Концепція Карнавалу у романіСкачати 270.12 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір270.12 Kb.
Практичне заняття № 1

Поетика ПОСТМОДЕРНОГО РОМАНУ Юрія Андруховича
План

 1. Чинники об’єднання романів «Рекреації», «Московіада», «Перверзія» у своєрідну карнавальну трилогію Ю.Андруховича.

 2. Концепція Карнавалу у романі «Рекреації»:

а) поетика назви твору, його жанрові дефініції;

б) гротескно-карнавальна модель пострадянської дійсності, розвінчування міфів і стереотипів доби тоталітаризму; амбівалентність карнавального світовідчуття;

в) іронічно-трагічна іпостась української історії;

г) демістифікація образу українського поета;

ґ) бахтінський принцип багатоголосся в романі;

д) інтертекстуальне поле твору, особливості мови, стильові перехрещення.

2. Художня реконструкція символів імперії у текстах роману «Московіада»:

а) жанрова специфіка твору; мозаїко-карнавальна композиція, моно-міфологічна схема розгортання сюжету;

б) риси постмодерністської поетики: іронічність, пародійність;

г) художнє втілення роздвоєності постколоніальної людини; антитоталітарний підтекст роману.

3.Своєрідність постмодерністської естетики в романі Ю.Андруховича «Перверзії»:

а) містифікації в романі; сюжетні мотиви фантастичного, готичного, авантюрного, пригодницького, любовного роману;

б) неоднозначне тлумачення назви твору; версії автора-«видавця» («роман для підлітків»); безліч версій прочитання (автор — текст — світ — читач);

в) Перфецький – герой справжній чи примарний – маска;

г) роман у романі — опера-буф «Орфей у Венеції», її роль у тексті «Перверзії»;

д) мотив кінця карнавалу.4. Синтез масового й елітарного в романістиці Ю. Андруховича. Дискусії в літературознавстві навколо його романів.
Завдання


 1. Складіть тези наступних статей: Гнатюк Оля. Авантюрний роман і повалення ідолів; Гундорова Т. Карнавальний постмодерн; Зборовська Н. Завершення карнавалу «перверзії» Ю. Андруховича; Шерех Ю. Го-Гай-Го (Про прозу Ю. Андруховича і з приводу).

 2. Напишіть наукове дослідження на одну із тем: «Особливості художнього хронотопу роману «Рекреації»; «Інтертекстуальність у романах Ю. Андруховича»; «Змішування стилів у романах Ю. Андруховича»; «Концепція Карнавалу у прозі Ю. Андруховича».

 3. Складіть таблицю «Прийоми постмодерністської поетики», проілюструйте їх прикладами з усіх творів Ю. Андруховича.


Основна література

 1. Агєєва В. Чи буде постмодерн золотим віком класики? / Віра Агеєва // Література Плюс. – 1998. – Червень. – № 2. – С. 4–5.

 2. Баран Є. Жодного кроку на Схід... (У пошуках героя, який повинен все-таки з’явитися) / Рецензія на «Перверзію» Ю. Андруховича Євген Баран // Березіль. – 1997. – № 3–4. – С. 175–178.

 3. Бойченко О. «І сонце сходить» («Фієста» Е. Хемінгуея та «Рекреації» Ю. Андруховича: дві реалізації одного архетипу О. Бойченко // Вікно в світ. – 1999. – № 6. – С. 27–38.

 4. Бойчук Б. «Перелом» Юрія Андруховича / Б. Бойчук // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 169. – С. 169–171.

 5. Бондар-Терещенко І. Чао, Андрухович?! Сучасний роман у лабетах постмодерністського мейнстріму / Ігор Бондар-Терещенко // Кур’єр Кривбасу.– 1998. – № 91–92.

 6. Будін П.-А. Кінець імперії: роман Ю.Андруховича «Московіада» / Пер-Анре Будін // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 62–65.

 7. Гнатюк О. Авантюрний роман і повалення ідолів / Оля Гнатюк // Юрій Андрухович. Рекреації. – К., 1997. – С. 10–26.

 8. Гундорова Т. «Бу-Ба-Бу», Карнавал і Кіч / Тамара Гундорова // Критика. – 2000. – №. 7–8. – С. 13–18.

 9. Гундорова Т. Карнавальний постмодерн Кіч / Тамара Гундорова // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 77–96.

 10. Гундорова Т. Постмодерністська фікція Андруховича з постколоніальним знаком питання Кіч / Тамара Гундорова // Сучасність.–1993.– № 9. – С. 79–83.

 11. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика / Ніла Зборовська // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.:Академвидав, 2006. – С. 395–426.

 12. Зборовська Н. Завершальний карнавал Юрія Андруховича / Ніла Зборовська // На карнавалі мертвих поцілунків: феміністичні роздуми. – К., 1999. – С. 90–98.

 13. Зборовська Н Завершальний карнавал Юрія Андруховича / Ніла Зборовська // Українська мова та література. – 2001. – № 48. – С. 3–4.

 14. Зборовська Н. Два «любовних» романи року: Ю.Андрухович проти О.Забужко / Ніла Зборовська // Арт лайне. – 1997. – № 1 – 2. – С. 44–45.

 15. Зварич О. Юрій Андрухович. Посткарнавальне / О. Зварич // Україна молода. – 2001. – № 128. – 19 липня. – С. 12.

 16. Калинська Л. Синтез масового й елітарного (На матеріалі прози Ю.Андруховича) / Леся Калинська // Слово і час. – 1998. – № 2. – С. 18–22.

 17. Кіяновська М. Мотиви кінця культури, смерті та апокаліпсису в романі Ю. Андруховича «Рекреації» / Маріянна Кіяновська // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 217–229.

 18. Ключковська Я. На «Святі Воскресаючого Духу» / Я. Ключковська // Слово і час. – 1997. – № 11–12. – С. 107–109.

 19. Кулик В. Елегія рекреаційного ранку / В. Кулик // Сучасність. – 1992. – № 5. – С. 142–144.

 20. Міщук В. І Прийде свято Воскресаючого Духа (З приводу роману Ю. Андруховича «Рекреації») / В. Міщук // Слово і час. – 1993. – № 6. – С. 86–80.

 21. Москалець К. Незадоволення твором (Рец. на роман Ю.Андруховича «Московіада») / Костянтимн Москалець // Сучасність. – 1993. – № 9, або: Урок української. – 2000. – № 4. – С. 54–57.

 22. Несисюк О. «Енеїда» І. Котляревського та «Рекреації» Ю. Андруховича як знакові твори української літератури / О. Несисюк // Українська мова та література.– 2000. – № 42.–С. 1–2.

 23. Павлишин М. Що пере-творюється в «Рекреаціях» Ю.Андруховича? / Марко Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 237–254, або: Сучасність. – 1992. – № 5. – С. 117–121.

 24. Поліщук О. Гра з «нарцисом» у романах Ю. Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 6. – К.: Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2004. – С. 174–177.

 25. Рябчук М. «Я ж не люблю її з надмірної любові...» (Післямова до «Рекреацій») / Микола Рябчук // Сучасність. – 1992. – № 5. – С. 113–115.

 26. Сванідзе Г. Шість днів статевих збочень: Рец. на роман Ю.Андруховича «Перверзія» / Г. Сванідзе // Березіль. – 1997. – № 3–4. – С. 171–175.

 27. Скаліцкі М. «Якби ви знали, з якого сміття…» (Ю.Андрухович. «Рекреації») / Михайло Скаліцкі // Сучасність. – 1992. – № 9. – С. 157–162.

 28. Сокол Л. Український постмодерністський роман: реалії та критика (на прикладі роману Ю. Андруховича «Перверзія») / Л. Сокол // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. Т. 21. – К.: Вид. Дім «КМ Академія». – 2003. – С. 36–41.

 29. Сулима М. Роман-учта («Рекреації» Ю.Андруховича) / Микола Сулима // Слово і час. – 1993. – № 10. – С. 126–152.

 30. Харчук Р. Стильові особливості прози «станіславського феномену»: Ю. ндрухович, Ю. Іздрик, Т. Прохасько / Роксана Харчук // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: ВЦ «Академія». – С. 126–154.

 31. Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей? / Роксана Харчук // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 27–30.

 32. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ ст. / Микола Ткачук // Українська мова та література. – 2000. – № 22. – С. 1–7.

 33. Шерех Ю. Го-Гай-Го (Про прозу Ю.Андруховича і з приводу) / Юрій Шерех // Сучасність. – 1996. – № 10. – С. 123–128.


Додаткова література

 1. Агєєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – 319 с.

 2. Баран Є. Жодного кроку на Схід... (У пошуках героя, який повинен все-таки з’явитися) / Рецензія на «Перверзію» Ю. Андруховича / Євген Баран // Березіль. – 1997. – № 3–4. – С. 175–178.

 3. Баран Є. П. Куліш проти Ю.Андруховича / Євген Баран // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 5. – С. 128–130.

 4. Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Ю. Андруховича / Л. Бербенець // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 49–59.

 5. Білокінь С. Художній часопростір романів Ю. Андруховича / С. Білокінь // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість. Зб. матер. Міжнародної студ. науково-практ. конф. – К., 1999. – С. 150–153.

 6. Богачова О. Специфіка постмодерного тексту в постколоніальному контексті (На прикладі роману Ю. Андруховича «Рекреації») / О. Богачова // Молода нація. – 1999. – № 10. – С. 195–215.

 7. Гундорова Т. Декаданс і постмодернізм: питання мови / Тамара Гундорова // Світо-Вид. – 1995. – № 1. – С. 64–75.

 8. Єшкілєв В. Патріарх цирку «Вагабунго» // poetry.uazone.net\Патриарх Вагабундо.htm

 9. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофу в простій українській душі? // / Микола Жулинський // Українська мова й література в середніш школах, гімназіях, ліцеях….. – 2001. – № 2. – С. 50–64.

 10. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-90-х рр. / Ніла Зборовська // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61–64. – С. 76–83.

 11. Зборовська Н. Завершення карнавалу «перверзії» Ю. Андруховича / Ніла Зборовська // Вітчизна. – 1997. –№ 5–6. – С. 145–152.

 12. Зборовська Н. Михайло Семенко і Юрій Андрухович: футурист і пост футурист – з масками і без масок / Ніла Зборовська // Українські проблеми. – 1997. – № 1. – С. 134–141.

 13. Ільницький М. З приводу однієї аналогії («Енеїда» Котляревського і «Рекреації» Андруховича) / Микола Ільницький // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференції. – Львів: Н Тім. Т.Шевченка, 2002. – С. 80–82.

 14. Калинська Л. Поетика постмодерністського українського роману: Ю. Андрухович, «Перверзія» / Леся Калинська. – К.: Знання, 1998. – 31 с.

 15. Крот Ю. У пошуках романних значень. До проблеми діалогічності художнього слова у контексті прози Юрія Андруховича / Ю. Крот // Сучасність. – 1993. – № 9. – С. 75–78.

 16. Лавринович Л. Деперсоналізація героя в українській та польській постмодерній прозі (на прикладі романів П. Хюлле та Ю. Андруховича) / Л. Лавринович // Наук. вісник ВДУ. Філолог. науки. – 2001. – № 9. – С. 182–186.

 17. Левків К. Містичні метаморфози персонажів Юрія Андруховича (роман «Перверзія») / Ксенія Левків // Питанння літературознавства: наук. зб / Гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип. 84. – С. 142–151.

 18. Мазін Д. Пропозиція незумовленої рецепції в романах Юрія Андруховича / Д. Мазін // Магістеріум. Літературознавчі студії: Вип. другий. – К., 1999. – С. 24–27.

 19. Мержинська Г. «Східноєвропейська» модифікація постмодернізму / Ганна Мережинська // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 67–68.

 20. Опришко Н. «Переверзія» Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади / Н. Опришко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту. Вип. 8. – Тернопіль: Астон, 2006. – С. 440–444.

 21. Павлишин М. Два «художні тіла» сучасної прози / Марко Павлишин // Світо-Вид. – 1997. – № 3. – С. 101–104.

 22. Павлюк Я. Каскадери і гладіатори літератури / Я. Павлюк // Українська мова та література. – 1997. – № 9. – С. 11–12.

 23. Паламарчук Г. Отто фон Ф. на свій поїзд устиг / Галина Паламарчук // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 83–84.

 24. Пахаренко В. Ходіння по лезу: гра у постмодерні / Василь Пахаренко // Світо-Вид. – 1997. – № 1–2. – С. 122–124.

 25. Печерських Л. Поетика постмодерного твору: гра з міфом у романі Ю. Андруховича «Перверзія» / Л. Печерських // Від Бароко до Постмодерну. – Харків, 2002. – С. 108–113.

 26. Стех М. Хто хоче відродитись, мусить померти / М. Стех // Критика. – 1999. – № 3. – С. 16–21.

 27. Хомеча Н. Постмодерна інтерпретація міфу про Орфея у творчості Ю. Андруховича / Наталка Хомеча // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський зб. наук. статей. Вип. 14. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 310 – 320.

 28. Цапліна І. Феномен творчості Ю. Андруховича в романі «Рекреації» / І. Цапліна // http://www.zsu.zp.ua/99/l-article.php?item=38.

 29. Шевчук В. З відкритим заборолом. Про прозу Ю. Андруховича / В. Шевчук // Прапор. – 1989. – № 7. – С. 102–103.

Практичне заняття № 2
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ сучасної

української новелістики
План

 1. Загальна характеристика сучасної української новелістики: проблематика, своєрідність жанрових форм.

 2. Екзистенційна проблематика традиційної (неореалістичної і неонатуралістичної) новели 1980-1990-х: психологічна модель суспільства і людини («Армійські оповідання» Ю.Андруховича, «Туга» Г.Цимбалюка, «Історія одного кохання» М.Рябчука, «Провінційна історія» О.Жовни, «Алібаба», «Супермен» В.Тарнавського, «Я зовсім не хочу битися» В.Врублевського, «Ісход» В.Портяка та ін.).

 3. Художня своєрідність неоготичної новели, її репрезентанти (В.Портяк, В.Даниленко, В.Габор, О.Жовна).

 4. Метафізична проблематика новелістики В.Даниленка, її психоаналітичне прочитання (збірка «Сон із дзьоба стрижа»).

 5. Художня модель вмираючої тоталітарної системи в сучасній іронічній та сатиричній новелі (Б.Жолдак, В.Даниленко, М.Рябчук)


Основна література

  1. Бабич І. Над передсмертним ложем імперії (сатира В.Даниленка в контексті ідеології вісімдесятників) // Слово і час. – 2007. – № 10. – С. 79–82.

  2. Білоус Д. Між першою та останньою філіжанкою кави (В.Даниленко) // Літ. Україна. – 23 листопада, 2006, або: // Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа. – Л., 2006. – С. 5–18.

  3. Герасименко Н. Під маскою єхидної посмішки (українська іронічна новела 80-90-х р. ХХ ст.) // Слово і час. – 1999. – № 6. – С. 37–40.

  4. Горнятко-Шумилович А. У дивосвіті новел Василя Габора («Книга екзотичних снів та реальних подій») // Слово і час. – 2006. – № 11. – С. 38–42.

  5. Даниленко В. Історія одного ісходу // Квіти в темній кімнаті: Сучасна українська новела: Найяскравіші зразки української новелістики за останні 15 років. – К.: Ґенеза, 1997. – С. 5–15.

  6. Даниленко В. Туга за втраченим смислом: Проблема екзистенційного вакууму в сучасній українській малій прозі // Слово і час. – 2000. – № 3. – С. 41–45, або: // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008. – С. 298 – 303.

  7. Даниленко В. Суспільство у сумному дзеркалі новелістики (Психологічні тенденції української малої прози 90-х рр. ХХ ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях… – 2000. – № 5. – С. 46–53.

  8. Даниленко В. Сучасне українське оповідання // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008. – С. 260 – 267.

  9. Зборовська Н. У метафізичних пітьмах сучасної української літератури (За книжкою В.Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» та романом Г.Іваненко «Час покаянний» // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 52–57.

  10. Мельник Н. Проникнення в іншу реальність: українська магічна новела наприкінці ХХ ст. // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 46–51.

  11. Мельник Н. Українська комічна новела 80-90-х рр. ХХ ст. // Наукові читання – 1998 // Праці молодих учених України. – К.: Укр. книга, 1999. – С. 187–206.

  12. Мельник Н. Жанрово-стильові модифікації української новели 80-90-х рр. ХХ ст.. Автор. дис. канд. філолог. наук. – К., 1999. – 20 с.

  13. Панченко В. Запрошення до потойбіччя (// Вежа. – 1996.- № 4–5. – С. 31–36.

  14. Панченко В. Олександр Жовна // Дніпро.- 1991.- № 5.- С. 139 – 141.

  15. Пахаренко Н. Особливості сюжетотворення в сучасній українській новелістиці // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. – Вип. 31. – С. 30–34.

  16. Поліщук В. Вісімдесятники як літературне явище // Слово і час. – 2001. – № 5. – С. 37–45.

  17. Сірук В. Наративні структури в українській новелістиці 80-90-х р. ХХ ст. (типологія та внутрішньотекстові моделі): Монографія.–Луцьк: РВВ «Вежа».–224 с.

  18. Слободян Н. Класична новела Василя Габора // Поступ.– 1999. – № 108. – С. 5–8.

  19. Хланта І., Лазоришин І. Екзотичні сни та реальні події у прозі Василя Габора // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 10. – С. 210–214.

  20. Шевченко Т. Феномен іншого: Збірки Ю.Покальчука «Двері в…» та «Інший бік місяця» // Українська мова та література.–2005. – № 9. – С. 8.

Додаткова література  1. Андрусяк І. Латання німбів. – ІВ-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 254с.

  2. Герасим А. Божевільні нотки, на яких грає українська душа (В.Даниленко) // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 205. – С. 159–164.

  3. Герасименко Н. У пошуках романтичного ідеалу (сучасна традиційна лірико-романтична проза) // Слово і час. – 2000. – № 8. – С. 66–71.

  4. Даниленко В. Золота жила української прози // Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа / Упоряд. В.Даниленко. – К., 1997. – С. 4–10.

  5. Даниленко Лідія. У пошуках віртуальної дійсності / Стилістичне розв’язання проблеми мовної фальші в малій українській прозі 80-90-х років ХХ ст. // Слово і час. – 1999. – № 4 – 5. – С. 15–18.

  6. Зборовська Н. Презентація книжки В.Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» у жанрі психоаналітичного сеансу //

  7. Карвацький В. Двоє з-під сузір’я риб і два стрільці // Дзвін. – 2002. – № 4. – С. 129–131.

  8. Кашка В. Наздогнати черепаху. З приводу прози Василя Габора // Дзвін. – 2002. – № 4. – С. 149–152.

  9. Квіти в темній кімнаті: Сучасна українська новела / Упор., примітки, передм. В.Даниленка. – К.: Ґенеза, 1997. – 432 с.

  10. Кравченко А. Молода українська проза. – К., 1990.

  11. Логвиненко О. Кому на догоду? (Огляд молодої прози) // Літ. Україна. – 2004. – 1 квітня. – С. 4.

  12. Небеленчук Ірина. Оповіданння О.Жовни «Маленьке життя» в контексті літераири рідного краю // Укр. літ. В ЗОШ.- 2011.- № 1.- С. 22 – 26.

  13. Пахаренко В. Герць зі страхом. Післямова // Антологія українського жаху / Упоряд,, комент, післямова В.Пахаренка. – К., 2000. – С. 791–797.

  14. Поліщук В. «Приватна колекція» Василя Габора крізь призму наративності // Слово і час. – 2003. – № 6. – С. 52–60.

  15. Поліщук В.Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 70–74.

  16. Сірук В.Г. Структура художніх текстів малої прози О. Говди: феномен знака // Рідний край.– Полтава: Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, 2001.- №2(5).– С. 82-85.

  17. Сірук В.Г. Дискурсивний рівень: мала проза вісімдесятників // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки: Філологічні науки.– Луцьк: Вежа, 2002.– № 4.– С. 80-85 (0,4 др. арк.).

  18. Сірук В.Г. Структура новели “Додому й назад” М. Рябчука // Філологічні студії: Наук. часопис / Волин. Акад. дім; ВДУ ім. Лесі Українки.– Луцьк, 2002.– № 3.– С. 28-36.

  19. Шнайдер В. Письменник, що сказав жорстоку правду (В.Даниленко) // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 191. – С. 184–187.


Практичне заняття № 3
ОБРАЗ ДЕМОНІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ У «ПІЗНІЙ» ПРОЗІ В.ШЕВЧУКА
План

 1. Проблемно-тематичне коло «міської» прози В.Шевчука («Чортиця», «Горбунка Зоя», «Місяцева зозулька з ластів’ячого гнізда», «Жінка-змія»).

 2. Засоби творення образу демонічної жінки, його іпостасі («жінка-павучиха», «жінка-змія», «жінка-кицька» та ін.).

 3. ґендерна проблематика прози. Екзистенційний конфлікт між демонічною жіночістю та пересічною чоловічістю у повістях.

 4. Місце повістей В.Шевчука в українській прозі з еротичними мотивами.

Основна література 1. Берегуляк Анна. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті? // Сучасність. – 1993. – № 3.

 2. Городнюк Н. Культурні аспекти демонічної жіночності у творчості В.Шевчука (на матеріалі повісті «Жінка-змія») // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 123–127.

 3. Грабович Г. Кохання з відьмами // Грабович Г. Тексти і маски. – К.: Критика, 2005. – С. 277–298.

 4. Даниленко В. У пошуках демонічної жінки (архетип Аніми в пізніх повістях В.Шевчука) // Слово і час. – 2000. – № 2. – С. 21–24.

 5. Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі В.Шевчука // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 70–75.

 6. Логвиненко О. Між двома полюсами обертається думка В.Шевчука у книжці повістей «Жінка-змія» // Вітчизна.– 2000. – № 1 – 2.– С. 150–152.

 7. Месевря О. Красиве і потворне: духовна брань («Горбунка Зоя» В.Шевчука) // Українська мова та література. – 2003. – № 20. – С. 22–24.

 8. Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник для студентів та учнів. – К., 1997. – С. 200 – 223.

 9. Мовчан Р. Міф і реальність, або Привид мертвого дому В.Шевчука // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 197. – С. 92–111.

 10. Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 143–156.

 11. Пахаренко Н. Дороги і роздоріжжя блудних дітей // Українська мова та література. – 2002. – № 20. – С. 9–13.

 12. Саєнко В.П., Маніта Г.В. Повість В.Шевчука «Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда»: особливості міфопоетики // Акт. проблеми ОЗ наук. ред. проф. Н.І. Заверталюк: Зб. наук. пр. – Т.4 – Дн-к.: Навчальна книга. 1999. – С. 72–88.

 13. Тарнашинська Л. Парадигми «нової реальності» В.Шевчука // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 46–51.

 14. Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі // Сучасність. – 1995. – № 3. – С. 117–127.


Додаткова література

 1. Андрусяк І. Латання німбів. – Ів.-Франківськ, 2008. – 254 с.

 2. Білоцерківець Н. Інтелектуальні візерунки в дусі Умберто Еко // Березіль. – 1997. – № 5–6.

 3. Горлова О. Мотив «дому» у творчості В.Шевчука // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 111–117.

 4. Дяченко В. Пензель художника слова // Слово і час. – 1992. – № 6. – С. 51–57.

 5. Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі В.Шевчука // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 70–75.

 6. Залеська-Онишкевич Л. Шлях вічного повороту // Сучасність. – 1996. – № 1. – С. 93–96.

 7. Медвідь В. Поєднав традиційну оповідь з модерном… Літературна полеміка // Літературна Україна. – 1997. – 30 січня.

 8. Монахова Т. Концепти «дім» і «дорога» у творах В.Шевчука // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях… – 2007. – № 1. – С. 90–92.

 9. Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 143–156.

 10. Рябчук М. Книга добра і зла за Валерієм Шевчуком // Вітчизна. – 1988. – № 2. – С. 176–179.

 11. Тарнашинська Л. Шевчук, ще раз Шевчук, і знову Шевчук…., або ще один кросворд із колапсоїдом (спроба іронічно-неіронічного прочитання навздогін монографічному дослідженню («роман «Срібне молоко») // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2008. – С. 502–507.

Практичне заняття № 4

Концепція особистості жінки в жіночій прозі порубіжжя

(Є.Кононенко, Т.Зарівна, Н.Тубальцева, С.Йовенко, С.Майданська)
План

 1. Естетичні та суспільні передумови формування нової концепції особистості жінки в жіночій прозі 90-х років ХХ ст.

 2. «Нова героїня» жіночої прози: проблема самореалізації жінки через творчість. Образ мислячої жінки та інтелектуалізація жіночої прози.

 3. Жінка як новий «культурний герой»: реінтерпретація міфологічних образів у прозі письменниць 90-х років.

 4. Іпостасі образу жінки, зміна традиційних жіночих ролей; зубожіння патріархальної моделі суспільства, розвінчування ґендерних стереотипів посттоталітарної доби у прозі Євгенії Кононенко («Зрада», «Імітація», «Жертва забутого майстра»).

 5. Конфлікт сильних характерів (жінка – чоловік, жінка – жінка) як засіб розкриття особистості героїні у романах Надії Тубальцевої («Визига по-тьмутороканськи», «З нами Бог»).

 6. Концепція жіночої особистості в романі С.Майданської «Землетрус». Екзистенційне осмислення природного лихоліття як біблійного покарання за гріх. Мотив «переживання кінця» героями твору.

 7. Художнє осмислення ролі жінки в посттоталітарному, постчорнобильському світі у повісті Світлани Йовенко «Жінка в зоні». Зображення місця жінки в чоловічому світі.


Основна література

 1. Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія. – К.: Факт, 2003. – 319 с.

 2. Агеєва В. Жінка-авторка як інопланетянка // Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти / Упоряд. Л.Таран. – К.: Факт, 2002. – С.199–205.

 3. Біла А. Сфери інобуття в прозі Є.Кононенко // Березіль. – 2001. – № 3–4.– С. 56–58.

 4. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Є.Кононенко) // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 48–57.

 5. Ґендер і культура: збірник статей / Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – 224 с.

 6. Городинський І. Непрочитаний «Чорнобиль» Світлани Йовенко // Слово і час. – 1998. – № 4–5. – С. 31–35.

 7. Гундорова Т. Феміністичний постмодерн // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 125–136.

 8. Дусова Ж. Література селяві (Є.Кононенко) // Слово і час. – 1994. – № 11–12.

 9. Заверталюк Н. Художня інтерпретація концепції любові-кохання в прозі Є.Кононенко // Акт. проблеми слов’ян. філології. Вип. 9. – К., 2004. – С. 189–193.

 10. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 336 с.

 11. Зборовська Н. Імітаційний симптом // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 440–456.

 12. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 125–126. – С. 117–124.

 13. Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 57–68.

 14. Зборовська Н. Сакральне жертвопринесення чи профанне вбивство: з приводу роману Є.Кононенко «Жертва забутого майстра» // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 214–215. – 369–373.

 15. Корабльова О. особливості художнього моделювання самотності в романі С.Майданської «Землетрус» // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2008. –Вип. 17. – С. 277–283.

 16. Крупка М. Ґендерний дискурс у сучасній українській літературі // Акт. проблеми сучасної філології. Літературознавство. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. ІХ. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.145–151.

 17. Кудря Г. Гендерна складова роману «Зрада» Є.Кононенко // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. збірник наук. статей. Вип. 14. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 261–266.

 18. Кулакевич Н. Мотив апокаліпсису в повісті С.Йовенко «Жінка в зоні» // Актуальні проблеми літературознавства. Том 6. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 71–80.

 19. Кушнерюк Ю. Національний дискурс роману «діти Ніоби» М.Майданської // Вісник ЗНУ. Філологічні науки.- Запоріжжя, 2007.- № 1.- С. 109 – 116.

 20. Незнайома. Антологія «жіночої» прози та есеїстики др. половини ХХ – поч. ХХ ст. / Автор. проект, упорядк., вст. слово В.Габора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с.

 21. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? // Art line. – 1998. – № 3. – С. 62–64.

 22. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? // Слово і час. – 1991. – № 6. – С. 10–15.

 23. Слабошпицький М. Така несподівана еволюція. Штрихи до портрета Софії Майданської // Літературна Україна. – 1998. – 29 жовтня. – С. 4.

 24. Соловей О. Романи Євгенії Кононенко: бестселери для «елітаріїв»? // Слово і час.– 2003. – № 2. – С. 58–62.

 25. Старух О. Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х рр. ХХ ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 194–201.

 26. Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін (Є.Кононенко) // Критика. – 1998. – № 6.

 27. Таран Л. Жіноча роль. – К.: Вид-во С.Павличко «Основи», 2007. – 128 с.

 28. Тарасюк Г. Проза без імітацій (Євгенія Кононенко. «Повії теж виходять заміж». – Л.: Кальварія, 2004 ) // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 184.

 29. Тарнашинська Л. Такі знайомі сюжети… Рецензія: Є.Кононенко. Колосальний сюжет. – К.: Задруга, 1998 // Літ. Україна. – 1999. – 9 грудня.

 30. Таран Л. Жіноча роль. – К.:Основи, 2007. - 128 с.

 31. Тебешевська-Качак Т. Пошуки істини як викриття імітацій // Українська мова та література. – 2002. – № 5. – С. 8.

 32. Харчук Р. Феміністичний дискурс сучасної української прози: О.Забужко, Є.Кононенко // Харчук Р. Лекції з сучасної української прози. Бібліотечка «Дивослова». – 2007. – № 7. – С. 42–49.

 33. Філоненко С. Концепція жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ ст.: Монографія. – К., Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 158 с.

 34. Філоненко С. Феномен жіночої прози //

 35. Філоненко С. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. 6. – 2001. – С. 248–256.


Додаткова література

 1. Баран Є. Тільки любов боронить од страху…// Березіль. – 1996. – № 9–10. – С. 186–189.

 2. Баран Є. Народжені під знаком вини: Рец. на роман С.Майданської «Діти Ніоби» // Березіль. – 1998. – № 3–4. – С. 178–180.

 3. Бондаренко А. Українська еліта: патогенез самотності // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 42–45.

 4. Боронь О. Що за імітацією? // Літ. Україна. – 2001. – 1 листопада. – № 4. – С. 4.

 5. Гордасевич Г. Любе дзеркальце, скажи... Словесний автопортрет // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 108. – С. 3–21.

 6. Гундорова Т. Жінка і Дзеркало // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – № 17. – С. 87–94.

 7. Євгенія Кононенко: «Літературною працею не проживеш, але радість самореалізації дорого коштує». Розмову вела Людмила Таран // Березіль. – 2002. – №7–8. – С. 165–172.

 8. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – №10. – С. 28–29.

 9. Зобенко М. Стежка із зони в космос. Нове знайомство зі Світланою Йовенко – прозаїком // Березіль. – 2000. – № 5–6. – С. 180–186.

 10. Ковальчук О. Напій фемінізму в українській літературі // Art line. – 1998. – № 3. – С. 60–61.

 11. Кононенко Є. Імітація чи метафора? // Дзеркало тижня. – 2002. – № 48. – 14–20 грудня.

 12. Кореневич Л. Чіт чи лишка? (Про пута рабства і гострозорість долі народу на прикладі одного роману) // Літ. Україна. – 1999. – 25 листопада.

 13. Кулакевич М. Концепція світу і людини у творчості С.Йовенко: Автореф… дис. канд. філолог. н.: 10.01.01 / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

 14. Кушнерюк Ю. Досвід відчуття часу в художньо-філософській парадигі сучасної української жіночої прози // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – С. 474–486.

 15. Лобовик І. Софія Майданська: «Ще довго нам даватиметься взнаки холопський синдром» // Березіль. – 1999. – № 5–6. – С. 3–25.

 16. Логвиненко О. Розмова тіней, або Куди веде читача клубок хитросплетінь сьогочасної української прози? // Літ. Україна. – 2000. – 24 лютого.

 17. Майданська С. До вічності… // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 166. – С. 129–133.

 18. Про що мовчить сучасний український роман? Круглий стіл в ЛУ // Літ. Україна. – 1997. – 20 березня. – С. 3.

 19. Рижкова Г.-П. У пошуках любові: Лінгвокультурні концепти у сучасній українській «жіночій» прозі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2008. – № 3. – С.119– 124.

 20. Рижкова Г.-П. Новітня «жіноча проза»: жанрові ознаки (На прикладі творів С.Майданської, Т.Зарівни, С.Йовенко) // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 56–58.

 21. Сидор-Гібелинда О. Чим пахнуть «бідні люди» // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 152.

 22. Синицька Н. Інтертекстуальний аналіз романів «Господар» Г.Пагутяк та «Землетрус» С.Майданської // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Вип. 1. – К., 2000. – С. 113–116.

 23. Софія Майданська: «Ще довго нам даватиметься взнаки холопський синдром...» // Березіль. – 1999. – № 5–6. – С. 3–24.

 24. Таран Л. Коли б я володіла мистецтвом жити… // Сучасність. – 1994. – № 7–8. – С. 215–218.

 25. Таран Л. Роман Софії Майданської «Діти Ніоби» та навколо нього // Art line. – 1998. – № 5–6. – С. 94.

 26. Таран Л. Софія Майданська: «Я завжди прагнула вчитись»: Бесіда з поетесою // Укр. культура. – 2001. – № 7. – С. 28–29.

 27. Тарасюк Г. Проза без імітацій (Євгенія Кононенко. «Повії теж виходять заміж». – Л.: Кальварія, 2004) // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 184. – С. 235–236.

 28. Улюра Г. Коронована сила жіночої руки, або про тих, хто пише «іншу прозу» // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 65–71.

 29. Улюра Г. Проблема феміністського тексту і письменницького іміджу жінки-авторки в сучасних українській та російській літературах // Сучасність. – 2005. – № 7 – 8. – С.115–127.

 30. Феномен жіночої прози обговорювали київські літератори // Літ. Україна. – 2002. – 6 червня.

 31. Філоненко С. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів О.Забужко, С.Йовенко, С.Майданської) // Молода нація. – 1999. –№ 12. – С. 309–320.

 32. Філоненко С. У пошуках духовної Батьківщини: національний світ героїні в жіночій прозі 90-х років ХХ ст // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: Зання України, 2005. – Вип. 10. – С. 403–410.

 33. Шелест В. По той бік тривожної павзи: Про поезію С.Майданської // Визвольний шлях. – 1996. – № 5. – С. 614–622.

 34. Шпиталь А. Проза постколоніальної доби (Літературні журнали, рік 1994-й) // Слово і час. – 1996. – № 2. – С. 31–34.


Практичне заняття № 5
ґЕНДЕРНА та ФІЛОСОФСЬКА проблематика прози Оксани ЗАбужко
ПЛАН

 1. Інтерпретація національної долі з перспективи колоніальної самосвідомості жінки-українки у романі О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу»:

  • любовна драма як глибока колоніальна травма народу, що зруйнувала інтимний простір роду;

  • утвердження жіночої цінності національного світу;

  • риси фройдівського психоаналізу у творі; сповідальна форма викладу;

  • постмодерністська поетика твору;

  • дискусії в літературознавстві навколо роману.

 2. «Сестро, сестро» як «психологічний натюрморт». Проблема втраченого сестринства як наслідок конфлікту особистості з тоталітаризмом.

 3. Напружені пошуки інтимного простору, зруйнованого тоталітаризмом («Дівчатка»). Проблематика твору: побратимства-сестринства, конформізму, втрати духовності, зради та влади над іншим.

 4. Художня трансформація традиційного сюжету про Каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті «Казка про калинову сопілку». Риси фольклорної готичної повісті.

 5. Мотив роздвоєння жінки у світлі ґендерної проблематики (повість «Я, Мілена»).


Основна література

 1. Агеєва В. Казка про нежіночий простір // Література плюс. – 2001. – № 1 (26).– С. 4.

 2. Агеєва В. Жінка-читач і жінка-автор у постсоціалістичній літературі // Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія. – К.: Факт, 2003. – С. 277–302.

 3. Агева В. Жінка-авторка як інопланетянка // Жінка як текст: Е.Андієвська, С.Павличко, О.Забужко: фрагменти творчості і контексти / Упоряд. Л.Таран. – К.: Факт, 2002. – С. 199–205.

 4. Башкирова О. Туга за діалогом («Казка про калинову сопілку») // Українська мова та література. – 2002. – № 20. – С. 31–32.

 5. Голобородько Я. Психологічні натюрморти Оксани Забужко (Про збірку «Сестро, сестро..») // Українська мова та література. – 2005. – № 15. – С. 19–20.

 6. Грабович Г. Кохання з відьмами // Тексти і маски. – К.: Критика, 2005. – С. 277–298.

 7. Гундорова Т. Феміністичний постмодерн // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний посмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 125–136.

 8. Долженкова І. «Марія на гранях віків», або Філологічні дослідження з українського сексу // Сучасність. – 1997. – № 2. – С. 94–104.

 9. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста // Слово і час. – 1996. – № 8 – 9. – С. 69–70.

 10. Єшкілєв В. Забужко Оксана // Плерома 3’98. Мала українська енциклопедія актуальної літератри. – Ів.-Франківськ: Лілея-Нв, 1998.

 11. Журавльова С. Переакцентування традиційного сюжету про Каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті О.Забужко «Казка про калинову сопілку» // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 202–210.

 12. Зборовська Н. Архетип Сатани в українському модернізмі кінця
  ХХ століття (за повістю О.Забужко «Казка про калинову сопілку» та романом О.Ульяненка «Дофін Сатани») // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наукових праць Рівненського гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2004. – С. 54–61.

 13. Зборовська Н. Про «безталання бути жінкою» // Феміністичні роздуми: На карнавалі мертвих поцілунків. – Л.: Літопис, 1999. – С. 108–117.

 14. Зборовська Н. Жіночий внутрішній театр особистості // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 427–466.

 15. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму // Слово і час. – 1996. – № 8 – 9. – С. 66–72.

 16. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків (Леся Українка, Оксана Забужко) // Слово і час. – 2004. – № 2. – С.

 17. Зборовська н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 125 – 126. – С. 117–124.

 18. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 55–61.

 19. Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману (на матеріалі романів О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита» та Н.Зборовської «Українська Реконкіста» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 11–14.

 20. Ковальчук О. Напій фемінізму в українській літературі // Art line. – 1998. – № 3. – С. 60–61.

 21. Корабльова О. Сексуальність як вияв самотності у прозі О.Забужко // Слово і час. – 2003. – № 7. – С. 76–83.

 22. Корабльова О. Художнє вираження жіночої самотності у «Казці про калинову сопілку» О.Забужко // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 219–226.

 23. Крупка М. Ґендерний дискурс у сучасній українській літературі // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. ІХ. – Рівне: РДГУ, 2000. – С. 145–151.

 24. Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви «Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61–64. – С. 75–78.

 25. Моклиця М. Оксана Забужко // Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк, 2002. – с.

 26. Моклиця М. Проза О.Забужко: модернізм чи постмодернізм? // Матеріали науково-практичної конференції «Волинські письменники і українське національне відродження». – Луцьк, 1999.

 27. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? // Art line. – 1998. – № 3. – С. 62–64.

 28. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? // Слово і час. – 1991. – № 6. – С. 10–15.

 29. Павлюк П. Двобій добра і зла («Казка про калинову сопілку») // Українська мова та література. – 2002. – № 20. – С. 27–30.

 30. Скуратівський В. Нельотна погода. Замість передмови та замість монографії // Забужко О. Сестро, сестро: Повісті та оповідання. – К.: Факт, 2003. – С. 5–19.

 31. Старух О. Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х рр. ХХ ст. // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 194–201.

 32. Таран Л. Ланцюгова реакція: Рецепція на рецепції роману О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 197. – С. 196–205.

 33. Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі О.Забужко // Слово і час. – 2004. – № 2. – С. 39–47.

 34. Харчук Р. Феміністичний дискурс сучасної української прози: О.Забужко, Є.Кононенко // Харчук Р. Лекції з сучасної української прози. Бібліотечка «Дивослова». – 2007. – № 7. – С. 32–42.

 35. Філоненко С. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів О.Забужко, С.Йовенко, С.Майданської) // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 309–312.

 36. Філоненко С. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) // Акт. проблеми слов’янської філології. Вип. 6. – 2001. – С. 248–256.

 37. Філоненко С. Концепція жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ ст.: Монографія. – К., Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 158 с.


Додаткова література

 1. Баран Є. Тільки любов боронить од страху…// Березіль. – 1996. – № 9 – С. 10. – С. 184–186.

 2. Бетко І. Відлуння мотивів ліричної драми І.Франка «Зів’яле листя» в романі О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу» // Варшавські українознавчі записки / Кафедра україністики Варшав. ун-ту. – Варшава, 2007. – Вип. 23–24. – С. 257–265.

 3. Бондаренко А. Українська еліта: патогенез самотності // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 42–45.

 4. Гордасевич Г. Любе дзеркальце, скажи... Словесний автопортрет // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 108. – С. 3–21.

 5. Гребенюк Т. Поетика прози О.Забужко: постмодерністський аспект інтерпретації // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей.– К.: Знання України. – 2005. – Вип. 9. – С. 388–395.

 6. Гук О. Феміністична проблема роману О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу» // Історико-літературний журнал (Одеса). – 2002. – № 7. – С.

 7. Даниленко В. Богема як герой сучасної української прози // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. –К.: Академвидав, 2008. – С. 278–291.

 8. Дацюк С. Влечение к пагубе // http://www.uis.kiev.ua/russian/win/~_xyz/ruinous.rus.html

 9. Жолдак Б. На сексуальному полігоні в штаті Непсильванії (До проблематики оргазму в ранній прозі О.Забужко) // Україна. – 1996. – № 8–9. – С. 30–31.

 10. Залеська-Онишкевич Л. Стверджуючи жіночий есенціалізм // Слово і час. – 1998. – № 9–10. – С. 23–26.

 11. Зборовська Н. Два «любовних» романи українського кінця століття, або Юрій Андрухович проти О.Забужко // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – К., 1999. – С. 118–126.

 12. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-90-х років // Кур'єр Кривбасу. – 1996. – № 61. – С. 76–83.

 13. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – № 10. – С. 28–29.

 14. Зборовська Н. Реальність суб’єктивності та абсолют тексту // Слово і час. – 1996. – № 11–12. – С. 34–36.

 15. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 55–61; № 2. – С. 53–62.

 16. Зборовська Н. Архетип Сатани в українському модернізмі кінця
  ХХ століття (за повістю О.Забужко «Казка про калинову сопілку» та романом О.Ульяненка «Дофін Сатани») // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наукових праць Рівненського гуманітарного університету. –

 17. Єшкілєв В. Оксана Забужко // Мала українська енциклопедія актуальної літератури. Плерома 3’98: Проект «Повернення деміургів. – Ів.-Франківськ: Лілея-Нв, 1998. – 288 с.

 18. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (романи О.Забужко, І.Карпи, С.Пиркало) // Слово і час. – 2007. – № 7. – С. 73–79.

 19. Крупка М. Інтертекстуальна парадигма мідлітературного діалогу Забужко – Гретковська – Ерно: дискурс тілесності // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. – Ніжин: ВД «Аспект-Поліграф». – 2008. – Вип. 17. – С. 302–307.

 20. Кулігіна О. Роздвоєння жінки: аспекти проблеми в світлі ґендерних досліджень та фемінізму (за повістю О.Забужко «Я, Мілена») // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 227–232.

 21. Курилова Ю. Рецепція мотиву братовбивства у творах О.Забужко «Книга буття» і «Казка про калинову сопілку» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 10. – К.: Гвім інтер, 2002. – С. 184–189.

 22. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – стиль? Напрям? Метод? // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39–46.

 23. Молоткаста Проня Прокопівна. Мадам Боварі в обставинах сексуальної революції // Дзвін. – 1997. – № 3. – С. 151–153.

 24. Монахова Н. «Підпорядковане» в українському контексті // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 134–140.

 25. Окара А. Записки киевского доктора Фауста // Лит. Газета. – 1997. – № 26.

 26. Полковський В. Ще раз про «Польові дослідження…» О.Забужко // Слово і час. – 2000. – № 2 – С.

 27. Романець М. Біль, бажання і відраза: морфологія плоті у прозі Забужко, Іздрика і Покальчука // ґендер і культура. Зб. статей / Упоряд. В.Агеєва та ін. – К.: Факт, 2001. – С. 110–120.

 28. Руженець С. Не польові дослідження сестринських взаємин // Літ. Україна. – 2003. – № 12. – 20 березня.

 29. Скаліцкі М. Нестерпна легкість творчості // Сучасність. – 1994. – № 7 – 8. – С.

 30. Таран Л. Жіночий простір: витворення цілісності («Інопланетянка» О.Забужко) // Березіль. – 2005. – № 12. – С. 165–176.

 31. Таран Л. «Коли б я володіла мистецтвом жити…» (О.Забужко. Інопланетянка) // Сучасність. – 1994. – № 7–8. – С.

 32. Таран Л. Сад Артеміди // Жінка як текст: Е.Андієвська, С.Павличко, О.Забужко: фрагменти творчості і контексти / Упоряд. Л.Таран. – К.: Факт, 2002. – С. 113–121.

 33. Терлецький В. Те, що не існує, але є насправді. Спроба препарування сучасної прози // Літ. Україна. – 2002. – 10 жовтня.

 34. Філоненко С. Буденність/безмежність – два полюси жіночого існування (на матеріалі повісті О.Забужко «Дівчатка») // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. 4. – 2000. – С. 239–247.

 35. Шевченко Т. Жанрові особливості «Польових досліджень з українського сексу» О.Забужко // Історико-літературний журнал (Одеса). – 2002. – № 7. – С. 134–143.

 36. Яровий О. Маніфест «жіночого шовінізму» чи Сізіфова сповідь жінки? (про роман О.Забужко «Польові дослідження…» // Вежа. – 1996. – № 4–5. – С. 190–195.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка