Концепція підготовки з основ цивільної оборони І військово-патріотичного виховання молодіСкачати 164.51 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір164.51 Kb.
#10192
ТипКонцепція


СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від __________ № ___________

КОНЦЕПЦІЯ

підготовки з основ цивільної оборони

і військово-патріотичного виховання молоді

1. Загальні положення
Метою Концепції підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді (далі – Концепція) є:

підвищення обороноздатності країни, забезпечення національної безпеки, незалежності та територіальної цілісності України ;

визначення основних напрямів удосконалення підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді як цілісної складової системи національно-патріотичного виховання в Україні та системи забезпечення національної безпеки України;

забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до звитяги у захисті національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України;

визначення ролі державних органів, органів місцевого самоврядування та національно-патріотичних інститутів громадянського суспільства в організації та проведенні підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основ військової справи, з урахуванням наслідків військової агресії на сході України та інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір;

формування у молоді високої національно-патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

узгодження дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і національно-патріотичних інститутів громадянського суспільства щодо цілеспрямованої підготовки молоді до звитяги у захисті суверенітету і територіальної цілісності України;

створення системи шефських зв'язків військових частин, частин і підрозділів ДСНС, інших силових структур, вищих військових та інших спеціалізованих навчальних закладів із навчальними закладами, в яких проводиться підготовка з основ цивільної оборони та військово-патріотичного виховання, взаємодії з організаціями ветеранів АТО, громадськими
організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування, які підтримують курс держави на перехід до кращих стандартів країн євроатлантичного простору.

Підготовка з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді має здійснюватися відповідно до вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і за такими принципами:

державної спрямованості;

науковості;

пошани до героїчної боротьби українського народу за незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України;

багатовікових звитяжних волонтерських традицій українського народу по підтримці національно-визвольних військових формувань у часи бездержавності України;

національної самобутності українського народу;

вживання української мови як духовного коду нації;

досягнень українського народу, його інтелектуальних та духовних здобутків;

української самоідентифікації та ціннісних орієнтацій дітей та молоді;

відновлення традицій національно-визвольних змагань українського народу та підвищення престижу військової служби;

шанобливого ставлення до жертв окупаційних режимів в Україні;

пріоритету гуманістичних і демократичних цінностей, поваги до конституційних прав і свобод людини і громадянина;

взаємозалежності та узгодженості змісту, форм і методів підготовки з основ цивільної оборони, військово-патріотичного виховання та виховної роботи в межах єдиної державної системи національно-патріотичного виховання.


2. Основи організації підготовки з основ цивільної оборони
Головними завданнями підготовки з основ цивільної оборони є:

усвідомлення молоддю своєї ролі в забезпеченні національної безпеки, свого обов'язку в разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози суверенітету та територіальній цілісності України;

засвоєння серед широкого загалу молоді основ тактики виживання у екстремальних умовах, самоорганізації на подолання кризових явищ, цивільної оборони та медико-санітарної підготовки, інженерної справи та основ територіальної оборони, на кращих зразках і стандартах країн євроатлантичного простору, з урахуванням традицій національно-визвольної боротьби українського народу ;

здійснення психологічної підготовки молоді до самоорганізації та колективної діяльності в кризових ситуаціях.


Підготовка з основ цивільної оборони має здійснюватися за такими напрямами:

ознайомлення із законодавством України з питань національної, суспільної та особистої безпеки, статусом комбатанта, ролі і місця громадськості та громадянина в забезпеченні Національної безпеки України;

вивчення основ Цивільної оборони України з урахуванням знань та вміння, набутих під час засвоєння програми "Безпека життєдіяльності людини":

вивчаються основи Цивільної оборони України, зокрема способи і засоби захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасних засобів ураження, уражальної дії основних небезпечних хімічних речовин, які використовуються у промисловості та сільському господарстві, порядок оповіщення населення про заходи цивільної оборони, основи рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

організовується навчання щодо здійснення на практиці заходів із захисту населення під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру;

проводиться ознайомлення з основами здійснення заходів щодо евакуації населення, організації захисту тварин і рослин, проведення дезактиваційних, дегазаційних, дезінфекційних робіт, часткової та повної санітарної обробки людей, з уражальними факторами в разі застосування зброї масового ураження;

набуття практичних навичок із основ територіальної оборони, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної фізичної, медико-санітарної та інженерної підготовки, пріоритетом є забезпечення безпеки цивільного населення, застосування засобів насильства не є обов’язковим, що має передбачати залучення в програму осіб які за релігійними чи іншими переконаннями не можуть вдаватись до насильства.

Під час занять із вогневої підготовки вивчаються правила безпеки під час поводження зі зброєю, призначення, бойові властивості і принцип роботи сучасної стрілецької зброї, дозволеної до цивільного обороту.

Тактична підготовка має надати молоді знання про характеристику загальновійськового бою та партизанської війни, види зв’язку, вогню і маневру, організацію територіальної оборони, основи топографії, навчити застосовувати способи пересування на полі бою, обирати та обладнувати вогневу позицію та укриття, вести спостереження в заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів.

Прикладна фізична підготовка спрямовується на розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності, сміливості, координації рухів. Молодь залучається до регулярних занять фізичною культурою і спортом, у тому числі службово-прикладним спортом, набуває навичок подолання перешкод, здійснення марш-кидків, гімнастики, рукопашного бою тощо.

Під час занять із медико-санітарної підготовки вивчаються способи надання долікарської допомоги за стандартами НАТО.
Інженерна підготовка передбачає практичне засвоєння знань із цивільної оборони, таборування, забезпечення базової життєдіяльності, ремонт та обслуговування техніки.

Підготовка, спрямована на формування активної громадянської позиції, передбачає ознайомлення з можливостями громадянського суспільства, лідерства, самоорганізації колективу та волонтерства.

Психологічна підготовка спрямовується на формування у молодої людини психологічної готовності до дій в екстремальних та кризових ситуаціях, а також до діяльності у складі колективу, в умовах цивільної оборони.

Підготовка з основ цивільної оборони є частиною загальної системи національно-патріотичного виховання в Україні, включається як складова до визначеної державою системи освіти, вищих навчальних закладів I, II, ІІІ, ІV рівнів акредитації та проводиться за програмами, затвердженими відповідно до законодавства і погодженими з ДСНС та Мінмолодьспортом.

Підготовка з основ цивільної оборони є обов'язковим навчальним предметом і включається до інваріантної частини навчального плану. Допризовна підготовка проводиться протягом усього навчального року. Наприкінці навчання організовуються навчально-польові заняття.
3. Основи організації військово-патріотичного виховання молоді
Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:

1) Відібрання, надання базових знань, вмінь та мотивація здібної до військової справи молоді.

2) Вивчення історії українського війська.

Розглядаються призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій (визначні битви), війська княжих часів, козацького війська, військових формувань у боротьбі за національну державність у 1917 – 1920 роках, у тому числі українських січових стрільців, армії Української Народної Республіки, Збройних Сил України та інших військових формувань, що боролись за державну незалежність та територіальну цілісність України. Формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника України на прикладах героїчної боротьби Українського народу за незалежність;

3) Пошукові та меморіальні заходи, проведення ритуалів перепоховання останків воїнів, які загинули за суверенітет України у 1917 – 1921 роках, учасників селянських антибільшовицьких повстань 1920 – 1930 років, жертв Голодоморів, захисників Карпатської України, учасників національно-визвольних змагань 1940 – 1950 років, воїнів, які загинули у Другій світовій війні та антитерористичній операції.

4) Сприяння розвитку військової реконструкції, перш за все українських національно-визвольних військових формацій.


5) Ознайомлення зі структурою і завданнями Збройних Сил України та інших військових формувань.

Набуваються знання про призначення, структуру і завдання Збройних Сил України та інших військових формувань, видів Збройних Сил України, напрями їх реформування та розвитку, основні види озброєння і військової техніки, професії, які використовуються у військах. Вивчаються існуючі в Україні системи військової підготовки та організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ.

6) Набуття практичних навичок з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної фізичної та психологічної, медико-санітарної та інженерної підготовки.

Під час занять з вогневої підготовки вивчаються правила безпеки під час поводження зі зброєю, призначення, бойові властивості і принцип роботи сучасної зброї, що стоїть на озброєнні ЗСУ та країн НАТО. Для виконання вправ з практичних стрільб використовуються тири та стрільбища навчальних закладів, базових навчальних закладів і спеціалізованих центрів у районах (містах), навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, військових частин і вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та інших військових формувань. Практичні заняття мають вестись за стандартами НАТО.

Тактична підготовка має надати молоді знання про характеристику загальновійськового бою, види вогню і маневру, організацію механізованого відділення у військах, основи топографії, зв’язку, навчити застосовувати способи пересування на полі бою, обирати та обладнувати вогневу позицію, вести спостереження в заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, застосовувати ручні гранати.

Прикладна фізична підготовка спрямовується на розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності, сміливості, координації рухів. Молодь залучається до регулярних занять фізичною культурою і спортом, у тому числі прикладними видами спорту, набуває навичок подолання перешкод, здійснення марш-кидків, метання гранат, бігу на лижах, альп підготовки, підводного плавання, гімнастики, рукопашного бою тощо.

Психологічна підготовка спрямовується на формування у молодої людини психологічної готовності до діяльності у складі військового колективу в умовах проходження військової служби, а також до дій в екстремальних ситуаціях.

Під час занять із медико-санітарної підготовки вивчаються способи надання долікарської допомоги за стандартами НАТО.

Інженерна підготовка передбачає практичне засвоєння базових знань із військово-інженерної справи, таборування, забезпечення базової життєдіяльності, ремонт та обслуговування техніки, підтримки логістики та тилових служб.

Створення умов для поглибленого вивчення курсу військової справи, для чого організовується гурткова робота, а також надається можливість навчання у спеціалізованих класах, військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціалізованих центрах та навчальних закладах, незалежно від форми власності, засновників чи підпорядкування, зокрема ТСОУ та інших національно-патріотичних громадських організаціях.

7) Розвиток військово-прикладного та службово-прикладного спорту.

Положення про військово-прикладний та службово-прикладний спорт, стратегію та напрями їх розвитку визначаються Мінмолодьспортом із погодженням з Міноборони, МВС та іншими державними органами влади.

8) Сприяння розвитку інженерних кадрів та інновацій для потреб ВПК.

Формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни.

9) Формування мотивації та прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.

10) Створення умов для ведення обліку особистих досягнень учасників та їх рейтингування.

11) Підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом.

12) Наповнення національно-патріотичним змістом всіх напрямів та етапів військової освіти.

Військово-патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами :

державний – базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання як складової системи національно-патріотичного виховання в Україні;

соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, консолідації української нації, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій Українського народу;

військовий – передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України, основних зразків техніки і озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту України;

психолого-педагогічний – ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
правовий – передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури;

альтернативний – напрям передбачений для осіб, що за релігійними чи іншими переконаннями не можуть використовувати зброю, насильство і т. д., але за громадянським покликанням мають бажання долучитись до суспільно-корисної справи, зокрема через волонтерство.

Методами військово-патріотичного виховання молоді є:

переконання – формування впевненості в суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту безпеки, незалежності і територіальної цілісності України;

стимулювання – реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;

особистий приклад – діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, забезпечити педагогічну вимогу, вміє надати доручення і перевірити його виконання;

самопідготовка – процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.
4. Кадрове забезпечення і навчально-матеріальна база підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді
Принципи кадрового забезпечення та їх реалізація:

постійне підвищення кваліфікації та самопідготовка – викладач підготовки з основ цивільної оборони систематично підвищує свій професійний рівень під час навчально-методичних зборів, навчання на факультетах при інститутах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, методичних занять, роботи в позаштатних методичних радах при військових комісаріатах, у методичній комісії навчального закладу, а також самостійно;

максимальне залучення до організації і проведення підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання ветеранів АТО, що мають необхідні здібності і кваліфікацію.
Особливості кадрового забезпечення для підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді:

проведення підготовки з основ цивільної оборони забезпечують викладачі підготовки з основ цивільної оборони, які входять до штату навчального закладу. Окрім цього, до проведення занять із підготовки з основ цивільної оборони на договірних засадах можуть залучатися співробітники ДСНС, компетентні представники громадських організацій чи сертифіковані інструктори.

Організацію військово-патріотичного виховання молоді як форми позашкільної освіти (крім спеціалізованих на військовій справі і поглибленому фізичному вихованні закладів освіти) забезпечують члени національно-патріотичних громадських організацій, сертифіковані інструктори, представники військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових комісаріатів.

Для підготовки кадрів мають бути організовані відповідні курси і навчальні програми, навчально-методичні збори, навчання на факультетах при інститутах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, методичні заняття, роботи в позаштатних методичних радах при територіальних координаційних радах з питань підготовки з основ цивільної оборони, національно-патріотичного виховання. Окрема програма має бути передбачена для кадрів, задіяних в організації і забезпеченні процесів підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання.

З метою підтвердження знань і кваліфікації кадрів, залучених до підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання, має бути створено систему атестації (сертифікації) учасників, із викладенням реєстру сертифікатів викладачів і інструкторів у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Навчально-матеріальна база підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді формується за рахунок стандартизованих елементів різного масштабу та спеціалізації, включаючи:

гуртки з різних аспектів і напрямів основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді, в основі яких є утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

табори з різних аспектів і напрямків основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді, в основі яких є утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

спеціалізовані класи (базові класи) з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді;

військові ліцеї та інші навчальні заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою;

спеціалізовані центри з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді, , в основі яких є утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

ігри, конкурси, змагання та спеціалізовані програми, в основі яких є утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;


Джерела матеріально – технічного забезпечення підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді:

система державного замовлення та компенсації витрат на підготовку учасників підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді;

шефська допомога;

волонтерська та благодійна допомога;

вкладка учасників.
5. Організація і керівництво підготовкою з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді
Підготовка з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання є складовими частинами єдиної системи національно-патріотичного виховання в Україні, діяльність яких регулюється законодавством в сфері національно-патріотичного виховання і координується відповідними органами.
Державні органи та їх координація

Відповідальність за організацію та проведення цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді несуть у межах повноважень міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Для організації роботи з питань підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді у Міноборони, МОН, ДСНС, інших центральних органах виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, а також в управліннях оперативних командувань, військових комісаріатах, управліннях (відділах) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань управління освітою, у справах цивільної оборони, охорони здоров'я, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту визначаються структурні підрозділи або посадові особи, які відповідають за стан цієї роботи, організацію взаємодії і координації дій між центральними органами виконавчої влади, їх місцевими органами, навчальними закладами, військовими частинами та вищими військовими навчальними закладами

Для ефективного розвитку підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання необхідне максимально широке долучення громадськості і національно-патріотичних громадських організацій на всіх етапах організації і проведення робіт, особливий пріоритет повинен надаватись учасникам АТО.

Територіальні координаційні центри – при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування утворюються комітети (координаційні ради) з питань підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді, до складу яких може бути включено відповідальних за національно-патріотичне виховання, педагогічних працівників, фахівців з молодіжної політики, співробітників ДСНС, працівників фізичної культури і спорту, культури і мистецтва, представників вищих військових навчальних закладів, військових частин і військових комісаріатів, Товариства сприяння обороні України, а також інших національно-патріотичних громадських організацій за їх згодою. Комітети (координаційні ради) з питань підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання молоді планують, організовують і проводять свою роботу відповідно до типового положення про них, яке затверджується керівниками місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) і повинно відповідати державній Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Проведення підготовки з основ цивільної оборони і військово-патріотичного виховання має супроводжуватись активною всеукраїнською інформаційно-просвітницькою кампанією і популяризацією її в загальнодержавних та місцевих ЗМІ.З метою розвитку зацікавленості учнів (студентів) у вивченні основ військової справи, підвищення рівня їх фізичної та психологічної підготовки проводяться всеукраїнські і регіональні спартакіади, змагання з військово-прикладного та службово-прикладного спорту, ігри оборонно-масової і військово-патріотичної спрямованості.


Каталог: media -> 2015
media -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
media -> Основні напрями діяльності психологічної служби області у 2013-2014 н р. Л. Підлипна, директор оцппср відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 13р. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному
media -> Орієнтовні теми докурсових завдань для учителів хімії
media -> Методичні рекомендації до написання та оцінювання курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
media -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
media -> План: Вступ Взаємодія "лікар-пацієнт"
media -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
2015 -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від № Концепція Державної цільової соціальної програми
2015 -> Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Скачати 164.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка