Комунікативний підхід – передумова успіху Формування комунікативної компетенціїСкачати 43.29 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір43.29 Kb.
Комунікативний підхід – передумова успіху

Формування комунікативної компетенції

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є вміння, що ґрунтуються на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань та умінь.

Основними є такі комунікативні вміння:


 • здійснювати мовленнєве спілкування усно (у монологічних і діалогічних формах);

 • розуміти на слух зміст автентичних текстів;

 • читати й розуміти автентичні тексти різних рівнів різноманітних жанрів і вдів, розглядаючи їх як джерело інформації ф як засіб оволодіння нею;

 • здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

 • адекватно використовувати досвід, набутий у процесі вивчення рідної мови. Розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

 • використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного й граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь, необхідні також навички оперування цим матеріалом, використання його у відповідних сферах спілкування.

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємозв’язку мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою і складаються із: • мовної (лінгвістичної) компетенції, що забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом із метою використання його в усному та писемному мовленні;

 • соціолінгвістичної компетенції, що забезпечує формування вмінь користуватися у процесі спілкування зразками, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;

 • прагматичної компетенції, що пов’язана зі знаннями принципів, за якими висловлювання організовуються, структуруються, використовуються для здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з інтерактивними схемами.

Комунікативно спрямовані завдання

Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Проте це не означає, що у навчальному процесі ігноруються мовні вправи, які сприяють засвоєнню нормативного мовлення у фонетичному, лексичному і граматичному аспектах. Такі вправи відіграють допоміжну роль і зазвичай використовуються в контексті з комунікативними завданнями та підпорядковані їм.

Основною формою навчання іноземної мови є урок. Але оволодіння нею відбувається не тільки на уроці, тому органічне поєднання його з домашньою роботою забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.

Необхідно постійно реалізовувати поставлені завдання: 1. уведення і використання нових методик навчання;

 2. створення сучасної навчальної бази для викладання англійської мови та прагнення забезпечити учнів навчальними посібниками;

 3. застосування індивідуального підходу.

Ці та багато інших завдань постають перед учителями англійської мови не випадково. Працюючи згідно з програмами, вчителю необхідно вносити різні зміни до них залежно від рівня сформованості навчального колективу. За навчання відповідають як вчителі, так і учні. Але учні. Що приходять у школу. Мають різні здібності. В одних дітей відчувається потужна мотивація до вивчення мови, а про інших цього не скажеш. Тому. Пропонуючи завдання як на уроці, так і в після урочний час, потрібно використовувати індивідуальний підхід до кожної дитини. Учні, які мають нижчу мотивацію до вивчення мови, можуть досить добре виконувати завдання типу: “Odd man out”, “Гусениця”, “Пропущені букви”, “Здогадайся по губах”, “Voice boxes”, “Scrambled pictures” та ін. Для дітей із вищим рівнем мотивації ці завдання будуть прості й нудні. Вони із задоволенням виконують складніші завдання: “Running reading”, “Build a story”, “Thematic association”, “Expert panels”, “Chain drill”, “Just-a-minute game”, “Екзаменаційна комісія. Такі завдання допомагають учням навчатися в інших, а також сприяють самонавчанню.

Саме тому на уроках учителі повинні постійно змінювати методи і види навчальної діяльності, щоб учням завжди було цікаво вчитися. Більшість підручників англійської мови не пропонують такої різноманітності.

Широкий спектр видів робіт на уроках у значній мірі сприяє задоволенню потреб школярів. Учитель повинен дати кожному учневі можливість проявити себе у різних ситуаціях. Робота в парах, групах, дискусії, рольові ігри – види роботи для наполегливих учнів.

Навчальна гра – це один із найефективніших прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови. Граючи, учні використовують запас знань, умінь і навичок. Часто гра несе в собі елемент раптовості, з яким діти стикаються в процесі реального спілкування. Потрібно уважно слухати один одного, тому що невідомо заздалегідь, що скаже партнер. У грі набагато легше створити таку ситуацію, коли жоден з її учасників не залишиться осторонь, а невпевненим в собі дітям легше висловити свої думки, рятуючи команду. І, нарешті, під час гри має місце емоційний підйом, який позитивно впливає на якість навчання.

Учитель повинен ставитися до своїх учнів як до особистостей, даючи їм можливість навчатися у належних темпі, стилі та манері. Терпіння і похвала за невеликі успіхи й досягнення часто надихають продовжувати навчатися, робити інші спроби, не опускати рук до того часу. Поки не буде досягнуто хорошого результату.Таким чином. При відповідному та відповідальному підборі навчального матеріалу до кожної теми уроку відчуватиметься збільшення зацікавленості учнів і прагнення здобути кращі знання.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка