Конкурсу «Шлях до успіху» в номінації «Успіх у житті»Сторінка1/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Чернігівській області


Методичний збірник
матеріалів обласного огляду-конкурсу

«Шлях до успіху»

в номінації «Успіх у житті»
(на допомогу практичним психологам

і соціальним педагогам ПТНЗ)

2013 р.


м. Чернігів

Упорядник: Поклад Світлана Василівна, практичний психолог НМЦ ПТО в Чернігівській області

У збірнику відібрані кращі напрацювання практичних психологів і соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів Чернігівщини, які були представлені на обласному огляді-конкурсі виховної роботи і змістовного дозвілля учнівської молоді ПТНЗ «Шлях до успіху» у номінації «Успіх у житті».
Рекомендовано 

методичною радою НМЦ ПТО,

протокол №2 від 18.05.2013

Вступ
Зміни в сучасній освіті зумовленим підвищення вимог до навчально- виховного процесу, тому у графіку позаурочної роботи, поруч із традиційними спілкування посідає місце нова форма роботи, година психолога. Одним із актуальних напрямків роботи психологічної служби є формування позитивної «Я концепції» в учнівській молоді. Такі напрацювання були представлені під час огляду-конкурсу виховної роботи та змістовного дозвілля учнівської молоді «Шлях до успіху» в номінації «Успіх у житті» практичними психологами і соціальними педагогами ПТНЗ.

Головним завданням у проведених заходах номінанти визначали: привернення уваги до психічного життя людини, ознайомлення з особливостями організації та механізмами керування людиною власним психічним життям, формування позитивного ставлення до психологічної культури, надання знань про власні особливості та способи отримання цих знань, допомога в розширенні творчих можливостей особистості, пізнання власної особистості, формування навичок міжособистісного спілкування, здатності до адаптації, формування вміння керувати собою в стресових ситуаціях.

Проаналізувавши заходи працівників психологічної служби, можна сказати, що були створені необхідні умови для прояву власного «я», вони сприяли професійному становленню учнівської молоді ПТНЗ, формували уміння застосовувати отримані знання, працювати з додатковою літературою, аргументувати свою думку. Проведені заходи не тільки спонукали до засвоєння знань, а й до отримання психологічної і соціально-психологічної допомоги в повсякденному житті, навичок у спілкуванні з навколишніми, у підготовці до майбутньої професійної діяльності, вміння розвивати свої здібності.

Прослідковувався принципи доступності, системності і послідовності, зв'язок нових знань з раніше вивченим матеріалом, який був викладений у цікавій і доступній формі і мав наукове підґрунтя, враховувались індивідуальні і вікові особливості учнів, стимулювалась в учнів пізнавальна активность за допомогою сучасних методів і прийомів.

Пропонуємо кращі напрацювання практичних психологів і соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів Чернігівщини, які були представлені на обласному огляді-конкурсі виховної роботи і змістовного дозвілля учнівської молоді ПТНЗ «Шлях до успіху» у номінації «Успіх у житті».
Урок психології «Життя за правилами успіху»
Практичний психолог ЧПЛЗТ

Леоненко Л.М.
Дія – головний ключ до успіху

Пабло Пікассо


Доброго дня всім присутнім!

Розпочати нашу сьогоднішню зустріч я б хотіла із притчі:

Одного разу цар вирішив піддати випробуванню всіх своїх придворних, щоб дізнатися, хто з них здатний досягати успіху, зайняти в його царстві важливий державний пост. Безліч владних і мудрих мужів оточило його.

“О, мудреці, – звернувся до них цар, – у мене є для вас важке завдання, і я хотів би знати, хто зможе вирішити її”.

Він підвів присутніх до таких величезних дверей, яких ще ніхто ніколи не бачив. «Це найбільші і найважчі двері, що коли-небудь були в моєму царстві. Хто з вас зможе відкрити їх?», – запитав цар. Одні придворні тільки негативно хитали головою. Інші, які вважалися мудрими, подивилися на двері ближче, але зізналися, що не зможуть їх відкрити. Раз вже мудрі зізналися в цьому, то й інші погодилися, що це завдання є дуже важким.

Лише один візир підійшов до дверей. Він уважно їх розглянув, обмацав, а потім-таки спробував їх зрушити. Зі всієї сили візир різко штовхнув величезні двері.

Тут сталося диво: двері відчинилися! Виявляється,вони були просто прикриті, але не замкнені. Потрібна була лише воля, щоб це перевірити, і відвага, щоб діяти рішуче.

Тоді цар оголосив: “Успіх у житті і роботі залежить від кількох ключових факторів: • Дозвольте своїм відчуттям дослідити те, що вас оточує

 • Не робіть поспішних і тому неправильних висновків

 • Будьте досить сміливими, щоб прийняти рішення

 • Прийнявши його, дійте впевнено і без сумнівів

 • Зосередьтесь і вкладіть у цю діяльність всю свою силу та енергію”.

Правда, важливо вміти в житті досягати успіху? Тож тема сьогоднішнього заняття - Життя за правилами успіху. Епіграф – «Дія – головний ключ до успіху» (П.Пікассо).

Давайте нагадаємо собі правила нашої роботи в групі: • Бути активним

 • Бути відкритим

 • Бути тактовним

 • Бути доброзичливим

 • Говорити тільки за темою і від свого імені

 • Не критикувати: кожен має право на власну думку

Ознайомившись із темою заняття, поділіться, будь ласка, своїми очікуваннями від нього.

Робота з картками.

Вправа «Мій друг…»

Завдання: об’єднавшись у пари, розкажіть по черзі один одному, які з перерахованих рис вам уже притаманні. А потім ви розкажете всім, яким же є ваш напарник, почавши речення словами «Мій друг…», а далі назвати його риси, властивості й уміння.

Чи легко вам було виконувати це завдання, називати свої сильні сторони?

Зверніть увагу, для досягнення успіху – прийняття рішень і їх втілення в життя (як ми з’ясували при обговоренні притчі) – людина повинна вміти себе правильно оцінити, знати свої сильні сторони, переваги.У нашій темі заявлено поняття успіху, ми вже почали про нього говорити. Скажіть, які асоціації виникають у вас із цим словом, явищем? Що це, на вашу думку?

У «Тлумачному словнику української мови» зазначається, що «успіх  це значні досягнення в роботі, позитивні наслідки, а також громадське визнання досягнень». Успішність психологами, як правило, розглядається лише як міра ефективності певного виду діяльності. Але з точки зору психології, успіхом може вважатися набуття і збереження особистістю почуття власної цінності, особистісної вартості, значущості, самоповаги, через відповідне ставлення інших членів суспільства, яке досягається здобуттям визначених суспільством цінностей. Адже певний тип суспільства і культури зумовлює формування відповідного, характерного для цього суспільства, типу особистості (її спрямованості, самосприйняття тощо). Особистість у суспільстві значною мірою формується за допомогою загально визнаних і реально існуючих у цьому суспільстві вартостей  ідеалів та цінностей  а також шляхів та засобів їх здобуття  правил, норм, ритуалів, традицій тощо. Тобто усього того, до чого людина повинна прагнути, що мусить здобути, чим має оволодіти, щоб інші члени групи, до якої особистість належить, визнали її як цінність і вона сама себе могла вважати значущою.

Також успіх - це діяльність, яка супроводжується певним станом, вона направлена зовні або всередину, і приводить суб'єкт діяльності до бажаного результату, який перевіряється об'єктивно або суб'єктивно, з прогнозованими або допустимими витратами і на бажаний термін з можливістю виділити модель діяльності такою, що приводить до успішних підсумків і повторити її.

Успіх потрібен людям. Згідно з теорією Мак-Клеланда, це одна з життєвих потреб.

Як пояснюють поняття успіху вчені-психологи: К.Левін, Д. Мак-Клеланд: успіх – переживання, прив’язане до конкретної ситуації, результату діяльності; О.Бандура: успіх пов'язаний із зростаючою усвідомленістю своєї здатності до управління життям, реалізації цілей; С.Рубінштейн: успіх – форма самореалізації, що приводить до задоволення життям.


Концепція самосприйняття людини

Грані «Я»

Види поведінки

Ситуаційне «Я»

Те, яким я себе бачу в різних ситуаціях

Фантазії

Реальне «Я»

Те, яким я себе вважаю насправді

Самоконтроль

Ідеальне «Я»

Те, яким хочу стати

Прагнення до вдосконалення


Теорія справедливості Стейсі Адамса

Якщо людина у своєму житті вкладає в роботу час, зусилля, здібності, лояльність, терплячість, гнучкість, порядність, особисту прихильність, то вона отримає у відповідь заохочення, пільги, визнання, розвиток, репутацію, похвалу, відповідальність, задоволення, УСПІШНІСТЬ!

Вашим творчим завданням було підготувати презентації про цікавих вам успішних людей. Саме час ними поділитись.

У цих успішних людей є багато чому повчитись.

До речі, при попередній підготовці до сьогоднішнього заняття, згадайте, ви вже починали оцінювати власну успішність. І результати такі:

Ми вже можемо зробити висновок, що людина здатна досягати успіху в різних сферах життя. – яких? (у колективі, у навчанні, у професії, у захопленнях, у коханні, кар’єрі). А давайте подумаємо, чи однаково легко досягати висот у кожній із цих сфер?

А в обраній вами професії яких висот плануєте досягти?

Як ви правильно зазначили. Однією із складових успішного життя є сімейне благополуччя. Перед собою ви бачите немовля. Наділіть його такими рисами, щоб воно змогло досягти успіху в житті. Врахуйте, що ви – майбутні батьки, тож варто вже визначатись, що виховувати й розвивати у своїх дітях.

Уявлення про успішність у кожного з нас уже давно склалися, тож поділіться, кого з відомих людей ви вважаєте успішними?

Завдяки чому вони досягли успіху?

А що заважає досягненню успіху, які бар’єри можуть виникати на шляху до нього?

А у вас особисто є щось таке, що завадило чи могло завадити досягти більшого?Вправа «Вільний»

У кожного з нас є безліч бажань і цілей. Проте є те, що заважає нам досягти їх: нерішучість, закомплексованість, недостатня обізнаність в якихось питаннях.

Уявіть собі, що ви прийняли чарівну пігулку, яка на час усуває всі подібні фактори. Ви звільняєтесь від боязкості, нерішучості, тривожності. Дія чарівної таблетки триває протягом тижня.

Що ви будете робити весь цей час? Що ви будете говорити? Як буде виглядати ваше життя? Як ви будете себе почувати? Напишіть, як би ви прожили цей тиждень. У вас є на це дві хвилини.

А тепер подумайте, чи могли б ви зробити щось із того, що ви записали, і без чарівної пігулки.

Отже, завдяки вірі у власні сили, наполегливості, працелюбності, прагненню до результату багато хто досяг успіху. І аби кожному з нас частіше відчувати радість успіху давайте зараз таким чином матеріалізуємо результати нашої роботи. Кожен для себе визначить ті правила, які обере для себе на майбутнє. Щоб вам було, можливо, легше, пропоную вам орієнтовні переліки подібних правил. Оберіть ті, що підходять саме вам і запишіть на заготовки пам’яток. Ви їх збережете, думаю, буде доповнювати, змінювати, розширювати.

Хто бажає озвучити свої правила успіху в житті?

А тепер, враховуючи обрані правила, давайте виконаємо вправи «Веселка».

У нас є зараз прекрасна можливість задуматися про майбутнє, визначити та осмислити важливі для нас цілі.

Перед собою бачите вашу особисту веселку, створену сонцем і дощем для того, щоб порадувати вас ...

Запишіть на ній ті цілі і завдання, які ви ставите перед собою на майбутнє.

А тепер погляньте на свій малюнок і подумки уявіть собі відповіді на наступні питання: • Як мені досягти своєї мети?

 • Що залежить від мене, а що від інших?

 • Які перешкоди можуть зустрітися на шляху?

 • Від чого мені, можливо, доведеться відмовитися?

 • Що я виграю?

 • Хто, крім мене, може отримати користь від досягнення цієї мети?

 • Як я ставлюся до цієї мети?

 • На ці роздуми у вас є 2 хвилин ...

Афірмації

Рефлексія (очікування). Робота з картками.

Домашнє завдання: Очевидно, що складно, якщо можливо взагалі, досягати успіху, не оцінивши власних можливостей, не визначившись із своїми прагненнями, цілями, не проаналізувавши діяльність. Тому ваше домашнє завдання таке: пропоную вам заповнити бланки з такими незакінченими реченнями:

Я досяг…


Я прагну…

Я намагаюсь…

Я впевнений…

Згадаймо, що ще однією попередньою нашою роботою була ваша підготовка подарунків один одному. Тож, отримуйте:

І на останок - притча про кукурудзу

Репортер якось раз запитав у фермера, чи може той поділитися секретом своєї кукурудзи, яка рік за роком вигравала всі конкурси за якістю. Фермер відповів, що весь секрет полягає в тому, що він роздає кращі качани для засіву всім своїм сусідам.

- Навіщо ж роздавати кращі зерна сусідам, якщо вони постійно, поряд з вами, беруть участь у всіх конкурсах і є конкурентами?

- Бачте, - посміхнувся фермер. - Вітер переносить пилок з моїх полів на поля сусідів, і навпаки. Якщо у сусідів будуть сорти гірші, ніж у мене, то незабаром і мої посіви стануть погіршуватися. Якщо я сію хорошу кукурудзу, я повинен подбати про сусідів і допомогти їм посіяти таку ж. А як уже кожен з нас буде доглядати за посівами - це інше питання.

Схоже відбувається і в житті людей. Той, хто хоче бути успішним, повинен піклуватися про ближніх і допомагати їм досягати успіху. Хто хоче добре жити, повинен допомагати іншим жити добре. Тому що чим краще живеться людям навколо, тим краще тобі самому. Ми всі взаємозалежні і взаємопов'язані в цьому світі.
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2008 – 160 с.

 2. Гордонова Н. Гендерний розвиток особистості. – К.: Шкільний світ, 2008. – 126 с.

 3. Иванов А.Н. Притчи и истории для тренера и консультанта. – СПб.: Речь,2007. – 192 с.

 4. С.Уніят. Секрети твого успіху. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 80 с.

 5. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности. – СПб.: Речь, 2006. – 112 с.

 6. Бесіди на етичні теми зі старшокласниками/ Упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: «Шкіл. світ», 2009. – 128 с.

 7. Притчи человечества-3 / сост. В.В. Лавский. —Ростов н/Д: Феникс, 2012. — 376 с. — (Мудрость человечества).

 8. Психологічні тренінги в школі/ Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.

 9. Психологические теории и концепции личности. Краткий справ очник. В кн.: Горностай П., Титаренко Т. Психология личности: словарь-справочник. К.: "Рута", 2001

 10. http://tsitaty.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html

 11. http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-311/social-law-and-special-educational-psychology-311/7452-approaches-to-the-category-of-success-in-the-russian-psychological-science

 12. http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/Teorii-motivatsii/010-Teorija-spravedlivosti.html

 13. http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/uspekh.html

 14. http://www.lutsk.ws/forum/50-stverdzhen-dlya-svorennya-zvychky-buty-uspishnym

 15. http://www.business.esc.lviv.ua/pravyla-uspihu/

Соціально – психологічний театр «Магазин щастя»


Практичний психолог ЧЦПТО

Губко Ю.М.

«Весь мир - театр, а люди в нём актеры».
(У. Шекспир)

Форма проведення: соціально – психологічний театр – театральна лабораторія «Без куліс».
Творче кредо: Позитивна самореалізація – запорука психічного здоров`я.Мета програми: сформувати суспільно-психологічний погляд на буденність, виражаючи його у вигляді певних психологічних образів, за допомогою яких соціально-психологічні ідеї, світосприймання і переживання життєвих реалій, моральні норми, життєві цінності перетворюються в особистий досвід учнів, в набутки їх характеру.

Завдання:

 • формування в учнів позитивного світосприйняття;

 • надання можливості виявити психологічний потенціал індивідуальної неповторності;

 • забезпечення соціально бажаної сфери самоствердження для учнів, що потребують додаткової уваги;

 • формування активної життєвої позиції та вміння адаптуватися в соціумі.
Устаткування та оснащення: ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, оснащення для «Магазину Щастя»

Режисура: Мохнач І.Г. – заступник директора з НВР., Губко Ю.М. –практичний психолог ЧЦ ПТО.

Актори: Варвинець Анастасія (група 90 ККД), Меркулов Денис (група 91 ККД), Мелешко Дар’я (група 70 ККД), Печерна Олена (група 82 КБ), Верещака Ольга (група 87 ОФБ), Сельська Марія (група 90 ККД), Авраменко Галина (група 86 ОФБ), Камінська Лілія (група 87 ОФБ), Йовенко Андрій (група 86 ОФБ).

Сценарист: Губко Юлія Миколаївна, практичний психолог.

Консультанти: Мохнач І.Г. – заступник директора з НВР, Куліш С.Г. –методист, Матвієнко С.В. – керівник гуртка художньої самодіяльності.

Музичний супровід: Меркулов Денис, учень групи 12-91 ККД

Хореографічна постановка: Камінська Лілія, учениця групи 12-87 ОФБ

Цільова аудиторія: Учні 1, 2 та 3-го курсу (віком від 18 до 20 років); учні, що потребують додаткової уваги; учні, що опинились в складних життєвих ситуаціях; педагогічні працівники.

Очікувані результати:

• сформованість позитивного світогляду на буденні події життя;

• позитивна динаміка процесу формування активної життєвої позиції, мотивації на успішне майбутнє.
Соціально – психологічний театр.

Важливе значення у вихованні особистості належить інноваційним формам роботи, однією з яких є створення та діяльність соціально-психологічного театру, що активно формує суспільно-психологічний ідеал, виражаючи його у вигляді певних психологічних образів, за допомогою яких соціально-психологічні ідеї, моральні норми, життєві цінності перетворюються в особистий досвід людини, органічні набутки її характеру. Особливо вагомий виховний потенціал має театральне мистецтво, в якому життя відтворюється живою, конкретною людською дією. Сила емоційно-почуттєвого та ідейно-психологічного впливу театральної гри робить її одним із найефективніших психолого-педагогічних засобів формування ціннісних орієнтацій особистості. Тому організація в навчальному закладі соціально-психологічного театру як засобу виховання є надзвичайно актуальною.

Важливою умовою роботи театру як засобу формування ціннісних орієнтацій є знання вікових особливостей учнів, широка поінформованість стосовно соціальних, психологічних проблем молоді, уміння створити ситуацію формування соціальних, життєвих цінностей в учнів засобами соціально-психологічної театральної гри.

Соціально-психологічний театр, розвиваючи емоції та почуття юних акторів, спирається на їхній власний досвід переживань.
Діяльність театру будується також на принципі всебічного і систематичного аналізу учнями-акторами власних і чужих вчинків. У акторів є можливість порівнювати вчинки героїв програм і свої власні, аналізувати їх та робити висновки.

Структурні компоненти соціально – психологічного театру:

І. Учасники соціально-психологічного театру.

Відносини між тренером і учасниками психологічного театру відповідають специфіці віку та формують необхідні якості: почуття дорослості, відповідальності, прагнення високої оцінки та самооцінки своєї особистості. В процесі створення міні-вистави відбувається розвивальна взаємодія – взаємний вплив у групових стосунках, котрий характеризується проблемністю, діалогічністю і паритетністю учасників та сприяє реалізації їхнього позитивного, розумового, соціального та духовного потенціалу.ІІ. Динамічні процеси, які відбуваються у свідомості учасників театру під час творчої діяльності:

а) виокремлення головної ідеї вистави та сформування теми;

б) безпосередньо перед міні-виставою (створення вистави, аналіз сценічної ролі, робота над сценами);

в) в моменті “життя на сцені”;

г) в процесі розвитку самоактивності.

Розглянемо це більш детально:

• в процесі вистави і роботи над роллю відбувається розвиток поведінкових і комунікативних навичок, аналогічний тому, що відбувається в психологічних групах. Але за рахунок більшої кількості і тривалості занять, залучення до практичних завдань динамічні процеси в свідомості учасників студії та демонстрація власної позитивної “Я – концепції” протікають більш ефективно;

• в процесі роботи над роллю та виставою учні вчаться складним життєвим вмінням та навичкам: правильно розподіляти і використовувати час, ставити мету і досягати її, оцінювати якість своєї роботи і роботи партнерів, розуміти інших людей, конструктивно спілкуватися;

• в процесі “життя на сцені” відбувається самопрезентація, саморозкриття та самомоніторинг особистості.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка