Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"Сторінка5/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#15510
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Основні терміни і поняття теми 2:


Внутрішній економічний механізм підприємства та його структура; ор­ганізаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму, цент витрат, центр прибутку; основні форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВАТема 3. Система й порядок планування діяльності підприємства

та його підрозділів (4 години)
Лекція 4


Мета лекції: ознайомити з поняттям внутрішніх планів підприємства, , їх змістом, принципами планування та характеристикою систем планування.

Основні питання лекції:


4.1. Внутрішні плани підприємства, їх склад та класифікація.

4.2. Оперативне планування діяльності підприємства.

Рекомендована література: [1], [2], 6, с.59-62, 7, с.7, 817, с.293-310,

9, с.235-253, 17, с.21-25


4.1. Внутрішні плани підприємства, їх склад та класифікація
Ефективна діяльність підприємства в умовах ринку можлива лише за умови обґрунтованих виробничих планів розвитку, соціально-економічного розвитку, які передбачають досягнення стратегічних та поточних цілей і використання відповідної методології планування.


Методологія плануваннясукупність прийомів та засобів розробки планів діяльності підприємства та його підрозділів.
Планування − процес визначення цілей розвитку підприємства та способів, напрямків та умов їх досягнення за певний період часу, що поєднує структурні підрозділи підприємства , визначає односпрямованість та координованість всіх процесів, що дозволяє найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси.

Принципи планування:

  • цільова спрямованість,

  • системність,

  • безперервність,

  • збалансованість,

  • оптимальність використання ресурсів,

  • гнучкість планів

надійна реалізація інноваційно – інвестиційних проектів
Планування як функція менеджменту − процес визначення (проектування) завдань діяльності підприємства на майбутнє, умов і засобів їх виконання.

Планування діяльності підприємства має два аспекти — зовнішній і внутрішній. Ці аспекти планування тісно пов'язані, але мають специфічні завдання й особливості, передусім на середніх і великих підприємствах з розвинутою внутрішньою структурою та внутрішньокоопераційними підрозділами.
Зовнішній аспект планування стосується підприємства як юридичної особи і суб'єкта ринку, що функціонує в певному мікро - і макросередовищі. Підприємство розглядається як ціле, за допомогою планування програмується його поведінка на ринку, напрямки розвитку та їх результати.
Внутрішній аспект планування більш вірогідний і значною мірою є формалізованим, оскільки стосується роботи підрозділів, які утворюють єдину виробничу систему і мають між собою усталені технологічні зв'язки.

Взагалі процес планування проходить чотири основні етапи ( рис. 2.1).Рис. 2.1 - Основні етапи процесу планування


Систему планування необхідно формувати таким чином, щоб використовувати максимум якісної та повноцінної первинної інформації і мати можливість вносити зміни, а самі плани взаємопов'язувати із зовнішніми й внутрішніми умовами, що змінюються.


Планова система підприємства ( для досягнення запроектованих показників ) складається з окремих планів, чітко відмежованих один від одного за різноманітними аспектами діяльності підприємства, але взаємопов’язаних стратегічною лінією діяльності підприємства на відповідному проміжку життєвого циклу.


Кожен вид плану має свої особливості в методах і порядку розробки, різну систему показників.
Перспективне планування охоплює довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування.


Враховуючи горизонт планування, перспективний план розробляють з різним ступенем деталізації.


Довгостроковий план відображає стратегію розвитку підприємства і рішення щодо вибору сфери діяльності та напрямків розвитку, має описовий характер.
Місія - основну загальна мета підприємства, яка передбачає чітке визначення причини існування, основне призначення та напрямки діяльності підприємства.
Стратегія - це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні цілі, завдання та місію підприємства.
Середньостроковий план - це більш деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства, передбачає детальну хронологізацію проектів, повну номенклатуру продукції, що виробляється, більш конкретні інвестиційні й фінансові показники.


Рис. 2.2 – Приблизний склад розділів плану структурних виробничих одиниць підприємства


4.2. Оперативне планування діяльності підприємства


оперативне планування − являє собою найважливіший важіль повсякденного управління виробничою діяльністю підрозділів та підприємства в цілому.

У процесі оперативного планування використовується детальна розробка плану підприємства і його підрозділів, окремих виробництв, цехів, виробничих дільниць, бригад і навіть робочих місць на короткі проміжки часу - місяць, декаду, робочий тиждень, добу, зміну.

Оперативне планування охоплює два напрямки (рис. 2.3.) й вирішує ряд завдань (рис. 2.4).рис. 2.3 - напрямки оперативного плануванняКалендарний план, в рамках якого розробляються оперативні плани і графіки виготовлення та випуску продукції.Диспетчеризація включає в себе роботи, які необхідні для оперативного обліку, контролю і регулювання виконання оперативних планів і ходу виробництва.
Рис. 2.4 - Завдання оперативного планування

Міжцехове оперативне планування здійснюється по цехах з метою забезпечення скоординованої діяльності і необхідної виробничої пропорції між цехами підприємства відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням їх функцій - основні, допоміжні, обслуговуючі й побічні цехи.
Внутрішньоцехове оперативне планування здійснюється в рамках окремого цеху - по дільницях і робочих місцях й включає розробку календарних планів виробництва для дільниць і контроль їх виконання, розподіл робіт по дільницях, доведення до робочих місць і оперативне регулювання виробничих процесів.

У практиці господарювання виділяють три основні системи оперативного планування, вибір використання кожної з систем визначається типом виробництва, складом та особливостями технології і самою продукцією (рис. 2.5).
Рис. 2.5 - Системи оперативного планування

Подетальна система в якості планово-облікової одиниці використовує деталь визначеного найменування.Комплектна система - планово-обліковою одиницею є комплект деталей (вузлів), об'єднаний за певними ознаками.Система оперативного планування на замовлення характеризується встановленням конкретних строків запуску-випуску виробів по кожному замовленню, яке є планово-обліковою одиницею для підприємства.

.


Каталог: 148
148 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
148 -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
148 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
148 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
148 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
148 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
148 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
148 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
148 -> Кроки до майстерності Ділова гра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал