Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання у трьох частинах Частина 2Сторінка1/18
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА
Конспект лекцій

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

у трьох частинах

Частина 2

«Обробка економічної інформації за допомогою

електронної таблиці Excel»

Затверджено

на засіданні кафедри системотехніки та інформаційних технологій як конспект лекцій з дисципліни «Економічна інформатика».

Протокол № 8 від 21.02. 2008 р.

Суми

Вид-во СумДУ2008

Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. – Частина 2: Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel / Укладач А. В. Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 145 с.

Кафедра системотехніки та інформаційних технологій
ЗМІСТ


Вступ 7

Лекція № 6 9

Основні відомості про табличний редактор Excel 9

1 Основні поняття табличного процесора Excel 9

1.1 Поняття про електронні таблиці 9

1.2 Ключові переваги редактора MS Excel 10

1.3 Сфера застосувань 11

1.4 Основні поняття електронної таблиці Excel 11

1.5 Робота з листами робочої книги 13

2 Введення та редагування даних електронної таблиці. Способи адресації 14

2.1 R1C1–адресація 14

2.2 Введення даних у комірки 15

2.3 Використання формул 15

2.4 Редагування даних 16

2.5 Діапазони комірок 17

2.6 Способи адресації 18

3 Технологія форматування електронних таблиць 20

3.1 Засоби форматування в Excel 20

3.2 Автоформатування 20

3.3 Стилі форматування 21

3.4 Форматування таблиці та комірок 21

4 Робота з електронною таблицею 24

4.1 Додавання елементів електронної таблиці 24

4.2 Робота з книгами в Excel 25

4.3 Друк електронної таблиці 26

4.4 Введення даних, робота з вікнами 27

Висновки 29

Повинні знати 30

Контрольні питання 30

Список літератури 32

Лекція № 7 33

Робота з функціями Excel 33

1 Поняття, призначення та класифікація функцій 33

1.1 Поняття та призначення функцій 33

1.2 Синтаксис функцій 34

1.3 Введення функцій 34

1.4 Класифікація функцій 35

1.5 Майстер функцій 35

2 Математичні, логічні, статистичні функції та функції посилань і масивів 37

2.1 Математичні функції 37

2.2 Статистичні функції 40

2.3 Логічні функції 41

2.4 Функції посилань та масивів 47

3 Фінансові функції 48

3.1 Функції аналізу інвестиційної діяльності 48

3.2 Функції для розрахунку амортизації 52

3.3 Функція роботи з цінними паперами 53

4 Функції категорії дати і часу. Вкладені функції. Редагування функцій 55

4.1 Функції дати і часу 55

4.2 Вкладені функції 57

4.3 Редагування функцій 59

4.4 Повідомлення про помилки 60

Висновки 60

Повинні знати 61

Контрольні питання 61

Список літератури 62

Лекція № 8 65

Графічне представлення даних В EXCEL 65

1 Призначення, основні поняття та типи діаграм 65

1.1 Основні поняття діаграм 65

1.2 Призначення діаграм 66

1.3 Типи діаграм 67

2 Технологія створення діаграм 69

2.1 Загальні положення 70

2.2 Перший крок Майстра діаграм 70

2.3 Другий крок Майстра діаграм 71

2.4 Третій крок Майстра діаграм 73

2.5 Четвертий крок Майстра діаграм 74

2.6 Побудова графіка функції 75

3 Редагування та форматування діаграм 78

3.1 Редагування діаграми 78

3.2 Додавання даних до діаграм 80

3.3 Зміна орієнтації об’ємних діаграм 80

3.4 Виділення сегментів кругової діаграми 81

4 Інтерполювання даних за допомогою діаграм 82

Висновки 85

Повинні знати 85

Контрольні питання 85

Список літератури 87

Лекція № 9 88

Бази даних в Excel 88

1 Особливості бази даних в Excel 88

1.1 Поняття про бази даних в Excel 88

1.2 Умови до бази даних 89

1.3 Формування списку 89

1.4 Структура бази даних в Excel 90

1.5 Структурні компоненти БД 90

1.6 Робота з базою даних в Excel 92

2 Обробка списків за допомогою форми даних 92

2.1 Вікно форми 92

2.2 Пошук записів у списку 93

2.3 Критерії пошуку 94

3 Сортування списків 95

3.1 Поняття сортування 95

3.2 Порядок сортування 96

3.3 Порядок сортування користувача 96

4 Фільтрація даних 98

4.1 Поняття фільтрації даних 98

4.2 Типи фільтрів у Excel 98

4.3 Автофільтр 98

4.4 Завдання складних критеріїв відбору в автофільтрі 101

4.5 Розширений фільтр 102

4.6 Функції баз даних 106

Висновки 111

Повинні знати 111

Контрольні питання 112

Список літератури 113

Лекція № 10 115

Аналіз даних в Excel 115

1 Обчислення підсумків у Excel 115

2 Консолідація даних 119

3 Технологія створення зведених таблиць 121

4 Розв’язання прикладних задач в Excel 128

4.1 Засіб Excel «Подбор параметров» 128

4.2 Засіб Excel «Поиск решения» 131

4.3 Прогнозування 139

5 Робота з макросами 142

Висновки 146

Повинні знати 146

Контрольні питання 147

Список літератури 147
Вступ


Сьогодні вміння розв’язувати різноманітні економічні задачі з використанням новітніх комп’ютерних технологій є досить важливим. Наявність спеціальної літератури, різноманітних рекомендацій та посібників не забезпечують у повному обсязі самостійну роботу студентів економічних спеціальностей. Тому даний конспект лекцій присвячений вивченню обробки економічної інформатики за допомогою електронної таблиці Excel, є актуальним та необхідним.

Конспект лекцій «Економічна інформатика» складається з трьох частин. Перша частина має назву «Економічна інформація, операційні системи та мережі». Ця частина складається з п’яти лекцій та містить матеріал з основ економічної інформатики, основи побудови персональних комп’ютерів, основи роботи в операційній системі Windows, сервісні та службові програми для обслуговування персональних комп’ютерів, основи роботи в комп’ютерній мережі, побудованої в операційній системі Windows та основи теорії алгоритмізації.

Друга частина має назву «Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel» та складається з п’яти лекційних тем. Шоста лекція містить теоретичний матеріал про основні відомості табличного редактора Excel, що необхідні для основи роботи з електронною таблицею. У сьомій лекцій описуються функції електронної таблиці Excel та робота з ними. Графічне представлення даних описується у восьмій лекції. Дев’ята лекція присвячена засобам створення баз даних в Excel. Десята лекція містить основні принципи аналізу даних в Excel, принципи розв’язання прикладних задач в Excel та поняття про макроси.

Третя частина має назву «Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактора Word та системи управління базами даних Access» та відповідно містить матеріал щодо обробки економічної інформації у текстовому редакторі Word та у СУБД Access.

Крім того, в кінці кожної лекції наведені питання для самоконтролю, які дозволяють студентам самостійно оцінити свій рівень знань. Для більш поглибленого вивчення кожного з питань лекції в кінці кожної лекції міститься список літератури з зазначенням конкретних сторінок, де можна розглянути теоретичні питання.

Конспект лекцій містить рисунки із зображенням проміжних кроків у Excel 2003, а також результатами розв’язання типових задач. Надаються детальні пояснення про хід розв’язання задач, що дозволяє студентам самостійно вивчати теоретичний матеріал, підготуватися до виконання практичних та самостійних робіт.

У конспекті лекцій описується російськомовна версія програми Excel 2003, тому пункти меню програми написані російською мовою жирним шрифтом.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка