2.9).Рис. 2.9 - Методи розроблення норм і нормативів

Запитання для самоконтролю

  1. Що являє собою процес планування як інструмент менеджменту?

  2. Охарактеризуйте основні принципи планування діяльності на рівні підприємства та його підрозділів?

  3. У чому полягає сутність стратегічного, тактичного та оперативного планування?

  4. Яка різниця між тактичним і стратегічним плануванням?

  5. Які основні елементи оперативного планування?

  6. Які чинники здійснюють безпосередній вплив на процес планування діяльності підрозділів підприємства?

  7. Як підрозділяються плани підрозділів підприємства з урахуванням часових періодів?

  8. З якою метою здійснюється міжцехове і внутрішньоцехове планування?

  9. Що є базою планування діяльності підприємства та його підрозділів?

  10. Що означає прогресивність норм і нормативів, що застосовуються в процесі планування?
Каталог: 148
148 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
148 -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
148 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
148 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
148 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
148 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
148 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
148 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
148 -> Кроки до майстерності Ділова гра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал