Концепція загальної середньої освіти


Організація роботи з обдарованими дітьмиСторінка3/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#509
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6

Організація роботи з обдарованими дітьми


Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків.
Зміст роботи з обдарованими дітьми містить низку завдань, а саме: сприяння розвитку кожної особистості; виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку.
Із цією метою впроваджується комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, що здійснюються спільно із сім'єю та школою. Важливо використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.
На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.
Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Якщо переважає інтелектуальна сфера й дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей, наприклад методика «Тест структури інтелекту» Амтхауера тощо.
У дітей, обдарованих у сфері академічних досягнень, найбільш розвиненими можуть бути окремі здібності до мов і літератури, математики або природознавства. Тому завдання психолога — не тільки визначити рівень загального інтелектуального розвитку дитини, але й дати оцінку типу мислення. У пригоді може стати «Стенфордський тест досягнень».
Діти з творчим І продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні Ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю.
Таке творче спрямування обдарованості дітей передбачає оцінювання насамперед їхніх творчих здібностей. Використовуються «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса», «Тест віддалених асоціацій» Медника, вербальний тест творчого мислення «Незвичне використовування» І. Аверіної, тест для визначення особистісних характеристик «Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, «Характерологічний опитувальник» К. Леонгарда-Шмішека, «Кольоровий тест» М. Люшера та ін.
Контактні, ініціативні, з підвищеною потребою в спілкуванні й лідерстві діти мають високі організаторські здібності. Серед однолітків і дорослих вони почуваються впевнено; однолітки завжди обирають їх на головні ролі в іграх та заняттях. Під час досліджень таких дітей використовуються особистісні методики та соціометрія, наприклад «Комплексний особистісний соціометричний тест» О. Зварикіна.
Якщо ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування спрямовується на оцінювання ступеня її емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки така дитина дуже вразлива і потребує індивідуального психологічного підходу, а часом І психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця.
Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психо-моторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвитку рухових навичок (біг, стрибки).
Діагностика обдарованості у цій сфері проводиться за допомогою методик, що призначені для визначення зорово-моторної координації (наприклад «Тест творчих здібностей у дії та русі» Торренса).
Багато дітей виявляє високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. У цьому разі дуже важливо не тільки виявити таку поліобдарованість, але й удосконалювати, розвивати її.
Психорозвивальна робота з обдарованими дітьми може проводитися за такими напрямами:
• розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;
• допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;
засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;
• допомога батькам, учителям і дітям в організації навчальної діяльності.
Спеціальні програми для роботи з обдарованими дітьми сприяють реалізації цих напрямів.
На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей.
  

Науково-дослідницька робота учнів

В умовах рівневої і профільної диференціації навчання перед учителем стоїть низка складних завдань, пов’язаних насамперед з розвитком творчих здібностей школярів. Учні повинні брати участь у науково-дослідницькій роботі. Учитель має стати організатором і першим науковим керівником учнівської дослідницької роботи.

Однією з форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала академія наук України, де виховано багато талановитих учених, державних діячів, творчих особистостей різних фахів. Результатом плідного навчання учня в МАН є написання під керівництвом ученого або вчителя-предметника науково-дослідницької роботи, з якою діти виступають на наукових конференція, колоквіумах (шкільних, районних (міських), обласних), захищають під час конкурсу-захисту.

Педагогічний процес у МАН мас свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І, перш за все, це те, що плани й програми наукових гуртків, клубів, секцій, на відміну від стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал (можливості) конкретних дітей.

Основною ланкою територіальних (обласних) відділень МАН с наукові товариства учнів, які організовують свою діяльність у формі регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів, факультативів, навчальних лабораторій, індивідуальної роботи учнів під керівництвом науковців, наукових конференцій, колоквіумів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт тощо. Головна мета НТУ – дати дитині можливість розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів.

Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами й програмами, які розробляються науковими керівниками й педагогами. Програмами й планами передбачається проведення занять загально розвиваючого напряму; надання додаткової освіти в різних галузях науки; колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми; ознайомлення з методами та прийомами проведення наукового дослідження.

Учням потрібно допомогти відчути себе майбутніми членами наукових товариств (НТУ). Для цього в школі можна організувати інтелектуальні читання «Біографія науки в особах», до цих читань учні 7-10 класів готують невеликі наукові доповіді, реферати про одного з представників, наприклад, мовознавства, літературознавства, фольклористики. Роботи можуть бути зачитані в класі, й клас визначає найцікавіші, які можуть стати перепусткою до членства в науковому товаристві.

Крім того, необхідно провести діагностику щодо визначення рівня готовності учня, його інтересу до наукової діяльності.

Для того, щоб учень виявив бажання працювати над науковим дослідженням, у нього необхідно пробудити це бажання, сформувати дослідницьку мотивацію. Із членами НТУ необхідно 3–2 рази на місяць проводити заняття, спрямовані на розвиток інтелектуальних умінь. Кожне заняття покликане ставити конкретні завдання, які допоможуть школярам по-новому поглянути на власну інтелектуальну діяльність, оцінити досягнення людей, що мають великі успіхи в науці.

Ефективною формою підготовки школярів до проведення самостійного наукового дослідження та написання науково-дослідницької роботи може стати проведення учнівських колоквіумів (шкільних, районних, обласних). Колоквіум (від лат. – співбесіда) – це збори, на яких заслуховують і обговорюють наукові доповіді. Традиційним для школярів Київщини є проведення Київським обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів обласного колоквіуму «Київщина – рідна сторона», мета якого – залучення учнівської молоді до вивчення літератури, історії, культури, географії рідного краю, формування почуття відповідальності за майбутнє держави, вироблення навичок науково-дослідницької, пошукової діяльності. Під час заходу працюють секції історичного та географічного краєзнавства, розвитку науки та освіти рідного краю, мистецтвознавства та етнографії, літературного краєзнавства, фольклористики, етимології (топоніми, мікротопоніми, гідроніми Київщини), діалектології, економіки тощо.Системність у роботі з обдарованими дітьми щодо розвитку їх науково-дослідницьких здібностей забезпечить введення до навчальних планів закладів освіти, в першу чергу ліцеїв та гімназій, спецкурсу (факультативу) „Основи наукових досліджень", головним завданнями якого є формування в учнів глибоких теоретичних знань про суть науково-дослідницької діяльності; оволодіння ними методології наукового пізнання; вироблення вміння підготовки наукових рефератів, статей, підготовки та виголошення наукових доповідей; формування навичок роботи з науковою та довідниковою літературою; ознайомлення з сучасними методами наукових досліджень. Після прослуховування спецкурсу можемо запропонувати учням підготувати наукові доповіді чи реферати. Для деяких школярів підготовлені реферати зможуть стати початком роботи над науковим дослідженням.

Рекомендації  педагогам у роботі з обдарованими дітьми

 1.  Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня, не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

 2.  Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

 3.  Учитель не повинен робити з обдарованої дитини „вундеркінда”. Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне природне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм з боку вчителя звичайно недопустимі.

 4.  Учителеві слід пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Якості, якими має володіти учитель для роботи з обдарованими дітьми:

 1.  Бути доброзичливим і чуйним.

 2.  Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 3.  Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 4.  Мати широке коло інтересів.

 5.  Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованої дитини.

 6.  Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 7.  Мати живий та активний характер.

 8.  Володіти почуттям гумору.

 9.  Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

 10.  Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 11.  Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 12.  Володіти емоційною стабільністю.

 13.  Уміти переконувати.

 14.   Мати схильність до самоаналізу.Напрями роботи педагога з обдарованими дітьми:

 1.  Діагностика соціального інтелекту обдарованих дітей, як одного з показників адаптації обдарованих дітей (вересень).

 2.  Контроль за адаптацією обдарованих дітей (на протязі року).

 3.  Вивчення характеру сприймання обдарованих дітей однолітками, їх емоційного стану та сильних сторін особистості (жовтень, листопад).

 4.  Соціальний супровід:

         а) індивідуальне консультування (по мірі потреби);          

б) залучення до конкурсів, олімпіад на рівні школи та на рівні міста (на протязі року);        

  в) допомога обдарованим дітям з низьким статусом в учнівському колективі       самоутвердитись (по мірі потреби);         

 г) допомога в кризових ситуаціях та сприяння реалізації здібностей;        

  д) соціальна просвіта пед. колективу та батьків (постійно);       

   е) лекторії для батьків – „Як виховувати обдаровану дитину” (на батьківських зборах на протязі року);          

ж) урахування індивідуальних особливостей обдарованих дітей в навчанні та вихованні (постійно);         

 з) реклама дитячої творчості на рівні школи, міста (на протязі року).
Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова  організаційного розвитку НВК

 

  У сучасних умовах оновлення системи національної освіти, в основі якої – особистісно зорієнтований підхід до дитини, важливе значення має психологізація освітнього середовища, оскільки навчально-виховний процес не прирівнюється лише до передавання відомостей про основи наук або життя, забезпечуючи здобуття учнями академічних знань. Загальноосвітній навчальний заклад, будучи початковим соціальним інститутом, повинен готувати школярів до життя. Тому з кожним роком все більше актуальними стають можливості психології, необхідність її практичного застосування в організаційному розвитку освітнього закладу. Гармонійно розвиненому суспільству не байдуже, яким буде громадянин: лише висококваліфікованим ремісником чи, крім здобуття фахової підготовки, він стане інтелігентною, вихованою людиною. Для сучасного суспільства оптимально саме в системі освіти, за допомогою її змісту та форм, впливати на психологічні засади розвитку навчального закладу, формування   юної особистості.

Миронівський НВК є одним із закладів, в якому, працюючи з обдарованими дітьми, формують компетентну творчу особистість. Більшість дослідників сходяться на думці, що  обдарованість означає поєднання у людини розвинених здібностей. Для прикладу, Р.С.Нємов так визначає обдарованість: поєднання різних високо розвинених здібностей, зокрема здібності до різних видів діяльності називають обдарованістю".

У  Миронівському НВК на основі профільно-орієнтованих програм освіти і виховання здійснюється  всебічний розвиток учнів, їх фахово-професійна орієнтація  на здобуття майбутньої професії. Тому в закладі освіти психологічна служба послідовно вибудовує свою роботу  відповідно до нових вимог сучасної освіти обдарованої дитини; надає необхідну професійну увагу  кожній дитині; допомагає вчителям  визначити форму і зміст роботи з кожним учнем з тим, щоб  забезпечити всебічний розвиток школяра з урахуванням його можливостей, унікальності та самобутності. Для цього наставникам потрібно допомогти дитині пізнати себе, інших людей; навчити її відчувати власний стан, аналізувати поведінку, адекватно оцінювати реальні успіхи, запобігати невдачам з психологічного дисбалансу між власним внутрішнім світом і зовнішнім впливом на дитину.

У роботі психологічної служби визначено мету, завдання, засоби досягнення поставлених завдань:Мета діяльності зазначеної служби: всебічне дослідження особистості дитини з метою її гармонійного розвитку, усвідомленого вибору майбутньої професії.

Завдання полягають у такому:

- виявлення і розвиток задатків та здібностей кожного учня;

- збільшення стійкості дітей у ситуаціях „мінливості” суспільства;

- допомога у практичному застосуванні здобутих знань;

- підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів учнів.

Особливого значення в НВК набуває розвиток здатностей творчих учнів до саморегуляції, вироблення гнучкості мислення, його нешаблонності.

Для забезпечення досягнення поставлених цілей психологічною службою розроблено психологічну методологію роботи з обдарованою дитиною, а також – психологічну модель обдарованої дитини, випускника;  чітко визначено  завдання психологічної служби з   використання потенційних можливостей закладу  у формуванні розвиненої  творчої особистості.  Ці можливості дуже великі, а саме:

1. Органічне поєднання процесу навчання та виховання, спрямоване на краще розуміння дитиною власної особистості, розвиток уміння практично застосувати здобуті знання.

2. Створення умов для проведення навчання та виховання  учнів  відповідно до положень особистісно орієнтованої освіти.

3. Моделювання умов, максимально наближених  до реального майбутнього життя.

4. Спрямованість навчально-виховного процесу на формування  життєвих  компетенцій.

Психологічний супровід обдарованої дитини – це, перш за все практична робота соціального педагога з учнями, батьками, педагогічним колективом навчального закладу:

- психодіагностика різних сфер обдарованості учня;

- консультування класних керівників, учителів, учнів та батьків щодо психологічної структури особистості;

- моніторинг  і прогностика індивідуального розвитку обдарованої дитини;

- психолого-розвивальна робота з обдарованими дітьми за результатами діагностування;

- психологічна адаптація до навчання та життєвої діяльності;

- формування соціально-корисних життєвих перспектив.

 Важливим підґрунтям психологічного супроводу є спрямованість на власні потреби дитини, які є актуальними для неї в даний час, важливими нині, а не в майбутньому. На цих засадах побудовано парадигму психологічного супроводу в навчальному закладі, а саме:

- наукове психолого-методичне забезпечення;

- створення соціально-психологічних умов для успішного  психологічного розвитку учнів в умовах взаємодії у закладі;

- творчий розвиток внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетність її потреб, цілей, перспективність її розвитку;

- психологічне поєднання основних напрямів роботи – учень, учитель, батьки.

Неможливо говорити  про обдарованість  дитини, не враховуючи процесів, які є психологічною основою її формування, та умов, за яких формується  життєва компетентність учня на основі сучасних технологій. Отже, творчій діяльності учня сприяє насамперед психологічне здоров'я учня, що забезпечує нормальний розвиток природних здібностей дитини.

Психологічне здоров'я учня – це створення позитивної "Я-концепції", позитивного психологічного клімату в соціумі НВК та встановлення нових відносин співробітництва. Вважаємо, що головне завдання – дати поштовх до прояву внутрішніх сил і можливостей особистості учня, активізувати і  використати їх для більш повного і вільного розвитку школяра. Важливу роль відіграють і психологічні ресурси обдарованої дитини. Тому соціальний педагог  повинен  з’ясувати, а потім – і розвинути психологічні ресурси  дитини, а саме:

- здатність акумулювати знання про навколишній світ;

- чітке закріплення розрізнення суб’єкта та об’єкта зовнішнього світу;

- забезпечення цілеспрямованої діяльності;

- вибіркове ставлення до дійсності.

Завдання фахівця – допомогти дитині у її розвитку, враховуючи  особливості  обдарованих учнів. На основі тверджень психологів і власних спостережень зробили висновок, що обдарована дитина володіє позитивними якостями і властивостями: виявляє науковий підхід до проблем,  підвищену здатність до навчання, швидке оволодіння матеріалом, компетентність, легке та міцне засвоєння матеріалу, нестандартне мислення, оригінальне вирішення завдань, різноманітність інтересів, допитливість розуму, гарну пам’ять, фантазію, уяву, схильність до  розвивальних  ігор. 

Але разом з цим існують так звані негативні супутники розвитку творчої особистості: егоїстичність, завищена самооцінка, комплекс „Я не такий”, розкиданість інтересів, зверхність, вразливість, схильність до стресів, демонстративність. Працювати з такими дітьми водночас і цікаво, і важко. Тому пріоритет  надається визначенню життєвого досвіду учнів, рівня розвитку загальних здібностей кожного, інтересів, інтелектуального розвитку, якостей та акцентуацій характеру обдарованої дитини.

Основна  концепція психологічного супроводу  в НВК полягає у своєрідному русі  певним „шляхом”. Для того, щоб цей рух був успішним, усім учасникам потрібно  чітко знати „етапи шляху” та усвідомлювати форми і методи власної діяльності на шляху  розвитку закладу. У нашому навчальному закладі розроблено основні етапи  психологічного супроводу обдарованої дитини, кожен з яких має відповідні, відмінні від інших, завдання, зміст, організацію діяльності тощо.Перший етап – „Комплексна психодіагностика” – це система сучасних технологій психологічного діагностування дітей, учителів і батьків на різних етапах навчання за основними напрямами: „Пізнавальна діяльність”, „Якості особистості”, „Я – соціум – ми”, „Професійна орієнтація”.

Так, наприклад, у перший рік навчання  вивчаємо стан адаптації учнів до навчання в НВК,  психологічні особливості дитини – темперамент, характер, мотивацію навчання. Окрім психодіагностичного інструментарію  цей етап включає  психологічний аналіз отриманих результатів, аналіз продуктів творчої діяльності учнів та спостереження окремих конкретних випадків навчальної діяльності та поведінки.   Другий етап – „Учень”. Він полягає у  створенні банку даних про психологічні особливості учня, класного колективу за результатами діагностування.  Це робочий матеріал, що   постійно поповнюється даними про клас і кожну дитину зокрема.

Це етап розробки рекомендацій і порад щодо розвитку творчих здібностей учня і класного колективу, розробки  і добору розвивальних програм, а також групової та індивідуальної розвивальної діяльності з кожним учнем для вдосконалення його  пізнавальної та емоційно-вольової сфери за програмами „Шлях до успіху”, „Я – особистість”, „Гімнастика мозку”, „Сходинки зростання” тощо.Третій етап – „Педагоги” – включає моніторинг організаторських, рефлексивно-аналітичних, комунікативних здібностей педагога; оцінку творчого потенціалу вчителя; психолого-методичну допомогу та консультування з проблем обдарованості для самовдосконалення педагога; рекомендації щодо роботи самого педагога з обдарованою дитиною – „Психологічна абетка”; роботу психолого-педагогічного семінару для вчителів, завданням якого є гармонізація внутрішнього світу педагога, реалізація його професійного зростання і зосередження уваги педагогічних працівників на потребі учня.

Четвертий етап  – „Батьки” – має на меті  моніторинг соціального статусу родини, умов розвитку обдарованої дитини в родині, діагностування рівня батьківських відносин, психологічну просвіту батьків щодо становлення і розвитку творчої особистості, індивідуальне консультування батьків та надання індивідуальних рекомендацій з розвитку творчої особистості дитини.

Зазначені основні етапи роботи взаємопов’язані та обумовлюють багатовекторність вибору форм роботи з творчим потенціалом дитини.

Окрім того, у роботі психологічної служби використовується градація обдарованості, що була розроблена психологами США Г. Кафом та А. де Хааном, в якій творчий потенціал  має 4 рівня: здібний учень, обдарована дитина, яскрава обдарованість учня, високий творчий потенціал дитини; також ураховуються визначені види обдарованості (за Г.Кафом та А.де Хааном) – наукова, інтелектуальна, технічна, літературна, музична, спортивна, артистична, художня. Також розділяємо думку психологів (Д.Векслера, Г.Айзенка, Р.Стернберга, Л.Термена) про те, що креативність є компонентом загальної розумової обдарованості. Тому широко застосовуємо тести на виявлення рівня розвитку інтелекту, часто порівнюємо їх з рівнем творчих здібностей, і  ці дані використовуємо у розвивальній роботі  з дітьми.

Таким чином, завдяки реалізації психологічного супроводу кожен учень усвідомлює власні можливості, готовність до праці, самостійно і свідомо робить свій вибір напряму і профілю навчання.

Психологічний  супровід обдарованої дитини завершується реальним, конкретним результатом, зокрема це:

–  визначення спільно з дитиною її інтересів, здібностей, рівня творчого потенціалу, виду обдарованості тощо;

–   усвідомлення учнем свого  багатогранного „Я”, тих, хто оточує, формуванням сукупності уявлень про себе, свій внутрішній світ;

–  розуміння  сутності пізнавальної діяльності – мислення, пам’яті, уяви, тренінг творчої уяви та мислення;

–    формування таких якостей мислення, які дозволяють учневі по-новому сприймати навчальний матеріал із забезпеченням зворотного зв’язку;

–  навчання  дітей новим способам дій і поведінковим реакціям,  експериментування з новими стратегіями і стилями поведінки;

– формування міжособистісних стосунків в класі, засвоєння законів психологічної сумісності, засобів ефективної групової діяльності;

–  допомога гучневі в усвідомленому, особистісному виборі у складному сучасному житті;

–  уникнення психологічного дисбалансу між внутрішнім світом  і зовнішнім впливом;

–  формування конкурентоспроможної особистості, яка   не тільки характеризується високим рівнем інтелектуального розвитку, а є   психологічно підготовленою  до повноцінного життя у сьогоденні.

Методика психологічного супроводу  в НВК  оптимізує навчально-виховний процес і одночасно є  важливою  для учнів  в аспекті їх підготовки до дорослого життя; її реалізація сприяє підтримці тільки того, що вже є в дитині, але недостатньо розвинене, насамперед стимулює розвиток „самості”.

Вибір „дороги життя”  робить  сама дитина. Дорослий лише допомагає дитині повноцінно жити у складному світі і підказує, орієнтує дитину до того чи іншого вибору.

Психологічний супровід у НВК  організовано як процес цілісного впливу на  всебічний  соціально-психологічний розвиток дитини, який коротко можна сформулювати  так: “Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю. Я знаю, де і як я можу це застосувати”.


Каталог: dokument
dokument -> Аннотации к рабочим программам специальности 050144 Дошкольное образование
dokument -> Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
dokument -> Уроках української мови та літератури
dokument -> Рабочих программ Иностранный язык Цель преподавания дисциплины
dokument -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
dokument -> Учебных дисциплин Общеобразовательный цикл Базовые дисциплины
dokument -> Системний аналіз уроку
dokument -> Образовательная программа основного общего образования


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка