Концепція профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладіСторінка3/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

В. Профконсультаційна робота


 1. Організувати вивчення інтересів і професійних намірів учнів (шляхом анкетування, написання творів, бесід з учнями).

 2. Контролювати роботу з залучення учнів до участі в олімпіадах, гуртках , факультативних заняттях, бригадах по професіях для виявлення і розвитку їхніх інтересів, нахилів, здібностей.

 3. Контролювати роботу методоб’єднань по озброєнню вчителів методикою вивчення інтересів, здібностей учнів.

 4. Контролювати систематичність вивчення психологами, класними керівниками інтересів, нахилів , здібностей учнів, а також фіксування результатів цього вивчення.

 5. Контролювати взаємозв'язок і взаємодія класних керівників, шкільного лікаря, психолога, бібліотекаря у вивченні особистості і стану здоров'я учнях і проведенні ними консультаційних бесід з питань вибору професії учнями.

6. Здійснювати контроль за якістю складання характеристик учнів випускних класів.
Планування профорієнтаційних заходів методичними об'єднаннями школи

Доцільно планувати наступні напрямки профорієнтаційної роботи методоб’єднань: 1. Обговорити питання про проведення учителями-предметниками профінформаційної роботи з учнями на уроках. Обговорити теми, при вивченні яких можливо і доцільне включення профінформаційного матеріалу. Виділити галузі господарства і професії, з якими варто ознайомити учнів у процесі вивчення програмного матеріалу. Обговорити і вибрати оптимальні (у залежності від специфіки досліджуваного навчального матеріалу) форми подачі профінформаційного матеріалу. Обговорити питання про необхідність озброєння учнів (у процесі подачі їм профінформаційного матеріалу) способом пізнання професій при самостійному їхньому вивченні.

 2. Обговорити питання про проведення вчителями-предмет­никами роботи профконсультаційного характеру: вивчення інтересів, схильностей і здібностей учнів; бесіди з учнями про їхній професійний наміри, про доцільність вибору учнями тієї чи іншої професії при його рівні знань і здібностей до даного предмета.

 3. Періодично заслуховувати й обговорювати повідомлення вчителів про методи і прийоми вивчення інтересів схильностей і здібностей учнів у профорієнтаційних цілях.

 4. Обговорити питання про форми індивідуальної роботи з учнями (на уроках, у гуртках, за індивідуальним планом учнів) з метою формування в них інтересів і схильностей до досліджуваного предмета і зв'язаним з ним професіям.

 5. Обговорити питання про підбор профорієнтаційних матеріалів для оформлення навчальних кабінетів.

6. Періодично присвячувати засідання методоб’єднань обміну досвідом учителів з питань проведення ними профорієнтаційної роботи з гуртків планують заходи профорієнтаційного характеру, ґрунтуючись на приведеному вище плані методичного об'єднання.
Планування профорієнтаційної роботи класними керівниками

 1. Залучити учнів до вивчення факультативного курсу «Основи вибору професій» , якщо такого факультативу в школі немає, провести цикл бесід з учнями про вибір професії.

 2. Знайомити учнів з різними галузями господарства й окремих професій, у тому числі з професіями району.(У планах класного керівника повинні бути визначені форми ознайомлення учнів із професіями, найбільш доцільними в кожному конкретному випадку).

 1. Допомогти учнем установити міцний контакт з одним з підприємств району. Укласти змагання з цехом (відділом) підприємства, організувати зустрічі профорієнтаційного характеру з кращими працівниками підприємства.

 2. Вивчати і систематично фіксувати результати вивчення інтересів, нахилів і здібностей учнів класу. Отримані дані відбити в характеристиках учнів з рекомендацією вибору сфери чи діяльності професії.

 3. Залучати учнів до участі в роботі гуртків, факультативів, олімпіад і т.д. відповідно до їх інтересів і нахилів.

 4. З учителями-предметниками, бібліотекарем, психологом і лікарем школи обговорити спрямованість інтересів, нахилів, стан здоров'я кожного учня у світлі майбутнього вибору професії. Забезпечити учням (у разі потреби) лікарську консультацію в зв'язку з вибором професії.

 1. В індивідуальних бесідах з батьками й учнями обговорити можливу сферу майбутньої діяльності учня, намітити міри для формування необхідних властивостей особистості, психологічних якостей.

 2. Організувати участь учнів класу в загальношкільних заходах профорієнтаційного характеру –читацьких конференціях, диспутах, вечорах, переглядах кінофільмів про професії, випуски стінних газет, радіопередачах.


Планування профорієнтаційної роботи учителями-предметниками

 1. Виділити в програмному матеріалі теми, у зміст яких доцільно включити профінформаційний матеріал.

 2. Визначити форми подачі профінформаційного матеріалу, найбільш відповідному змісту тієї чи іншої теми. Продумати підбор відповідного наочного приладдя, кіно-, відеоматеріала.

 3. Вивчити літературу про області господарства й основних професій, зв'язаних із програмним матеріалом по даному предметі.

 4. У процесі проведення уроків вивчати інтереси і схильності учнів, фіксувати результати, обговорювати їх із учнями і класними керівниками.

 5. Регулярно проводити індивідуальну роботу з учнями з метою формування в них інтересів і схильностей до досліджуваного предмета і зв'язаним з ним професіям.

 6. У шкільному кабінеті профорієнтації систематично поновляти наочні матеріали по професіях, пов’язані з вивченням даного предмета.

 7. Поглиблювати свої знання в області психології особистості школяра і методів її вивчення.


Планування профорієнтаційної роботи шкільної бібліотеки

У плані роботи бібліотеки повинна бути сформульована визначена система заходів, що відбиває її участь у профорієнтаційній роботі школи. Доцільно планувати такі напрямки роботи бібліотеки: 1. Підбор і комплектування літератури з профорієнтаційної спрямованістю.

 2. Пропагування літератури, що допомогає учням у виборі професії (цикл тематичних виставок літератури).

 1. Вивчення читацьких і професійних інтересів учнів. Участь у загальношкільних і класних заходах профорієнтаційного характеру.

 2. Надання допомоги класним керівникам і учителям-предметникам у підборі літератури профорієнтаційного характеру; спільна робота з ними по вивченню і формуванню професійних інтересів у школярів.


Планування профорієнтаційної роботи шкільного лікаря

Оскільки головна мета медичного аспекту профорієнтації — допомогти учнем врахувати стан свого здоров'я при виборі професії, план профорієнтаційної роботи шкільного лікаря повинен включати заходи, спрямовані на виконання цієї мети.

Можна виділити наступні напрямки роботи шкільного лікаря в профорієнтації:


 1. Просвітницька робота з медичних питань вибору професії серед: а) педагогічного колективу; б) учнів (починаючи з VI класу); в) батьків учнів.

 2. Поглиблений огляд учнів, виявлення учнів, що потребують лікарської профконсультації (з відхиленнями в стані здоров'я, що можуть перешкоджати оволодінню тією чи іншою професією).

Цей напрямок роботи лікаря припускає застосування методів для визначення поля зору і бінокулярного зору, обстеження смакових, нюхових, дотикальних відчуттів, вестибулярної стійкості і т.д. Школярів, що мають відхилення в стані здоров'я і не вибрали ще професії, лікар попереджає про небажаність вибору діяльності, протипоказаної їм по стані здоров'я. Разом з тим цим учням повідомляються необхідні відомості про сфери праці або професії, що відповідають їм за медичними показниками.

З учнями, що зробили вже професійний вибір, що не відповідає їх стану здоров'я, проводиться робота з їх переорієнтації. Своєчасне включення лікаря в профконсультаційну роботу (бажано її починати з учнями VII класу) значною мірою дозволяє уникнути необхідності в переорієнтації учнів і формувати із самого початку їхні професійні наміри відповідно до стану здоров'я. 1. Систематична індивідуальна консультація класних керівників щодо конкретних учнів з відхиленнями в стані здоров'я, що обмежують їхню придатність до визначених професій; указівка сфер праці, бажаних і протипоказаних учням.

 2. Спільні заходи шкільного лікаря, психолога, вчителів і батьків учнів, спрямовані на формування професійних намірів учнів відповідно до їхнього стану здоров'я, психофізіологічних особливостей, а також потреб ринку праці в кадрах.


Планування профорієнтаційної роботи батьківського комітету школи

Активним помічником школи в проведенні профорієнтаційної роботи можуть стати батьки учнів. Однак питання вибору професії настільки складне, що не тільки старшокласники, але і їхні батьки не завжди можуть правильно розібратися в ньому. Тому перед школою виникає задача зробити батьків своїми діючими помічниками в підготовці учнів до свідомого вибору професії. Для цього варто прийняти ряд заходів для освіти батьків у питаннях професійного самовизначення особистості, ознайомити їх з найважливішими факторами, що сприяють правильному вибору професії. З батьками ведеться також робота із залучення їх до активної участі в проведенні різних заходів профорієнтаційного характеру.

Для організації профорієнтаційної роботи з учнями і батьками необхідно виділити в складі батьківського комітету школи і класних батьківських комітетів відповідальну за неї особу. Планування роботи батьківського комітету повинне відбити його участь у профорієнтаційнії роботі школи по названих вище напрямках:

1. Організувати цикл бесід з батьками по основних питаннях проблеми свідомого вибору професії: «Правильний вибір професії і його значення для держави й особистості», «Роль знань про світ праці і потреби ринку праці в кадрах у професійному самовизначенні», «Шляху одержання професійної підготовки», «Інтереси, схильності, здібності, стан здоров'я і їхній облік при підготовці дітей до вибору професії», «Трудове виховання дітей у родині — важливий фактор їх підготовки до правильного вибору професії». 1. Провести анкетування батьків з метою виявлення відносин до вибору професії їхніми дітьми.

 2. Залучити батьків до участі в роботі батьківського лекторію в школі як доповідачів по профорієнтаційній тематиці.

 3. Залучити батьків до участі в оформленні шкільного кабінету профорієнтації.

 4. Підготувати і провести зустрічі учнів з передовиками виробництва з числа батьків.

6. Провести конференцію для учнів за участю батьків з питань орієнтації учнів на масові виробничі професії і професії сфери обслуговування.

 1. Скласти графік профорієнтаційних екскурсій на підприємства і навчальні заклади, де працюють батьки, залучаючи їх до участі в організації і проведенні цих екскурсій.

 2. Увести до складу комісії з працевлаштування для зв'язку з підприємствами двох-трьох членів батьківського комітету з числа відповідальних за профорієнтаційну роботу.


Планування профорієнтаційних заходів військовим керівником школи

У плані роботи військового керівника доцільно передбачити наступні заходи профорієнтаційного характеру:

1. Знайомити учнів з військовими професіями. Використовувати з цією метою різні форми профінформації: зустрічі з військовими фахівцями, екскурсії, диспути й ін., а також усі види навчальних занять (на уроках, у гуртках і т.п.). Установити тісні контакти з командуванням військових частин, залучати до участі в профорієнтаційних заходах офіцерів і курсантів, а також колишніх випускників школи, що служать у військах України. Залучати учнів до організації і проведення зазначених заходів, до підготовки доповідей, повідомлень про різні військові професії, до систематичного відновлення матеріалів стенда «Офіцер — професія героїчна».

2. Вивчати інтереси учнів, виявляти нахили до військової діяльності, формувати стійкі інтереси до військових професій. Разом із класним керівником, батьками учнів, бібліотекарем, лікарем проводити індивідуальну роботу з учнями, що мають намір обрати військові професії.

Слід зазначити, що приведені вище рекомендації з планування профорієнтаційної роботи школи не слід розглядати як безумовний зразок для копіювання. За основу варто прийняти загальні принципи планування й основні форми профорієнтаційної роботи. Зміст же профорієнтаційних заходів може мінятися в залежності від потреб у кадрах району, міста, села і ряду інших умов.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка