Конкурс управлінських проектів "Новітні форми методичної роботи" Методичний проект "дорогу подолає той, хто йде" РоботуСторінка5/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Вправа «Я росту» (Н. В. Самоукіна)

Мета: формування мотивації на особистий і професійний розвиток, пізнання свого внутрішнього світу за допомогою релаксації.

Завдання: учасникам пропонується сісти й охопити коліна руками. Під час лічби ведучого від одного до десяти кожний повинен максимально «вирости», тобто якомога вище піднятися. Потім сісти на стілець, закрити очі й розслабитися, можна включити легку музику.

Вправа «Ким я буду через п'ять років?»

Мета: усвідомлення своїх перспектив, побудова перспективного плану діяльності, концентрація уваги на аудиторії, розвиток інтуїції та креативного мислення.

Завдання: тренер пропонує уявити того, хто сидить на «гарячому стільці», через п'ять років: де працюватиме, що робитиме у вільну годину, як буде вдягнений.

Рефлексія: людина, що сидить па «гарячому стільці», повідомляє, чи згодна з аудиторією, яким уявляє своє майбутнє, на що очікує, чого боїться?

Вправа «SMS»

Мета: узагальнити одержану інформацію, сконцентрувати увагу на отриманому досвіді.

Завдання групі: у мобільному телефоні, у «повідомленнях», написати пропозицію або гасло, сенсом яких є звернення до самого себе в тому випадку, коли не хочеться йти на роботу або займатися корисною, але неулюбленою справою. Повідомлення повинне складатися тільки з 11 слів. Зберегти в пам'яті телефону.

Тренінг "Психологічна допомога вчителю в стресових ситуаціях"

Основна мета: знаходження адекватного способу виходу із стресових ситуацій для збереження психічного здоров'я й оптимального професійного зростання.

Основні завдання:

 1. Розглянути психічну складову феномена здоров'я;

 2. Визначити сутність та наслідки стресових станів;

 3. Усвідомити необхідність контролю за власними емоціями;

 4. Ознайомитися з прийомами зниження м'язового напруження, "техніками ауторелаксації та саморегуляції;

5. Сформувати уявлення про взаємозв'язки понять «професійна
Я-концепція», «самооцінка особистості», «здоров'я», «наслідки
стресів », « професійна компетентність».


Базові поняття: здоров'я людини; психічне, фізичне, соціальне здоров'я; емоційна й фізична напруженість; стрес; Я-концепція; професійна Я-концепція.

Тривалість: 120 хв.

з/п

Вид роботи

Тривалість (хв.)

Ресурсне забезпечення

Вступний блок

1

Вітання. Повідомлення мсти

2
2

Актуалізація проблеми3

Правила

2

Напір А 1, маркери

4

Очікування

3-5

Плакат «Підкорення вершини», стікери

Основний блок

5

Оцінка рівня інформованості. Вправа «Асоціація — стрес»

5-6

М'яч

6

Діагностичний етап. Діагностика за шкалою стресостійкості Холмса-Рагс. Обговорення результатів. Інформаційне повідомлення тренера

3 5 10

Шкала, ручка, папір

7

Вправа «Вез маски»

5

Картки з текстом

8

Інформаційне повідомлення ведучого «Стрес як чинник ризику для здоров'я»

5
9

Вправа «Мій настрій»

10-15

Кольорова крейда, папір формату А 4

10

Міні-лекція «Психічне здоров'я як показник професійного благополуччя»

5-7

Схеми, таблиці

11

Корскційпий етап. Технологія рефлексії «Якби я був...»

10
12

Прослуховування аудіозанису аутотренинга

5- 10

Магнітофон

13

Розвиток практичних навичок. Метод активної релаксації «Тілесна гімнастика»:

кулачки;

глибоке дихання;

поплавець15- 25

Магнітофон

14

Вправа «Пульс»

3

Секундомір

Заключний блок

15

Завершення роботи.

Вправа «Підкорення вершини»

5

Плакат «Підкорення вершини»

16

Вправа «Прощання»

3

Висловлювання очікувань

Мета: актуалізація очікувань і потреб, активізація уваги і розумових процесів.

Завдання: на стікерах написати, чого чекаєте від сьогоднішнього заняття і яку інформацію хотілося б одержати? Прикріпити стікери на плакат «Підкорення вершини» біля підніжжя гори.

Вправа «Асоціація»

Мета: діагностика рівня інформованості групи про проблему, створення робочого настрою.

Завдання: кинути м'ячик будь-якому учаснику. Той, хто зловив, швидко говорить будь-яку виниклу асоціацію на слово «стрес» і кидає м'яч наступному.

Діагностика за шкалою стресостійкості Холмса-Раге

Примітка. Широко поширена в західній психіатрії шкала стресу Holmes-Rahe, за допомогою якої кожній життєвій події приписується строго визначений і незмінно виражений у балах коефіцієнт. Па підставі суми балів пропонується судити про силу й інтенсивність психічних виливів життєвих подій.

Інформаційне повідомлення тренера. Поняття стресу було запроваджено в 50-ті роки XX ст. канадським ученим Г. Сельс для визначення генералізовапої реакції організму — «загального адаптаційного синдрому» — як відповіді на будь-який несприятливий вплив. Реагування на екстремальний вилив мас певні стадії:

 1. «фаза шоку» характеризується різким падінням опору організму;

 2. «фаза резистентності» мобілізує адаптаційні можливості організму відповідно до нових умов;

 3. «фаза виснаження», якій відповідає стійке зниження резервів організму.

Причиною стресу може слугувати несподіванка, що порушує звичну течію життя. Р. Лазарус, розвиваючи вчення про стрес (1950, 1970), висунув концепцію, згідно з якою розмежовуються поняття фізіологічного стресу, пов'язаного з реальним подразником, і психічного, емоційного стресу, за якого людина на основі індивідуальних знань і досвіду оцінює майбутню ситуацію як загрозливу, складну. Якщо у випадках фізіологічного стресу адаптаційний синдром виникає в момент зіткнення з подразником, то в разі емоційного стресу адаптація передує ситуації, настає завчасно. Саме завдяки цьому емоційний стрес може бути цільним. Але робота в стресогенній ситуації обов'язково призводить до додаткової мобілізації внутрішніх ресурсів, може мати несприятливі наслідки. Типові хвороби «стресової етіології» —- серцево-судинні патології, виразка шлунку, психосоматичні розлади, депресивні стани — характерні для сучасних видів виробничої та управлінської діяльності. Стрес існує завжди- Вилив його залежить від інтенсивності стресорів, тобто чинників, що такий стан викликають, і від індивідуально-исихологічних особливостей особистості. У складних життєвих ситуаціях, критичних моментах певний рівень вияву емоційного стресу може стати характерною рисою особистості - схильністю до емоційного стресу. Розрізняють типи особистостей, схильних до стресу і стійких до дії стресорів. Так у схильних до стресу частіше простежуються здатність до конкуренції, тверде прагнення до досягнення мсти, агресивність, нетерплячість, неспокій, експресивне мовлення, відчуття постійного браку часу. Дослідники стресу виявили також тенденцію відповідати на подібні стресові ситуації однаковими характерними реакціями, що пояснюється напрацьованою в процесі індивідуального розвитку системою психологічних механізмів (зокрема мотивів).

Вправа «Без маски»

Мета: розвиток навичок самоаналізу та рефлексії.

Завдання: взяти будь-яку картку та без підготовки продовжити написану на ній фразу.
Орієнтовний зміст речень на картках: «Я неспокійно сплю, коли...»; «Я погано почуваюся після...»; «Особливо мене дратує те, що я...»; «Я не можу стримувати свої почуття, коли...»; «Іноді люди не розуміють мене, тому що я...»; «Я почуваюся спокійно, коли...»; «У мене поганий апетит, коли...»; «Остання моя сварка була з...»; «Я весь час думаю про...»; «Мене постійно хвилюс...»; «Я постійно звертаю увагу на...»; «Мене ображає, коли...».

Обговорення. Власні враження.

Інформаційне повідомлення «Стрес як чинник ризику для здоров'я»

Коли ми опиняємося в складній ситуації, в організмі починають " вироблятися ферменти, які дають нам сили вступити в боротьбу з небезпекою, але якщо ми після цього не робимо ніяких дій, то «фермент стресу» нагромаджується в наших м'язах, подібно отруті, намагаючись у будь-який спосіб виконати свою задачу. Але, як відомо, найбільшим м'язом нашого тіла є серце — чи не тому в наш час так поширені серцеві захворювання? Нездатність справлятися зі стресом є основною причиною захворювань.

 • За даними ВОЗ, здоров'я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

 • Під стресом у психологічному ракурсі розуміється вплив на людину, її організм і особистість фруструючих, психотравму-ючих подій із формуванням розладів як на рівні психічного, так і соматичного реагування .

 • За даними досліджень, не менше ЗО % хворих, що звертаються зі соматичними скаргами до поліклінік й стаціонарів, мають невротичні симптоми, а 22% осіб зі скаргами психосоматичного характеру віднімають до 50% робочого часу лікаря.

Як доказ істотної значущості психологічного стану для формування соматичної хвороби, звернемося до добре відомих експериментів М. Селігмана з вивчення станів «навченої безпорадності». Цей експеримент указує на роль особливостей поведінки на розвиток захворювань, і його можна розглядати як типовий для психосоматичних взаємовпливів.

Під психосоматичними розладами розуміються симптоми і синдроми порушень соматичної сфери (різних органів і систем), зумовлені індивідуально-психологічними особливостями людини й пов'язані зі стереотипами її поведінки, реакціями на стрес і способами переробки внутрішньоособистісного конфлікту .

Оскільки стрес — це індивідуальна реакція на Зовнішні фактори і па вашу оцінку цих факторів, ви спроможні керувати ним.

Д. Глауберман уважає: «Якщо в житті відбуваються неприємності, потрібно змінити образи думок, які є дверима до власної підсвідомості».

Отже, те, як ми сприймаємо себе або інших людей (позитивно або негативно), може впливати на стан нашого організму. Хід думок може викликати певні фізичні стани в організмі людини, підтримуючи хворобу або сприяючи здоров'ю.

З метою зняття емоційної напруги спеціалісти рекомендують намагатися змінити м'язову напругу. Так Г. С.Бсляєв, В. О Лобзін, І. А. Копилова [8] підкреслюють, що м'язова діяльність пов'язана з емоційною сферою та м'язова напруга є зовнішнім проявом неприємних емоцій.

Вправа «Мій настрій»

Мета: створення позитивного емоційного фону, розвиток навичок саморефлсксії емоційного стану.

Завдання: намалювати власний настрій та презентувати малюнок.

Міні-лекція «Психічне здоров'я як показник професійного благополуччя»

План

 1. Аспекти психічного здоров'я особистості.

 2. Самооцінка особистості як показник психічного здоров'я особистості.

 3. Причини професійного вигоряння педагогів.

1. Дослідники виділяють 6 аспектів психічного здоров'я:

 • позитивне ставлення до себе;

 • оптимальний розвиток, зростання й самоактуалізація особистості;

 • психічна інтеграція;

 • особистісна автономія;

 • реалістичне сприйняття оточення;

 • уміння адекватно впливати на оточення.

2. Самооцінка особистості тісно пов'язана з поняттям «професійна
Я-концепція». Професійна самооцінка може бути розглянута як
найважливіший елемент у структурі професійної Я-концепції
особистості. Розглядаючи професійну самооцінку як освіту,
від якої значною мірою залежить професійна успішність осо-
бистості, Максуелл Мольц рекомендує формувати позитивне
мислення з пошуку самого себе, з власного самонрийняття
та адекватного самооцінювания. Уміння любити й поважати
себе, жити в згоді із самим собою та зі своїми вчинками — це
основний шлях зниження кількості стресів у вашому житті,
тобто деяке культивування внутрішньої впевненості в собі.
В умовах постійного зростання вимог до рівня педагогічної
компетентності вчителя, підвищення вимог до організації
його
робочого та нозаробочого часу інформаційна насиченість праці,

- вплив на організм шкідливих факторів у соціальній, економіч

ній, психічній і соматичній сферах, постійне нервове напруження, впливають на показники здоров'я особистості вчителя. У цих складних умовах учитель повинен бути готовим до подолання фізичних та нервових навантажень без зниження якості та ефективності навчального процесу. 3. Українська дослідниця Лариса Терлецька [15] причиною низького рівня компетентності вчителя зазначає низьку психологічну компетентність педагога, високий рівень емоційного вигоряння та інші психологічні проблеми. Отже, поняття компетентності не зводиться лише до загальних здібностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, набутих у професійній діяльності. Однією зі складових є психологічна компетентність, пов'язана з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, урегулюванні конфліктів мирним шляхом. На думку Ф. Парсонс, успішність і задоволення людини професійною діяльністю залежить від ступеня відповідності індивідуальних якостей особистості вимогам професії. Л поняття задоволеності прямо пропорційно пов'язане з рівнем психічного здоров'я людини. Для того,, щоб потреби особистості не втратили ціннісного характеру, задовольнялися постійно, щоб для самої людини не відбувалося знецінення результатів її праці, її зусиль, до^ свіду, виникає потреба підвищення рівня психологічної компетентності вчителів шляхом тісної співпраці з психологічною службою, пріоритетним напрямом якої є зниження активності факторів ризику психічного здоров'я та вивчення умов, які сприятимуть психологічному комфорту педагогів.

Технологія рефлексії «Якби я був...» (за І. В. Орловою)

Мета: розвиток емпатичних здібностей, діагностика особис-тісної сфери та емоційного стану.

Завдання: спробуйте ідентифікувати себе з будь-яким явищем природи, твариною, деревом, квіткою і завершити фразу «Якби я був..., то...».

Прослуховування аудіозапису з текстом аутотренінгу

Мета: ознайомитися з методом самостійної релаксації. IIри мітка: можна використати будь-який аудіозапис релак-суючого аутотренінгу.

Тілесна гімнастика за Джекобсоном

Мета: навчити різних психотехнічних прийомів, які допоможуть розслабитися, зняти втому, відновити сили.

Інформаційне повідомлення тренера. Ця група вправ засіювана па психофізіологічній розрядці. Емоційне напруження супроводжується підвищеним тонусом м'язів, а заспокоєння релаксацією. Отже, поступове розслаблення певної групи м'язів у поєднанні з дихальною гімнастикою здатне попередити й нейтралізувати негативні емоції.

Техніка «Глибоке дихання»

Мета: зняти напруження, заспокоїти нервову систему.

Завдання: глибоко вдихнути носом, порахувати до 8, після чого поволі видихнути ротом, рахуйте до 16 і більше, прислухайтеся до звуку, який видихаєте, і відчувайте, як знижується напруження, повторити 7 8 разів.

Техніка «Кулачки»

Мета: зняти напруження, зосередитися на своїх відчуттях, звернути увагу учасників на різницю між відчуттями в напруженому стані й у розслабленому.

Завдання: станьте прямо, опустіть руки уздовж тулуба, дуже сильно, до болю, стисніть кулаки, а потім повільно розслабте. Повторіть.

Техніка «Поплавець»

Мета: досягти швидкого розслаблення й відчути легкість у тілі, установити психічну рівновагу.

Завдання: станьте зручно, розслабтеся, заплющіть очі. Сконцентруйте свою увагу на диханні: вдих видих. Ви чуєте шум хвилі. Пригадайте море, відчуйте перекочування хвиль. Уявіть собі, що ви поплавець на воді.

Рефлексія: кожний учасник ділиться своїми враженнями. Чи вдалося відтворити образи? Що допомагало, а що заважало?

Вправа «Пульс»

Завдання: виміряти свій пульс. Протягом трьох хвилин намагайтеся змінити частоту пульсу, не потрібно робити ніяких фізичних вправ, просто сидіть, і якщо у вас різниця складає більше 10 ударів за хвилину, це означає, що ви добре вмієте управляти своїм емоційним станом.

Питання для обговорення: які прийоми допомагають Вам розслабитися або мобілізуватися?

Вправа «Підкорення вершини»

Мета: підсумки роботи, активізація уваги і розумових процесів.

Завдання: уявіть собі, що Ви сьогодні підіймалися на гору знань й умінь переклеїти стікери на той рівень висоти гори, на якому виправдалися очікування. Охочі можуть поінформувати групу про результати своєї роботи й висловити свої враження про тренінг.

Вправа «Прощання»

Мета: сприяння зміцненню доброзичливих стосунків у групі, підвищенню настрою.

Завдання: учасники утворюють тісне коло. Кладуть руки на плечі один одному. Заплющують на хвилину очі й подумки передають один одному всі можливі позитивні емоції, відчуття й побажання.

Інтерактивна вправа «Недоліки в роботі молодого вчителя»

 


Недоліки в роботі молодого вчителя

Реакції учнів на недоліки

Способи подолання недоліків

- Гостра реакція на будь-які відхилення в поведінці учнів.

- загравання  перед школярами, прагнення сподобатися.

- Артистичність у поводженні, невміння знайти правильний тон у стосунках.

- Невміння зосереджувати увагу на головному, істотному.

- Невміння співвідносити істотну інформацію зі змістом підручника.

- Нестійкий інтерес до мети навчання й виховання.

- Ігнорування самосійної роботи учнів.

- Невиразність мовлення, невміння правильно розставити акценти в процесі подачі інформації.

- Невміння спиратися на колектив учнів.

- Недостатня увага до організації домашнього завдання учнів.

- Механічне перенесення чужого досвіду в свою роботу.

- Невміння підтримувати увагу.

Утруднення в розподілі уваги між усіма учнями.


- Відсутність дисципліни й працездатності: учні постійно неуважні, галасують.

- Відсутність ритму в володінні знаннями.

- Неприязне ставлення до вчителя.

- Безвідповідальна поведінка.

- Несерйозне, неповажне  ставлення до вчителя.

- Пасивне ставлення до сприйняття інформації.

- Втрата відповідальності й цілеспрямованості.

- Байдуже ставлення до інформації вчителя.

- Пасивна поведінка частини учнів.

- Втрата відповідальності у виконанні настанов педагога.

- Втрата уваги й інтересу.

- Пасивна присутність на уроці.

- Відсутність прагнення оволодіти інформацією, втрата впевненості в навчанні.

- Відчуття постійного перевантаження.- Постійна  конкретизація завдань з урахуванням інтересів і можливостей учнів.

- Періодична цілеспрямована перевірка вчителем осмислення учнями завдань.

- Творче переосмислення методів навчання учнів відповідно до складної ситуації.

- Захоплива розповідь, активізація навчання школярів.

- Прогнозування інформації з урахуванням залучення до пошуку всіх вихованців, правильне розміщення акцентів.

- Поєднання вимогливості з довірою.

- Дотримання міри у вимогах.

- Ретельне обмірковування вчинків.

- Систематичне спрямування на відбір обов’язкової інформації.

- Орієнтація на оволодіння істотною (обов’язковою) інформацією з підручника.

- Постійне націлювання на переосмислення головного.

- Чергування різних видів роботи.

- Ретельне обмірковування відтінків у голосі під час викладу інформації як чинника націлювання учнів на її осмислення.


 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка