Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Сторінка9/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.72 Mb.
#10815
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу


Види заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІндЗ


(за вибором)

К-сть

балів за ІндЗ
Всього балів за види навч. занять НЕ
Л

С

Ср

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
ЗМ 1. Вступ до основ охорони праці. Фізіологія та психологія праці.
Знати класифікацію етапів розвитку охорони праці та основні поняття в даній галузі. Розуміти основні принципи державної політики в галузі охорони праці;

значимість та основні надбання закону України про охорону праці.

НЕ 1.1. (Лекція)

Правові та організаційні основи охорони праці.
(Самостійна робота)1.Основні законодавчі акти з охорони праці.

2.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

3.Основні причини травматизму і захворювань на виробництві.

4.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.


Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умові праці. Виробничий травматизм.


4


4


Конспект лекцій


9


Знати безпеку праці на різних типах підприємств.

Розуміти принципи охорони праці в різних галузях народного господарства.

НЕ 1.2. (Лекція)

Основи безпеки праці в галузі.(Самостійна робота)

1.Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці.

2.Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

3.Мікрокклімат виробничих приміщень.

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.3


4


Конспект лекцій


8

Знати загальні відомості про процес горіння, основні способи пожежегасіння та типи вогнегасник речовин.

Розуміти принцип пожежної безпеки та необхідність їх дотримання в умовах виробничого процесу.


НЕ 1.3. (Лекція)

Основи пожежної безпеки.(Самостійна робота)

1.Характерні причини виникнення пожеж.

2.Організаційні та технічні протипожежні заходи.

3.Протипожежний інструктаж та навчання.

4.Пожежна техніка для захисту об'єктів.

5.Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Організаційні та технічні протипожежні заходи.22


Конспект лекцій


8
Модуль конроль№1Модульна контрольна робота


10Всього за ЗМ 1 годин

910
35
ЗМ 2. Гігієна праці та виробнича санітарія
Знати загальні відомості про електричний струм.

Розуміти принцип електробезпеки та основні вимоги до електрообладнання в умовах виробничого процесу.

НЕ 2.1. (Лекція)

Основи електробезпеки(Самостійна робота)


1.Особливості ураження електричним струмом.

2.Вплив електричного струму на організм людини.

3.Електричні травми , їх види.

4.Классифікація виробничих приміщень з електробезпеки.

Вплив електричного струму на організм людини.


3
3
Конспект лекцій


10


Знати основні поняття про гігієну праці та виробничу санітарію.

Розуміти вплив шкідливих виробничих факторів на організм людини.


НЕ 2.2. (Лекція)

Основи гігієни та виробничої санітарії.(Самостійна робота)

1.Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.

2.Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

3.Фізіологія праці.

4.Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

5.Види освітлення. Природне .Штучне: робоче та аварійне.

6.Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.


3


3


Конспект лекцій


8


Знати основні причини травм і поранень. Що необхідно знати і вміти при наданні першої допомоги при нещасних випадках.

Розуміти необхідності дотримання вимог техніки безпеки на виробництві.

НЕ 2.3. (Лекція)

Надання першої допомоги при нещасних випадках.

(Самостійна робота)

1.Причини травм і поранень.

2.Наслідки порушення вимог техніки безпеки на виробництві, використання обладнання не за призначенням тощо.

3.Послідовність надання першої допомоги.
Надання першої допомоги при нещасних випадках.23


Конспект лекцій7

Модуль конроль№2Модульна

контрольна робота
10Всього_за_ЗМ_2__8____9'>Всього за ЗМ 2

89
35Модуль контрольний (підсумковий)
Підсумкова контрольна робота
30Всього

1719

100КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ.

 1. Основні етапи розвитку охорони праці

 2. Основні поняття в галузі охорони праці

 3. Предмет, структура, зміст, мета дисципліни „Основи охорони праці”

 4. Історія розвитку охорони праці в Україні та світі

 5. Видатні Українські вчені, та їх внесок у розвиток охорони праці

 6. Основні законодавчі акти про охорону праці

 7. Закон України про охорону праці

 8. Кодекс законів про охорону працю України (КЗПУ)

 9. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

 10. Гарантії прав громадян на охорону праці

 11. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 12. Державний та інші види нагляду за охороною праці

 13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 14. Охорона праці жінок і неповнолітніх

 15. Інструкції з охорони праці

 16. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

 17. Служба охорони праці підприємства

 18. Комісія з питань охорони праці

 19. Організація навчання з охорони праці

 20. - Стажування та допуск працівників до роботи

 21. Поняття мікроклімату виробничих приміщень

 22. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

 23. Заходи нормалізації мікроклімату

 24. Захист людини від перегрівання та переохолодження

 25. Шкідливі речовини у повітрі робочої зони

 26. Гігієнічне нормування шкідливих речовин

 27. Методи боротьби з шкідливими речовинами , що потрапляють у повітря робочої зони

 28. Пилове забруднення повітря робочої зони

 29. Значення адаптації в трудовому процесі

 30. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу

 31. Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників

 32. Вплив втоми та стресу на безпеку праці

 33. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці

 34. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці

 35. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату

 36. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення

 37. Класифікація виробничого освітлення

 38. Основні світлотехнічні показники

 39. Джерела світла та основні світлотехнічні прилади

 40. Шум. Загальні поняття та визначення

 41. Вплив шуму на організм людини

 42. Вібрація та її вплив на організм людини

 43. Захист від шуму та вібрації

 44. Ультразвук

 45. Інфразвук

 46. Основні поняття про вентиляцію та її класифікація

 47. Природна вентиляція

 48. Механічна вентиляція

 49. Аварійна вентиляція

 50. Повітряні завіси

 51. Дія електричного струму на організм людини

 52. Чинники, що впливають на тяжкість ураження струмом

 53. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм

 54. Види електротравм

 55. Причини електротравм

 56. Засоби електробезпеки

 57. Визначення та природа іонізуючого випромінювання

 58. Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини

 59. Основні характеристики радіоактивного випромінювання

 60. Норми радіаційної безпеки

 61. Методи і прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання

 62. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань

 63. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

 64. Захист від електромагнітних випромінювань

 65. Електромагнітні випромінювання комп’ютера та портативного комп’ютера

 66. Безпечні рівні електромагнітного випромінювання

 67. Інфрачервоне випромінювання

 68. Ультрафіолетове випромінювання

 69. Лазерне випромінювання

 70. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ

 71. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ

 72. Загальні відомості про процес горіння

 73. Способи пожежегасіння

 74. Вогнегасні речовини

 75. Характеристика виробництв та протипожежні вимоги до них

 76. Характеристика пожежо та вибухонебезпечних приміщень

 77. Протипожежні перепони

 78. Протипожежне водопостачання

 79. Пожежний зв’язок і сигналізація

 80. Спринклерні та дренчерні установки


ЗМІСТ
Лекція № 1. Правові та організаційні основи охорони праці…3

Лекція № 2. Основи безпеки праці в галузі……………………33

Лекція № 3. Основи пожежної безпеки…………………………50

Лекція № 4. Основи електробезпеки……………………………65

Лекція № 5. Основи гігієни та виробничої санітарії………….84

Лекція № 6.Надання першої допомоги при нещасних випадках…………………………………………………………….106
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»…………………………………………120
Контрольні питання до курсу……………………………………128

ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Конспект лекцій
Укладачі: Сівак В.К.

Солодкий В.Д.

Пантело І.М.

Відповідальний за випуск :Ющенко Ю.С.

Літературний редактор:…………………..

Технічний редактор:……………………...
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 891 від 8.04.2002 р.

Підписано до друку ……Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ізографічний. Ум.друк.арк.

Обл.-вид.арк……..Зам……….Тираж……

Друкарня Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул..Коцюбинського,2
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка