Концепція розвитку Кам’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підволочиської районної ради Тернопільської області на 2011-2016 рокиСкачати 323.23 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір323.23 Kb.
#723
ТипКонцепція
Погоджено на засідання

Педагогічної ради

Протокол №9 від 21.10.2011 р.


Концепція розвитку

Кам’янківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Підволочиської районної ради

Тернопільської області

на 2011-2016 роки

с. Кам’янки 2011р.
Реалізація Концепції розвитку

Кам’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Підволочиської районної ради

Тернопільської області

на 2011-2016 роки

Загальна стратегія закладу

Відповідно до Конституції України, з метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., що закріплено в Концепції загальної середньої освіти, Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, районних програма розвитку та функціонування української мови на 2011-2015 роки, з розвитку фізичної культури на 2011-2015 роки, з оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, з профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми на 2010-2013 роки, з програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, запобігання безпритульності, бездоглядності та профілактики негативних явищ в дитячому середовищі на 2012-2013 роки, районної програми «Молодь Підволочищини» на 2011-2015 роки, нових ініціатив Президента України у сфері освіти в питаннях навчання та виховання підростаючого покоління визначає систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурентоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці, є рівноправним членом Європейського Союзу .

Щоб відповідати високим стандартам і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності.

Сучасна школа має на меті створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

Сучасні процеси перетворень у суспільній галузі, у сфері освіти зокрема, пов’язані з функціонуванням багатьох впливових міжнародних організацій, серед яких Рада Європи, Міжнародний Департамент стандартів, Організація економічного співробітництва та розвитку, Організація Об’єднаних Націй, Європейська комісія та ін..

Україна проголосила готовність привести стандарти освіти до стандартів освіти в країнах Євросоюзу: • спілкування рідною мовою;

 • спілкування іноземними мовами;

 • математична компетентність та базові компетентності в галузі науки та техніки;

 • цифрова компетентність;

 • навчатися вчитись;

 • міжособистісна, між культурна та соціальна компетентності. Громадянська компетентність;

 • підприємливість;

 • культурна виразність.

Освіта сьогодення покликана займатись особливим духовним творенням – готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і християнська мораль, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості.

Аналіз організації освітнього процесу в Камянківській ЗОШ І-ІІІ ст.. та усвідомлення проблем розвитку освіти в Україні на сучасному етапі викликали необхідність розробити Концепцію розвитку школи на період 2011-2016 років з метою реалізації науково – методичних проблем: «Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу», «Формування та розвиток здорової особистості школяра, його нахилів, здібностей, талантів, виховання національної загальнолюдської моралі, духовності та культури учнівської молоді через систему виховної роботи школи».Ідеї розвитку

1.Кам’янківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання для всіх дітей, що проживають на території Кам’янківської сільської ради та сіл Підволочиського району.

2.Будувати навчально-виховний процес на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра, науково обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму.

3.У школі необхідно особливу увагу приділяти гармонійному розвитку, вихованню загальнолюдських цінностей на засадах християнської моралі, формуванню базової культури учнів, зміцненню здоров’я, наданню допомоги у саморозвитку кожного школяра.

4.Розширити зв’язки школи з дошкільним закладом, як основою створення і розвитку єдиного педагогічного комплексу.

5.Проаналізувати залежність між професійними знаннями, уміннями вчителя та рівнем знань учнів.

6.Розробити єдині уявлення про перспективи роботи над методичною темою школи як формою освіти та самоосвіти членів педагогічного колективу.

7.Сприяти переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості.Шляхи розвитку школи:

 • забезпечення ефективної діяльності школи з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховної діяльності;

 • формування системи виявлення обдарованої молоді;

 • створення сприятливих умов для підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків;

 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з метою покращення умов для підвищення якості освіти;

 • проектування демократичного стилю управлінської діяльності.

 • пошук різних варіантів узагальнення та поширення найцікавіших ідей, творчих прийомів, методичних розробок учителів, спрямованих на самореалізацію, самовдосконалення особистості учителя, учня, результативних форм управлінської діяльності.

Основні заходи у роботі з педагогічними кадрами

 • забезпечення оптимального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи;

 • розподіл громадських доручень;

 • діагностика педагогічних труднощів;

 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду;

 • атестація педагогічних працівників;

 • організація методичної та науково-методичної роботи у школі;

 • участь у конкурсі “Учитель року”;

 • організація роботи методичних об’єднань;

 • організація роботи “Школи молодого вчителя”;

 • обговорення кандидатур та підготовка матеріалів для заохочення.

Основні заходи щодо вирішення завдань забезпечення загальної середньої освіти

Ефективність навчального процесу в школі відображує продовження навчання випускників 9-х класів для здобуття загальної середньої освіти та вступ випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.

Аналізуючи дані за останні 3 роки, хочеться звернути увагу на той факт, що абсолютно всі (100%) учнів - випускників 9-х класів продовжують здобувати освіту, більшість в нашій школі.

Аналізуючи вступ випускників 11-х класів, можна відзначити, що 98%усіх випускників 11-х класів за останні 3 роки вступили до ВНЗ різного рівня акредитації.

Колектив Кам’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів основними заходи забезпечення загальної середньої освіти вважає:

- облік дітей мікрорайону;

- комплектація 1-х, 10-х класів;

- контроль за рухом учнів;

- забезпечення дітей підручниками;

- навчання хворих дітей вдома;

- контроль відвідування учнями школи;

- контроль за навчанням дітей з “групи ризику”;

- робота з дітьми, що перебувають під опікою;

- організація роботи груп продовженого дня;

- вивчення системи зайнятості дітей у позаурочний час;

- контроль за працевлаштуванням випускниківОсновні засади виховної роботи

Педагогічний колектив нашої школи працює над проблемою «Формування та розвиток здорової особистості школяра , його нахилів, здібностей, талантів, виховання національної загальнолюдської моралі та культури учнівської молоді через систему виховної роботи школи»

Пріоритетними напрямками у виховному процесі є:


 • розвиток в учнів самостійності, здатності до самоорганізації та вміння відстоювати свої права;

 • формування високого рівня правової культури, толерантності, скромності, стриманості, поваги до чужої думки, вміння вести діалог на будь яку тему;

 • формування духовного світу дітей та молоді, як провідної якості особистості;

 • робота над утвердженням віри, справедливості, збереження життя і здоров я.

Вся виховна діяльність у школі спрямована на виховання за такими орієнтирами:

  • ціннісне ставлення до суспільства і держави;

  • ціннісне ставлення до себе і людей; 1

  • ціннісне ставлення до природи;

  • ціннісне ставлення до праці;

  • ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

  • ціннісне ставлення до сім’ ї і родини.

Вся виховна робота школи спрямовується на виконання річного плану виховної діяльності школи, планів класних керівників , районних наказів про організацію і проведення різних виховних заходів.

Основні напрямки та форми виховної роботи є: 1. Організація краєзнавчої, пошукової діяльності за програмою учнівського руху «Моя земля – земля моїх батьків»:

 • організація екскурсій та туристичних походів;

 • участь у районних етапах історико – географічної експедиції «Сто чудес світу», туристко – краєзнавчої експедиції «Краса і біль України»;

 • організація роботи над проектом «Історія мого села».

 1. Формування досвіду практичної діяльності, залучення учнів до творчої

роботи :

 • робота органів учнівського самоврядування - діяльність Великої учнівської родини «З Україною і Богом в серці» зокрема осередків:

 • «Сюрприз»;

 • «Варта»;

 • «Волонтер»;

 • «Мікрофон»;

 • «Всезнайко».

 1. Виховання національної свідомості та патріотизму через проведення:

 • Щотижневих урочистих та тематичних лінійок;

 • конкурсів та виставок;

 • свят релігійного та національного календаря – свято «Козацькому роду – нема переводу», Хресна дорога - «Ісус за тебе постраждав» .

 • ігор, подорожей;

 • літературно – музичних композицій «Вшановуємо пам ять Лесі Українки» - «Ми тебе не забудем, Тарасе».

 • уроків: мужності, пам’ яті і скорботи.

 1. Сприяння розвитку різноманітних форм дозвілля:

 • ранки : «Дивна і чарівна ніч перед Миколаєм», новорічний ранок , вечори відпочинку «Осінній вернісаж» , .«Давай знайомитись» , Андріївські вечорниці, «Так кохали Великі» .

 • свята «Здорова планета – здорова людина», «Ходить осінь садом і городом» - свято казки – інсценізація казки Б. Лепкого «Дванадцять місяців» ,

 • дискотеки та інше…

 1. робота з розвитку навичок співуправління та самоуправління – дитячі і молодіжні об єднання – робота «Молодої просвіти».

 2. Розвиток інтересу до вивчення основ наук через предметні тижні:

 • рідної мови і літератури;

 • географії;

 • іноземної мови;

 • хімії;

 • фізики;

 • основ здоров я.

 1. Фізичний розвиток особистості через проведення спортивних заходів:

 • тиждень туризму;

 • тиждень здоров’ я;

 • військово – спортивні змагання – «Нащадки козацької слави»;

 • спортивні змагання;

 • фізкультхвилинки на уроках;

 • рухливі ігри на перервах.

 1. Зустрічі з:

 • лікарями;

 • письменниками рідного краю;

 • ветеранами ІІ світової війни;

 • учасниками ліквідації ЧАЕС;

 • працівниками міліції, зокрема участковим ;

 • працівниками служби сім ‘ї і молоді;

 • випускниками школи.

Основні заходи для вирішення завдань створення системи виховної роботи і забезпечення вихованості учнів.

Виховна робота колективу підпорядковується головній меті української національної школи – формувати і розвивати особистість з національною і громадянською свідомістю, системою наукових поглядів на державу, народ, його місце в суспільстві.

- громадянське та патріотичне виховання;

- культурно-просвітницька робота;

- профілактика правопорушень та злочинів серед неповнолітніх;

- робота з дітьми “групи ризику”;

- педагогічна допомога діяльності органів учнівського самоврядування;

- традиції школи, загальношкільні свята;

- організація оздоровлення учнів;

Основні заходи у роботі з батьками та громадськістю


 • організація психолого-педагогічної освіти батьків;

 • проведення загальношкільних батьківських зборів;

 • систематичне засідання батьківського лекторію

 • проведення спільних родинних свят;

 • проведення системи спільної роботи з батьками, залучення їх та представників громадськості до позашкільної та позакласної роботи з учнями;

 • залучення батьків, представників громадськості, юридичних та приватних осіб до підготовки до нового навчального року,

 • до поповнення матеріально-технічної бази школи;

 • Проведення засідання круглих столів , презентації видавничої діяльності батьків та учнів.Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Ступінь адаптації учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків в значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу в школі.

Критерієм впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права і обов’язки учнів. На основі цих документів розроблені «Правила для учнів».

Робота по ознайомленню учнів з «Правилами для учнів» та контроль за виконанням ними «Правил» здійснюється педагогічним колективом та радою учнівського самоврядування серед всього контингенту учнів з 1-го по 11-тий класи.

Адміністрація та педагогічний колектив школи систематично працюють над залученням до навчання дітей і підлітків шкільного віку, покращенням успішності 43чнів школи, тримають на постійному контролі стан відвідування учнями навчальних занять.

Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння продовженню навчання випускників 9-х класів у ПТУ, технікумах, ліцеях, коледжах області, тісне співробітництво з кримінальною міліцією, Службою у справах неповнолітніх, плідна співпраця з батьками, класними керівниками, - все це допомагає виконувати Закон про «Освіту» та обов’язкового здобуття загальної середньої освіти.

Раз на семестр питання стану відвідування учнями навчальних занять розглядається на батьківських зборах в класах та на загальношкільних батьківських зборах , заслуховується питання правового виховання учнів, проводяться бесіди «Про відповідальність батьків за виховання дітей» (за матеріалами Конституції України), про дисципліну учнів (додержання правил Статуту школи, пропусків уроків без поважних причин, запізнення на уроки та на лінійку), про дотримання шкільної форми одягу, про заборону тютюнопаління на території школи, про використання мобільних телефонів під час навчально - виховного процесу, повідомляється рівень навчальних досягнень учнів.

Робота шкільної ради з профілактики правопорушень

Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

1. Проведення місячника, тижня права;

2. Засідання ради профілактики правопорушень;

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;

4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;

5. Робота з громадськими організаціями.

6. Педагогічний всеобуч, консультації для батьків.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9- 10-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячника правових знань, Тижня правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди «Твої права і обов’язки», «Діти: злочин і кара», виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги.

У ході Тижня правових знань проведено акцію серед старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування «Як я знаю свої права!», засідання клубу для неповнолітніх «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», семінар нормативно-правові регулювання праці дітей в Україні, круглий стіл «Чи знаєш ти закони, що стоять на сторожі дітей».

Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції. Частим гостем нашої школи є підполковник Загорулько Віктор Вікторович.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів та постійно діючого правового лекторію для батьків.

З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного законодавства». Такі форми правоосвітницької роботи дають змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами суверенної України.

В школі сплановано роботу ради профілактики правопорушень, профілактичну роботу з «важкими» підлітками, індивідуальну роботу з учнями, що стоять на внутрішньошкільному обліку. Ведеться облік пропусків занять «важкими» учнями, складено акти їх житлово-побутових, а також учнів з неблагополучних сімей. Ведеться паспорт і облікові картки неблагополучних сімей, призначено громадських вихователів з роботи із «важкими» учнями, ведуться щоденники психолого-педагогічних спостережень.

Згідно плану роботи на протязі року:


 • щоденно ведеться контроль відвідування учнями школи;

 • проводяться індивідуальні бесіди з учнями, які порушували правила поведінки та правила для учнів;

 • проводяться індивідуальні бесіди з учнями, які часто без причини пропускали уроки, з їх батьками;

 • організовано рейди- перевірки, за їх результатами проведено індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками;

 • проводиться анкетування "Як я проводжу своє дозвілля", анкетування щодо виявлення в учнів схильності до шкідливих звичок та девіантної поведінки, результати проаналізовано та доведено до відома класних керівників та батьків;

 • підготовлено матеріали для виступу на батьківських зборах про профілактичну роботу з учнями школи;

 • перевіряється відвідування гуртків та факультативів учнями, схильними до девіантної поведінки;

 • за окремим планом проводиться тиждень ( листопад) та місячник (квітень) правових знань.

Робота школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядається на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Представники ради школи приймали участь у проведені профілактичних рейдів.

Педколектив нашої школи проводить певну роботу, спрямовану на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. Головними напрямками є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень та девіантної поведінки.Модель учнівського самоврядування

Серед безлічі дитячих занять у навчальному закладі важливе місце відводиться учнівському самоврядуванню.

Педагог організатор разом з вчительським і учнівським колективами працює над створенням умов для формування та розвитку учнівської молоді як особистості.

Робота учнівського самоврядування спланована на співпрацю з дитячими об’єднаннями, на сприяння розвитку в учнівської молоді самовизначення, самодіяльності, утвердження в молодіжних об’єднаннях, проведення позакласних та позашкільних виховних заходів, впровадження в практику роботи нових педагогічних ідей, інноваційних технологій.

Основними сферами діяльності є:

- покращення організації роботи шкільного самоврядування;

- організація та проведення позакласних та позашкільних заходів;

- забезпечення якісного рівня дозвілля школярів у позаурочний час;

- максимальне залучення учнів до усіх форм та видів позакласної роботи та позашкільної діяльності.

Робота Великої учнівської родини «З Україною і Богом в серці» проводиться відповідно плану. Засідання ради Великої учнівської родини «З Україною і Богом в серці» проводиться тричі на рік, згідно тематики. Засідання осередків «Варта», «Волонтер», «Всезнайко», «Сюрприз», «Мікрофон» - один раз в місяць. В кінці семестрів голови звітують про виконану роботу.

Учнів 8-11 класів вдалося залучити до молодіжного об’єднання «Молода Просвіта» і спрямувати їхню роботу на відродження традицій і звичаїв українського народу, його історичної та культурної спадщини у різних ланках («Світлиця», «Літературна кав’ярня», ансамблі «Калина»).

Діяльність учнівського самоврядування здійснюється за складеними планами: засідань Великої учнівської родини та планами роботи кожного осередку.

Діти, які входять до активу Великої учнівської родини, набули вже деякого досвіду в плануванні.

Засідання активу, навчання активу проводились за планом, який включає теоретичні питання, практичні питання, практичні заняття, активні форми роботи.

На засіданнях активу Великої учнівської родини виносяться такі питання:

-затвердження плану проведення засідань активу на 1 та 2 півріччя;

-результати проведення рейдів –перевірок,огляду куточків ,та озеленення кімнат ;

-визначення завдань щодо роботи осередків ,затвердження планів роботи осередків ;

-розроблені алгоритми, де чітко були вказані задачі, обов’язки лідера, кожного осередку ;

Трацює 5 осередків: «Всезнайко», «Волонтер», «Сюрприз», «Варта», «Мікрофон».

Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів. Проведення тематичних лінійок, випуск санбюлетенів, стінгазет, конкурси та виставки учнівських робіт, організація тематичних вечорів, рейди перевірки, пошукова діяльність.

Самостійна діяльність дітей не закінчується на проведенні конкурсів та дискотек, хоча це служить розвитку відповідальності за доручену справу, а з’являються і організовуються учнями нові форми роботи:

-рейди-перевірки стану підручників, озеленення класних кімнат, волонтерська допомога, зокрема організація благодійних ярмарок.

Адже діти ростуть не тільки на навчанні, але й під час виконання різноманітних доручень, приймаючи участь у різних видах діяльності та вчаться пізнавати життя.

На належому рівні проводиться робота осередком “Волонтер”, адже в рамках проекту «Юнь Тернопілля за чисте довкілля» було продовжено акцію озеленення школи; на шкільних клумбах посаджено 20 кущів троянд, озеленено територію біля пам’ятника Ярославу Стецьку. Доброю традицією стало привітання вчителів-пенсіонерів з Днем вчителя, Новорічними, Різдвяними та Великодніми святами.

В школі є традиція чергування, але разом з тим стало очевидним внесення необхідних коректив. Головна проблема, над якою ми працюємо - щоб учорашні чергові, передавши чергування наступному класові, самі не ставали, якщо не порушниками поведінки, але в деяких випадках байдужими спостерігачами до того, що робиться навколо. Контролюванням чергування по школі займаються члени осередку «Варта».

Членами учнівського самоврядування щопонеділка проводиться тематичні лінійка та спільна молитва біля Куточка Духовності.

Осередок “Всезнайко” займався роботою, яка стосувалася перевірки щоденників, стану підручників, рівня успішності учнів та відвідування уроків.

Продовжує працювати осередок «Мікрофон» головним завданням - оформлення стін школи стендами та світлинами, на яких висвітлено життя школи.

Робота під час літніх канікул була спрямована на організацію цікавого дозвілля. З 01 по 15 червня щороку на базі Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів створений табір з денним перебуванням «Любисток», головним завданням було оздоровлення дітей та їх залучення до всіх видів і форм позакласної роботи.

Учнівське самоврядування працюватиме над вирішенням таких завдань:

-підвищення рівні вихованості учнів;

-залучення дітей до активної екологічної діяльності;

-привернути увагу учнів до життєвих проблем пенсіонерів ,ветеранів війни;

-залучити бвтьків у виховний процес, як рівноправних учасників;

-організація змістовного відпочинку школярів.


Структура органу учнівського самоврядування

в Кам‛янківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Організація та ефективність роботи психологічної служби

Психологічна служба в структурі Кам’янківської школи є складовою системи охорони фізичного та психологічного здоров’я учнів для успішного впровадження проекту «Школа сприяння здоров’ю».

Проектом «Концепція розвитку школи» визначено, що особистісно орієнтована система шкільної освіти вимагає психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу, впровадження моніторингового супроводу навчально-виховного процесу.

Діяльність соціального педагога школи включає такі головні напрямки роботи:

- психологічна просвіта та пропаганда психологічних знань;

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей і підлітків;

- профорієнтація, професійне самовизначення учнів;

- соціально-педагогічне консультування, створення сприятливих умов для розв’язання конфліктних ситуацій;

- психодіагностика та робота з учнями, які потребують соціально-педагогічного супроводу.

Завдання психологічної служби школи:

- сприяння повноцінному особистісному і інтелектуальному розвитку дитини на кожному віковому етапі;

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її соціально-педагогічного вивчення;

- сприяння формуванню сприятливого психологічного клімату учнівського та педагогічного колективів;

- сприяння захисту прав вихованців, учнів;

- вивчення та оцінка особливостей діяльності і розвитку  вихованців, учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому,

Учні, батьки, педагоги активно звертаються до соціального педагога школи з різноманітних питань та проблем які стосуються навчально - виховного процесу.

Напрями психодіагностики:


 • визначення психологічної готовності першокласників до шкільного навчання;

 • вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х класів;

 • вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів5-х класів;

 • профорієнтаційна робота, дослідження професійної спрямованості учнів;

 • вивчення особливостей взаємозв’язків учнів з їх оточенням;

 • вивчення рівня соціалізації учнів школи;

 • дослідження емоційної сфери учнів;

 • проведення соціологічних досліджень з актуальних питань.

 • надання загальних рекомендацій батькам за результатами досліджень;

 • соціально – педагогічний супровід процесу адаптації учнів.

Початок навчання в школі, перехід із початкової школи до середньої, з середньої – у старшу справедливо вважають кризовими періодами.

В учнів 1-х, 5-х, 10-х класів міняється їхнє соціальне оточення, нові умови навчання й виховання висувають вищі вимоги до інтелектуального й особистісного розвитку, до рівня сформованості в дітей навчальних знань, умінь, навичок.

Мета психологічної служби: створити педагогічні та соціально – психологічні умови для успішного навчання, функціонування й розвитку в новій системі шкільних відносин учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.

ЗАВДАННЯ: формувати вміння орієнтуватися в новому інформаційному полі, допомогти в засвоєнні нового навчального простору, організувати психолого-педагогічний супровід учнів в період адаптації.

Види робіт з учнями

1. Діагностика учнів.

2. Відвідування уроків.

3. Індивідуальне й групове консультування.

4. Проведення профілактичних занять.

5. Класна година з батьками « Я – п’ятикласник » ( у п’ятому класі ).

Види робіт з учителями

1. Семінар із проблем адаптаційного періоду.

2. Аналіз психодіагностичних досліджень серед учнів 1-х, 5-х, 10-х

класів.


3. Індивідуальне і групове консультування.

Види робіт з батьками

1. Виступ на батьківських зборах.

2. Психодіагностичні дослідження.

3. Індивідуальне й групове консультування.

4. Відвідування вдома.Робота бібліотеки

Чільне місце в організації навчального і методичного процесу належить бібліотеці.

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліо­текаря зокрема (Худик Галини Володимирівни) - навчити дитину любити книгу, користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Головне, що визначає атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі – це пошуки нових техно­логій, нетрадиційних шляхів. Саме з такої позиції ми оцінюємо найближчі пер­спективи бібліотечної роботи з дітьми.

Уся робота в бібліотеці проводиться згідно річного плану, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку, які визначають стра­тегічні завдання, пріоритетні напрямки і шляхи реформування освіти й виховання. Річний план шкільної бібліотеки є складовою частиною нав­чально-виховної роботи школи. Він затвер­джується щорічно на засіданні педагогічної ради школи у серпні місяці. Наприкінці навчального року звітує перед директором та педагогічною ра­дою школи про проведену роботу. У бібліотеці систематично знаходяться виставки книг «Вірую», « Нові книги», «Здоровязбереження школярів – запорука успіху», « Мово рідна слово рідне»,»Люби і знай свій рідний край», « Наші свята», « Правди вольної пророк», « Відкриває двері книжка».

Робота шкільної бібліотеки регламентується. З метою чіткої її організації складено розклад робо­ти, який затверджено директором школи. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів на абонементі та в читальній залі; формує та веде довідково-пошуковий апарат, бере участь в створенні й використанні галузевих баз даних; вивчає інформаційні потреби вчителів та учнів.

З метою бібліотечної самоосвіти бібліотекар регулярно відвідує семінари, засідання, що організовуються районним методичним об'єднанням шкільних бібліотекарів. Для учнів розроблено тематику бібліотечно-біографічних бесід, які допоможуть їм розібратись у морі книг, а також створено „Куточок читача”, де розміщено пам'ятки: „Як вибрати книгу для читання”, „Як працювати з підручниками”, „Як читати газету”, „Як працювати з довідковою літе­ратурою”, „Як написати реферат”. У забезпеченні інформаційних потреб учнів ве­лике значення займають рекомендаційні списки літератури: „Народознавство”, „Дивосвіт рідної природи”, „Мово рідна, слово рідне”. Рекомен­даційні списки літератури допоможуть знайти потрібну книгу з того чи іншого питання: „Юно­му фізику”, „Юному історику” та інші.

Аналіз стану кабінетної системи


Навчальний кабінет - це єдина організаційно пов'язана система навчального обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена відповідно до вимог наукової організації праці вчителя й учня, яка забезпечує високий рівень викладання предмета.

Для своєчасного та якісного функціонування кабінетів у школі проведена паспортизація кабінетів, що в свою чергу дало можливість проаналізувати їх стан, готовність забезпечити вимоги стандартів освіти, визначити основні напрямки роботи, привести навчальні кабінети у відповідність до вимог навчально-методичного забезпечення навчально-виховного кабінету.

У паспорті кабінету наявні:

- акт готовності кабінету до роботи в новому навчальному році;

- розклад занять у кабінеті;

- опис майна та документації;

- інвентарна відомість технічних засобів навчання;

- нормативні документи;

Кожний кабінет пройшов атестацію і має атестаційний лист.

План роботи кожного кабінету школи складається із розділів:

I. Навчально-методична робота;

II. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету;

III. Позакласна робота;

IV. Бібліографічна робота;

V. Організаційна робота.

У школі функціонує: кабінет іноземних мов (зав. кабінетом Іващук І.М), кабінет української мови та літератури ( зав. кабінетом Демчук Н.В.), кабінет історії (зав. кабінетом Олексишин Н.Б.), кабінет біології (зав. кабінетом Лучка Л.М.), кабінет хімії (зав. кабінетом Поцілуйко Н.Б.), кабінет фізики (зав. кабінетом Гавриляк Р.Б.), кабінет математики (зав. кабінетом Закалюк Д.Б.), кабінет основ захисту Вітчизни (зав. кабінетом Козак В.М.), кабінет географії (зав. кабінетом Козак О.Я.), кабінет християнської етики (зав. кабінетом Курило І.М.), комбінована майстерня(зав. Комбінованою майстернею КучеравенкоО.П.), комп'ютерний клас( зав. кабінетом Муринська Н.І.), спортивний зал(зав. спортивним залом Слободян В.В).

Кабінети і класні кімнати школи відповідають Державним санітарним правилам і нормам ДС ан ПіН 5.5.2.008-0.11. Створені належні умови у кабінетах для провітрювання, в нормі рівень природного і штучного освітлення. Чистота приміщень і меблів хороша. Меблі відповідають віковому росту учнів, які там навчаються. Озеленення класних кімнат і кабінетів відповідає санітарним нормам. Оформлення і навчально-матеріальна база забезпечують якісне виконання вимог державного стандарту освіти.

Рівень комп'ютеризації школи добрий. У комп'ютерному класі є 12 комп'ютерів, ще один комп'ютер придбаний для потреб педагогічних працівників. Комп’ютерний клас має вихід у мережу Інтернет. В навчальному процесі використовуються 8 програмних засобів навчального характеру.Очікувані результати

Випускник Кам’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – це фізично здорова, духовно розвинена особистість із високими моральними та християнськими якостями, підготовлена до повноцінної життєдіяльності, має ґрунтовні знання, соціально активна, творчо спрямована, здатна до самовизначення і самореалізації.Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління. Системний характер модульних нововведень, що забезпечує перехід школи на вищий рівень розвитку, вимагає відповідної управлінської системи. Вищим органом управління є конференція школи. Здійснюється щорічне обов’язкове звітування директора перед батьківською громадськістю.

Особистісно орієнтована система навчання та виховання в Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст.

Новий погляд на навчальний процес –

особистісно діяльнісний підхід кожного

учня до процесу навчання.Мета Кам’янківській загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів:

- забезпечення сприятливих умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного

розвитку учнів;

- формування в учнів індивідуальності, здібності до різнопланової реалізації свої можливостей;

- виховання громадянина демократичного суспільства, який визнає освіченість, духовність, вихованість, культуру, традиції свого народу найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу.

Принципи роботи школи:

Створення піднесеного емоційного фону:


 • радість спілкування;

 • радість пізнання;

 • радість творчості;

 • радість успіху.

Дитина вчиться, коли вона:

 • спілкується;

 • говорить;

 • думає;

 • фантазує;

 • маніпулює;

 • спостерігає;

 • експериментує;

 • помиляється.

Основні напрямки


Організація взаємодопомоги в навчанні, контроль за відвідуванням уроків. Проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів, вечорів.
Організація позаурочної діяльності молодших школярів. Гра-подорож «Надзбручаночка». Поширення волонтерського руху.
Організація змістовного дозвілля Учнівською родиною «З Україною і Богом в серці» та Членами Молодої Просвіти через колективні творчі справи, відзначення народних та релігійних свят.Формування навичок здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до природи, піклування про ветеранів війни та учасниками Визвольних змагань. Шефство над пам’ятниками Ярославу Стецьку і Воїнів ІІ Світової війни та могилою Січових Стрільців.
Формування культури поведінки, норм моралі, боротьба з шкідливими звичками, проведення днів козацьких забав,фестивалів, конкурсів, змагань, оглядів


Особистісно орієнтована система навчання та виховання в школі

Нова роль вчителя:

- Свідомо будує свої стосунки з вихованцями, спираючись на оптимістичну перспективу їх розвитку, на їх найкращі якості, ставлячи благородні цілі та добиваючись їх здійснення благородними засобами.

- Сприяє та допомагає учневі і, навчаючи, постійно навчається сам.

- Створює доброзичливу атмосферу, в якій ефективно розвивається особистість та водночас вивчаються навчальні дисципліни. Уміє бачити в маленькій людині особистість, поважає її людську гідність, допомагає їй знайти себе.

- Навчає дітей добувати самостійно знання, систематично вчитися.

- Підводить дітей до успіху, дає можливість відчути радість досягнення поставленої мети.

- В основу педагогічного такту ставить любов і довіру до дітей, високу культуру стосунків, справедливість.

- Визначає та усвідомлює цілі, які ставить перед собою школа.

- Організовує навчально-виховний процес, який сприяє розвитку особистості, її самовдосконаленню, набуттю власного досвіду.

- Має потребу самовдосконалюватися, відходити від стереотипів, творити прекрасне.

- Орієнтується на розвиток особистості, нахилів і здібностей шляхом індивідуальних способів навчальної роботи.


 • Володіє справжніми знаннями про особистість учня, педагогічними вміннями впливати на мікроклімат у класних кімнатах та у родинах своїх учнів.

Модель школяра

Початкова освіта . Практична спрямованість змісту, інтеграції знань на цілісність сприймання й освоєння навколишньої дійсності в умовах компетентнісного підходу

Життєва компетентність. Якості:

 • самостійність – здатен правильно діяти незалежно від керівництва і допомоги зовні;

 • працелюбність – легко включатися в будь-яку діяльність;

 • людяність – поважає відмінну від власної точки зору; вміє прощати; коригує свою поведінку;

 • самолюбність – збалансовує прагнення до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;

 • спостережливість – помічає істотне, виділяє однакове, схоже, відмінне, особливе;

 • відповідальність – серйозно ставиться до обов’язків; відчуває межі припустимої поведінки;

 • розсудливість – робить висновки, висуває припущення; виявляє інтерес до нової інформації;

 • справедливість – керується у своїх діях і поведінці істиною; спроможний чинити опір несправедливості;

 • самовладання – вміє свідомо керувати власними почуттями;

 • креативність – уміє використовувати нові можливості

Базова освіта. Поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання

Предметна компетентність:

 • пізнавальні здібності (загально навчальні вміння та навички)

 • інтереси та внутрішня мотивація;

 • вирішення ситуативних завдань.

Особистісно-соціальна компетентність:

 • розвинені персональні таланти та здібності;

 • висока адаптивність до навколишнього світу;

 • вміння співпрацювати та взаємодіяти;

Політико-правова компетентність:

 • знання законодавчої бази; повага прав і обов’язків інших;

 • громадянська активність, толерантність взаємовідносин.

Суспільно-економічна компетентність:

- стратегічне мислення (орієнтація на майбутнє);

- професійно-трудові здібності та самовизначення

Духовно-етична компетентність:


 • ціннісні орієнтації та емоційний потенціал;

 • гармонійне спілкування з довкіллям; здоров’я особистості.

Профільна освіта. Орієнтація школярів на розвиток уміння постійно самовизначатися, вирішувати життєві завдання, успішно здійснювати свою життєдіяльність в усіх її проявах і життєтворчість

Пізнавальна сфера:

 • самоспрямоване навчання впродовж життя;

 • можливість спілкування та діяльності з іншими.

Соціальна сфера:

 • взаємини у соціумі; вироблення стратегії особистого життя, вміле поєднання прав та обов’язків.

Сфера здоров’я:

 • набутий досвід і життєві установки на здоровий спосіб життя;

 • уміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях.

Сфера професіоналізму:

 • здатність змінювати види діяльності, бути комунікабельним;

 • здатність приймати нестандартні рішення, творчо мислити, уникати конфліктних ситуацій.

Сфера особистого життя:

 • здатність досягати особистого щастя завдяки своїм потенціальним можливостям.

Етична сфера:

 • висока духовність;

 • бачення,розуміння,створення краси і гармонії з найближчим оточенням;

- наявність досягнень у різних видах художньо- естетичної творчості.Етапи реалізації інноваційного проекту:

«Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».
2011 – 2012 н.р. – Реалізація (теоретичний, інформаційно-аналітичний).

Мета:

аналіз, вибір і ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою, вітчизняного та зарубіжного досвіду з даної проблеми;

обґрунтування проблеми на рівні гіпотези, вивчення основних завдань.
2012 – 2013 н.р. Реалізація (застосування).

Мета:

створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних, передових педагогічних технологій;

створення банку методичних ідей.

2013 – 2014 н.р. Результативний (запровадження ).

Мета:

акцентування на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результат співпраці з учителем;

адаптоване застосування технологій, спрацьовують на результат-успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості.
2014 -2015н.р. Вдосконалення (аналіз та корекція).

Мета:

здійснити перехід на нові форми методичної роботи, нові засади управління, в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід, завдання, зорієнтовані на самовдосконалення;

формування та апробація системи роботи з учнем як особистістю, націленою на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію.
2015 – 2016 н.р. – заключний(узагальнення та систематизація).

Через творчого вчителя, націленого на саморозвиток та самовдосконалення, до натхненного учня, впевненого в своїх силах, відповідального за себе, школу, Україну.

Мета:

Узагальнення накопиченого досвіду роботи педагогічного колективу, учнів, батьків над науково-методичною проблемою.Алгоритм роботи на етапі розробки проекту

1 етап – усвідомлення колективом необхідності зміни та впровадження інновацій.

2 етап – пошук та актуалізація нових ідей.

3 етап – управління процесом нововведень.

4 етап – вибір стратегії управління та підготовки суб’єктів інноваційної діяльності до роботи в нових умовах.

5 етап – оприлюднення результатів інноваційної педагогічної діяльності
Запорука успіху навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства – поєднання педагогічної майстерності з любов’ю до дітей, всебічною освіченістю, наснагою до життя загальною і педагогічною культурою.

Запорука успіху нашого колективу –

 • гарний настрій,

 • добре здоров’я,

 • продуманий і організований початок реалізації творчих можливостей учителя та учня.


Свою діяльність ми спрямовуємо:

 • на пошук наукових новинок;

 • на створення творчої, здорової атмосфери;

 • на модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей;

 • на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.


Наш колектив дбає, щоб школа була:


 • школою радості для дітей;

 • школою спокою для батьків;

 • школою творчості для вчителів,

 • школою успіху - для всіх.


Працюємо під гаслом

Кожній дитині – світло знань.

Кожній дитині – світло любові.

Віру в сили свої без вагань,

Як запоруку щасливої долі.

Модель управління школою

Педрада


Нарада при директору директорові

Концепцію розвитку Кам’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підволочиської районної ради Тернопільської області

на 2011-2016 роки складено:

О.П.Кучеравенко

О.Я.Козак

Т.П.Крупа

В.І.Теренда

Л.М.ЛучкаН.Б.Олексишин

І.П.Курило 17 жовтня 2011 року
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 417
417 -> Програма та розробка занять навчального курсу «Етика і психологія сімейного життя»
417 -> Програма "формування навичок здорового способу життя учнів гімназії"
417 -> Адреса досвіду
417 -> Урок 14 Тема: Міжособистісна сумісність. Психологічний клімат сім’ї
417 -> Практикум для педагогів „Профілактика дидактогеній в учнівському середовищі”
417 -> Програма занять з педагогічними працівниками навчального закладу з формування психологічної компетентності
417 -> «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»
417 -> Вербальне та невербальне спілкування
417 -> Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Психолого-педагогічний семінар «Колористика на допомогу викладачеві. Використання знань із колористики у шкільній практиці»

Скачати 323.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка