Комунальний заклад «запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»Скачати 420.72 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.09.2017
Розмір420.72 Kb.
1   2   3

Розвиток науково-дослідницької діяльності учнівської молоді в системі МАН.


 • Туристсько-краєзнавча робота (Проект «Знай і люби свій рідний край», створення шкільного музею).

 • Розвиток естетичного сприйняття навколишнього світу («Відкрий серце прекрасному»)

 • Від учнівського самоврядування до особистісного самоудосконалення.

 • Самоосвіта («Книга - кращий друг і порадник», «У мережі «інтернету»)

  Тип проекту: внутрішній, колективний, довготривалий, комбінований.

  Тема: Стимулювання та заохочення навчальної та позаурочної діяльності учнів.

  Мета:

  • забезпечення умов для успішної діяльності учнів, зацікавлення навчально-пізнавальним процесом;

  • формування свідомого ставлення до результату навчальної діяльності;

  • розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів;

  • реалізація інтелектуальних можливостей кожного та залучення їх до суспільно-громадської діяльності;

  • відпрацювання, розробка, налагодження та впровадження ефективних методичних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та вдосконалення роботи з обдарованими дітьми;

  •  створення умов для гармонійного розвитку особистості;

  •  розробка сучасних методів і форм організації навчального процесу з обдарованими дітьми, створення системи роботи з цією категорією вихованців у гімназії на принципах особистісно-зорієнтованого підходу;

  •  розширення сфери освітніх послуг навчання гімназистів як безперервного процесу формування творчої особистості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу України;

  •  об'єднання зусиль педагогічного колективу гімназії, сім'ї, наукових, соціокультурних закладів і основ, громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для творчої реалізації дітей та молоді.

  В основу реалізації Проекту були покладені такі основні документи:

  •  Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI);

  •  Конвенція ООН про права дитини;

  •  Закон України "Про позашкільну освіту";

  •  Указ Президента "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні";

  •  Матеріали ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти;

  •  Національна доктрина розвитку освіти;

  •   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки";

  • Указ  Президента  України  "Про  додаткові  заходи  щодо державної підтримки обдарованої молоді";

  •  Указ Президента України "Про гранти Президента України для обдарованої молоді";

  •  Концепція громадянського виховання особистості в умовах української державності;

  •       Положення про Малу академію наук, наукові товариства учнів;

  •       Обласна програма з питань роботи з обдарованою молоддю.

  Завдання:

  • стимулювання та заохочення навчальної та позаурочної діяльності учнів;

  • актуалізація права дитини на самовираження, самореалізацію;

  • розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів;

  • залучення учнів до громадської діяльності;

  • залучення учнів до науково-дослідницької роботи

  Основні психолого-педагогічні та методологічні принципи проекту: особистісно-орієнтований підхід, визнання самоцінності дитини.

  Домінуючі навчальні принципи: застосування теоретичних знань на практиці; зв'язок «пошук — експеримент — дослідження»; самостійність та свідомість учнів у діяльності.

  Провідні навчальні методи:

  дослідницькі;

  розвивальні;

  творчі.


  Форма захисту проекту: Конкурси, олімпіади, свято талантів «Гімназійний зорезліт», випуск друкованих видань ( щорічний альманах, збірка творчості молодших школярів, шкільна газета «Весела перерва»).

  Оцінка результатів проектної діяльності:

  • самооцінка учнів;

  • аналітико-оцінювальна діяльність учнівського та педагогічного колективів, психолога;

  • вивчення думки учасників проекту засобами анкетування та усного обговорення.

  Етапи реалізації проекту:

  1. Готовність педагогічного колективу до реалізації проекту (підготовчий):

  • Визначення мети заняття, добір ефективних методів та прийомів;

  • Наявність наочних посібників, роздаткового матеріалу;

  • Психологічна готовність до реалізації проекту;

  • Створення санітарно-гігієнічних умов.

  • - Наявність необхідного матеріалу, інструментів, літератури;

  • - Озброєння дітей методами та прийомами розумової праці, творча спрямованість.

  2. Організація навчально-виховного процесу (практичний):

  - Застосування педагогічних методів та прийомів для актуалізації пізнавальної діяльності, збагачення особистого досвіду дитини;

  - Насичення заняття розливальними ситуаціями, створення ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання;

  - Створення умов для розвитку естетичних почуттів та творчих здібностей учнів;

  - Створення ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення;

  - Домінування самостійної роботи, варіювання типів самостійних робіт;

  - Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей;

  Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес;  1. Створення психолого-педагогічного простору

  • Створення морально-психологічного клімату, здорових міжособистісних стосунків;

  • забезпечення умов захищеності, прояв довір'я і толерантності;

  4. Узагальнюючий:

  - Результативність діяльності;

  - Досягнення поставленої мети;

  - Ефективність навчально-виховного процесу щодо розвитку творчої особистості, забезпечення ситуації успіху.  5. Пропозиції та рекомендації.
  3. Використання основ музейної педагогіки, вивчення історії гімназії в умовах сільської місцевості як засобів технологічної реалізації соціокультурних можливостей збагачення освітнього середовища для обдарованих дітей
  Важливим складовим проектом базової програми «Плекаймо творчу особистість» стало використання основ музейної педагогіки, вивчення історії гімназії в умовах сільської місцевості як засобів технологічної реалізації соціокультурних можливостей збагачення освітнього середовища для обдарованих дітей.

  Тривалість проекту: 2013 – 2017 р. р.

  Тип проекту: внутрішній, колективний , довготривалий, комбінований.

  Тема: «Сторінки історії гімназії».

  Мета: зібрати і обробити матеріал про історію школи, вчителів та учнів, які брали участь у конкурсах, олімпіадах, біографічні дані, нагороди , домагатись усвідомлення учнями причетності й відповідальності за долю своєї школи; залучати учнів до активної пошукової діяльності.

  Проблема: школа – це сім‘я для учнів, де навчалися його батьки, тому вони мають знати життя і історію гімназії від початку заснування .

  Актуальність проекту: необхідність зв’язку різних поколінь, які вийшли зі стін Пологівської середньої школи №1, заснування гімназії «Основа» за роки існування та зв’язку з наступними поколіннями.

  Очікувані результати: створення музею історії гімназії  Керівник проекту: Басараб В.М.
  До 1917 року в приміщенні старого корпусу школи розміщувався завод по виготовленню скла (пам’ятка промислової культури Пологівщини), який належав приватному власнику Сандомирському. Біля заводу розташовувався гуртожиток для працівників.

  Після революційних подій 1917 року ця будівля використовувалася під завод по виготовленню сільськогосподарської техніки.

  У роки громадянської війни приміщення було частково зруйноване.

  Після встановлення в наших краях Радянської влади було прийняте рішення про відкриття у Пологах школи селянської молоді, яка працювала у невеликих приміщеннях біля заводу.

  У 1927 році райвиконком прийняв рішення про передачу будівлі колишнього склозаводу органам народної освіти. З цього часу почалося будівництво школи.

  1 вересня 1929 року нова школа була введена в дію і прийняла перших учнів. Вона являла собою одноповерхове приміщення, в якому налічувалося 10 класних кімнат. Заняття проводилися в дві зміни, а після уроків тут працював ще і педагогічний технікум.

  Школа була укомплектована кращими вчителями, і у 1931 році отримала звання зразкової.

  В 1933 році у відповідності до постанови ЦК ВКП (б) «Про впровадження 10-річної освіти», вона стає середньою школою №1

  В цей час на присадибній ділянці було закладено великий фруктовий сад. Зростало присадибне господарство школи. Учні школи обробляли 25 гектарів землі, мали свій інвентар, коней, корів, свиней. Силами учнів та вчителів були збудовані теплиці, де вирощувалася овочева розсада не тільки для потреб школи, а і для колгоспів.

  З 1938 по 1940 рік була проведена добудова другого поверху. З 1940 року у школі функціонує 15 навчальних кабінетів, бібліотека.

  У 1941 році, з початком Великої Вітчизняної війни, школа була переведена в приміщення МТС, а шкільне приміщення використовувалося під військовий шпиталь.

  Під час фашистської окупації приміщення школи зазнало руйнації - було висаджено у повітря.

  Пологівський район і м.Пологи були визволені першими у Запорізькій області – 15 вересня 1943 року, тоді як обласний центр м.Запоріжжя – лише 14 жовтня 1943 року. З перших днів після визволення міста у школі відновилися заняття, почалася відбудова школи, яка через брак коштів у ті складні часи затягнулася на 8 років. Саме в Пологах формувалися перші повоєнні обласні структури, включно з освітніми. Найбільш ймовірно, ці започатковані освітні структури знаходилися на території школи.

  8 жовтня 1943 року відновлений ОблВНО видає наказ про призначення першого повоєнного директора Запорізь-кого ІУВ Ф.Д.Мірошниченка, згодом з роками - ректора Мелітопольського і Запорізького державних педінститутів, доктора фізико-математичних наук, професора. img014_обработ

  Лише в 1951 році шкільне приміщення було повністю відновлене.

  В 1970 році в місті було збудовано нову школу. Новобудові був переданий номер 1, а наша школа стала третьою.

  Постійне збільшення кількості учнів призвело до перевантаження школи. Навчальний процес відбувався у дві зміни, до пізнього вечора.

  Тому в 1988 році постало питання про будівництво нового приміщення. Був розроблений проект школи на 1200 місць. Але економічна скрута в країні не дала можливості втілити його в життя.

  І лише в 1997 році в зв’язку з ліквідацією ПТУ №13, школі було передано звільнене приміщення. З жовтня 1997 року для навчання учнів  школа має два навчальні корпуси, 30  класних кімнат, їдальню, два спортивних  зали зі спортивними майданчиками, бібліотеку, майстерню з обробки матеріалів, актовий зал на 200 місць. 22 травня 2001 року реорганізовано  загальноосвітню  школу  1-3 ступенів №3 м. Пологи в спеціалізовану-загальноосвітню школу 1-3 ступенів  №3. На 2003-2004 навчальний рік  кількіcть учнів 692. На 2004-2005 н/р – 640 .

  У червні 2008 року завдяки високим показникам у навчанні учнів, працьовитому, дружньому колективу  Пологівську спеціалізовану школу №3 було реорганізовану у навчальний заклад нового типу – Пологівську гімназію «Основа». У гімназії працюють досвідчені вчителі : 29 - з вищою категорією,  15 – мають звання «старший вчитель», 5 - мають звання вчитель-методист. Навчаються 487 учнів, які гордо та достойно тримають звання учня гімназії.

  Школа стала ініціатором відкриття двох почесних меморіальних дошок видатним випускникам: випускнику 1949 року, дійсному члену Національної Академії Наук України, Михайлу Івановичу Гасику та випускнику гімназії 2008 року, сержанту морської піхоти Корнєву Артему Ігоревичу, який героїчно загинув 29.10.2014 року при виконанні військового обов’язку в зоні АТО під Маріуполем.  1. Орієнтація індивідуальної освітньої траєкторії учнів на провідні вищі навчальні заклади регіону і України в цілому

  Адміністрація та педагогічний колектив гімназії переконані, що на сьогодні одним з пріоритетів модернізації освіти є профілізація старшої школи. Саме профільне навчання створює реальні умови побудови учнем власної освітньої траєкторії. Принципово важливо, щоб при цьому формувалися потрібні особистісні характеристики, бо за знаннями має стояти характер людини, її цілеспрямованість, воля, індивідуальна активність. Враховуючи це, можна визначити загальну мету, яка окреслює головні напрями діяльності нашого навчального закладу – створити умови для гармонійного розвитку кожної дитини, її самореалізації, здійснювати ефективну підготовку випускників школи до свідомого вибору професії, засвоєння програм вищої професійної школи.

  Для її реалізації необхідне інформативне забезпечення, вчительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

  Учитель школи нового типу повинен бути не просто спеціалістом високого рівня, але й  забезпечувати варіативність, особистісну і практичну орієнтацію освітнього процесу із введенням інтерактивних,  діяльнісних компонентів, має вміти формувати здібності і компетентності, необхідні для продовження навчання у відповідній сфері професійної освіти. Реалізуючи ідею профілізації старшої школи  та до профільної підготовки, виникає необхідність у розширенні сфери творчої співпраці з вищими навчальними закладами. Ця робота у гімназії організовується на основі чинного законодавства -  Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

  Зміст такої співпраці передбачає створення на основі взаємодії найоптимальніших соціальних та психолого-педагогічних, матеріальних, кадрових, режимних та організаційних умов для всебічного розвитку особистості.

  У взаємодії гімназії з вищими навчальними закладами актуальними стали такі визначені принципи:  • добровільність встановлення зв’язків ;

  • рівноправність, партнерство, відсутність ієрархічної підлеглості;

  • співробітництво, кооперація.

  За допомогою спілкування школи і вузу можна досягти:

   - обміну інформацією;

   - налагодження дієвих інформаційних потоків;

   - ресурсного обміну бібліотечними фондами, кадрами – це організація і проведення студентами і викладачами вищої школи творчих, розвиваючих заходів з професійної орієнтації учнів старшої ланки;

   - залучення учнів до наукової роботи, пробудження інтересу до наукових досліджень, керівництво науково – дослідницькими роботами учнів – членів МАН;

   - участь старшокласників у щорічних студентських наукових конференціях. Публікація кращих робіт учнів у щорічному студентському науковому альманаху;

   - проведення щорічних олімпіад на базі вищих навчальних закладів для учнів 10 – 11 класів з базових дисциплін.

  Співпраця з вищими навчальними закладами дає можливість педагогічному колективу постійно модернізувати організацію навчально-виховного процесу, використовуючи сучасну досягнення науки і техніки, впроваджувати інформаційні технології навчання і виховання, що забезпечують створення організаційних, педагогічних, змістових умов для здійснення профільної та до профільної освіти школярів, їх самореалізації в процесі вибору профілю навчання.

  Тривалий час на базі Пологівської гімназії «Основа» діяла філія Фізико-математичної школи Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.
  За навчальними програмами, методичними та навчальними посібниками університету досвідчені вчителі вищої кваліфікаційної категорії Шерстюк В.І., Терещенко Н.Д. проводили заняття з фізики та математики. Слухачі ФМШ – старшокласники шкіл Пологівського району опановували теоретичний матеріал, виконували контрольні роботи, брали участь у вузівських олімпіадах. file0181
  g:\фото о.о\13 001.jpgfile0054
  Заняття слухачів ФМШ Національного аерокосмічного університету імені

  М.Є. Жуковського у Пологівській гімназії « Основа»


  По закінченні ФМШ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ» близько 20 випускників шкіл Пологівського району стали студентами факультету авіаційних двигунів та факультету економіки та менеджменту Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, більше 30 - поповнили ряди студентів Запорізького Національного університету, Запорізького Національного технічного університету, Запорізької інженерної академії та ін.

  g:\фото о.о\13 005.jpg c:\documents and settings\admin\рабочий стол\презентація харченко в.і\фото\file0194.bmp g:\фото о.о\13 002.jpg

  Пологівські слухачі ФМШ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут» - студенти кращих вузів України.

  Нині більшість випускників гімназії навчаються на підготовчих курсах вузів регіону, готуються до ЗНО та мріють про здобуття вищої освіти.

  c:\documents and settings\admin\рабочий стол\img_2341.jpg c:\documents and settings\admin\рабочий стол\img_1142.jpg

  Викладачі вузів проводять активну профоорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами


  19 жовтня 2011 року група викладачів фізичного факультету Запорізького національного університету в Пологівській гімназії “Основа” зустрілася з учнями 11-х класів з Пологівського району, які цікавляться природничими науками в цілому, і фізикою зокрема. Фізичний факультет представляли декан фізичного факультету Анатолій Добрун, завідувач кафедри фізики металів, доктор фізико-математичних наук, професор Василь Гіржон та завідувач кафедри фізики напівпровідників, кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Яновський. Зацікавилися можливістю поспілкуватись з викладачами фізичного факультету ЗНУ 26 школярів з 7-ми загальноосвітніх закладів Пологівщини. Це учні гімназії «Основа», колегіуму № 1, Пологівського НВК, Кінськороздорівського НВК, Семенівської ЗОШ, Новоселівської ЗОШ та Вербівської ЗОШ.

  Захід відбувся у актовій залі гімназії “Основа”, де гості за допомогою мультимедійного проектора продемонстрували школярам фотознімки основних моментів діяльності та фізичного факультету Запорізького національного університету, розповіли про роботу факультету та його досягнення, наголосили на тому, що професорсько-викладацький колектив факультету - це фахівці високої кваліфікації, які своїми науковими досягненнями відомі як в Україні, так і за її межами.

  Досягнення фізичного факультету ЗНУ і перспективи, які він відкриває перед своїми студентами, надзвичайно зацікавили учнів. Ті з них, хто вже визначився та обрав для вступу саме фізичний факультет, 21 жовтня завітали до ЗНУ на День абітурієнта.

  Надзвичайно зацікавило слухачів те, що науковці фізичного факультету працюють над питаннями, які є передовими у світовій науці. Зокрема на кафедрі фізики металів досліджуються квазікристали – незвичайні матеріали, які виявилися новою структурою організації матерії.

  На кафедрі фізики напівпровідників розроблюються моделі графенів–матеріалів, що мають товщину в один атомний шар і, в зв’язку з цим, унікальні властивості. Зокрема, графенова плівка в 100 разів міцніша за сталь. При цьому, в одних умовах графен має напівпровідникові властивості, в інших – металеві.

  Отже, враховуючи зацікавленість дітей фізикою та бажанням вступити до технічних вузів, у 2012-2013 н.р між Державним вищим навчальним закладом “Запорізьким національним університетом” в особі ректора Фролова Миколи Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі – ЗНУ), з однієї сторони, Відділом освіти Пологівської райдержадміністрації, в особі керівника Яковенко Тетяни Станіславівни, яка діє на підставі (далі – Відділ освіти Пологівської РДА, з другої сторони, Пологівської гімназії “Основа” (далі Гімназія “Основа”), в особі директора Гуглі Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з третьої сторони, усвідомлючи необхідність і важливість співпраці у справі підготовки фахівців, керуючись прагненням до взаємовигідних дружніх відносин, співробітництва та партнерства, дотримуючись вимог чинного законодавства, було укладено Договір про співпрацю (додаток), створення на базі гімназії Школи юного фізика, яка працює вже три роки поспіль.  Основною метою роботи Школи юного фізика стало підвищення якості освіти учнівської молоді, формування інтересу до природничих наук та фізики зокрема. Тож кожного року з деканатом фізичного факультету на чолі з деканом Андрієм Андрєєв разом із методистом районного методичного кабінету Відділу освіти Пологівської райдержадміністрації, учителем фізики Ніною Терещенко окреслюється план роботи для учасників Школи юного фізика, узгоджено плани проведення семінарів, лабораторних робіт. Організовується підвіз слухачів школи юного фізика до Запорізького національного університету для виконання лабораторних робіт у лабораторіях університету. До роботи школи юного фізика спочатку було залучено 65 учнів 9 – 11 класів навчальних закладів району, в поточному навчальному році вже 78. Паралельно з організацією та проведенням навчальних занять за ініціативи декана фізичного факультету Андрія Андрєєва  нашим учням пропонуються екскурсії у музеї, на підприємства. Так, наші юні фізики познайомились з історією створення, продукцією заводу Мотор-СІЧ, відвідали музей заводу. Незабутньою стала екскурсія на Дніпрогес, юні фізики побачили справжні гідрогенератори, відчули серцебиття історичного енергетичного центру Запорізької області, побували на о.Хортиці, відвідали музей «Запорізька Січ».

  За словами декана фізичного факультету Андрія Андрєєва, протягом трьох років існування Школа юного фізика проводить плідну роботу, спрямовану на поглиблене вивчення школярами основ фізики і створення мотивації учнів для здобуття фізичної освіти у ЗНУ. У рамках цієї діяльності викладачі фізичного факультету щомісяця відвідують заклади шкільної освіти Пологівського району та проводять лекції для старшокласників. У свою чергу учні шкіл Пологівського району приїздять до ЗНУ і беруть участь у лабораторних роботах, які дозволяють закріпити передбачений шкільною програмою матеріал. Так, школярі отримують чудову можливість здобути практичні навички під час експериментальних досліджень на базі лабораторій університету, адже матеріально-технічна база шкіл цього поки що не дозволяє.

  На базі лабораторій фізичного факультету юні фізики виконували лабораторні роботи на закріплення пройденого навчального матеріалу. Під керівництвом заступника декана з міжнародної діяльності Вікторії Фурси учні дев’ятого класу провели лабораторні дослідження з теми «Вимірювання елементарного заряду за допомогою електролізу». Заступник декана з виховної роботи Павло Долгорукий і заступник декана з профорієнтаційної роботи Ірина Даценко разом з учнями десятих класів опрацювали завдання лабораторної роботи з теми «Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою машини Атвуда». Одинадцятикласники у цей час займалися «Дослідженням вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода» та «Вимірюванням параметрів електронних сигналів за допомогою осцилографа» під керівництвом заступника декана з навчальної роботи Анатолія Кулинича і завідувача кафедри фізики напівпровідників Олександра Яновського. Всього за три роки було проведено для 9-11 класів 12 практичних, у стінах ЗНУ, та 12 теоретичних занять , які проводилися викладачами університету.За відгуками учнів та вчителів фізики, які теж були присутні на уроках, заняття проходять відмінно, учням дуже подобається викладання матеріалу науковцями фізичного факультету ЗНУ, під час занять виникає чимало запитань, на які викладачі надають вичерпні відповіді.

  Не залишаються без уваги юних фізиків участь у конкурсах з природничих дисциплін, що організовуються вищими навчальними закладами. Так, 28 - 30 листопада 2013 року у Севастопольському національному технічному університеті за підтримки Малої академії наук відбувся Всеукраїнський конкурс шкільних робіт з фізики, хімії, біології та математики «ФізХімБім -2013». На очний тур конкурсу був запрошений учень 9 класу Пологівської СРШ І-ІІІ ступенів № 2 Верба Андрій, керівник - вчитель фізики Сиваш Юлія Олексіївна, зі своєю роботою «Сонячні протуберанці».

  Робота Андрія увійшла в 70 кращих робіт і була опублікована в науковому збірнику матеріалів конференції.

  За час роботи конференції юні дослідники з різних куточків України мали можливість поспілкуватися з провідними науковцями Криму, поринути в цікаве студентське життя, відвідати визначні місця м. Севастополя.

  Вже два роки поспіль учні Пологівського НВК під керівництвом вчителя фізики Дадіані І.В. беруть участь у конкурсах Приазовського державного технічного університету в номінації «Енергозбереження». У 2012 році учень цього закладу Полій А. посів І місце в номінації «Енергозбереження».

  В навчально-творчому конкурсі з маркетингу «Якість навчання. Якість продукції. Якість життя», що проводився Таврійським державним агротехнологічним університетом,отримано І місце учнем Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, вчитель географії Соболєва Н.Б. та ІІ місце учнем Вербівською ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель біології Сковородка Л.Г.


  c:\users\user\desktop\пологи\рисунок3.jpg
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка