Конкурсу «учитель року»Сторінка2/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4

ЗМІСТ


 1. Вступ………………………………………………………… 13

 2. Актуальність досвіду………………………………. 14

 3. Провідна педагогічна ідея досвіду………….15

 4. Технології реалізації провідної педагогіч-

ної ідеї та її компонентів…………………………..16

 1. Результативність представленого досвіду……………………………………………………….19

 2. Бібліографія……………………………………………… 20

 3. Додатки……………………………………………………. 21Опис

власного педагогічного досвіду

Методична проблема, над якою я працюю з 2009 року: «Використання комп’ютерних технологій на уроках словесності».

Вважаю її найбільш актуальною, оскільки на комп’ютерних технологіях будуються всі сучасні досягнення науки та промисловості, базуються всі ключові та освітні компетентності учнів. Сучасного уроку без комп’ютерних технологій ми вже не уявляємо. Впроваджуючи у практику ці технології, ставлю перед собою завдання: забезпечити розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі - це ознака та потреба нового часу. Працюючи над цією проблемою, вивчала досвід таких науковців: Шуляра В.І., викладача Миколаївського педагогічного університету, автора інноваційної моделі побудови сучасного уроку за компетентнісно-діяльнісною парадигмою. Познайомилась з філософією педагогіки Джона Дьюї (1859-1952), американського педагога, філософа, автора ”інструментальної” педагогіки, який в роботі „Психологія та педагогіка мислення” висуває ідею прагматичної освіти, проектної діяльності, навчання через ігрову і трудову діяльність. Вивчала досвід учителя Попової Т.Ю., переможця Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2012”, узагальнений в роботі „Формування цілісності світогляду школярів у процесі вивчення української мови та літератури ”.

Розроблений мною досвід використання комп'ютерних технологій впроваджую на всіх етапах навчання: • при поясненні нового матеріалу;

 • закріпленні ;

 • повторенні ;

 • контролі знань, умінь і навичок.

Провідною ідеєю досвіду вважаю професійне використання комп’ютерних технологій на уроках світової літератури.

Впроваджуючи комп’ютерні технології на уроках, ставлю перед

собою мету підвищення якості знань учнів шляхом залучення їх до творчості через самоосвітню та пошукову діяльність.

Основні задачі, які необхідно вирішити в процесі роботи над проблемою, співзвучні вимогам Державного стандарту освіти: • формування ключових та предметних компетентностей учнів;

 • формування комунікативної компетентності;

 • розвиток умінь узагальнювати, аналізувати, систематизувати інформацію за потрібною темою;

 • розвиток вмінь працювати в групі;

 • удосконалення вмінь знаходити інформацію в різних джерелах;

 • усвідомлення корисності отриманих знань та вмінь.

Сучасний урок літератури неможливий без зіставлення літературних творів з іншими видами мистецтва. Цей органічний синтез допомагає вчителю керувати потоком асоціацій, будити уяву учнів, стимулювати їх творчу активність. Конкретно - наочна основа уроку робить його яскравим, видовищним і тому запам'ятовується. У методичній літературі накопичений великий досвід роботи з ілюстраціями, репродукціями, портретами і фотоматеріалами, але перед вчителем завжди стоїть проблема роздавального матеріалу. Цю проблему допомагають вирішити комп'ютерні інформаційні технології, які дають можливість підготувати презентацію ілюстративного та інформаційного матеріалу. У рамках цієї програми організую на уроках літератури, розвитку мовлення зіставлення ілюстрацій, порівнювання робіт різних художників до одного і того ж твору (додаток №1, 8клас «Прометей закутий»). Учні за урок можуть не тільки познайомитися з портретами, фотографіями, ілюстраціями, а й переглянути уривки з фільмів, прослухати аудиозаписи , музичні уривки і навіть побувати на екскурсії в музеї.

Так на уроках світової літератури часто використовую комп’ютер і мультимедійний проектор для демонстрації наочного і дидактичного матеріалу (додаток № 2, 5 клас «Казки О.С.Пушкіна), для проведення компаративного аналізу (додаток №3, народна казка „Фарбований Шакал”), для пояснення нового матеріалу (додаток № 4, 8 клас «Давньогрецький театр.»), для аналізу образу літературного герою методом «склади гроно» (додаток № 5, 8 клас, «Прометей закутий»; додаток № 7, 9 клас, М.В.Гоголь „Шинель”), проведення порівняльного аналізу за допомогою кіл Венна (додаток № 6 , 5клас «Фарбований Шакал»).

Презентації - дуже поширений вид творчого завдання. Учні охоче їх створюють, набуваючи досвіду проектної діяльності (додаток№9 Віртуальний музей. «О.С.Пушкін у Гурзуфі»).

Ілюстрацією досвіду можуть стати і складені міні-підручники з творчості М.В.Гоголя (додаток№10) , Джека Лондона (додаток№11), М.Сервантеса (додаток№12).

За допомогою презентації можна підготувати й узагальнюючі уроки. Сам учень може бути автором уроку-презентації, який стає його підсумковою роботою по темі або курсом, творчим звітом про результати дослідницької роботи і це вже його електронний проект.

У роботі з презентаціями здійснюється індивідуальний підхід до навчання, активніше йде процес соціалізації, самоствердження особистості, розвивається історичне, науково-природне мислення.

Підготовка до таких уроків стає творчим процесом . А видовищність, яскравість, новизна комп'ютерних елементів уроку у поєднанні з іншими методичними прийомами роблять урок незвичайним, захоплюючим і незабутнім.
Комп'ютер , звичайно, не може на уроці літератури замінити живе слово вчителя, вивчення художнього твору, творчого спілкування, але може стати хорошим помічником.

Виявити рівень знань та умінь учнів можна за допомогою тестового контролю швидше і об'єктивніше, ніж при традиційному способі (додаток №8, 6 клас, «Байки»). Цей спосіб організації навчального процесу зручний і простий для оцінювання в сучасній системі обробці інформації.

Надзвичайно вдало їх можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання використовую під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.

Ще один вид ІКТ, поширений при викладанні світової літератури, - це використання відео фрагментів до тих чи інших художніх творів при вивченні біографії письменників або для аналізу образу літературного героя (додаток № 13, біографія В.Маяковського; додаток №14, біографія О.С.Грибоєдова, додаток№15 М.Булгакова; додаток № 16, «Метаморфози» Ф.Кафки ). В кабінеті літератури мною створена відеотека з навчальними фільмами.

На уроках літератури даю завдання знайти певну інформацію в мережі Інтернет. Діти складають глосарій, знаходять потрібні визначення і т.п. Широко використовую для цього і мережу Щоденник.ua, де викладаю додаткові матеріали, задаю домашні завдання тощо.

Щорічно адміністрацією школи проводяться моніторингові контрольні роботи з метою виявлення рівня знань учнів. Вважаю, що використання комп’ютерних технологій на уроці літератури підвищили інтерес учнів до предмету і рівень знань відповідно підвищився. Якщо в 2011-2012 навчальному році рівень знань учнів у 5-А класі середнього рівня був - 36%, достатнього і високого – 64%, то у 2012-2013 – середнього рівня – 29%, а достатнього і високого – 71%.

З метою виявлення в учнів рівня володіння комп’ютерними технологіями, шляхом анкетування виявлено, що в 5-А класі у 2011-2012 навчальному році володіли ІКТ на середньому рівні - - 50% учнів, на рівні користувача – 30%, досконало володіли – 20%; у 2012-2013 – на середньому рівні – 30%, на рівні користувача – 40%, досконало володіють – 30%. Отже ми можемо говорити про зростання таких компетентностей в тому числі і завдяки широкому впровадженню на уроках світової літератури. Результати анкетування та моніторингу якості знань представлені у діаграмах № 1, 2

Діаграма № 1

Діаграма № 2
Комп'ютерні технології дають найширші можливості для розвитку творчого потенціалу школярів. Учитель може навчити дитину грамотно використовувати комп'ютер, показати, що він не тільки іграшка і засіб спілкування з друзями. При вмілому наставництві педагога, підліток навчається серед великої кількості інформації в Інтернеті знаходити потрібну, вчиться обробляти цю інформацію, що є найбільш важливим завданням . Всі ми вже стикаємося з тим , що наші учні приносять акуратно переписані з сайтів твори, бездумно і абсолютно без зусиль передруковані доповіді і реферати. Чи є користь в такій «роботі»? Мінімальна: все ж знайшов, що шукав, і зумів викрутитися з проблеми. Що може зробити вчитель, щоб подібна робота все ж приносила користь? Створити необхідність обробити знайдену інформацію, перетворивши її, наприклад, у вигляді опорної схеми, презентації, тестових завдань, питань по темі і т.п. Таким чином, використання ІКТ на уроках значно підвищує не тільки ефективність навчання, але і допомагає створити більш продуктивну атмосферу на уроці, зацікавленість учнів у досліджуваному матеріалі. Крім цього, володіння і використання ІКТ - хороший спосіб не відстати від часу і від своїх учнів.

Мої учні беруть активну участь у літературних та мовних Інтернет-конкурсах. Серед них найпопулярнішими є „Русский медвежонок”, „Лукоморє”, „Патріот”. Кількість учасників у цих конкурсах зростає з кожним роком і результативність покращується.

Мій досвід використання комп’ютерних технологій почався ще у 2008 році. На той момент в методиці викладання літератури спостерігалися лише перші спроби застосування цих технологій. Першим учнем, що досяг успіху на конкурсі «Творча юнь Донбасу», був Биков Ернест, він зайняв 2 місце в районному етапі, запропонував свою роботу: електронний міні-підручник «До 200-річчя М.В.Гоголя». Електронна презентація містила біографічні відомості про письменника, вікторини до творів Гоголя. Після цієї вдалої роботи були ще презентації, що увійшли до трійки призових. Робота Калиновської Яни «Віртуальний музей. О.С.Пушкін у Гурзуфі», інші роботи із світової та української літератури.

Крім уроків, комп’ютерні технології вдало використовую при підготовці позакласних заходів і класних годин. Проведені такі позакласні заходи: Свято матері, Українські вечорниці, В гостях у казки, Літературна гостинна; класні години: «Чорнобильська АС. Зона відчуження», «Донецьк – моє чудне місто», «Таланти наші – тобі, Україно!» і т.п (додатки ).


РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧНІВ

Навчальний рік

Прізвище, імя учня

Назва роботи

Місце, рівень

2008-2009

Биков Ернест, 5 кл.

Електрон.підручник.

До 200-річчя М.Гоголя«Творча юнь Донбасу», район. 2 місце

2009-2010

Калиновська Яна, 6 кл.

Електрон.презентац.

Віртуальний музей «О.Пушкін в Гурзуфі»«Творча юнь Донбасу», район. 2 місце

2009-2010

Руденко Олексій, 8 кл.

Електрон.презентац.

До 80-річчя Ліни КостенкоМовно-літературний конкурс. 2 місце район

2009-2010

Некрасов Станіслав, 6 кл.

Творча робота

«Найкращий читач України», 1 місце,р. Лауреат обласного конк.

2010-1011

Лютинська Анастасія, 7 кл.

Світова література

Електрон. підручн.

«Джек Лондон «Любов до життя»


«Творча юнь Донбасу», район. 2 місце

«Русский медвежонок»,1м.2011-2012

Лютинська Анастасія,8 кл.

Творча робота

Олімпіада з укр.мови та літерат. 3 місце.район

2012-2013

Лютинська Анастасія, 9 кл.

Творча робота

Мовно-літературний 2м.,район.

2012-2013

Макович Лада, 9кл.

Електрон. презентація

«Творча юнь Донбасу»,3 м.,р.

2013-2014

Савченко Катерина, 5 кл.

Творча робота

Мовно-літературний конкурс, 2 місце.район

Бібліографія

1.     Громовий В. Як навчати дітей, які сидять спиною до вчителя // Завуч. – 2011. – №25. –    С. 20-22.

2.     Дячок С. Комп’ютерні технології осучаснюють урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11-12. – С. 22.

3.     Ісаєва О. Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 2-5.

4.     Каніболоцька О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедент них художніх творів світової літератури. На матеріалі новели Гі де Мопасана «Намисто» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2010. – № 10. – С. 32-35.

5.     Обухова Н. Сучасні інформаційні технології // Відкритий урок. – 2011. – №2. – С. 22-23.

6.     Пищик О. Інформаційно-комп’ютерні технології та сучасний урок // Відкритий урок. – 2010. – №3. – С. 26-30.

7.     Таранік-Ткачук К. Інтернет як образ сучасного віртуально-мобільного світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 61-63.

8.     Умецька Н. Медіаосвіта – сучасна педагогічна технологія // Відкритий урок. – 2010.– № 2. – С. 14-15.

9.     Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.

ДОДАТКИ


Додаток №1. 8 клас. Ілюстрації до вивчення теми: «Давньогрецький театр».

Додаток №1. 8 клас. Давньогрецький театр.

Додаток №1. 8 клас. Ілюстрації до вивчення теми:

«Есхіл. «Прометей закутий».

Додаток №1.

Додаток №3 Схема компаративного аналізу.

Додаток №5. 8 клас,«Прометей закутий» Склади гроно.

Додаток №6. 5 клас. Народна індійська казка «Фарбований Шакал».

Кола Венна. Компаративний аналіз (із досвіду Т.Ю.Попової)

Додаток №8. Тести. 6 клас. Байки у світовій літературі.

Цикл уроків

із світової літератури в 9 класі за повістю М.В.Гоголя «Шинель»Урок № 1: Гоголь – російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

Мета: розширити уявлення про життєвий та творчий шлях письменника, визначити вплив української культури на розвиток його творчості; розвивати вміння учнів самостійно добирати інформацію, аналізувати її, робити висновки; виховувати патріотичні почуття, любов до літератури.

Обладнання: портрет Гоголя, підручник із зарубіжної літератури, фрагмент з фільму Н.Іванченко, Д.Старикова «Дороги Гоголя».

Хід уроку:

...Гоголь хоч і митець чужої мови,

але по духу й природі рідний нам...

Панас Мирний


 1. Мотивація навчальної діяльності.

Ходить гарбуз по городу,

Питається свого роду:

«Чи ще живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?»


Саме так цей великий письменник звертався до присутніх, коли, запрошений в гості до котрогось із відомих людей, хотів дізнатись, чи є тут його земляки. Можливо, ви здогадались, про кого йдеться, і зможете назвати його ім’я.

Якщо ні, то додам ще, що, хоча його і вважають російським письменником (оскільки свої твори писав цією мовою), але народився він і виріс в Україні, писав про українців, і саме завдяки його творчості весь світ дізнався про життя та побут нашого народу. Так, це наш земляк, великий український та російський письменник М.В.Гоголь.Демонстрація портрета Гоголя.

ІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Вікторина:

- Пригадайте, з якими творами Гоголя ви вже ознайомлювалися в попередніх класах?

- Що об’єднує ці твори? Чому? (Зображення життя українців)

- Який збірник його прославив? («Вечори на хуторі біля Диканьки»)

- Назвіть повісті, що увійшли до нього.

- Чим ці твори здалися незвичайними для читача?

- Які ще збірники повістей Гоголя вам відомі?2. Учитель: Саме твори, в яких відображено дух українського народу, козацтва, зробили ім’я Гоголя відомим усьому світу. Рідна земля, її душа завжди надихали письменника.

ІІІ. Робота над темою уроку.

 1. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

Пригадати основні етапи життєвого та творчого шляху Гоголя, докладніше ознайомитись із петербурзьким періодом життя письменника, впливом української культури на формування його творчості нам допоможуть дослідники - учасники проекту «Наш Гоголь».

 1. Виступ учасників проекту:

1) Біограф (розповідає про основні етапи біографії письменника)

2) Бібліограф (про творчу спадщину Гоголя)

3) Дослідник творчості письменника(про його петербурзький період життя)

В Петербурзі перед Гоголем відкрилась нова сфера життя з її гострими колізіями. В листі до матері він писав: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал». Гоголь побачив в Петербурзі суворі обставини життя «маленьких», простих людей. Захисту і допомоги їм чекати нема звідки. Всі негаразди існування «маленької» людини Гоголь відчув на власному досвіді. «Заботы и вечные беспокойства, - писав він у квітні 1830 року, - тягчат меня всеми неразлучными с ними неприятностями. Я не понимаю, как я до сих пор с ума не сошёл. После бесконечных исканий мне удалось, наконец, сыскать место, очень однако незавидное».

Пізніше одному зі свої кореспондентів Гоголь писав: «Я терпел в жизни строгую нужду, не был богат и не имел никаких связей, но умел гордо презирать одно и не искать другого». Гоголь сподівається на літературний труд, святе мистецтво. Ще в Ніжині він написав романтичну поему «Ганц Кюхельгартен». В 1829 році Гоголь публікує своє творіння окремим виданням під псевдонімом «В.Алов». Критики відгукнулись про поему негативно і автор, відібравши у книготоргівців усі екземпляри твору, знищує їх всі до одного. В похмурому казенному Петербурзі Гоголю згадувалася рідна сонячна Україна.

Так виникає задум «Вечорів» - книги, в якій втілилась вся його мрія про красиве, вільне життя людини. Критики високо оцінили її. Особливо дорогим автору був відгук Пушкіна. Взагалі, Пушкін відіграв важливу роль в творчому житті Гоголя (підказав ідею написання «Ревізора» та «Мертвих душ»). Микола Васильович вважав його другом, зразком для наслідування. Друзями для нього стали також Дельвіг, Жуковський, Плетньов. Слава прийшла до Гоголя, він та його творіння захоплювали і читачів, і критиків, і відомих письменників. Про подальший розвиток подій пропоную дізнатись з уривку фільму режисера Н.Іванченко «Дороги Гоголя», створеного на обласній кіностудії «Лтава».

4) Демонстрація уривка з фільму (від слів «Гоголю було лише 23 роки, але він уже знав, що таке слава...» до слів «До неї увійшли повісті «Тарас Бульба», «Повість про те, як посварились Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», «Вій» і «Старосвітські поміщики»).

3. Робота в групах.

Завдання: відновити в пам’яті уривок, який ви щойно проглянули, і скласти до нього по 5 запитань від команди (два ряди – дві команди), на які потім треба буде відповісти команді суперниці. Питання не дублювати. На роздуми - п’ять хвилин.ІV. Рефлексія.

 1. Бесіда за запитаннями:

 • Яка культура вплинула на розвиток творчості Гоголя? (українська).

 • Яким було життя письменника в Петербурзі? (Злидні, безробіття).

 • Як називався перший твір Гоголя і як сприйняли його критики? («Ганц Кюхельгартен», негативно).

 • Який псевдонім мав письменник? (В.Алов)

 • Хто з російських письменників зустрів появу «Вечорів» з великим захопленням?(Пушкін).

 1. Робота з епіграфом.

- Як ви розумієте слова епіграфа?

3. Повідомлення представника дослідницької групи

Панас Мирний у листі до М.Коцюбинського від 25 грудня 1909 року зупинився, зокрема, на ставленні Гоголя до української та російської літератур, маючи при цьому намір видати збірник на спомин Гоголя від українців. Він пише: «Чутка доходила, що кияни були взагалі проти такого великого художника слова, але чужого нашій мові слова».

При цьому Панас Мирний подає такі докази: «Це правда, але й не зовсім суща правда: Гоголь хоч і митець чужої мови, але по духу й природі рідний нам, його навіть невмирущі типи з «Мертвих душ» - це зразки з наших панів, а не з кацапських. Відомо, наприклад, що Плюшкін і Іудушка Щедріна – це люди з одного поля; отже, Плюшкін зовсім наш, а Іудушка – з кацапського краю. Що не кажіть, а Гоголь душею і натурою наш. Через це слід би нам його шанувати». Будемо ж і ми шанувати нашого славного земляка. А найбільша шана – це знання його біографії, його творів.

V. Домашнє завдання: опрацювати статті підручника, присвячені життєвому і творчому шляху Гоголя; прочитати повість «Шинель»; індивідуальне завдання – підготувати розповідь про історію написання повісті.

Урок №2: Гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької» людини.

Мета: показати Гоголя як особистість різнобічну, ознайомити школярів з історією написання повісті «Шинель», дати визначення поняття «маленька» людина; розкрити гуманізм письменника у зображенні її долі; розвивати вміння учнів виділяти головне у творі, давати власну оцінку зображеному.

Обладнання:текст повісті Гоголя «Шинель», портрет Гоголя, фрагменти з фільмів Н.Іванченко та Д.Старикова «Дороги Гоголя» та Л.Парфьонова «Птица-Гоголь», схема «Внутрішній та зовнішній світи Башмачкіна».

Хід уроку.

І.Актуалізація опорних знань. Поетична хвилинка

Учитель:

Він так любив квітучу Полтавщину,

Що марив нею навіть в чужині:

Спів солов’я, в траві густій стежину,

Сільських садків цвітіння навесні

Він ніс в своїй душі крізь сміх Росії,

Крізь італійську спеку, древній Рим,

Крізь всі дороги і шляхи тяжкії,

Бо дух землі був нерозлучний з ним.

Для росіян лишився «Николаем»,

Для італійців – «Gogol Nicolo»,

Для українців він Микола Гоголь,

Полтавцям став навіки земляком.

Ж. Олексієнко


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка