Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми "теорія особистості та її діагностика"Скачати 204.43 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір204.43 Kb.
#2341
ТипКонспект


Електронний конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми

“ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА” до курсу “Теоретико-методологічні проблеми психології”


Метафора до модулю:

«Основне завдання людини у житті – народити себе, тобто реалізувати свій потенціал. І найбільш важливим результатом її зусиль є власна особистість».

Ерік Фромм (1947)

Огляд змісту модулю

Ви самі є найбільш компетентним авторитетом принаймні в одному – в уявленнях про Вашу особистість. Кожного дня ми діємо в умовах нашого соціального оточення. Ми приймаємо рішення відносно інших і себе. Ми вирішуємо, хто нам подобається і хто – ні, ми робимо судження і формулюємо очікування відносно поведінки інших людей. Ми настільки часто застосовуємо поняття особистість, що не замислюємось про його зміст. «Мені подобається його видатна особистість !». «Хіба вона не приємна особистість?» Наші уявлення про особистість мають кілька витоків, і здебільшого відбивають те, як нас навчили дивитись на світ і поводитись у цьому світі; а також наш власний досвід. Ви є експертом щодо уявлень про власну особистість. І, тим не менше, Вам, скоріш за все, нелегко визначити та описати цей складний аспект людяності.

У цьому розділі курсу Ви ознайомитесь з різноманітними, і здебільшого, протиречливими точками зору відносно витоків, природи і наслідків тих чи інших ознак особистості. Одна з труднощів з визначенням поняття особистості пов’язана з фактом, що особистість людини – це конструкт, який ми не можемо безпосередньо дослідити, виміряти, розібрати на складові частини. Як влучно висловився один із сучасних провідних фахівців у галузі досліджень особистості В.П. Зінченко: «Особистість неможливо виміряти, її треба «підгледіти». Наше розуміння особистості базується на спостереженнях результатів або впливу, який особистість справляє на поведінку людини. Навіть наші спроби діагностувати особистісні властивості базуються не на оцінюванні власне феномену «особистість», а на аналізі так би мовити «психологічних продуктів діяльності» особистості – її поведінки, ставлень, переконань, поглядів на світ. Ця невизначеність даного конструкту робить його вивчення особливо цікавим, важливим і складним.

Даний розділ курсу допоможе Вам отримати більш практичне і функціональне розуміння поняття особистості.

Матеріал розподілено на два змістових модулі: 1) теорії особистості і 2) діагностика особистості. Ви ознайомитесь з різноманіттям підходів зарубіжних авторів, на яких базуються їх теорії особистості і пояснення її властивостей, а також з тим, як ми зможемо скористатись знаннями цих теорій для кращого розуміння поведінки інших людей і нашої власної поведінки.

Виконавши завдання, що наведені у цьому розділі, Ви маєте отримати досконале розуміння інформації, представленої у Ваших підручниках. Інакше кажучи, Ви краще підготуєтесь до іспиту, тестів, контрольних робіт та аудиторних дискусій, а також до реальної взаємодії з оточуючими у житті.
Хронологія наукових відкриттів дослідників даної галузі знань


1920

Зігмунд Фрейд:

складові уявлень про розвиток особистості


1933

Карл Густав Юнг:

людина у пошуках духовності

1937

Карен Хорні:

нейротична особистість

1927

Альфред Адлер:

«Розуміння соціальної природи людини»
Зміст модулюЗігмунд Фрейд

психоаналіз

Нео-фрейдізм

Карл Густав ЮнгАльфред Адлер

Карен Хорні
Теорії рис

Гордон Олпорт: риси особистості як стійкі

нейропсихічні властивості

Раймонд Кеттелл: 16 особистісних факторів

Ганс Айзенк: EPQ або PEN –трьохфакторна модель особистості;

П’ятифакторна модель: Велика п’ятірка


Гуманістичні теорії особистості

Абрахам Маслоу: особистість, що самоактуалізуєтьсяКарл Роджерс
Чи обумовлена особистість генами?

Метод близнюків: вивчення

рис монозіготних та дізіготних близнюків

Особистість та середовище


Застосуй це! Як стати оптимістом

Міркуй критично

Підсумки модулю
Основні поняття модулю
Зігмунд Фрейд

психоаналіз

 • особистість

 • психоаналіз

 • свідоме

 • підсвідоме

 • несвідоме

 • Ід

 • принцип задоволення

 • лібідо

 • Его

 • принцип реальності

 • суперего

 • механізм захисту

 • проекція

 • заперечення

 • заміщення

 • раціоналізація

Нео-фрейдізм

 • особисте несвідоме

 • колективне несвідоме

 • архетип

 • екстраверсія

 • інтроверсія

Теорії рис

 • риса

 • базові риси

 • додаткові риси

 • факторні теорії

 • п’ятифакторна теорія

Гуманістичні теорії особистості

 • самоактуалізація

 • образ Я

 • конгруентність

 • повноцінне функціонування


Питання, на які Ви зможете відповісти після вивчення модулю

 1. До яких двох аспектів теорії Фрейда можна застосувати термін «психоаналіз»?

 2. Які три рівня усвідомлення психічних явищ виокремлено у теорії свідомості?

 3. Що таке механізми психологічного захисту? Які різновиди механізмів захисту виокремили дослідники?

 4. Які стадії психосексуального розвитку людини виокремив З.Фрейд?

 5. Що таке Едіпов комплекс?

 6. Які три компонента особистості визначив Юнг?

 7. У чому сутність теорій рис особистості?

 8. Що таке конгруентність риси поведінці?

 9. Що виявилось в результаті досліджень поведінкової генетики відносно впливу спадковості та середовища на особистість?Ознайомлення з матеріалом модулю за підручником (назва, розділ, сторінки)


ТЕСТИ САМООЦІНЮВАННЯ

Дата Бали Дата Бали Дата Бали

________ ______ ________ ______ ________ ______

________ ______ ________ ______ ________ _100%_ПІДГОТОВКА МІНІ-ЛЕКЦІЇ

Підготуйте міні-лекцію з теми модулю, використовуючи форму, яка наведена нижче.
КАРТКА САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: оновлюйте свою картку набраних балів по мірі вивчення матеріалу модулю. Спочатку знайдіть і надайте дефініції основним ключовим поняттям модулю, вкажіть номер сторінки із тексту підручника, де містяться найбільш важливі згадки про їх визначення. Далі сформуйте практичне розуміння понять, виконуючи вправи з розділу «Від теорії до практики». Виконайте тести на самооцінювання і запишіть набрані Вами бали. Повертайтесь до цієї вправи і записуйте свої бали та дату виконання, доки Ви не дасте 100% вірних відповідей. Ведіть відверту оцінку своїх досягнень. Коли завершите вивчення модулю, Ви відчуєте, що набули майстерність у володінні матеріалом.


Поняття Сторінка

Поняття Сторінка

Поняття Сторінка

Особистість _____

Проекція _____

Особисте несвідоме _____

Психоаналіз _____

Заміщення _____

Колективне несвідоме _____

Свідомість _____

Раціоналізація _____

Архетип _____

Підсвідоме _____

Сублімація _____

Екстраверсія _____

Ід _____

Регресія _____

Інтроверсія _____

Его _____

Оральна стадія _____

Риса особистості _____

Суперего _____

Анальна стадія _____

Самоактуалізація _____

Цей вид самостійної діяльності призначений для того, щоб надати Вам змогу скористатись цінним прийомом навчання – розгорнутим повторенням. Після того як Ви закінчите вивчення модулю, підготуйте лекцію, використовуючи наведені нижче рекомендації. Підготовка лекції, Ви можете покращить Вашу підготовку, напишіть тест за інструкцією, наведеною нижче. Знайдіть у своєму оточенні когось, хто побажає прослухати Вашу лекцію (друзі, члени родини, інші студенти).

І. Ключові терміни, прізвища, дати, концепції, які Ви висвітлюєте у лекції:
 1. ______________________

 2. ______________________

 3. ______________________

 4. ______________________

 5. ______________________

 6. ______________________

 7. ______________________

 8. ______________________

 9. ______________________

 10. ______________________

 11. ______________________

 12. ______________________

ІІ. Завдання лекції (що Ви бажаєте, щоб слухачі дізнались з Вашої лекції?):

 1. ________________________________________________________________________________________

 2. _________________________________________________________________________________

 3. _________________________________________________________________________________

 4. _________________________________________________________________________________

 5. _________________________________________________________________________________

 6. _________________________________________________________________________________

ІІІ. Конспект лекції (записи повинні бути короткими у вигляді плану):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ТЕСТИ САМООЦІНЮВАННЯ.

Розуміння змісту понять

А. ШВИДКИЙ ТЕСТ

1. Яка з підструктур особистості є, на думку Фрейда, повністю неусвідомленою і такою, що функціонує у відповідності до принципу задоволення?
 1. фалічна

 2. Ід

 3. Его

 4. Суперего
2. Для теорії особистості З.Фрейда характерним є погляд на людину з позиції:


a) гомеостазу

b) гетеростазу

3. Згідно з теорією Айзенка ______a)_______ є більш важливим у визначенні властивостей особистості, ніж ________b)_________. 1. гени, оточення

 2. оточення, гени
4. Уявлення про екстраверсію / інтроверсію були розроблені:


a) А. Адлером

b) К.Г. Юнгом

c) Г. Айзенком

d) Дж. Уотсоном

5. Розташуйте стадії психосексуального розвитку людини в правильній послідовності:


a) анальна _2_

b) генітальна _4_

c) оральна _1_

d) фалічна _3_

6. А. Маслоу використав термін _______с)_______ для описання тенденції деяких людей до повного використання їх талантів та потенційних можливостей:


a) самовдосконалення

b) самопізнання

c) самоактуалізація

d) немає вірної відповіді

7. Представником теорій соціального навчання у трактуванні особистості є:


a) Б. Скіннер

b) А. Маслоу

c) Дж. Уотсон

d) Дж. Роттер

8. Який з перелічених факторів особистості не відноситься до «Великої п’ятірки»?


a) екстраверсія

b) підкорюваність

c) нейротизм

d) відкритість досвіду

9. Згідно з К. Роджерсом відповідність образу Я та суб’єктивних переживаннь людини її зовнішнім проявам називається:


a) константністю

b) конгруентністю

c) самоусвідомленням

d) самоідентичністю

10. Представником біхевіоральних теорій трактування особистості є:


a) К.Г. Юнг

b) А. Маслоу

c) Дж. Уотсон

d) Г. Олпорт

11. В якому з підходів до особистості роль несвідомого максимізується:


a) психоаналітичний

b) біхевіоральний

c) гуманістичний

d) теорії рис

Б. ТЕСТИ НА СУМІЩЕННЯ ПОНЯТЬ ТА АВТОРІВ, ЯКІ ЇХ ЗАПРОПОНУВАЛИ:

вставте відповідні літери.
Описання поняття

Дослідники особистості

_____ 1. психоаналіз Г

_____ 2. індивідуальне і колективне несвідоме Е

_____ 3. поверхові і глибинні риси К

_____ 4. реципрокний детермінізм В

_____ 5. п’ятифакторна модель особистості И

_____ 6. локус контролю З

_____ 7. самоактуалізація Б

_____ 8. Конгруентність Д

_____ 9. 16 факторів особистості А

_____ 10. соціальна ідентифікація Ж 1. Кеттелл

 2. Роджерс

 3. Бандура

 4. Фрейд

 5. Скінер

 6. Юнг

 7. Адлер

 8. Роттер

 9. Голдберг

 10. Олпорт


В. ЗАПОВНІТЬ ТАБЛИЦЮ:

запишіть стисле визначення змісту кожного з наступних захисних механізмів.
Захисний механізм

Описання

1. Проекція


2. Заперечення


3. Заміщення


4. Раціоналізація


5. Регресія


6. СублімаціяХронологія наукових відкриттів дослідників даної галузі знань

1950

Раймонд Кеттелл: 16-факторна модель особистості1961

Гордон Олпорт:

дві основні категорії рис

1977

Альберт Бандура:

теорія соціального наслідування


1951

Карл Роджерс:

Природа людини є позитивноюВизначте основні поняття модулю

В таблиці наведені основні поняття модулю з короткими визначеннями. Доповніть визначення власними поясненнями та прикладами.


Особистість

Це поняття, вироблене для відображення біо-соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності __________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Психоаналіз

Теорія Фрейда, яка пояснює структуру та розвиток особистості, метод лікування психологічних розладів ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Ід (Воно)

примітивні, інстинктивні й уроджені аспекти особистості_____________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________Робота з поняттями та їх визначеннями (глосарій)

(закриваємо поняття, надаємо близькі за змістом визначення).Тест з MOODLE (віконце – з трьома варіантами вибору).
Наприклад:

Самоефективність – це


 1. Розвиток до повного розкриття власного потенціалу

 1. Впевненість особистості у її спроможності діяти компетентно, чим би вона не займалась.

 1. Умови, на яких базується позитивне оцінювання інших.

Проективний тест, при виконанні якого люди реагують на чорнильні плями, малюнки двоемислених ситуацій, незавершені речення і т. інше, співвідносячи їх з власними глибинними думками, почуттями, страхами, або конфліктами.
Тест Роршаха

Проективний тест

Тематичний апперцептивний тест


Примітка програмісту: після роботи з поняттями розмістити аудіо-візуальну лекцію зі слайдами до неї!

Полуструктурований конспект розділу підручника і прослуханої лекції

Прочитайте відповідні розділи підручника, прослухайте лекцію, ознайомтесь з глосарієм понять і заповните стислий конспект розділу, наведений нижче.


Психоаналіз Фрейда

Поняття

Визначення понять

Принцип задоволення
Механізми захисту
Застрівання” fixation
Аналітична психологія Юнга

Архетипи
екстраверсія / інтроверсія
Індивідуальна психологія Адлера

Меншовартість / Перебільшення своєї власності (перевага)
Стилі життя
Теорії рис особистості (вкажіть авторів до теорії)

Кардинальні риси
Центральні / Поверхові риси
Глибинні (source) риси
Теорії навчання

Умовна рефлексивна (підкріплена) поведінка
Само - ефективність
Локус контролю
Самоактуалізація
Гуманістичні теорії

Безумовне позитивне ставлення
Спадковість (подивитись на власну родину – є подібність?)Заповнення наведеної вище вправи, вірогідно надало Вам кращого розуміння змісту різних теорій особистості і дозволило краще усвідомити власні особистісні властивості і чинники Ваших думок, почуттів і поведінки. На підставі цих знань опишіть теорію Вашої особистості, яка найточніше відбиває Ваш досвід, риси особистості, специфіку вашої особистості у цілому.

Теорія Особистості … ПІБ


Розділ. Від лабораторії до життєвого досвіду (практики)

Прочитайте запис розмови студентів, які вивчали розглянуту у цьому модулі тему, і визначте, яка з теорій особистості справила на кожного з них найбільше враження.
Студенти Іван, Діана, Олександра та Дмитро розмовляли одного разу після заняття з психології. Кожний з них відстоював своє бачення теорії особистості.

Іван стверджував, що немає про що дебатувати, бо про те, чим ми є насправді свідчить наша поведінка, й що ми звикаємо до тієї чи іншої поведінки у ситуаціях класичного або так званого “оперантного зумовлення”.

Олександра стверджувала, що наші особистості відбивають наш “вільний вибір” і що глибинно ми всі хороші люди, які намагаються продемонструвати це не завжди у сприятливих умовах. Вона навела власну ситуацію як приклад, розповівши про те, що вона навчається в університеті , щоб стати директором школи, і вірить, що, якщо вона зможе допомогти кожному студентові усвідомити свій потенціал, то вони обретуть мотивацію досягти високого рівня розкриття свого потенціалу. Вона також додала, що планує максимально ненав’язливо пояснювати кожному, ким він може стати, бо вважає що кожний суб’єкт виграє від того, як його рішення буде зроблено самостійно.

Дмитро сказав, що як Іван, так і Олександра помиляються, і що особистості визначають наші неусвідомлені мотиви і те, як ми поводилися у світі на ранніх етапах нашого розвитку.

Діана ж зауважила, що вона вважає, що спадковість (гени) відіграють найважливішу роль у нашій поведінці. Вона також додала до цього, що оточуюче середовище, або фактори розвитку відіграють, у кращому випадку, лише зовнішню роль. Її останнім часом здебільшого цікавили проблеми екстраверсії та інтроверсії.

Якщо уявити себе, що на думки студентів вплинуло їх знайомство з різними теоріями особистості, про які вони прочитали у підручнику з психології, то визначте, які саме теорії і їх автори справили найбільший вплив на кожного зі студентів.


Очікувані відповіді:

Студент

Теоретик (теоретики)

Теорія

Іван

Скіннер

Біхейворизм

Олександра

Маслоу, Роджерс

Гуманістична

теорія

Дмитро

Фрейд

Психоаналіз

Діана

Айзенк

Теорія рис

Примітка програмісту! (Подавати таблицю з правильними відповідями тільки після того, як студент внесе в неї свої відповіді).


Від теорії до практики

По мірі того, як Ви будите знайомитись з матеріалом цього розділу, слухати лекції і брати участь у дискусіях на тему “Особистість”,Ви, можливо, відчуєте певну невпевненість, знайдете щось, що поєднує різні теорії. Після того, як все буде пророботане і зроблено, у Вас може виникнути запитання, яка теорія є найбільш переконливою?

Якщо Фрейд був правий відносно існування неусвідомлених мотивів поведінки і психосексуальних етапів розвитку, то навіщо турбуватись, вивчаючи усі інші теорії? Якщо “Колективне, несвідоме” Юнга дійсно існує, тоді Бандура помилився відносно “реціпрокної детермінації”. І, якщо Скіннер знає відповіді на запитання, що визначає особистість, то навіщо взагалі вивчати цілий розділ про теорії особистості. Чому б не викласти всю інформацію в одному підрозділі про “навчання”. На жаль, на ці запитання немає легких відповідей. Особистість є конструкт, який, як влучно висловився російський дослідник В.П. Зінченко, неможливо вимірити, її треба “підгледіти”: её надо подсмотреть!

Тому усі теорії, що розглянуті вище, можуть виявитись неточними, або, навпаки, вірними (прийнамні частково).

Отже, розмірковуючи про власне життя у термінах “особистості”, запишіть нижче дві – три думки, почуття, або форми поведінки, які відповідають кожній з категорій, наведених нижче. Спробуйте розробити власну теорію, поєднавши теорії, з якими ви ознайомились у цьому розділі. Запишіть цю теорію після виконання наведеної нижче вправи.
Підсумковий тест


Використовувати матрицю MOODLE тест зі вкладеними відповідями

мотивацію

емоції

особистість

пізнання

 1. Вивчення унікального набору характеристик і форм поведінки надає уявлення про …..
 1. Теорія особистості Фрейда і його підхід до терапії психологічних ускладнень (порушень поведінки) мають загальну назву
біхейворизм

психоаналіз

гуманізм

психо – соціальна теорія
 1. Том розповідав Едуарду о концепції несвідомого Фрейда. Він сказав Едуарду, що його несвідоме включає думки, почуття й спогади, про які він немає свідомого уявлення на даний момент, але вони можуть стати усвідомленними. Він додав, що несвідоме чимось подібно до нашої довготривалої пам’яті. Як Ви вважаєте трактування Тома є:

коректним

некоректним, він фактично дає трактування “id” (“воно”)

некоректно: він, фактично говорить що мотивацію,

само - актуалізаціюнекоректно: він говорить про підсвідоме
superego

 1. З трьох концептуальних підструктур особистості Фрейда

знаходиться здебільшого у свідомому,
ego

“воно”

“воно” id

ego

superego

розщеплено між свідомим і несвідомим, а –

повністю у несвідомому.
 1. Лібідо за Фрейдом є назвою психічної і сексуальної енергії, джерелом якої є суперего і яка забезпечує енергією усю особистість.

2

Якщо відповідь вірна – поставте цифру 1, якщо ні – 2.

Всього 40 завдань – подібних.
Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
documents -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
documents -> Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
documents -> Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
documents -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
documents -> Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»
documents -> Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
documents -> Робоча навчальна програма
documents -> Курс лекцій з дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
documents -> Е. Л. Носенко, Т. М. Петренко діагностика особистості засобами невербального спілкування монографія
documents -> Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет

Скачати 204.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка