Концепція загальної середньої освітиСторінка4/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

Напрями реалізації психолого-педагогічного супроводу

обдарованої дитини
І. Методичний:

 • Підготовка педагогічних кадрів для психолого-педагогічної підтримки “обдарованої дитини” та їх батьків:

- семінари-практикуми для заступників директорів з НВР (2-3 рази у рік)

 • інструктивно-методичні наради керівників НЗ (2 рази у рік)

 • робота РМО вчителів - предметників, класних керівників, практичних психологів і соціальних педагогів (згідно з плануванням роботи)

 • інструктивно-методичні наради та засідання творчих груп вчителів-предметників

 • Створення шкільних програм психолого-педагогічного супроводу “обдарованих дітей” адміністрацією та педагогами школи

 • Розробка системи просвітницьких заходів батьками, вчителями, учнями школи з проблем обдарованості

 • Розробка індивідуальних программ розвитку здібностей “обдарованої дитини” вчителями-предметниками та вчителями-методистами сільських шкіл

 • Розробка програм факультативних занять вчителями-предметниками та вчителями-методистами з урахуванням пізнавальних потреб “обдарованої дитини”

ІІ. Просвітницько-інформаційний:


 • Ознайомлення батьків, вчителів з психологічними особливостями розвитку обдарованих та здібних дітей. Надання рекомендацій та порад батькам щодо створення максимально сприятливих умов розвитку:

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

- методичні рекомендації щодо організації виконання домашнього завдання;

- забезпечення довідниковою та літературою, яка виходить за межі шкільної програми;

- підтримка інтересів, занять “обдарованої дитини”, активізація пізнавальної діяльності. • Надання інформації про різні форми позакласної та позашкільної роботи з “обдарованою дитиною” шкільні (гуртки, факультативи, МАН, заняття в секціях, студіях, гуртках, ЦТДЮ, спортивній, музичній школах, СЮН).

 • Інформування про проведення конкурсів, олімпіад, змагань різних рівнів для забезпечення можливості реалізувати “обдарованої дитини” свої здібності.

ІІІ. Практичний:

 • Реалізація завдань районної Програми, шкільних програм (планів, проектів) психолого-педагогічного супроводу “обдарованої дитини”, де вказано, хто в школі координує цю роботу, які напрями психолого-педагогічної підтримки реалізують вчителі предметними, класний керівник, передбачено систему заходів, що сприятимуть розвитку здібностей “обдарованої дитини”.

 • Впровадження в діяльність закладу системи просвітницьких заходів з батьками, вчителями, учнями школи з проблем обдарованості.

 • Застосування індивідуальних програм розвитку здібностей “обдарованої дитини” вчителями предметниками та вчителями-методистами.

 • Використання факультативних занять, індивідуальних годин для розвитку здібностей обдарованих учнів.

 • Забезпечення доступу “обдарованої дитини” до довідкової літератури, та інших посібників.

 • Консультування педагогічних працівників, батьків, учнів сільських шкіл методистами райметодкабінету з питань виявлення та психолого-педагогічного супроводу “обдарованої дитини”.


КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ
Отже, якщо у Вашому класі є дитина, що:

- швидко схоплює суть питання; має великий запас знань загального характеру;

- охоче вчиться;

- процес її навчання йде швидкими темпами;

- свою роботу виконує самостійно;

- надає перевагу індивідуальним видам діяльності;

- із задоволенням займається різними видами творчої діяльності;

- значно випереджає однолітків за кількістю умінь і навичок і загальним розвитком,

радійте, у вашому класі вчиться дитина з високим рівнем загальних здібностей.

Якщо Ви помітили, що ваш учень:

- виявляє явні задатки лідера, намагається бути керівником;

- відрізняється широтою і різнобічністю інтересів;

- o може мислити абстрактно, ставить собі завдання і після ретельного аналізу шукає шляхи його рішення;

- мислить творчо;

- пропонує нові ідеї і нестандартні варіанти рішень,

Вам пощастило і у Вас з'явилась "права рука", помічник, організатор, натхненник. Ваша задача - отримати кредит довіри. За умілої організації навчально-виховного процесу ви виховаєте майбутнього президента!

А якщо Ваш учень:

- вразливий і артистичний, також дуже діяльний і енергійний;

- прагне практично реалізувати свої плани, ідеї, проекти;

- володіє в досконалості для свого віку технікою гри на музичних інструментах;

- відмінно малює;

- має артистичні схильності;

- добре володіє мовою;

- має великий словниковий запас, правильно будує фрази, швидко і виразно читає,

у вашому класі вчиться майбутній учитель, актор, композитор чи інша знаменитість у мистецтві.

У вашому в класі є учень, що:

- багато читає не з примусу;

- може довго і зосереджено працювати над вирішенням якої-небудь цікавої проблеми;

- швидко вирішує математичні задачі;

- намагається швидко схопити суть питання і зробити загальні висновки;

- прагне впорядкувати слова, числа і т.д., звести їх у єдину систему;

- при відповіді на запитання враховує ступінь його важливості;

- має гнучке мислення;

- виявляє цікавість до техніки і не властиві для його віку навички й уміння при конструюванні,

це означає, що у дитини високий інтелектуальний потенціал, у неї високий рівень розумової працездатності.Ви звернули увагу на те, що:

- під час спортивних ігор дитина завжди виходить переможцем;

- уміє координувати свої рухи;

- реальні досягнення в спорті значно вищі за рівень її однолітків;

- яскраво виражені вольові якості;

- стійко переносить фізичну напругу;

ваш учень має високий рівень спортивних здібностей.

Якщо дитина:

- чимось глибоко зацікавившись, намагається зрозуміти суть питання, намагається обґрунтувати його, знайти логічне рішення, дати розумну відповідь;

- має "критичну жилку";

- виявляє здатність до вдосконалювання;

- може розумно висловитися з широкого кола питань,

перед Вами обдарована дитина і їй потрібна Ваша підтримка!


 

Методика “Використання тестоподібних завдань для виявлення готовності випускників початкової школи до навчання у 5 класі” розроблена Р.А.Лемеховою, доцентом кафедри початкової освіти і дошкільного виховання ІУУ, кандидатом педагогічних наук, психологом.

Ця методика складається з 4 блоків, кожен з яких містить певні завдання.І блок – “Загальні здібності” і має 8 завдань:

 1. Обсяг і переключення уваги, здатність діяти за словесною інструкцією, просторова орієнтація.

 2. Концентрація уваги (коректурна проба).

 3. Просторові уявлення, короткочасна образна пам’ять.

 4. Логічне мислення (вміння робити висновки та умовиводи).

 5. Класифікація.

 6. Узагальнення, визначення родового поняття.

 7. Подібність-відмінність (“П’ятий зайвий”).

 8. Кодування.

ІІ блок – “Лінгвістичні здібності” складається з 5 завдань:

 1. Конструювання слів (“Склади, що розбіглися”)

 2. Словниковий запас.

 3. Аналогії.

 4. Конструювання речень.

 5. Підбір функціонально близького слова.

ІІІ блок “Математичні здібності” має 2 завдання:

 1. Послідовність обчислювальних операцій.

 2. Елементи математичної логіки.

IV блок – “Творчі здібності”:

складається з 4 завдань, що досліджують образне мислення, творчий підхід, оригінальність, уміння відновити ціле за його частиною, на вміння орієнтуватися в реальному та умовному світі.

Результати виконання тестових завдань заносяться в зведену таблицю. Отримані кожною дитиною бали порівнюються з (max) максимально можливими балами по кожному завданню. Дитину, яка набрала кількість балів наближену до max чи по якомусь із блоків чи за сумарним результатом (S) заносять до банку даних “обдарованих дітей” і проводять додаткові дослідження.

Використання тестоподібних завдань для виявлення готовності випускників початкової школи до навчання у 5 класі

Р.А.Лемехова – доцент кафедри початкової освіти і

дошкільного виховання ІУУ, кандидат

педагогічних наук, психолог

Практика багаторічної роботи з випускниками початкової школи показала, що навчальні оцінки, які діти отримують у 4 класі, доволі часто є лише формалізованою оцінкою їхніх знань, умінь і навичок з конкретного предмета і теми, але не характеризують досягнутого рівня розвитку якостей, необхідних для подальшого навчання дитини. Здивування викликає факт невідмінного навчання активних, розумних, читаючих, навіть обдарованих дітей і, з іншого боку, відмінне навчання тільки старанних, слухняних дітей. І вчителі, і батьки знаходять протиріччя між оцінкою реальних пізнавальних можливостей дитини і оцінками, які вона отримує у школі. Думається, що в умовах теперішньої системи навчання важко добитися відповідності відмітки і оцінки, адекватних рівню досягнень молодшого школяра, який необхідний для продовження навчання. Сьогодні цей рівень визначається балами річних контрольних робіт за 4 клас з мов та математики.

Ми вирішили розробити серію різноманітних тістоподібних завдань, які в комплексі забезпечують самовираження дитини, дозволяють судити про наявність якостей, необхідних для подальшого навчання: концентрації уваги, працездатності, пам’яті, особливостей мислення, мовлення, творчих здібностей та ін. Пропоновані завдання можуть бути використані також для концентрації рівня психічного розвитку третьокласників протягом навчального року у різноманітних модифікаціях, розроблених педагогом і психологом.

Слід зазначити, що в деяких класах діти за один урок не справляються з усіма завданнями, і тоді приходиться скорочувати їх кількість, зберігаючи основні напрямки блоки) вивчення готовності дитини до подальшої навчальної і пізнавальної діяльності.

Після проведення тестування проводиться обробка індивідуальних протоколів. Потім складається зведена таблиця результатів виконання тестоподібних завдань. Отримані кожною дитиною бали зводяться в загальну таблицю. У вертикальних графах вказуються набрані по кожному завданню бали, а також сумарний бал (S), який відображає результат по кожному із 4-х блоків: загальні здібності, лінгвістичні, математичні і творчі здібності.

Крім того, вводиться додатково 5 балів, якими оцінюється грамотність і вміння графічно оформити результат, охайність і точність зображувальних засобів. Бали від 1 до 5 за грамотність і “графічність” (Гр.) являють собою 5-й блок (26 колонка у зведеній таблиці), додаються до сумарних чотирьох показників і входять у загальний бал, який виводиться у 27 колонці. У останній, 28-й колонці виводиться рейтинг учня (Р) у класі або серед усіх учнів паралелі, виходячи із отриманого загального балу.

У нижній частині таблиці виводиться сумарний бал по кожній колонці (S) і середній бал результатів виконання кожного завдання по класу (ср). Для наочності у нижній частині таблиці поміщено ще одну горизонтальну графу (max), у якій вказуємо можливий максимальний бал по кожному завданню і максимальний сумарний бал по кожному із 5 напрямків, а також максимально можливий загальний бал.

І. Загальні здібності


 1. Обсяг і переключення уваги, здатність діяти за словесною інструкцією, просторова орієнтація.

Завдання 1.

Інструкція: “Намалюйте по горизонталі чотири квадрата зі стороною 2 см. Під кожним квадратом поставте номери 1, 2, 3, 4”.

Діти малюють без лінійок. Час виконання – 1 хвилина. Після виконання цієї роботи усім дітям дається інструкція: “Знайдіть квадрат № 3. Посередині намалюйте хрест зі стороною 1 см. Всередині квадрата, під, над і поруч з кожною із сторін намалюйте по 4 крапки”.

Далі: “Знайдіть квадрат № 4. Двома лініями розділіть його так, щоб вийшло чотири маленьких квадрата. У правому верхньому квадратику намалюйте трикутник вершиною вгору, у нижньому – вершиною донизу; у лівому верхньому квадратику намалюйте трикутник вершиною донизу, у нижньому – вершиною догори”.

Далі: “Знайдіть квадрат № 1. посередині квадрата намалюйте ромб, всередині ромба – кружечок. Домалюйте з допомогою прямих ліній у кожному куту квадрата трикутники. Всередині кожного трикутника розмістіть кружечок”.

Далі: “Двома лініями розділіть квадрат № 2 так, щоб вийшло 4 трикутника. У верхньому і нижньому трикутниках розмістіть по кружечку, а у лівому і правому – по трикутнику, вершина якого звернена до сторони квадрата”.


У результаті виконаної роботи у дітей повинні вийти малюнки:

1 2 3 4
кожен правильно виконаний малюнок оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 4.2. Концентрація уваги (коректурна проба).

Завдання № 2.

Інструкція: “Запишіть речення: “Величний і прекрасний квітучий сад”.

Діти записують.

“Підкресліть усі голосні звуки однією рисочкою, а ті, які стоять після “р” та “н” – двома.”

Час роботи – 2,5 – 3 хвилини. Максимальна кількість балів – 2. якщо допущено 1-2 помилки, ставиться 1 бал, більше 2 помилок – 0 балів
3.Просторові уявлення, короткочасна образна пам’ять.

Завдання № 3.

Інструкція: “Подивіться уважно на малюнок і зобразіть у себе точно такий же”.


30 секунд показується малюнок, на якому зображені кружечки діаметром 10-12 см кожен, а потім додатково ще по 10 секунд він проноситься для огляду по рядах. Діти копіюють малюнок без циркуля, від руки. Під час оцінювання розмір скопійованого малюнка не враховується.

Максимальна кількість балів – 6, кожна помилка – мінус один бал.


 1. Логічне мислення (вміння робити висновки та умовиводи).

Завдання № 4.

Інструкція: “Діти, я пропоную вам 2 висловлювання, з яких потрібно зробити висновок. Запишіть тільки висновок (після слова “значить”)”.

А) У вашому класі всі діти вчаться на “4” і “5”.

У Вови бувають “трійки”.

Значить, ... (Вова не навчається у нашому класі).

Б) Вова схожий на Петрика.

Петрик схожий на Сашка.

Значить, ... (Вова схожий на Сашка).

В) Квадрат відрізняється від прямокутника тим, що у нього усі сторони рівні.

У фігури АВСD сторони не рівні.

Значить, ... (фігура АВСD – не квадрат).
Слова у дужках – це правильна відповідь, яка оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 3. Час виконання роботи – 3 хвилини.


 1. Класифікація.

Завдання № 5.

Інструкція: “Діти, перемалюйте схему. Я буду називати слова, а ви їх розподіліть по колонках. Тут можуть бути і зайві слова, які не підходять ні до однієї колонки. Отже, почали...”.

Зачитується набір слів: “гра, жук, волейбол, метелик, лото, мурашка, шахи, тетріс, тренер, вулиця, комар, машинка, скакалка, баскетбол, війна, бокс, пістолет, акробатика, лук, перемога, ведмедик”.

На дошці повинна бути намальована схема:
лялька

футбол

муха


Кожне правильно класифіковане слово оцінюється в 1 бал, максимальна кількість балів – 17. Зайві слова: тренер, вулиця, війна, перемога. Час виконання роботи – 3 хвилини.
6. Узагальнення, визначення родового поняття.

Завдання № 6.

Інструкція: “Я прочитаю ряд слів, а ви замініть їх одним словом, яке підходить за змістом. Запишіть це слово”.

Зачитуються слова:


 • літак, пароплав, тролейбус, автомобіль – це... (транспорт);

 • квас, вода, чай, кока-кола, компот – це... (напої);

 • скрипка, віолончель, гітара, балалайка, домбра – це ... (струнні інструменти).

Кожне правильно підібране узагальнююче слово оцінюється в 1 бал, максимальна кількість балів – 3. Час виконання – 1 хвилина.
7. Подібність – відмінність (“П’ятий зайвий”).

Завдання № 7.

Інструкція: “Із п’яти прочитаних мною слів знайдіть одне зайве за змістом і запишіть його”.

Зачитуються слова:


 • спідниця, блузка, плаття, тканина, шорти. (тканина)

 • мило, шампунь, вода, ароматизатор, рушник. (рушник).

 • піаніно, скрипка, арфа, віолончель, гітара. (піаніно).

Максимальна кількість балів – 3, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.


 1. Кодування.

Завдання № 8-а.

На дошці зображена схема:- предмети


- ознаки предметів
- дії- інші слова


Інструкція: “Діти, я зараз прочитаю речення два рази, а ви замість слів намалюйте його схему”.

Зачитується речення:

“Шлях до глибоких знань лежить через кропітку працю”.

Діти повинні намалювати схему:Максимальна кількість балів – 2, якщо допущена одна помилка, ставиться 1 бал, дві і більше помилок – 0.

Завдання № 8-б.


a

b

c

a + b - c

c – c : b

с : b

а : b - d

3

2

4

Інструкція: “Діти, не перемальовуючи таблицю, виконайте дії, вказані у верхньому рядочку, за півхвилини і запишіть відповіді.

Правильні відповіді: 1, 2, 2, не вистачає значення d.

Максимальна кількість балів – 4, по 1 балу за кожну правильну відповідь.

ІІ. Лінгвістичні здібності


 1. Конструювання слів (“Склади, що розбіглися”).

Завдання № 9.

Інструкція: “Діти, за 1 хвилину складіть якнайбільше слів із “складів, що заблукали”.

На дошці записано 16 складів:

фа, кар, та, ра, то, те, пля, ка, за, лі, кел, ро, ки, ли, фон, ма.

Можливі відповіді:

Факел, фаза, фата, карта, кара, картопля, літо та ін.

Кожне правильно складене слово оцінюється в 1 бал.


 1. Словниковий запас.

Завдання № 10.

Інструкція: “За одну хвилину запишіть якнайбільше слів, які починаються із заданої літери, не використовуючи власних назв”.

Називається літера (наприклад, “о”), діти працюють 1 хвилину, потім називається інша літера (наприклад, “н”) – і ще хвилина роботи. Кожне правильно підібране слово оцінюється в 1 бал.


 1. Аналогії.

Завдання № 11.

Інструкція: “Заготовте таку саму схему, як у завданні № 5. Запишіть у три стовпчики 3 слова: город, місто, city.

Підберіть за одну хвилину ще декілька груп слів за таким же принципом.

Кожна правильно підібрана група оцінюється в 1 бал. 1. Конструювання речень.

Завдання № 12.

Інструкція: “Складіть речення із наступних слів:

- корабель, хмари, Греція;

- окуляри, книга, дерево.

Час виконання роботи – 2 хвилини, максимальна кількість балів – 6. бали знижуються, якщо виконання завдання не відповідає інструкції, допущені стилістичні помилки і помилки у змісті.


 1. Підбір функціонально близького слова.

Завдання № 13.

Інструкція: “Зараз я буду називати вам перше слово речення, а ви підбирайте до нього друге і записуйте. Наприклад: “Бджола ...дзижчить .”

Називаються слова: ведмідь, кабан, кінь, півень, ворона, індик, коза, собака, сова, гусак, сорока, слон, лев.

Після кожного слова робиться пауза, щоб діти встигли записати друге слово. Кожне правильно підібране слово оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 13.ІІІ. Математичні здібності

 1. Послідовність обчислювальних операцій.

Завдання № 14.

Інструкція: “Зараз ви будете писати математичний диктант. Записуйте тільки відповіді”.

Зачитуються приклади:

26 – 18 : 3 = ... (20)

27 х 2 – 14 = ... (40)

21 х 4 + 16 = ... (100)

33 : 11 + 27 = ... (30)

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Час роботи – 1 хвилина.


 1. Елементи математичної логіки.

Завдання № 15-а.

Інструкція: “Уважно подивіться на числа, які записані у два стовпчики на дошці, и за півхвилини напишіть замість знаків питання потрібні числа”:1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

22

21

20

19

18

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

16

17

18

19

20

35

34

33

32

31

21

22

23

24

25

87

?

?

?

?

55

?

?

?

?
Кожне правильно написане число оцінюється у 2 бали. Якщо дитина пояснює своє рішення, додається 1 бал.

Завдання № 15-б. (розв’язування задач)

Інструкція: “Прочитайте і розв’яжіть задачі”. 1. В Одесу йшло три жінки. В руках у кожної з них було по кішечці. Їм назустріч йшло двоє чоловіків, які вели по дві собачки. Скільки живих істот ішло із Одеси? (Правильна відповідь: 6).

 2. Між містами А і В стоять 12 електричних стовпів на відстані 25 км один від одного. Яка відстань від А до В? (правильна відповідь: 275).

 3. Цвях довжиною 9 см забили в дошку так, що з однієї сторони від стирчить на 3 см, а з іншої – на 4 см. Яка товщина дошки? (правильна відповідь – 2 см).

Завдання 15-в.

Інструкція: “Подивіться на малюнок і напишіть ряд цифр замість знаку питання”:


769432
?

Правильна відповідь (234967) оцінюється в 1 бал. Час роботи – 30 секунд.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка