Конспект 8-10 рекомендованих статейСкачати 50.56 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір50.56 Kb.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

І. Опрацюйте запропоновану літературу. Зробіть конспект 8-10 рекомендованих статей:

1.Бурячок А.А. Про концепцію нової редакції українського правопису // Мовознавство. – 1995. – №1. – С. 16-19.

2.Копиленко Н.Б. З історії «Словаря української мови» Б. Грінченка // Українська мова і літ-ра в школі. – 1990. – №7. – С. 60-63.

3.Дрофань Л. Олена Пчілка. Спроба осмислення творчого доробку письменниці // Українська мова і літ-ра в школі. – 1990. – №10. – С. 83-87.

4.Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творах Г.С. Сковороди // Українська мова і літ-ра в школі. – 1990. – №1. – С. 11-16.

5.Шалата М. Маркіян Шашкевич (До 180-річчя від дня народження) // Українська мова і літ-ра в школі. – 1991. – №10. – С. 87-89.

6.Русанівський В.М. Народнопоетичні та індивідуально-творчі складники Шевченкової мови // Українська мова і літ-ра в школі. – 1992. – №3-4. – С. 36-40.

7.Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка мови творів Т. Шевченка // Українська мова і літ-ра в школі. – 1992. – №3-4. – С. 40-43.

8.Чехівський О.О. Мовностилістичні особливості поем Т. Шевченка «Наймичка», «Кавказ» // Українська мова і літ-ра в школі. – 1992. – №3-4. – С. 43-46.

9.Мовчун П. Фонетичні варіанти у «Словарі української мови» за ред. Б.Грінченка // Дивослово. – 1994. – №9. – С. 9-12.

10.Богдан С. «До когось любого і дорогого, і славного…» (семантико-синтаксичний феномен листів Л. Українки до О. Кобилянської) // Дивослово. – 1994. – №2. – С. 15-20.

11.Галич В. Асоціоніми в поетиці О. Гончара // Дивослово. – 1995. – №4. – С. 23-26.

12.Струганець Л. Олена Пчілка як мовна особистість // Дивослово. – 1995. – №2. – С. 33-42.

13.О.С. Афанасьєв-Чужбинський – поет-лексикограф. (До 175-річчя з дня народження) // Мовознавство. – 1992. – №3. – С. 53-57.

14.Висоцький С.О. Київська писемна школа в ХІ-ХП ст. // Мовознавство. –
1993. – № 4. – С.3-12.

15.Чепіга І.П. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів ХVІІ-І пол. ХVШст.// Мовознавство. – 1992. – N6. – С.3-11.

16.Німчук В.В. Берестяні грамоти в Україні // Мовознавство. – 1992. – №6. – С.11-15.

17.Сидяченко Н.Г. Мова Михайла Стельмаха // Мовознавство. – 1992. – №6. – С.35-41.

18.Коломієць М.П. Семантико-стилістичні функції фразеологічних синонімів у поезіях Т.Г.Шевченко // Мовознавство. – 1992. – №2. – С.33-38.

19.Жовтобрюх М.А. Євген Костянтинович Тимченко – вчений і педагог //


Мовознавство. – І99І. – №5. – С.63-70.

20.Невойт В.І. До питання взаємодії давньоруської та старослов'ян­ської мов // Мовознавство. – 1990. – № 3. – С.31-36.

21.Німчук В.В. Українська мова в Київському псалтирі 1397 р. // Мовознавство. – 1993. – № 5. – С.9-21.

22.Купчинський О.А. П'ять староукраїнських грамот ХІV ст. // Мовознавство. – 1986. – № І. – С.59-65.

23.Забужко Н.Я. Вивчення роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" //
Українська мова і літ-ра в школі. – 1989. – № 11. – С.14-23.

24.Півторак І.П. Виникнення писемності у східних слов'ян за


сучасними науковими даними // Мовознавство. – № 6. – 1984. – С.9-22.

25.Рождественська Т.В. Основні етапи розвитку східнослов`янської писемності та давньоруської епіграфіки // Мовознавство. – 1985. – №5. – С.21-28.

26.Мельничук О.С. Питання початкового розвитку східнослов'янської писемності // Мовознавство. – 1985. – № 2. – С.17-23.

27.Ващенко В.С. Народно-образні слова у поезіях Т.Г.Шевченка // Мовознавство. – 1985. – №2. – С.33-37.

28.Пилинський М.М., Лепець К.Н. Невмируща сила слова (до 170-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка) // Мовознавство. – 1984. – №3. – С. 18-26.

29.Вітренко Р.І. „Україно! Ти – моя молитва...” // Українська мова і літ-ра в школі. – 1990. – № 12. – С.21-31.

30.Єрмоленко С.Я. Неокраяне крило слова // Мовознавство. – 1989. – №2. – С. 21-31.

31.Мацько Л.І. Уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному


відкрилися // Мовознавство. – 1989. – № 2. – С.18-25.

32.Наконечний М.Ф. Г. Квітка-Основ`яненко і розвиток національної літературної мови // Мовознавство. – 1990. – №2. – С.63-70.

33. Охріменко П.П. Як читати „Слово о полку Ігоревім” у наближенні до оригіналу" // Укр.мова і літ.-ра в школі. – № 6. – 1988. – С.32-37.

34.Ставицький Л.О. „...Я тільки приніс тобі запах слова"// Мовознавство. – 1993. – № 6. – С.28-34.

35.Ставицька Л.О. Серцем вистраждане слово // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 23-29.

36.Шевчук В. Мова й витворення культурних та духовних цінностей (ХVІІ-ХVІІІ ст.) // Дивослово. – 1996. – №3. – С.16-22.

37.Мойсієнко А. Порівняння в системі Шевченкового вірша // Дивослово. – 1996. – №3. – С. 25-30.
ІІ. Напишіть реферат на тему (за вибором студента):

1.Проблеми періодизації історії української літературної мови.

2.Питання походження письма в українців (різні погляди вчених на цю проблему).

3.”Слово о полку Ігоревім” – вершина літературно-писемної творчості періоду Київської Русі.

4. Особливості мови найважливіших пам`яток періоду Київської Русі.

5. Мова українських грамот 14-15 ст.

6.Мова полемічної літератури 16 – початку 17ст.

7.Аналіз найважливіших граматик кінця 16-17 ст.

8.Аналіз перших українських словників 16-17 ст.

9.Українське книгодрукування у світлі праць І. Огієнка.

10.Козацькі літописи, їх мова.

11.Роль фольклору в розвитку української літературної мови 16-17 ст.

12.І. Котляревський в історії української літературної мови.

13.Мовотворчість Григорія Сковороди.

14.Мова творів „Русалки Дністрової”.

15. Мова українських народних дум.

16.Граматика української мови О. Павловського.

17.Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови.

18.Роль І. Франка в історії української літературної мови.

19. Роль словника української мови за редакцією Б. Грінченка.

20. Правописні системи на Україні у 19 ст.

21.Шляхи збагачення словникового складу української літературної мови за радянської доби.

22. Сучасні проблеми українського правопису.

23.Роль П. Куліша в історії української літературної мови.

24. Роль Л. Українки в історії української мови.

25. Роль М. Коцюбинського в історії української мови.

26. Роль П. Мирного в історії української мови.

27. Роль І.С. Нечуя-Левицького в історії української мови.28. Роль І. Огієнка в історії української мови.

Вимоги до оформлення рефератів: обсяг - 8-9 друкованих сторінок; 14 кегль, 1,5 інтервал, усі поля – 2 см (14 балів).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка