Конкурсна робота на кращий проект моделі навчального закладу ЗмістСторінка1/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Школа радості та добра

Формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Конкурсна робота на кращий проект моделі навчального закладу

Зміст


 1. Мета та актуальність проблеми…………………………………………….. 2 стор.

 2. Пояснювальна записка………………………………………………………… 4- 6 стор.

 3. Поетапний план роботи……………………………………………………… 6 – 9 стор.

 4. Додаток 1. Модель самопізнання та самопроектування особистості учня …..10 стор.

 5. Додаток 2. Пізнавальна конференція за творами В. О. Сухомлинського «Сторінками доброти» …………………………………………………………………………11 – 20 стор.

 6. Додаток 3. Посібник «Азбука моралі» («10 не можна») ………………….. 21- 28 стор.

 7. Додаток 4. Розробки уроків та класної години з використанням матеріалів з вищеназваного посібника………………………………………………………29 – 40 стор.

 8. Додаток 5. Посібник оповідань та казок В.О.Сухомлинського «Про красу та добро» ……………………………………………………………………………………..41 – 50стор.

 9. Додаток 6. Батьківські збори……………………………………………………51 – 57 стор.

 10. Додаток 7. В.О.Сухомлинський – поради для батьків «Мудрість батьківської любові»…………………………………………………………………………..58 – 59 стор.

 11. Додаток 8. Посібник для дітей і вчителів початкових класів…………….60 - 76 стор.

 12. Додаток 9. Семінар за участю батьків та дітей «Пізнавати сві разумом і серцем» ……………………………………………………………………………………77 – 91 стор.

 13. Використана література…………………………………………………………92 стор.


«Чтобы заложить в годы детства

основу человечности и гражданственности,

надо дать ребенку правильное представление добра и зла».

В.СухомлинскийМета:

впровадження, реалізація та подальший розвиток ідей гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського, спрямованих на визнання особистості дитини як найвищої цінності, на яку повинні бути орієнтовані процеси виховання та навчання.Актуальність проблеми

Виходячи із вимог сучасного суспільства та відповідно до нормативно-правових документів, пріоритетними напрямками визначено: формування національної свідомості, виховання духовної культури особистості, забезпечення моральної єдності поколінь, утвердження принципів загальнолюдської моралі.


Статистичні дані:

Яким же є учень сучасної початкової школи з точки зору суворої статистики? Це хлопчик (58% опитаних), одна дитина в сім'ї (49%), яку виховують бабусі (38%) хоча є і тато, і мати (40%).

Навчання для якого тяжка і нецікава праця (37%) , та і батьків не задовольняє існуюча система освіти (37%), тому що школа не сприяє розвиватку власних творчі здібності (33%), низька матеріальна база шкільних закладів (63%). Тому школа не може задовольнити всі інтереси учнів (42%), хоча творча атмосфера навчального закладу на достатньому рівні (57%). На думку педагогів, поштовхом до перегляду звичних способів діяльності, в першу чергу, впливає цікавий досвід українських педагогів-новаторів (78%), поява в роботі перевірених методів навчання (52%), вивчання та застосування вітчизняної педагогічної спадщини (41%), участь у реалізації спільних проектів, які об’єднують як вчителів, так і учнів і їх батьків (54%).

Позитивні тенденції:


 • Мотивація педагогів, учнів та батьків до творчої діяльності в сучасних умовах, але на засадах вітчизняної педагогічної спадщини.

Проблемна зона:

Гасла


 • ініціювання новаторства, яке ґрунтується на засадах вітчизняної педагогічної спадщини;

 • розробка операційно-технологічного інструментарію, актуалізації ідей та впровадження досвіду вітчизняних педагогів у широку педагогічну практику;

 • системна організацієя роботи відповідно ідеям видатного українського педагога В.О.Сухомлинського;

 • розробка педагогічних технологій, які поєднують новаторські та вже випробуванні методи та технології навчального-виховного процесу з можливостями творчої роботи педагога, учня та батьків.

Об’єкт:

система навчально-вихлвного процесу окремого зальноосвітнього закладу в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та на засадах спадщини В.О.Сухомлинського.Предмет дослідження:

модель нової школи «Школи радості» з урахуванням сучасних потреб та з використанням здобутків вітчизняних педагогів, а саме досвіду В.О.Сухомлинського.


Проект розроблено у відповідності до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ №1392 від 23.11.11 року)

 • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»;

 • Указом Президента України № 226/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 • Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року;

 • Проектом Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

Тип проекту:

ДовготривалийТермін реалізації:

2013 – 2018 р.р.База реалізації:

Відділ освіти Кіровської міської ради

Міський методичний кабінет, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області
Ресурси:


 • людські: методисти міського методичного кабінету, учителі початкових класів загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області;

 • матеріально-технологічні: ресурси Інтернет, сайт Міського відділу освіти, сайт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області, методична література, інструментарій соціологічних досліджень, мультимедійне обладнання;

 • фінансові: залучені кошти.Пояснювальна записка

Велику спадщину залишив по собі видатний педагог, вчений, письменник Василь Олександрович Сухомлинський ( 48 монографічних праць і брошур, 600 статей, близько 1500 художніх творів для дітей). Його новаторські здобутки – це школа радості, школа під небом, уроки мислення серед природи, бесіди з людинознавства, Батьківська школа, літературні мініатюри для дитячого читання, поради вчителям ( «Сто порад учителеві») тощо. У педагогічній системі павлиського вченого органічно поєдналися народні звичаї, класична педагогіка та власні новаторські творчі знахідки ( і це все творилося у часи, коли вимагалося виконання єдиного навчального плану, єдиних програм і підручників!). Ідеї знаного педагога знайшли подальший розвиток у працях відомих сучасних вчених: Ш.О. Амонашвілі, І. Д. Беха, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, Ю.І. Мальованого та інших. У багатьох країнах світу його твори перекладаються. Так і вчетилі початкових класів нашої школи вирішили ще раз проаналізувати досвід видатного педагога та поширити його ідеї у нашому повсякденному навчанні.

Досвід роботи Василя Олександровича показав, як у будь – якій школі можна створити « Школу радості» для дітей, лише потрібно любити школу, « віддавати серце» дітям через свою працьовитість, постійне творче горіння, бажання бачити учнів захопленими навчанням. Цінною для навчально-виховного процесу є літературна спадщина вченого. Тільки тонкий знавець дитячих душ, їхньої психології міг створити такі дитячі твори, які сприяють вихованню важливих людських якостей. Письменник-педагог дитячими вустами ставить запитання, на які школярам треба шукати відповіді разом з учителем, батьками, ровесниками. Тому нашими вчителями підготовлені матеріали та посібники, що містять казки та оповідання з творчими завданнями про красу людської душі, красу природи, про добро та милосердя, про людяність, які застосовується під час проведення уроків, виховних годин, позакласних читань з дітьми (додатки 2,3,5, 8).

Досвід створення « Школи радості» став об’єктом уваги кожного педагога початкових класів у нашій школі, котрий любить свою професію. Багато цінних порад знаходимо у працях «Батьківська педагогіка», «Листи до сина». Як не погодитися зі словами Василя Олександровича: «Навчання – дуже важлива, але не єдина сфера духовного життя дитини… справжня школа – це багатогранне духовне життя дитячого колективу, в якому учитель і учень об’єднані багатьма інтересами і захопленнями». Тому у нашому проекті надаються розробки батьківських зборів «Виховання чуйності і доброти» (додаток 6) та «Мудрість батьківської любові» поради В.О. Сухомлинського для батьків (додаток 7).

Розв’язуючи завдання оновленого Державного стандарту , ми не змогли обійтись без творчих наробок автора. Враховуючи різний рівень підготовки дітей до школи, їхній розумовий та інтелектуальний розвиток. Перед вчителем встає важке завдання - працювати над розвитком кожної особистості, створюючи умови для задоволення всіх інтересів, запитів, прагнень, а також зробити шкільне життя радісним. Педагог дає цінні поради у розв’язанні цього непростого завдання: «Щоб дитина була палко зацікавлена в навчанні, - наголошує Василь Олександрович, - їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче інтелектуальне життя. Ми повинні постійно дбати про те, щоб зі вступом до школи думка дитини не була втиснута в рамки класної дошки й сторінки букваря. Іншими словами: щоб дитина охоче вчилася, її інтелектуальне життя ні в якому разі не повинно обмежуватися лише шкільними, учнівськими методами». Тому виникла потреба введення «сухомлинських» уроків, мета яких – всебічний розвиток особистості учня з урахуванням його індивідуальних особливостей і потреб, що на думку Василя Олександровича, є головним у роботі вчителя (додаток 2, 8, 9).

Які ж спрямування обрала для себе « Школа радості» Сухомлинського сьогодні у початковій школі нашого міста Кіровське Донецької області?

Мета нашої діяльності – гармонійний розвиток особистості учня, виховання духовної, благородної людини. Чи можливо це в звичайній загальноосвітній школі з усіма її проблемами сьогодення? Твердо переконані, що так, бо стоїмо на позиції: кожна дитина має право на турботу про неї, увагу, повагу, плекання, створення умов для її розвитку, орієнтацію на життєвий успіх, тобто на любов до неї, бо вона – людина.

На шляху до її реалізації окреслюємо для себе:

а) завдання-мінімум: людина, яка закінчує загальноосвітню школу, повинна вміти дати собі раду в житті – дорожити здоров’ям, вести здоровий спосіб життя, бути працелюбною, відповідальною, впевненою в собі, вміти спілкуватися з людьми, усвідомлювати сенс життя, прагнути створити сім’ю, виховати дітей, жити у злагоді з собою, оточуючими людьми, природою, світом, мати почуття людської гідності, бути патріотом своєї держави;

б) завдання-максимум: випускник школи мусить бути фізично досконалою, духовно багатою, інтелектуально розвиненою, креативною, соціально адаптованою особистістю з критичним мисленням, постійним прагненням до самовдосконалення, самореалізації, самоактуалізації, бажанням працювати задля розквіту своєї держави.

Всією організацією навчально-виховного процесу в школі вчителі намагаються сприяти тому, щоб кожен учень на дистанції від завдання-мінімуму до завдання-максимуму зайняв свою нішу відповідно до своїх нахилів, здібностей, таланту, міг в повній мірі реалізувати себе, бо В.О.Сухомлинський стверджував: “Людину треба виховувати. Для цього потрібно знати, що і як виховувати”.

Отож, педагогічний колектив нашої школи розпочав роботу над проблемою “Гармонійний розвиток дитини з урахуванням особистісних можливостей як умови формування життєтворчого потенціалу”. Основна ідея й мета школи – створення гуманістичного, розвивального освітнього простору на ідеях творчої спадщини В.О. Сухомлинського.

Завдання, які реалізує заклад є:


 • популяризація наукової спадщини видатного педагога та сприяння творчому використанню в практиці навчально-виховної роботи його найцінніших теоретичних здобутків;

 • втілення гуманістичних ідей В.Сухомлинського у навчально-виховний процес;

 • творче використання у навчально-виховній роботі принципів В. Сухомлинського щодо впровадження і розвитку цілісної системи педагогічної роботи з учнями та учнівським колективом;

 • вдосконалення диференційованої педагогічної освіти батьків;

 • піднесення педагогічної культури вчителів школи через систему ідей В.Сухомлинського.

Основними складовими роботи закладу є функціонування опорної школи щодо вивчення та впровадження спадщини В.Сухомлинського, методична робота, система навчання та система виховання в основу яких покладено:

 • виховання в шкільному та сімейному колективі;

 • всебічний розвиток особистості учнів;

 • виховання морально-духовних цінностей;

 • виховання громадської гідності.

Як показує практика роботи закладу, ідеї Василя Сухомлинського, актуальні й активно використовуються в навчально-виховному процесі сучасної школи. Власною педагогічною діяльністю, унікальним педагогічним експериментом у Павлиській школі В.О. Сухомлинський переконливо довів, що школа як соціальний інститут спроможна повноцінно виконувати всі свої функції, в тому числі – вчити жити, ставати Людиною. « У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати світ, багатства науки і мистецтва. У школі вчать жити».

На основі визначених нами напрямків виховання гармонійно розвиненої особистості ми отримали орієнтовний зміст роботи у школі та склали програму реалізації проекту «Школа радості та добра» на п'ять років.Стратегія реалізації проекту
1. 2013-2014 - дослідницька робота

2.2014-2015 - визначення методів

3. 2015-2017 - впровадження

4. 2017-2018 – підсумкиОчікувані результати
Навчання повинно стати, як мріяв В.Сухомлинський, радісною працею, де найважливіша роль відводиться спільній діяльності “вчитель – учень – батьки” , яка призводить до формування життєвої компетентності учнів.
Принципи діяльності


 1. Гуманізм, людяність, доброчинність

 2. Право на власний вибір

 3. Визнання унікальної особистості

 4. Довіра до дитини, яка виховує самоповагу


І етап – 2013-2014 навчальний рік

1. Дослідницька робота: вивчення себе, визначення рівня вихованості, вивчення родинних взаємовідношень та взаємостосунків «вчитель – учні - батьки».

2. Вивчення кожного учня, як особистості.

3. Вивчення творчих здібностей та нахилів кожного класного колективу .


План роботи
 1. Розробка анкет, опитувальників, тестів щодо виконання дослідницької роботи.

 2. Діагностування учнів, родин, колективів, вчителів.

 3. Моніторинг та складання діаграм, схем, графіків.(Додаток 1).

 4. Вивчення спадщини В.О.Сухомлинського за напрямками:

 • моральне виховання;

 • здоров‘язбережувальна функція;

 • родинні зв‘язки;

 • народознавчий напрямок.

5. Підсумки етапу:

 • аналіз діагностування;

 • виставки робіт ( 1 класи – малюнки, 2 класи – поробки, колажі, 3 класи – диктанти за творами В.О.Сухомлинського, 4 класи – реферати);

 • батьківська конференція «Все починається з родини».ІІ етап – 2014-2015 навчальні роки


 1. Визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприятимуть формуванню моральних цінностей та укріпленню здоров’я у школярів через вивчення спадщини В.О.Сухомлинського.

 2. Розробка інструментарію щодо впровадження проекту.

План роботи


Визначення методів, форм та засобів діяльності
Уроки

 • Добра

 • Краси

 • Мислення

Спостереження та досліди

 • 1 сходинка -Подивись навколо себе (спостереження за навколишнім світом)

 • 2 сходинка - проведення дослідів

 • 3 сходинка – складання правил

 • 4 сходинка – Друг природи

Виховні заходи

 • Азбука моралі (додаток 5).

 • «10 не можна» (додаток 3).

 • Школа здоров‘я «Врятуй себе сам»

 • Я і моя родина (індивідуальні бесіди, тренінги, батьківські збори, батьківські тижні, родинні свята, батьківські конференції). (Додаток 6,7).

Віконечко у світ • Зустрічі з цікавими людьми

 • Знайомство з народними промислами (відвідування музеїв)

 • Екскурсії


ІІІ етап – 2015-2016-2017 навчальні роки

2015-2016 – Організація цілеспрямованої роботи педагогічного, батьківського та учнівського колективів;

2016-2017 – Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у роботі школи.
План роботи


 • Впровадження і реалізація форм, методів та засобів, визначених у попередньому етапі


ІV етап – 2017-2018 навчальні роки

  • робота за визначеними векторами;

  • підсумки роботи;

  • нагородження.

План роботи


1. Визначення основних векторів подальшої роботи:


 • Складання індивідуальних планів для подальшого самовдосконалення особистості та розвитку творчих здібностей;

 • Створення творчих груп за інтересами і творчими здібностями;

 • Відкриваємо дивовижний світ театру;

 • Вивчаємо екологічні сторінки;

 • Визначаємо кредо нашого життя – «Твори добро»;

 • Все починається з сім‘ї;

 • Наповнюємо народну скарбничку;

 • Йдемо оздоровчими сходинками.

2. Підсумки та нагородження.


Отже, реалізація проекту «Школа радості та доброти» підводить нас до нового бачення самої суті гармонійного розвитку особистості. Гармонійно розвиненою нам бачиться людина, яка живе у злагоді з собою, у злагоді з людьми, у злагоді з природою. І ця злагода повинна набирати повсякчас нової якості. Школа мусить відкрити кожній дитині шлях до самовдосконалення, шлях до Гармонії. Ми прагнемо до того, щоб кожен учень нашої школи сьогодні і завжди зміг сказати: “люблю себе, люблю людей, люблю природу” –це моя формула”.

Додаток 1

Модель самопізнання та самопроектування особистості учня


Додаток 2Пізнавальна конференція за творами В. О. Сухомлинського «Сторінками доброти»
Урок позакласного читання

(4 клас)
Тема. Сторінками доброти.

Пізнавальна конференція за творами В. О. Сухомлинського.Мета: ознайомити дітей з біографією та творчістю В. Сухомлинського; учити художньо оформлювати свої думки на папері за допомогою слів; формувати найкращі людські риси, бажання жити серед краси і творити красу та добро, показати роль казки в житті людини; виховувати доброту, повагу до старших, любов до рідної землі.

Обладнання: комп’ютер, малюнки дітей, портрет В.Сухомлинського, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організація класу

Ось і вересень.

Пора достигання яблук.

Час глибоких думок і прозорої мудрості.

Мені зараз урок треба знову почати з Азбуки.

І творити його, як митець творить вірш чи музику.ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

- Наш урок - незвичайний. Послухайте запис і скажіть кому він присвячується. (Застосування презентації у Movie Maker: життєвий шлях В. Сухомлинського)

- Наш урок про нього, учителя добра і краси, і його тема: «Сторінками доброти».

- Сьогодні ми здійснимо мандрівку творчою спадщиною видатного письменника, педагога, В.Сухомлинського.

- Хто ж він В.О.Сухомлинський?

- Прочитайте про себе біографію В.О.Сухомлинського.(Застосування презентації у Power Point: біографія)Тест-перевірка

 1. Коли народився великий педагог?

а) 28 вересня 1918р. +

б) 28 вересня 1920р.

в) 28 жовтня 1919р.


 1. Де народився?

а) с. Веснянка

б) с. Василівці +

в) с. Васильки


 1. Скільки дітей було в сім’ї педагога?

а) 4 +

б) 5


в) 3

 1. Який інститут він закінчив?

а) Чернігівський

б) Н-Сіверський

в) Полтавський +


 1. В якій середній школі він працював директором?

а) Н-Сіверській

б) Лизунівській

в) Павлиській +


 1. Коли помер видатний педагог?

а) 2 вересня 1970р. +

б) 2 жовтня 1970р.

в) 2 серпня 1970р.

Ключик: абавва

- Творчість В. Сухомлинського сповнена любов’ю до природи, до рідного краю, до батьків. Василь Олександрович учив бачити прекрасне, захоплюватися сонцем, небом, землею, бачити казку.

Учень

Ми поїдемо до казки

Щоб в оцю чудову мить

Зрозуміти, як прекрасно

Нам на білім світі жить.

Хай мине дитинство наше

У маєві літ

Не забудеться ніколи

Казки дивосвіт.- Діти, давайте пригадаємо казки, які ви вже прочитали.
Вікторина казок

(читання з дошки і відповідний запис у кросворд)

- Якщо правильно відгадаєте, прочитаєте прізвище автора цих казок. 1. Як називається казка, в якій колюча тваринка знайшла світло? («Їжачок і світлячок»)

 2. У якій казці кіт гріє курча? («Як здивувався Мурко»)

 3. Під яким деревом стояв зайчик і просив стиглих ягід? («Заєць і горобина»)

 4. У якій казці розповідається про найдобрішу дочку? («Сьома дочка»)

 5. У якій казці хлопчик образив маму? («Образливе слово»)

 6. У якій казці сестри принесли яблуко для мами? («Яблуко в осінньому саду»)

 7. У якій казці дерева співали свої пісні? («Все в лісі співає»)

 8. У якій казці Олесь пообіцяв виростити внучку вишні? («Я вирощу внучку, дідусю»)


Хвилинка поезії

Вчитель

 • З якої казки віршовані рядки?

Лялька Зоя дуже зажурилась

Ручка в неї відвалилась

Не журись, моя любима

Зав’яжу її бинтом.

Будеш ти здорова знов

(«Лялька з відбитою рукою»)

Жив маленький Горобчик

Був допитливий він хлопчик

Маму він про все питав

Про траву, дерева, став

Про водицю, землю пташку

І малесеньку комашку.

(«Горобчик і вогонь»)

Ось приїхала вже ненька

Не було її давненько

Дочки радо її вітають

Гарні слова промовляють

(«Сьома дочка»)

Гра «Добрі чарівники»

Вчитель

- Я пропоную вам стати добрими чарівниками. Ви будете один одному передавати «мікрофон» і пригадувати, які добрі справи зробили.


Робота в парах

 • Прочитайте заповіді учня і виберіть ті, по яким би ви хотіли б жити.


Заповіді учня

 1. Я людина, я мушу дбати, щоб цвіла земля.

 2. Сторінки роду свого треба знати і свято оберігати:

- вартий пошани сивий волос і старенький тихий голос;

- я люблю і шаную матір і батька;

- дай, Боже, щоб я виріс, у школі добре вчився, щоб я батькові і ненці добре прислужився.


 1. Моя рідна школа – святиня моя:

- я шаную, поважаю вчителя свого;

- буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди; 1. О слово рідне, що без тебе я?

 2. Без пісні, що співала мати, я навіть дня прожити би не зміг.

 3. І рушник цей вишиваний, чи бабусин, а чи мамин, буду довго зберігати, з ним повернусь я до хати.

 4. Людей буду я любити, добро й ласку їм чинити.

 5. Любов і милосердя хай запанують у душі моїй.

 6. Святими для мене нехай стануть слова: „Людина людині - друг”.

- Скажіть, як треба жити на Землі.

- Запишіть своє правило на листочках .(Діти записують на листочках правило, за яким прагнутимуть жити на Землі, прикріплюють листки на дошці.)

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка