Концепція профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі


ОФОРМЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНХ КАБІНЕТІВ І КУТОЧКІВСторінка4/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.92 Mb.
#1020
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

ОФОРМЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНХ КАБІНЕТІВ І КУТОЧКІВ

 1. Вимоги до оформлення матеріалів

Від змісту й оформлення матеріалів багато в чому залежить ефективність їхнього педагогічного впливу на учнів.

Одним з типових недоліків в оформленні кабінетів чи куточків профорієнтації є вузькість і однобічність у змісті експонатних матеріалів. У них іноді зовсім не відбиваються професіографічні аспекти профінформації: зміст професій, їхня специфіка, перспективи розвитку, вимоги, пропоновані професією до людини. Найчастіше в шкільних кабінетах і куточках профорієнтації експозиція представлена журнальними вирізками з фотографіями передовиків виробництва, рідше міститься інформація про професії, якими цікавляться учні. У деяких школах куточком профорієнтації іменують лише той розділ стінної газети, у якому зрідка з'являється рубрика «Ким бути?». В інших школах у куточку можна побачити лише оголошення про прийом до профтехучилища, технікуми і вузи.

Інший недолік оформлення профорієнтаційних куточків полягає в тому, що вони не поповнюються новими матеріалами, що висвітлювали б професії різних галузей господарства.

Куточок або кабінет повинен бути красиво оформлений. Важливо знайти міру в підборі і використанні виразних засобів при оформленні кабінетів і куточків професійної орієнтації. Ефективність виховного впливу експозиційного матеріалу на учнів — от головний критерій у виборі засобів його оформлення.

Говорячи про недоліки в оформленні профорієнтаційного кабінету (куточка), виходимо з психолого-педагогічних вимог до наочних матеріалів. Відомо, що сила виховного впливу наочної агітації залежить як від змісту, так і від художнього втілення. Тому вимоги до оформлення кабінетів можна підрозділити на 1) вимоги до змісту і 2) вимоги до художнього оформлення. 1. Вимоги до змісту: а) кабінет повинен відповідати своїм задачам; б) його варто оформляти за єдиним планом, дотримуючи при цьому єдність змісту і форми; в)матеріали повинні бути повними по змісту, відповідати на питання, які цікавлять учнів, логічними, грамотно написаними, мати не тільки інформаційний, але і виховний характер.

 2. Вимоги до художнього оформлення: а) дотримання міри в яскравості фарб;

б) заголовки до посібників повинні бути виразними, короткими, виконані простим і чітким шрифтом. Ілюстрації і малюнки роблять експонати цікавими, допомагають глибше розкрити зміст поміщеного матеріалу. Їх важливо правильно розмістити. Фотографії працівників виробництва повинні бути сюжетними і супроводжуватися відповідними анотаціями. Плакати різноманітять кабінет, їм властива емоційна виразність, вони легко і швидко сприймаються. По своєму змісту вони повинні відповідати тематиці матеріалу, який виставлений; в) розміщаються наочні матеріали у зручних для читання і добре освітлених місцях. Періодично, у встановлений термін експозицію слід змінювати.

2. Оформлення кабінету (куточка)

Розташування стендів, фотомонтажів, плакатів у кабінеті варто добре продумати. Экспонуємий матеріал потрібно розмістити так, щоб його було зручно дивитися і читати.

Корисно організувати експозицію, що складається з наступних розділів: 1. Основні галузі господарства. 2. Підприємства (організації) даного економічного району. 3. Економіка і вибір професії. 4. Куди піти учитися? 5. Книжкові вітрини.

Тему «Галузі господарства» краще оформити на трьох стендах («Виробництво», «Наука і культура», «Сфера обслуговування»). Спочатку наводяться загальні відомості про кожну сферу діяльності, а саме:


 1. Роль і значення сфери діяльності в структурі господарства.

 2. Галузі, що входять у дану сферу діяльності.

 3. Характер і зміст професій даної сфери.

 4. Використання досягнень науково-технічного прогресу.

 5. Перспективи розвитку даної сфери діяльності.

 6. Потреба в кадрах на сучасному етапі й у майбутньому.

Стенд «Підприємства (організації) даного економічного району» потрібно мати в кожному кабінеті (куточку) профорієнтації. Ці стенди можуть містити таку інформацію:

 1. Загальні відомості про підприємство (організацію); продукцію, що воно виробляє, робітники яких професій працюють на цьому підприємстві.

 2. Зміст і умови праці основних професій, вимоги до психофізіологічних якостей людини.

 3. Економічна характеристика професій: оплата праці, заохочення в зв'язку з кількістю і якістю продукції, яка виготовляється.

 4. Перспективи професійного росту шляхом підвищення кваліфікації працівників, терміни, шляхи, можливості освоєння різних професій, можливості суміщення роботи і навчання.

 5. Інформація про вакантні місця на підприємстві, можливості працевлаштування.

 6. Використання передових методів праці, творчих моментів в праці.

 7. Пільги, установлені трудовим законодавством, житлові умови, побут робітників.

Стенд «Економіка і вибір професії» повинен викликати в учнів серйозні роздуми про важливість правильного вибору професії.

У ньому можна розповісти про витрати держави на навчання молодого робітника в професійно-технічному училищі, студента — у навчальних закладах різних рівнів акредитації, молодого фахівця — в аспірантурі. Далі варто показати, які наслідки правильного і неправильного вибору професії, як вони відбиваються на економіці нашої країни.

Правильний вибір професії дає економічний ефект: скорочення навчання, зниження плинності кадрів, зменшення аварійності, підвищення продуктивності праці і якості продукції. Праця, що відповідає здібностям особистості, як правило, дає не тільки позитивні економічні результати, але і внутрішньо збагачує людину, підвищує рівень її моральної і цивільної свідомості

Зміст стендів доповнюють малюнки й ілюстрації. Оформлення може бути різним, але переконливо показує наслідки вдалого і невдалого вибору професії.

У розділі «Куди піти учитися» найкраще помістити карту-стенд «Спеціальні і вищі навчальні заклади» (області або України). Такі карти наочно показують розташування навчальних закладів різних форм власності і акредитування. Аналогічно можна виготовити карту-стенд «Професійно-технічні училища» (району, області). Поруч з картою-стендом бажано розмістити правила й умови прийому до навчальних закладів. Можна організувати ще одну вітрину, у якій би знайшли місце методичні матеріали по проведенню бесід, вечорів, конференцій, диспутів, екскурсій.

Методичні матеріали нададуть велику допомогу вчителям, класним керівникам і учням. Це газетні і журнальні статті, що розповідають про досвід роботи по профорієнтації учнів у школах країни. У книжкових вітринах міститься список літератури попрофорієнтаційної тематиці. Складає його шкільний бібліотекар.

Значна частина матеріалів кабінету або куточка профорієнтації виготовляється силами учнів. Роботу з виготовлення наочних матеріалів варто організувати так, щоб ці матеріали з'являлися у виді результатів проведення профінформаційних уроків, професіографічних досліджень, зустрічей, екскурсій. Мова йде про оформлення спеціальних змінних стендів професіографічного змісту, профорієнтаційних газет, фотомонтажів, альбомів, буклетів. У процесі виготовлення наочних матеріалів в учнів не тільки закріплюються знання про професії, але і виховується почуття відповідальності за доручену справу, організованість, розвиваються естетичний смак і акуратність.

План профорієнтаційної роботи в школі (орієнтир).
Зміст

Місяць

Виконавці

І. Організаційні питання

 1. Обговорення результатів профорієнтацій за минулий рік (питання подальшого навчання та працевлаштування випускників ІХ та ХІ класів, обговорювання плану підтримки зв’язків з ними. Обговорювання плану профорієнтації на новий навчальний рік.

 1. Забезпечення школи документами, методичними матеріалами, веденню профорієнтації за допомогою педагогічного колективу і облік результатів.
 1. Заповнення індивідуальних карток профорієнтації.

 2. Засідання профорієнтаційної комісії по обговоренню вибору професії учнями ІХ та ХІ класів.
 1. Обладнання (поновлення) кутка профорієнтації. 1. Читання профорієнтаційної літератури.

 2. Дні робітників окремих професій.

 • День працівників пожежної охорони

 • День захисників вітчизни

 • День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

 • День працівників культури і аматорів народного мистецтва

 • День служби охорони України

 • День внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України

 • День геолога

 • День працівників ракетно-космічної галузі України

 • День навколишнього середовища

 • День матері

 • День науки

 • День хіміка

 • День працівників видавництв, поліграфії і книгорозпосюдження

 • День журналіста

 • День працівників легкої промисловості

 • День медичного працівника

 • День працівника митниці

 • День архітектури України

 • День робітників морського і річкового флоту

 • День військ протиповітряної охорони України

 • День рибалки

 • День металургії

 • День працівників торгівлі

 • День військово морських сил

 • День аеромобільних військ України

 • День залізничника

 • День військ зв’язку

 • День будівельника

 • День пасічника

 • День авіації

 • День підприємця

 • День фізичної культури і спорту, день Українського кіно

 • День робітників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості

 • День винахідника, день фармацевтичного працівника

 • День робітника лісу

 • День машинобудування

 • Всеукраїнський день бібліотек

 • День робітників освіти

 • День юриста

 • День художника

 • День працівників харчової промисловості

 • День рятівника

 • День автомобіліста і дорожника

 • День податкової служби України

 • День робітників соціальної сфери

 • День ракетних військ і артилерії

 • День робітників радіо, телебачення і зв’язку

 • День робітників сільського господарства

 • День робітників прокуратури

 • День збройних сил України

 • День місцевого самоврядування

 • День сухопутних військ України

 • День міліції

 • День енергетики

 • День робітників архівних установ

ІІ. Фаза початкової професіональної орієнтації (І-VII кл.) 1. Формування рис моральності людини праці в навчально виховному процесі(відповідальність за доручену справу, працелюбність).

 2. Ознайомлення з особливостями праці різних професій на уроках загальноосвітніх предметів, образотворчого мистецтва, праці.

 3. Вивчення фізичних й психологічних якостей учнів з метою виявлення: пізнавальних і професійних інтересів, загальних і спеціальних, а також практичних здібностей, характерологічних рис.

 4. Попередня профконсультація учнів з метою залучення їх до різних форм позаурочної діяльності.

 5. Систематичне спостереження динаміки профорієнтації учнів і по його результатах планування і організації профорієнтаційних заходів.

ІІІ. Фаза формування (VIII-IX i X-XI класи). 1. Подальша всебічна профорієнтація учнів в навчально-виховному процесі.

 2. Бесіда з учнями ІХ і ХІ класів, як вибирати професію, щоб не помилитися у виборі.

3.Ознайомлення з професіями, найбільш потрібними для нашого регіону.

4.З’ясування професійних інтересів учнів IХ і ХI класів з допомогою анкет, тестів. Порівняння отриманих відомостей з даними психолого-педагогічних спостережень.

5. Збори батьків учнів IX i XI класів по співпраці школи та сім’ї для допомоги дитині у виборі найбільш відповідної для нього і потрібної ринку праці професії.


 1. Попередня профконсультація для тих, хто не правильно обирає професію.
 1. Спеціальна робота з учнями, які не визначили своїх професійних намірів.

8. Медичне обстеження та вияв протипоказів до окремих професій.
 1. Створення профорієнтаційних бригад в предметних, художніх або самостійно діючих гуртках

10. Залучення учнів до громадсько-корисної праці у відповідності з їх пізнавальними і професійними інтересами


11.Самостійний збір учнями матеріалу про підприємства та установи, де вони думають працювати по обраній професії , а також про навчальні заклади, де вони збираються вчитися.

12.Психолого-педагогічні обстеження учнів з метою профконсультації.

13.Спілкування з батьками по вибору їх дітьми професії.

14.Проведення місячника профорієнтації.

15.Проведення профорієнтаційної конференції або конкурсу.
IV. Фаза спрямування ( IX і XI класи )

1.Подальша профорієнтація учнів навчально-виховному процесі з врахуванням виявлених професійних здібностей, і морально характерологічних властивостей.

2.Остаточний вияв профінтересів з допомогою анкет й тестів, особливо в тих, хто не визначився з вибором.

3.Франтальна профконсультація батьків та їх дітей відносно попиту ринку праці по видах професій та свідомого їх вибору.

4.Остаточне з’ясування здоров’я, психічних можливостей і морально-характерологічних якостей, збір у вчителів незалежних характеристик про нестійких учнів та підготовка до корекційної консультації особливо тих хто неправильно вибрав професію.

5.Корекційна консультація.


6.Професійна активізація учнів, що зменшили вибір.
7.Зв’язки з навчальними закладами міста і місцями роботи, екскурсії на них з випускниками школи, зустрічі учнів з представниками ПТУ, МНВК, Центр зайнятості та інші.

8.Контрольна консультація.

9.Складання характеристики учнів. Заповнення індивідуальної картки по профорієнтації учнів IX,XI кл.

10.Допомога учням, які влаштувалися на роботу.ІХ
ІХ

ІІІ-ІV
III-IV

IX-V


ІХ-V

Постійно


І

ІІ

ІІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ


IV
IV
IV

V

VV

V

VIVI

VI

VIVI

VII
VII


VIII


ІХ

Х

Х І


Х І І
Постійно

Постійно

Постійно
Постійно


Постійно
Х

ХІ-V
ІІ

Х І-ІІ
ІІІ


Х-ХІІ
X-V

X-V

ХІІ-І

ІІІ


постійно

Х
ХІ-ХІІ

ХІ-ХІІ

І
І-V


IV-V

V

V


постійно


Директор


Психолог

Заступник директора виховної роботи, психолог


Класні керівники,
Директор, заступник по виховній роботі, психолог

Заступник директора по виховній роботі, психолог,

бібліотекар
Бібліотекар

Всі вчителі

Всі вчителі

Всі вчителі


Всі вчителі психолог

Класний керівник
Класний керівник психолог

Всі вчителі


Класний керівник психолог

Заступник директора з виховної роботи, класний керівник психолог


Класні керівники

Заступник директора з виховної роботи; класний керівник

вчителі-предметники, психолог


Медпрацівник школи, класний керівник

Вчителі –предметники, класні керівники

Вчителі –предметники, класні керівники

Заступник директора з виховної роботи; класний керівник

Заступник директора з виховної роботи; класний керівник,

психолог


класний керівник,

Заступник директора з виховної роботи;

психолог

Заступник директора з виховної роботи;

Психолог
Всі вчителі

класний керівник,

психолог

класний керівник,

психолог

класний керівник,

психолог

класний керівник,

психолог

класний керівник,

психолог

Заступник директора з виховної роботи; класний керівник, психолог


Директор і комісія

Класний керівник, вчителі

Дирекція, педколектив


Каталог: files -> metod work -> profil
metod work -> В.І. Уруський, заступник директора токіппо з наукової роботи
metod work -> Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський Педагогічна діагностика зміст вступ
profil -> Соціально-психологічних термінів адаптація
metod work -> Сценарії виховних заходів з історії та правознавства
metod work -> Розділ «Все про вчителя» Дзик Анатолій Петрович
profil -> Інформації про систему професійної орієнтації учнівської молоді призначений для: вивчення даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, керівників закладів освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка