Конкурсу «Учитель року»Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3

Матеріали

Учасника 1 туру

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року»

Вчительки біології

Микласької ЗОШ І-ІІ ступенів

Захаркової О.В.

g:\dcim\101msdcf\dsc01753.jpg

Голові районного оргкомітету

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року-2012»

Баранчук О. В.

Вчительки біології

Микласької ЗОШ І-ІІ ступенів

Захаркової О. В.Заява
Прошу допустити мене до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012». З умовами конкурсу ознайомлена та погоджуюсь.

25.11.2011р.

Відділу освіти Білогірської

райдержадміністрації

Микласької ЗОШ І-ІІступенів

Педагогічний колектив та комітет профспілки Микласької ЗОШ І-ІІ ступенів представляє на конкурс «Учитель року - 2012» вчительку хімії та біології Захаркову Олену Володимирівну. Освіта вища ,ІІ кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 8 років.

Директор школи: / М. Я. Дашкевич/


Анкета


 1. Захаркова Олена Володимирівна

 2. 02.11 1983 року. Село Миклаші.

 3. Хмельницька область, Білогірський район, с. Миклаші, вул. центральна 12.

30412. Тел.0989061147

 1. НВ 163748 Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області

 2. Ідентифікаційний номер 3062110060

 3. Закінчила Кременецький педагогічний інститут ім.. Т. Г. Шевченка у 2005 році

по спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула

кваліфікацію вчителя біології, основ сільськогосподарського виробництва. 1. Місце роботи – Микласька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Тел. 9-57-31

(e-mail) miklashi@ukr.net

 1. Стаж роботи – 8 років

 2. Кваліфікаційна категорія - ІІ

 3. Класи в яких викладаю – 5-9

 4. Мова викладання – українська

 5. Проблема над якою працюю : використання інтерактивних форм і методів

навчання для формування пізнавальної діяльності учнів на уроках біології.

 1. У роботі використовую інтерактивні технології ,ігри,елементи тренінгу ,

нестандартні уроки.

 1. Навчальна література, якою користуюсь при підготовці до уроку: навчальні

підручники : «Біологія 7кл.» автор Мусієнко М. М. , «Біологія 8 кл.»

Серебряков В. В., «Біологія 9 кл.» Страшко С. В., посібник: «Відкриті та

нестандартні уроки біології у 7 – 9 класах» Задорожний К. М.,

«Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з біології 8 кл.»

Бондарчук О. Д., науково-методичний журнал «Біологія» видавнича група

«Основа». 1. Моє педагогічне кредо:

«Будь майстром, поетом, художником у справі яку ти любиш».

Захаркова Олена Володимирівна працює у Микласькiй ЗОШ школi І -ІІступенів.

Її педагогiчний хист - у поєднаннi внутрішньої гармонії, великої енергії i мистецького світосприйняття. Навчально-виховний процес, який вона органiзовує, завжди цiкавий, вiдрiзняється новаторством та творчістю. Все, що робить Олена Володимирівна спрямоване на розвиток творчої особистості.З цією метою вона використовує ігрові, проектні, інтерактивні технології навчання . Саме такі технології створюють атмосферу спiвробiтництва, сприяють взаємонавчанню, всебiчному розвитку кожного школяра . Використання на уроках рiзноманiтних творчих завдань робить урок бiльш яскравим, стимулює розвиток розумової та творчої активностi учнiв, робить засвоєння знань бiльш ефективним. Олена Володимирівна надзвичайно тонко керує процесом навчання, стимулюючи активність учнів, створюючи для них пошукову ситуацiю, органiчно поєднуючи колективнi форми роботи з груповими та індивідуальними, що сприяє засвоєнню міцних знань.

Формування yміньта навичок на уроках, використання зв'язкiв з реальним практичним життям, не тільки допомагає вчителевi розвивати творчу особистiсть, її пiзнавальнi iнтереси, а вчить самостiйностi, сприяє соціалізації школярів. Вона творчий педагог. Її учнi здобувають сталi i мiцнi знання,що забеспечує їм хороші успіхи на районних олімпіадах.

Олена Володимирівна бере активну участь у всіх шкiльних заходах, також входить до складу народного самодіяльного колективу «Берегиня». Не одноразово приймала участь в обласних змаганнях з пішохідного туризму,де разом з командою займала призові місця.

Зичимо колезi творчого натхнення i подальших успiхiв!

Відділу освіти Білогірської

райдержадміністрації

Микласькоїзош І-ІІ ступенів
Висновки

про педагогічну та методичну діяльність вчительки хімії та біології

Захаркової Олени Володимирівни, що представлена на конкурс

«Учитель року - 2012»

Вчителька в даній школі працює з 2003 року. Систематично працює над підвищенням свого професійного рівня, вивчаючи передовий педагогічний досвід та рекомендації педагогічної науки, даних психології. Старанно відноситься до роботи, проявляє творчість при підготовці та проведенні уроків, використовує сучасні прийоми та методи навчання. Зокрема в своїй практиці вчителька впроваджує адаптивну технологію навчання. В результаті учні яких вона навчає біології, позитивно ставляться до вивчення предмету, який їх цікавить та неодноразово займають призові місця на районних предметних олімпіадах. Вчителька володіє і методично вірно використовує нову систему оцінювання та тематичний принцип обліку навчальних досягнень учнів, чим спонукає їх до постійної самостійної навчальної праці, орієнтації на кінцевий результат навчання, бажання досягти такого рівня компетентностей, які б відповідали рівню природних задатків і здібностей дітей.

Постійно працює над збереженням і зміцненням матеріальної бази біологічного кабінету. Намагається кожен свій урок забезпечити відповідними засобами наочності . На уроках і під час проведення виховних заходів вчителька постійно приділяє велику увагу екологічному вихованню школярів та прививає їм любов до природи.

Олена Володимирівна виступає з доповідями та повідомленнями перед вчителями школи, пропагуючи передовий педагогічний досвід.

Вчителька крім посади за спеціальністю, виконує обов'язки інспектора по охороні праці та зав.Ділянкою в школі. Користується авторитетом серед учнів та батьків.


Директор школи: /М.Я.Дашкевич/Микласька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів

Опис

досвіду роботи

вчительки біології

О.В.Захаркової

по темі:

«Використання інтерактивних

форм і методів навчання

для формування

пізнавальної діяльності учнів

на уроках біології»

Дати дітям радість праці, радість

успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях

почуття гідності,власної гідності –

це перша заповідь виховання.
В даній школі працюю вчителькою біології з 2003 року . Працюю над проблемою « Використання інтерактивних форм і методів навчання для формування пізнавальної діяльності учнів на уроках біології ».Під час роботи над даною проблемою, намагаюся при підготовці до проведення уроків, шукати творчий підхід, використовуючи різні методики навчання.

Урок - це результат напруженої праці вчителя та учнів, який вимагає високої організованості та оптимального керування. Педагогічні джерела пропонують різні підходи до його підготовки, проведення та аналізу. Наука називає безліч параметрів, закономірностей і принципів, що впливають на результат праці вчителя.

Мета уроку забезпечує розв'язання освітніх, виховних, розвиваючих завдань. Тому, плануючи урок, визначаю коло вмінь, знань, навичок, якими мають оволодіти учні.

Намагаюсь забезпечити чітку послідовність своїх дій та активну пізнавальну діяльність учнів. Пізнавальна діяльність учнів формується через мислення, якщо учні не лише оперують набутими знаннями, а й виводять з них нові, розкривають причини явищ, аналізують закономірності, роблять узагальнення.

Без урахування психологічних особливостей учнів, створення сприятливого клімату, культури спілкування не можна досягти бажаних результатів.

Плануючи кожен урок я намагаюсь чітко уявити мету, визначити дидактичні завдання кожного етапу, аби досягти максимально можливих результатів у роботі з кожним учнем, обираю на грунті відомих критеріїв методи і форми навчально-пізнавальної діяльності, враховуючи зміст навчального матеріалу, навчальні можливості учнів, психологічні закономірності ряду процесів. Усі етапи уроку мають бути пов'язані між собою, підпорядковані загальній меті, наступний має логічно випливати з попереднього. Саме такий підхід дає змогу звести до мінімуму педагогічні експромти і перейти на шлях попереднього проектування навчально-виховного процесу та наступного відтворення проекту в класі - створення необхідної саме на цьому уроці ситуації, що забезпечує найвищу ефективність навчання.

Уроки намагаюся проводити так, щоб учні не були просто «пасивними слухачами» , а щоб приймали активну участь в навчально - виховному процесі. На своїх уроках я впроваджую адаптивну технологію навчання, однією з методик якої є індивідуалізація навчання. Під час використання цієї методики, учіння стає переважно активною самостійною діяльністю учнів. Практикую також колективний метод навчання, під час якого учні індивідуально (самостійно) опрацьовують певний обсяг різного матеріалу, після чого по черзі презентують його для однокласників .

d:\переміщення з діска с 28.08.11\новая папка\p2200335.jpg
Внаслідок чого учень почергово виступає як в ролі учня так і в ролі учителя. Цікавим для учнів є впровадження комп'ютерних технологій, які я застосовую зокрема для тестового оцінювання навчальних досягнень по різних темах навчальної програми. Під час використання різних методів навчання я намагаюся підвищувати свій професійний рівень, максимально заохотити учнів до вивчення біології, виховувати в них любов та дбайливе ставлення до природи.
Розробки

уроків біології

різних типіву 7 – 9 класах

«Щасливий випадок»

Підсумковий урок по темі «Травлення» (9 клас)

Цілі уроку: привчати учнів самостійно мислити; розвивати навички міжособистісного спілкування, розвивати ініціативу, творчу активність, розширити та поглибити знання з біології, які знадобляться в житті.

Надмірне захоплення їжею - це тваринність, а неувага доїжі — це нерозсудливість.І. Павлов

Треба їсти для того, щоб жити,

а не жити для того, щоб їсти.

Народна мудрість

Учитель. Шановні діти, ми закінчили вивчення теми «Травлення». Проведемо цей урок незвично, у вигляді інтелектуальної гри «Щасливий випадок», правила якої аналогічні телеверсії цієї гри.

Отже, представляю дві команди восьмикласників та їх капітанів. Гра є гра. У кожній грі є переможці й переможені. І не важливо, кому сьогодні більше поталанить. Головне, щоб під час гри панувала атмосфера доброти, взаємно підтримки, щоб ви проявили свої знання й отримали хороші бали! Хай усім вам щастить!І гейм. «Далі, далі...»

(Участь беруть обидві команди, одне запитання — 1бал.)

Перша команда

 1. Які розміри підшлункової залози? (12-15 см)

 2. Який фермент виробляє підшлункова залоза як залоза внутрішньої секреції? (Інсулін)

 3. Коли виділяється підшлунковий сік? (Під час травлення)

 4. Яка маса печінки? (1,5 -2 кг)

 5. Що таке апендикс? (Виріст сліпої кишки)

 6. Що вивчає гельмінтологія? (Наука про глисти)

 7. Яка роль жовчі? (Розщеплення жирів)

 8. Що таке фістула? (Отвір, що з'єднує порожнину із зовнішній середовищем)

9. Скільки зубів у дорослої людини? (Тридцять два)

 1. Під емаллю знаходиться... (Дентин)

 2. Що таке карієс? (Хвороба зубів)

 3. Соляна кислота в шлунку знищує... (Мікроби)

 4. Основна маса води всмоктується... (У товстому кишечнику)

 5. Поживні речовини в кінцевому результаті надходять...(У клітини та тканини)

 6. Основний будівельний матеріал людського організму... (Білок)

 7. М'язова трубка, якою "їжа надходить до шлунка... (Стравохід)

 8. Відділ травної системи, до якої їжа надходить з ротової порожнини... (Глотка)

 9. Жирна їжа затримується в шлунку... (6—8 годин)

 10. Яка реакція слини? (Слабко-лужна)

 11. Фермент слини... (Амілаза, мальтоза)

 12. Скільки крові протікає через печінку за 1 хвилину? (1,5 літра)

 13. Яких розмірів можуть бути жовчні камені? (Від піщинки до курячого яйця)

 14. Що цінніше: білки риби чи білки м'яса? (Білким'яса цінніші, проте білки риби засвоюються краще)

 15. Чи є в грудному молоці сіль? (Так)

 16. Який орган нашого тіла найгарячіший? (Печінка)

26.Чому говорять, що печінка виконує бар'єрну роль? (Крізь неї проходить вся кров, залишаючи шкідливі речовини) 1. Скільки шлункових залоз міститься на 1 см2? (Близько ста)

 2. Як звали російського вченого Павлова? (Іван Петрович)

Друга команда

 1. Скільки жовчі утворюється в печінці протягом доби?! (500-700 мл)

 2. Що таке гепатит? (Хвороба Боткіна, хвороба печінки)

 3. Речовина, що утворюється після розщеплення білка. (Амінокислота)

 4. Зняти печію допомагає... (Розчин питної соди або мінеральна вода)

 5. Протоки яких залоз відкриваються до дванадцятипалої кишки?

(Печінки та підшлункової)

 1. Яка функція печінки? (Утворює жовч, захисна, бар'єрна, орган кровотворення)

 2. Які функції травної системи? (Секреторна, видільна, всмоктувальна, рухова)

 3. Зверху зуби покриті... (Емаллю)

 4. Молочні зуби з'являються в...(Шість місяців)

 1. Розвитку карієсу сприяють.:. (Нестача вітамінів та солей в організмі, мікроби)

 2. Розщеплення білків у кишечнику відбувається під дією ферменту... (Пепсину)

 3. У ротовій порожнині розщеплюються... (Вуглеводи)

 4. Жовч виробляється... (У печінці)

 5. Ферменти шлункового соку розщеплюють... (Білки, жири, вуглеводи)

 6. Найбільша травна залоза... (Печінка)

 7. Основний фермент шлункового соку... (Пепсин)

 8. Хімічна формула хлоридної кислоти? (НСІ)

 9. Травлення в шлунку може відбуватися лише за температури..

(36 - 37°С температури тіла)

 1. Які типи залоз має шлунок? (Залози, що виділяють: 1-слиз, 2 - хлоридну кислоту,

3 - шлунковий сік)


 1. Підшлункова залоза — це залоза якої секреції? (Змішаної)

 1. (Що відбувається з їжею в ротовій порожнині? (Зазнає хімічної та механічної обробки)

22.Скільки слинних залоз знаходиться в людини у роті? (Три пари)

23.Слиновиділення може бути... (Умовно-безумовно рефлекторне)

24.Чому, коли довго пережовувати чорний хліб, він стає солодким? (Крохмаль розщеплюється до глюкози)

25.Скільки крові приблизно протікає за добу через печінку? (Близько 2 тис. л)

26.Скільки мікроворсинок розташовується на внутрішньому боці тонкої кишки?(3-4 тис.)

27.Скільки зубів мудрості має людина? (Чотири)

28.Скільки приблизно залоз, що виділяють шлунковий сік, має шлунок? (14 млн)

Журі оголошує результати.

I І гейм «Заморочки»

Перша команда

1. Що є причиною харчових отруєнь?

2. Що значить правильно харчуватись?

3. Чому говорять: «Знай у їжі міру»?Друга команда

 1. Які інфекційні хвороби шлунково-кишкового тракту ви знаєте?

 2. Який вплив алкоголю та куріння на травлення?

 3. Яка їжа корисна для організму?

Журі оголошує результати.

Учитель. Нарешті ми підішли до цікавого, таємничого гейму «Темна конячка».

На цю роль ми запросили людину, яку ви знаєте. Хто це? (Представляє гостя відкритого уроку.)III гейм «Темнаконячка»

Запитання для першої команди

1. Чому жителі північних країн споживають багато жирної їжі? (2 бали)

2. У шкільній їдальні до обіду приготували вінегрет, щедро при оцтом. Як буде перетравлюватися в ротовій порожнині картопля з вінегрету? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для другої команди.


 1. Жабу й мишу перенесли з теплого приміщення в холодне. Як зміниться енергетичний обмін у цих тварин?

2.Хворого турбують болі в шлунку. Аналіз показує, що в нього нульова кислотність. Перетравлення яких речовин сповільнено в шлунку? Що порадити хворому?

Журі оголошує результати.

IV гейм «Конкурскапітанів»

Запитання для капітана першої команди

Які профілактичні засоби треба виконувати, щоб запобігти руйнуванню зубів?Запитання для капітана другої команди

Назвіть сучасні методи дослідження органів травлення.V гейм «Ти—мені, я—тобі»

(Кожна команда готує по одному запитанню суперникам.)

 1. Чому в людини, навіть здорової, у ротовій порожнині багато мікробів?

 2. Як пояснити, що людина може прожити без їжі 30 діб, а без води - менше тижня?

Журі оголошує результати.

VI гейм «Гонказалідером»

(Визначається, яка з команд відповість на більше запитань, одне запитання - 1 бал.)Запитання для першої команди

 1. Де міститься центр слиновиділення? (У довгастому мозку)

 2. Скільки приблизно білків людина повинна вживати за добу (100 г)

 3. Скільки мінеральних солей у тілі людини? (Близько 3 кг)

 4. Чому печінка є органом злості? (Поганий настрій, занепокоєння, турботливість, злість приводять до застою жовчі, а потім до набряку печінки)

 1. Ферменти слини діють на... (Вуглеводи)

 2. Гормонами якої залози концентрація глюкози в крові людини підтримується на сталому рівні? (Підшлункової)

 3. Основним джерелом енергії в організмі є... (Вуглеводи)

 4. Білки складаються з... (Амінокислот)

9.Амінокислоти й глюкоза всмоктуються в кров, а жири... (Улімфу)

Запитання для другої команди

 1. Хто розробив метод фістул? (. П. Павлов)

 2. Яка травна залоза виконує такі функції: перетравлює глюкозу на гліцерин, амоніак - на сечовину, створює лужне середовище в кишечнику? (Печінка)

 3. Які речовини розщеплює пепсин? (Білки)

 4. Де розташований ковтальний центр? (У довгастому мозку)

5. Ким спричиняються глистяніхвороби? (Гельмінтами)

6. У кожному зубі розрізняють...(Коронку, шийку, корінь)

7. Жири розщеплюються до... (Гліцерину та жирних кислот)

8.Серед харчових отруєнь найпоширенішими є... (Вживання отруйних грибів, ботулізм, сальмонельоз)

9.Запаси яких речовин можуть відкладатися в організмі людини? (Жирів)

Журі оголошує результати.

Урок на тему:

«Суцвіття, їх різноманітність

і біологічне значення.» (7 клас)

Мета:Сформувати в учнів поняття про суцвіття, їх типи, біологічну роль, показати різноманітність суцвіть як результат пристосування рослин до різних умов життя.

Методи:Бесіда, «мозковий штурм», розповідь, робота з підручником, гербарієм, таблицями.

Тип уроку:Засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Назвіть органи квіткових рослин.

2.Що таке квітка?

3.Яка будова квітки?

4.Яку функцію виконує оцвітина?

5.Яку роль у квітці виконують маточки й тичинки?

6.Які квітки називаються одностатевими?

7.Наведіть приклади рослин, що мають одностатеві квітки.

8.Наведіть приклади рослин, що мають двостатеві квітки.

9. Порівняйте квітування тюльпана і верби.

10.Як називається сукупність квіток? Яке їх біологічне значення?

ІІ. Засвоєння нових знань.

Лабораторна робота № 15

Тема: Будова і різноманітність суцвіть.

Мета:Ознайомитися з будовою й різноманітністю суцвіть, навчитися розрізняти їх.

Об'єкти і обладнання: Колекції або зразки рослин з різними типами суцвіть, лупи, препарувальний набір, таблиці, робочий зошит, підручник.

Теоретичний матеріал: Суцвіття — це сукупність квіток на спільній осі. Розрізняють різні типи суцвіть залежно від розташування квіток на осі. Якщо вісь суцвіття не розгалужується, суцвіття називають простим. До таких належать: китиця, колос, початок, щиток, зонтик, кошик. У складних суцвіттях вісь розгалужується. Із складних суцвіть найчастіше зустрічаються :складний зонтик, складний колос, волоть, сережка, розвилка.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Ознайомитися з будовою і типами простих суцвіть.

1.Розгляньте живі і гербарні зразки рослин з різними типами суцвіть. Знайдіть у суцвіттях осі й окремі квітки. Під керівництвом учителя, користуючись таблицями, підручником, назвіть рослини і типи їх суцвіть.Завдання 2. Ознайомитися з типами складних суцвіть.

 1. Виберіть із запропонованих зразків рослини такі, що мають складні суцвіття. Уважно розгляньте суцвіття і встановіть їх типи.

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image1.jpeg

IIІ. Узагальнення, систематизація і застосування знань.

1. Яка біологічна роль суцвіть? Поясніть існування різноманітних типів суцвіть.

2. Виберіть правильне визначення суцвіття серед наведе них визначень.

Суцвіття — це :

а) група квіток, розміщених у певному порядку на спільній осі;

б) група клітин;

в) сукупність квіток.

3. Виберіть групу простих суцвіть серед наведених груп:

а) зонтик, волоть, колос;

б) китиця, зонтик, колос, кошик, волоть;

в) початок, щиток, завійка.IV. Підведення підсумків уроку, оголошення завдань додому

Урок на тему:

«Плоди, їх будова і значення»

7 клас

Мета:Продовжувати формувати в учнів поняття про процеси життєдіяльності рослинного організму (розвиток плодів і насіння). Сформувати поняття про плоди, їх будову і різноманітність як результат пристосування до умов середовища; з'ясувати функції плодів, значення їх у природі та житті людини.

Методи: Бесіда, робота з колекціями плодів, муляжами, таблицями, підручником.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Яка будова квітки?

2. Яку функцію виконують окремі частини квітки?

3. Які процеси відбуваються у квітці?

4. Що таке запліднення?

5. Чому у квіткових рослин запліднення називають подвійним?

6. Що відбувається з частинами квітки після запліднення?

7. Які особливості будови плоду та яке його біологічне значення?II. Засвоєння нових знань.

Лабораторна робота № 16

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка