Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009Сторінка1/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#947
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетПсихологія творчості
Конспект лекцій

Суми


Видавництво СумДУ

2009


Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О.А.Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с.
Кафедра політології, соціології та психології

Вступ

Підготовка спеціаліста у ВНЗ передбачає вивчення студентами курсу вільного вибору «Психологія творчості». Це зумовлено тим, що державна національна програма визначає стратегічні напрями розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного її потенціалу – вищих цінностей нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але й до створення світових зразків культури й духовності.

Стратегічні напрями розвитку освіти ставлять нові завдання перед майбутніми спеціалістами , щоб у центрі уваги стала особистість, звернена до навчання людина, щоб знати, як розвивати її здібності до творчої праці. Майбутній спеціаліст також повинен не тільки добре знати закони розвитку і психіки індивіда, а ще має бути обізнаним в оригінальних поглядах на проблему психічного розвитку людини в онтогенезі, зокрема психічного механізму творчості. Крім того, професійна діяльність неможлива без вирішення творчих завдань, без розуміння й усвідомлення необхідності залучення особистості до творчої діяльності.

До цієї програми ввійшли теми, що стосуються теоретико-методологічного аналізу проблеми творчості, розуміння таких основних понять психології творчості, як творче середовище, творчий процес, творчий продукт, творча особистість.Мета курсу – сприяти активному запровадженню новітніх теоретичних та експериментальних знань з психології творчості у практичну навчально-наукову діяльність студентів; сприяти саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності.

Основні завдання курсу:

  1. дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з курсу «Психологія творчості»;

  2. сформувати практичні вміння і навики з основ психології творчості, достатні для творчого виконання професійної діяльності, що передбачає ознайомлення із сучасними теоретичними та експериментальними концепціями та теоріями творчості;

  3. забезпечити оволодіння основами знань психології творчості, розуміння творчості з точки зору дослідження її головних компонентів: творче середовище, творча особистість, творчий процес та творчий продукт;

  4. сприяти самопізнанню, саморозвитку для становлення особистості студентів.

Кваліфікаційні вимоги до студентів

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: навчальний курс “Психологія творчості ” тісно пов’язаний з професійною підготовкою в Україні студентів різних за напрямом спеціальностей . Для забезпечення фундаментальної наукової, професійної та загальнокультурної підготовки, майбутнім спеціалістам необхідно набути глибокі знання з психології творчості.

У курсі підготовки студентів навчальна дисципліна «Психологія творчості»- це одна із психологічних дисциплін, що передбачає систематизацію розширення та поглиблення знань студентів, одержаних у ВНЗ під час вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка» та предметів гуманітарного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- усі психологічні поняття і терміни, що вживаються у курсі «Психологія творчості»;

- методи науково-психологічного дослідження творчої діяльності;

- механізми творчої діяльності;

- індивідуально-психологічні ознаки творчої особистості;

- вікову динаміку розвитку творчих здібностей;

- психологічні чинники, що впливають на розвиток творчої особистості;

- структуру творчого процесу;

- засоби стимуляції творчої діяльності студентського та наукового колективу;вміти:

- застосовувати знання сучасної психологічної науки стосовно вивчення та дослідження творчої діяльності;

- добирати діагностичний матеріал відповідно до мети психологічного дослідження творчості;

- використовувати експериментальні методи дослідження продуктів творчої діяльності;

- аналізувати сучасні психологічні концепції та теорії творчості, виходячи з доцільності використання їх у практичній навчально-науковій діяльності;  • володіти технологією проведення психологічного тренінгу як засобу стимуляції творчості;

  • користуватися психологічними джерелами із психології творчості та іншою допоміжною довідковою літературою.

Тематичний план навчальної дисципліни

Під час вивчення дисципліни " Психологія творчості " студент має ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота; самостійна робота студента.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Основні підходи до феномену творчості у психологічних дослідженнях

1.1. Проблема розвитку творчості в зарубіжній психології .

1.2. Історія розвитку досліджень творчості у вітчизняній психології. Дослідження творчості з позицій системного підходу.


Тема 2. Психологічна характеристика творчої особистості та її структури

2.1. Поняття «творча особистість».

2.2. Креативність і креативна особистість.

2.3. Модель Гілфорда та теорія «інтелектуального порога»Торренса.

2.4. Психологічні особливості творчої особистості.


Тема 3. Вікова динаміка та проблема розвитку творчості

3.1. Дослідження творчої обдарованості О.М.Матюшкіна.

3.2. Дитяча творчість. Гра і фантазія. Чинники розвитку обдарованості ( В.О.Моляко).

3.3. Уява і творчість. Розвиток творчого потенціалу особистості

«Саморух» творчої особистості( Г. С. Костюк).

3.4. Концепція самоактуалізації А. Маслоу.Тема 4. Психологічна структура творчості

4.1. Загальна природа творчого процесу.

4.2. Механізми творчості.

4.3. Роль інсайту в творчій діяльності.

4.4. Структура творчого процесу. Стадії творчого процесу.

Лекція 1


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 414
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
414 -> Моє кредо : «Учень – не чаша, яку потрібно заповнити, а факел,який необхідно запалити!»
414 -> Формування поля креативності в процесі навчання математики Чого навчають у школі? Ще донедавна стверджувала б: «Знань, звичайно!»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка