Конкурс «Творчий учитель обдарований учень»Скачати 132.65 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір132.65 Kb.
#10213
ТипКонкурс
Міністерство освіти та науки України

Комунальний заклад «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41»

МАТЕРІАЛИ

на III Всеукраїнський конкурс

«Творчий учитель - обдарований учень»

в номінації

«Навчально-виховні проекти навчального закладу (соціальні),

проекти класних керівників/вихователів/кураторів,

учнівського самоврядування»

вчителя музики, класного керівника 9-А класу

Помєщенко Олени Миколаївни

2014 р.


ПРОЕКТ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

«СИСТЕМА ЗАНЯТЬ З ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ»

«… Бути добрим вчителем можна, тільки будучи добрим вихователем… Я завжди прагнув переконати вчителів в тому, що якщо ти бачиш учня лише з-за свого столу в класі, якщо він йде до тебе лише за викликом, якщо вся його розмова з тобою лише відповіді на твої питання, ніякі знання психології тобі не допоможуть. Потрібно зустрічатись з дитиною як з другом, пережити разом з нею радощі і перемоги і біль втрати.»

В. Сухомлинський

Нині з’явилася нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних та обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Тому проблема виявлення та “вирощування” талантів має велике значення. Але важливе значення має й те,як почуваються ці таланти,якими людьми вони стануть,поки ростуть і коли виростуть.Школа була і завжди залишається центром виховання в маленькій людині майбутнього громадянина високої духовності, доброти і чуйності, радості пізнання, доброзичливості і людяності. Школа вчить – «Бути людиною...»

Як виховати дитину, щоб вона була моральною, духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно свідомою? Знайти відповіді на це запитання мені вдалось тільки попрацювавши з класним колективом, ставши класним керівником. Вихідною моєю метою як класного керівника, є – формувати дитину, підлітка, юнака, дівчину як індивідуальність, намагатися добиватися щоб цілісний педагогічний процес з урахуванням вікових особливостей переміщувався із сфери зовнішніх впливів у сферу внутрішніх стимулів діяльності, коли виховання переростає у самовиховання.

Свою роботу як класного керівника я намагаюся будувати на рівні сучасної педагогіки, враховуючи, вдосконалюючи та поєднуючи відомі теорії, ідеї, методи. Виходячи з цього, визначила для себе виховну проблему: «Виховання загальнолюдських цінностей в учнів».
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Я, як класний керівник, у своїй роботі спираюся на наступні принципи:


Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні.

У своїй роботі вважаю головним виховання в учнів любові до рідного краю, почуття власної гідності,гуманні відносини до людей; виховання високоморальних якостей, щоб вихованці були людьми з великої літери.

Все це неможливо зробити без тісного зв’язку патріотичного, морально – правового, художньо – естетичного, трудового та родинного виховання.

Працюючи вихователем, намагаюся використати всі можливості виховного простору для створення комфортних умов, що сприятимуть всебічному розвитку кожного вихованця, підтримці, максимальному розкриттю всіх його здібностей і талантів.

У роботі з вихованцями застосовую активні та інтерактивні методи виховання, технологію педагогічної підтримки та партнерства, що дає позитивні результати, бесіди на морально – етичні теми, тренінги, тестування, вікторини, усні журнали, ділові ігри, «метод проектів».

Разом з класним колективом провели багато виховних заходів.j:\фото гармония\dsc04313.jpgj:\фото гармония\dsc04321.jpg


j:\фото гармония\dsc02890.jpgj:\фото гармония\фото 08 04 12 011.jpgj:\фото гармония\dsc04647.jpg

Ці та інші виховні справи, спрямовані на розвиток творчих здібностей, нахилів учнів, формують правильну самооцінку, стимулюють бажання вихованців до самоорганізації, самопрезентації, під час якої учні дізнаються про нові, ще невідомі таланти та риси характеру їхніх однокласників.

Розвиток творчої ініціативи, активності особистості відбувається тоді, коли класний керівник і вихованець діють разом, об’єднуючись спільною метою, спільними життєвими турботами, та будують свої відносини на основі співробітництва і довір’я. Тому я намагаюсь вести своє керівництво тактовніше і гнучкіше, допомагаю школярам знаходити потрібні, корисні заняття до душі, організовувати позаурочний час, дозвілля, сприяти самовихованню.

В своїй роботі я керуюсь принципом допомогти дитині знайти всій ключ до успіху, створити умови в яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально й самовдосконалюватиметься.

Виховна діяльність класного керівника в навчальному закладі охоплює безліч проблем і є виключно багатогранною як за змістом, так і за різноманітністю методів, форм і засобів педагогічної дії з учнями. Яку б сторону навчання і практичної діяльності учнів ми не взяли, вона так чи інакше знаходить своє віддзеркалення в роботі його наставника, торкається обов’язків педагога. Класний керівник виступає як основний організатор етичного виховання учнів в позаурочний час.

Розвиток сучасного суспільства зумовив виникнення цілого ряду причин, що викликали підвищену зацікавленість до проблем етикету. Глобальні соціальні зміни, розвиток широких економічних, політичних, соціокультурних відносин між країнами і народами, що супроводжуються ростом національної самосвідомості, - все це підвищило вимоги до культури людських стосунків. Інтерес до питань етикету, як складової частини суспільної культури, пояснюється новим розумінням самого поняття спілкування як важливого структуроутворюючого фактора існування людини і суспільства. Етикет та його моральні основи відповідно до розвитку суспільства мають свої особливі завдання.

Всі ці та інші питання обговорюємо з учнями в нашому класному клубі «Гармонія».

Основна мета занять клубу - сприяти засвоєнню системи знань про культуру та структуру стосунків в сучасному світі; пробудити у дітей інтерес до проблем спілкування; ознайомити з прийомами та методами самовиховання; розкрити поняття етики спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкування, а також аспекти ділового етикету; ознайомити з особливостями міжнародного етикету; виховувати потребу у самоосвіті та самовдосконаленні; розвивати знання вихованців про побудову родинних стосунків в аспекті моральних та етичних принципів; ознайомити гуртківців з сучасними теоріями міжособистісних стосунків; виховувати спостережливе і реалістичне бачення світу.

Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується з практичними роботами, моделюванням ситуацій, заняттями з елементами тренінгів, конференціями, проведенням масових заходів, зустрічами з різними цікавими людьми; обов'язково використовуються новітні психолого-педагогічні технології, мультимедійні засоби навчання.

У процесі роботи клубу діти вчаться аналізувати і систематизувати знання для використання їх у житті. Особлива увага приділяється розвитку вміння спілкуватись в різних ситуаціях, з різними співрозмовниками. Значна увага приділяється цивільному, родинному, діловому етикету.

j:\фото гармония\dsc02374.jpgj:\фото гармония\dsc03711.jpgj:\фото гармония\dsc04567.jpg
Засідання клубу проводиться один раз на місяць.

Зміст занять


 1. Вступне заняття. Виникнення і сутність етикету.

Поняття «етикет». Організаційне заняття. Програма роботи на рік. Правила техніки безпеки. З історії етикету. Види етикету. Виникнення і розвиток етикету на Україні та у слов'янських країнах. Моральні основи етикету. Практичні заняття. Бесіда «Традиції, звичаї, обряди: в минулому і сьогодні». Складання морального кодексу вихованої людини. Семінар «Моральна культура».
2. Етикет мовного спілкування.j:\фото гармония\img184.bmp

Мова як складова частина культури людини. Функції мови у спілкуванні. Культура мови та мовленнєвий етикет. Мистецтво підготовки та проведення виступу, бесіди, лекції. Зміст та етикет розмови. Основи знань психології людини та їх використання у сфері спілкування. Поради Дейла Карнегі. Етикет знайомства. Привітання. Етикет звертання. Етикет телефонної розмови. Практичні заняття. Застосування різних стилів мови, залежно від сфери використання. Літературна вікторина. Заняття з елементами тренінгу «Як правильно говорити українською», «Як завоювати аудиторію: поради та висновки». Бесіда на задану тему. Комунікативні ігри: «Конфліктні ситуації»; «Типи неприємних співрозмовників (варіанти поведінки)»; «Знайомство»; «Привітання»; «Телефонна розмова».


3. Етикет - складова суспільної культури.
Цивільний етикет. Прийом як форма спілкування. Види прийомів і банкетів. Візитки. Подарунки, квіти на прийомах. Сервірування столу на прийомах і банкетах. Посуд, прибори і серветки. Світська бесіда і тости. Культура харчування. Основні блюда та напої. Прислуга і обслуга. Чайові. Домашні прийоми. Етикет вручення подарунків. Культура поведінки в ресторані, барі, кав'ярні, транспорті, театрі. Етикет при відвідуванні громадських закладів. Грошова сфера людських стосунків. Релігійний етикет. Етикет трауру. Практичні заняття. Підготовлення, оформлення та вручення візитки. Організація прийомів, банкетів. Культура споживання страв, напоїв. Організація домашніх прийомів. Підбір подарунків і квітів. Моделювання ситуацій. «Запрошення, представлення, розсаджування гостей»; «Ви - гість»; «Ви - господар»; «Вручення подарунків»; «Ви - пасажир», «Ви - глядач».
4. Невербальні засоби спілкування. Міжнародний етикет.
Жести і етикет. Міміка. Візуальний контакт. Дистанція спілкування. Тактильна комунікація. Технічні прийоми в ораторському мистецтві. Специфіка слов'янських жестів та міміки. Специфіка жестів та міміки народів світу. Професійні, культові, ритуальні жести. Практичні заняття. Вправи на розвиток пластики. Гра як засіб розвитку жестового спілкування. Тренінг «Як оволодіти мовою жестів». Психологічні тести «Ваша комунікабельність», «Чи розпізнаєте ви емоції», «Про що говорять жести і міміка», «Наскільки ви тактовні».
Особливості національного та державного етикету різних країн світу. Етикет англомовної групи держав. Етикет романо-германської групи держав. Етикет держав Азії. Етикет Японії. Особливості етикету Арабських держав. Етикет латиноамериканських країн, країн Африки. Особливості кулінарних смаків в різних країнах світу. Подарунки, сувеніри, квіти в культурі різних країн. Практична робота. Складання меню для прийняття гостей з різних країн світу. Аналіз асортименту подарунків. Тест «Що треба знати про іноземців?»
5. Культура зовнішнього вигляду.
Поняття стилю, іміджу, смаку. Одяг: функції, призначення, види, відповідність віку та обставинам. Гардероб ділової жінки. Гардероб ділового чоловіка. Одяг для вечірніх прийомів. Косметика, зачіска, парфуми, прикраси. Догляд за обличчям, волоссям, тілом. Гардероб для поїздки за кордон. Естетика поз, жестів, ходи. Практичні заняття. Складання переліку одягу для власного гардеробу. Підбір зачісок, макіяжу. Моделювання ситуацій. Зовнішній вигляд та правила поведінки відповідно до різних життєвих ситуацій.
6. Родинний етикет.
Етикет стосунків між молодими людьми, пропозиція руки і серця.
Весільний етикет: зовнішній вигляд наречених, церемонія одруження, весільні традиції. Етикет подружніх стосунків. Культура стосунків між батьками і дітьми. Мистецтво бути жінкою, невісткою, мамою. Мистецтво бути чоловіком, зятем, батьком. Практичні заняття. Моделювання ситуацій. Аналіз прикладів стосунків між людьми в одній родині. Тестування.
7. Професійна культура спілкування та діловий етикет.
Професійна культура та мораль. Оформлення документів при працевлаштуванні. Правила для тих, хто збирається на роботу за кордон. Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування. Усне публічне мовлення. Ділова бесіда: підготовка, орієнтація в ситуації, особливості співбесідників. Культура управління, норми поведінки керівника. Телефонне ділове спілкування. Колективне обговорення ділових проблем. Проведення переговорів: стиль, структура, як досягти успіху. Дискусія, «мозковий штурм». Етикет ділового листування. Культура спілкування в колективі. Планування кар'єрного росту. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв'язання. Невербальне спілкування в ділових стосунках. Корпоративні вечірки. Організація і проведення ділових прийомів. Діловий етикет при співробітництві з іноземцями. Ділова атрибутика: візитні картки, ділові подарунки. Практичні заняття. Написання резюме. Написання автобіографії. Перегляд кінофільму «Торгівля людьми». Ділова доповідь, промова. Лекція, виступ. Бесіда з клієнтами. Бесіда керівника з підлеглими. Бесіда виховного характеру. Проведення ділової телефонної розмови. Проведення переговорів.
8. Етикет телефонного та електронного зв'язку.
Основні правила. Етикет мобільного зв'язку. Етикет користувачів локальних сітей. Інтернет - безпека. Практичні заняття. Моделювання ситуацій. Спілкування по телефону. Культура спілкування в чатах.
9. Підсумкове заняття. Масові заходи.
Інформативні виступи, конкурси, ігри:j:\фото гармония\dsc02372.jpgd:\для школы\5 класс\7 кл\осень 7 кл\dscf4117.jpgj:\фото гармония\dsc04662.jpg

 • Імідж ділової людини.

 • Спробуємо свої сили в бізнесі.

 • Як стати лідером.

 • Школа етикету для юних джентльменів.

 • Сторінки історії: цікаві факти про етикет.

Прогнозований результат

Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні знати: • історію виникнення та види етикету;

 • значення моральних основ етикету;

 • основи етикету мовного спілкування: привітання, знайомства, звертання, виступу, бесіди, лекції, телефонної розмови;

 • основи цивільного етикету;

 • значення невербальних засобів спілкування;

 • особливості етикету різних країн світу.

 • види і призначення одягу;

 • основи сімейного етикету;

 • функції, структуру і моральну культуру ділового спілкування;

 • елементи службового етикету;

 • основні правила етикету електронного зв'язку.

Вихованці повинні вміти:

 • підготувати виступ з вказаної теми;

 • аналізувати ситуацію, обставини, співрозмовників та вибирати відповідний стиль поведінки у розмові;

 • виготовити візитну картку;

 • підготувати відповідні до ситуації квіти, подарунки;

 • споживати страви і напої відповідно загальноприйнятих норм;

 • використовувати міміку і жести відповідно до ситуації;

 • скласти меню для прийому гостей;

 • підбирати гардероб відповідно обставинам;

 • оформляти документи для працевлаштування;

 • використовувати вербальні та невербальні засоби при діловому спілкуванні;

 • вести бесіду, переговори, обговорення відповідно до етичних вимог;

 • дотримуватись правил етикету у відповідних сферах суспільного та особистого життя;

 • застосовувати знання у повсякденному житті.

Клуб відвідують учні активні, цілеспрямовані, які беруть участь у громадському житті школи , постійно приходять на допомогу учителям-предметникам, класоводам, класним керівникам.

Діти беруть участь у різних виховних заходах: складають сценарії до свят, проводять літературні читання, пишуть вірші, беруть участь в МАН.

Дуже цікаво проходять літературно-музичні вітальні.

j:\фото гармония\dsc02538.jpgj:\фото гармония\dsc04555.jpgj:\фото гармония\dsc04668.jpg

j:\фото гармония\dsc04670.jpgj:\фото гармония\dsc02545.jpg

Висновки

Завжди було і є важливим для вчителів усіх часів дати учневі знання. Але в умовах сьогодення зростає ціна моральної спрямованості здобутих знань. Ще Я. А. Каменський говорив: "Діти допитливі, з гострим розумом при правильному вихованні стають великими людьми". Ось тому, сьогодні дуже гостро стоїть питання не лише дати дитині знання з предметів, а й виховати її, розвинути загальнолюдські цінності: громадянську активність, відповідальне ставлення до справи, вміння враховувати загальні інтереси, вміння підкорятися і керувати.

Підсумовуючи, можна сказати, що вся система моєї виховної роботи спрямована на те, щоб без фізичних і психічних перевантажень вихованців, на основі позитивних емоцій, оптимістичного ставлення до життя, виховати високоморальну, високодуховну особистість, допомогти їй реалізувати себе як індивідуальність, навчити виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе і оточуючих, бути здатною до самореалізації, самовираження, самоорганізації.

Результатом роботи співпраці класного керівника та учнівського колективу є демократичні стосунки у згуртованому колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, походів на природу, створення дитячих проектів, акцій, високий рівень волонтерської роботи, а також участь у загальношкільних заходах за активною участю самих дітей.

Основне для нас, педагогів – допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, до щастя, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально та самовдосконалюватиметься.

Мені дуже хочеться , щоб  всі  учні мого класу стали  Людьми, а ми вихователі будемо робити для цього все можливе.

Основними вимогами до своєї особистості, як класного керівника, вважаю: педагогічну майстерність; суспільно-гуманістичну спрямованість; ерудицію і культурний кругозір; моральний авторитет; педагогічний такт; любов і повагу до дітей; творчий підхід; постійне підвищення кваліфікації.Основні завдання, які маю вирішувати на сьогоднішній день, спрямовані на конкретну дитину, на її гармонійний розвиток з високоморальною громадською позицією, високу загальну культуру. Моральною серцевиною назвав В.Сухомлинський любов до дітей. Я мрію, щоб дороговказом моїм учням на життєвому шляху були слова великого учителя, звернені до них: «Живи так, щоб твоя серцевина була здоровою, чистою і сильною. Бути справжньою людиною - це значить віддавати сили своєї душі в ім’я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, духовно багатшими, щоб у кожній людині, з якою ти зустрічаєшся в житті, залишалося щось хороше від тебе, від твоєї душі».
Каталог: workFiles
workFiles -> Матеріал семінару заступників директора
workFiles -> Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освіті
workFiles -> Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
workFiles -> Програма з розвитку навичок внутрішньогрупової взаємодії в підлітків
workFiles -> Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"
workFiles -> Педагогічна рада з теми
workFiles -> Профілактика агресивної поведінки в навчально-виховному процесі Анотація Мета
workFiles -> Педагогічна рада «Роль потенціалу уроку з розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку»

Скачати 132.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка