Комунальний заклад “Бердянський медичний коледж” Запорізької обласної ради Розглянуто й схваленоСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4
Комунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради

Розглянуто й схвалено

на засіданні циклової комісії

природничо-наукової підготовки

Протокол №___

від ____________20__ р.

Голова циклової комісії _______А.В. Порецький

КОМПЛЕКС

МЕТОДИЧНих Рекомендацій

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
Кількість навчальних годин: 29

Спеціальність: 5.12010101“Лікувальна справа”

Курс: ІІ
Розроблено: Соколовим О.В., викладачем-методистом, викладачем іноземної мови

Пархоменко В.І., спеціалістом І категорії,

викладачем іноземної мови

Теми самостійних робіт


 1. Захоплююче життя слова: слова латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія).

 2. За допомогою словників установити, що таке міф — дійсне, історичне, вигадане? Різновиди міфів.

 3. За допомогою довідкової літератури встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладона тощо.

 4. Опрацювати додатково теоретичний матеріал про порядок слів та правило перекладу простого латинського речення.

 5. Вивчити додатково матеріали про залежність відмінкових закінчень іменників у Асс. та Abl. від вживання перед ними прийменників.

 6. Терміни. Види термінів. Утворення клінічних термінів, які означають назви методів лікування, обстеження та дослідження за допомогою кінцевих терміноелементів:  graphia, -metria, -gramma, -scopia.

 7. Лікарські форми. Лікарські форми, які вживають за кордоном.

 8. Латинські префікси, які використовують для утворення клінічних термінів: intra-, post-, sub-, super-, inter-, supra-.

 9. Етимологія назв дерев на -us.

 10. Назви препаратів, які включають до свого складу позначення лікарської форми: мазь новокаїнова, сироп алтейний, настоянка валеріанова, олія вазелінова.

 11. Прізвища в назвах лікарських препаратів.

 12. Частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів.

 13. Встановити етимологічні витоки запропонованих викладачем слів типу калорія, гуманність, флора, легальний, гонорар.

 14. Утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів: -necrosis, -ptosis, -sclerosis, -stenosis, -rrhexis.

 15. Іменники середнього роду грецького походження на -ma.

 16. Опрацювати запропонований викладачем додатковий матеріал та простежити за використанням прикметнників у різних ступенях порівняння в назвах лікарських рослин: Cucurbita maxima, Plantago major, Polygonum minus, Vinca minor, Chelidonium majus.

 17. Cтупені порівняння прикметників прийменникового походження.

 18. Звороти зі словом dies у медичній термінології.

 19. Грецькі числівники-префікси: di-, tri-, tetra-, pent-, hex-, hept-, octo- в назвах лік.засобів та полівітамінних препаратів.


Комунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради


МЕТОДИЧНі Рекомендації

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
Тема: Захоплююче життя слова: слова латинського походження в українській мові

Кількість навчальних годин: 2

Спеціальність: 5.12010101“Лікувальна справа”

Курс: ІІ

У названій самостійній роботі треба навести приклади слів латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія).

Необхідно розбити ці слова на частини мови та виділити більш поширену групу. Далі треба зробити аналіз частоти вжвання слів латинського походження у літературній та у професійній мовах.
Становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов теж може бути освітленим у цій роботи.

Цікава інформація про детальну етимологію декількох слів може доповнити зміст роботи. На занятті ця тема не була викладена, її немає у навчальному плані, тому її винесено на самостійне вивчення. Отже конспект стане у нагоді при підготовці до цієї роботи.


Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об ємом 1 – 3 сторінки, для цього передбачено 2 години.
Для виконання самостійної роботи з названої теми необхідно використовувати наступну літературу :


 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»
 • Олійник Р. «Латинська мова»
 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

Також багато матеріалу можна знайти у словниках та у Інтернеті.


I. Актуальність теми:

Спеціаліст медик повинен володіти як спеціальною анатомічною, клінічною та фармацевтичною лексикою з етиології латинських запозичень у рідній мові. Актуальність вивчення латини підтверджується щоденним використанням латинської термінології у медичній практиці.


II. Навчальна мета: Пояснити необхідність володіння латиною, як фаховою мовою.
В результаті самостійної роботи


Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні латинські запозичення, їх роль у створенні фахової термінології у багатьох галузях.

Розуміти значення латини у медицині, знати основні термінотворчі елементи латини, назвати українські слова латинського походження


ІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:


Дисципліна

Знати

Вміти

Українська мова

Поняття «запозичення»

Використовувати знання


ФармакологіяФахову термінологіюЗнайти латинські терміни у медичних текстахIV. Зміст теми додається.

V. Основна та рекомендована література:

 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»

 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

Також багато матеріалу можна знайти у Інтернеті.


VI. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1. Підібрати інформацію про запозичення з латинської мови, назвати основні галузі фахової мови, які мають найбільшу кількість латинських слів.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою,

об’ємом 1 – 3 сторінкиКомунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради
МЕТОДИЧНі Рекомендації

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
Тема: « Міф — дійсне, історичне, вигадане? Різновиди міфів»

Кількість навчальних годин: 2

Спеціальність: 5.12010101“Лікувальна справа”

Курс: ІІ

У названій самостійній роботі треба за допомогою словників установити, що таке міф — дійсне, історичне, вигадане? Навести матеріал про винекниння міфів, їх прзновиди та значення у античній літературі.

Необхідно назвати основні види міфів. Також треба написати 10 – 15 назв найвідоміших міфів та їх авторів.

Становлення античної літератури, її вплив на розвиток основних європейських мов, теж може бути освітленим у цій роботи.

Необхідно також написати 10 – 15 відомих Богів та інших головних героїв античних міфів.
Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об ємом 3 – 4 сторінки, для цього передбачено 2 години.
Для виконання самостійної роботи з названої теми необхідно використовувати наступну літературу :


 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»

 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

 • Будь-який підручник з античної літературиI. Актуальність теми:

Спеціаліст медик повинен не тільки володіти необхідним лексичним та граматичним матеріалом з латини, а й бути обізнаним у курсі зарубіжної літератури, знати античних поетів та зміст найвідоміших античних міфів.II. Навчальна мета: Розширити знання з античної літератури.
В результаті самостійної роботи


Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основних героїв античних міфів, їх роль у істрії світової літератури

Розказати зміст декількох міфів та пояснити їх сюжет


ІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:


Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Предствників світової літератури

Використовувати знання


Антична літератураМіфи та їх героївПереказати відомі міфи та пояснити їх сюжет


IV. Зміст теми додається.
V. Основна та рекомендована література:


 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»

 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

Також багато матеріалу є у Інтернеті та у підручниках з світової літератури.

VI. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Назвати основних представників античності, переказати сюжет декількох міфів.


Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою,

об’ємом 4 -5 сторінок
Комунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради

МЕТОДИЧНі Рекомендації

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
Тема: «Етимологія слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладона тощо»
Кількість навчальних годин: 1

Спеціальність: 5.12010101“Лікувальна справа”

Курс: ІІ

У названій самостійній роботі треба за допомогою довідкової літератури встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладона та інших, які звучать латинською та українською мовами однаково.

У першій частині роботи треба виписати декілька таких назв лікарських рослин латинською мовою та перекласти їх українською та російською.

У другій частині надати інформацію про їх лікарські властивості.

У третій частині розкрити етімологію походження цих назв.

Необхідно назвати основні фармацевтичні назви лікарських засобів, які походять від вказаних назв лікарських рослин.

Наприклад:

Glycyrrhiza - Glycyrinum

Valeriana - Valocardinum, Corvalolum
Становлення лексики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні запозичення, теж може бути освітленим у цій роботи.

Необхідно також написати 10 – 15 рецептів з назвами лікарських засобів або лікарських рослин, де вжито такі іменники.


На занятті тема запозичень не була викладена за дефіцитом часу, тому її винесено на самостійне вивчення. Отже конспект стане у нагоді при підготовці до цієї роботи.
Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об ємом 2 – 3 сторінки, для цього передбачено 1 годину.
Для виконання самостійної роботи з названої теми необхідно використовувати наступну літературу :


 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»
 • Олійник Р. «Латинська мова»
 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»


I. Актуальність теми:

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських назв лікарських рослин, які вживаються у фармацевтичній термінології.II. Навчальна мета: Навчити встановлювати та досліджувати етимологію латинських слів у складній медичній термінології.
В результаті самостійної роботи

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні назви лікарських рослин, їх роль у створенні фахової термінології

Розуміти значення латинських та грецьких назв лікарських рослин, які схожі з українськими назвами.


ІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Назви лікарських рослин

Використовувати знання


Українська мова

Правила викоритсання запозичень

Використовувати знання


Фармакологія


Фахову термінологію

Пояснити лікарські властивості рослин


IV. Зміст теми додається.

V. Основна та рекомендована література:

 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»

 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

Також багато матеріалу є в інтернеті та у конспекті з латини.

VI. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

Основні завдання

Вказівки

Примітки

- Підібрати схожі з українськими латинські назви лікарських рослин

- Дослідити етиологію українських назв лікарських рослин.

- Написати рецепти з цими назвами


Оформити у вигляді рецептів.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою,

об’ємом 2 – 3 сторінки

Комунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради
МЕТОДИЧНі Рекомендації

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
Тема: «Порядок слів та правило перекладу простого латинського речення»

Кількість навчальних годин: 2

Спеціальність: 5.12010101“Лікувальна справа”

Курс: ІІ

У названій самостійній роботі треба опрацювати додатково теоретичний матеріал про порядок слів та правило перекладу простого латинського речення.

Необхідно назвати основні правила побудови речення, вказати місце дієслова (присудка).

. Також необхідно написати 10 – 15 речень латиною та перекласти їх на українську. При цьому обов’язково визначити головні та другорядні члени речення.

Становлення синтаксису та його вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні правила, теж може бути освітленим у цій роботи.

На занятті ця тема була викладена не досить докладно за дефіцитом часу, тому її винесено на самостійне вивчення. Отже конспект стане у нагоді при підготовці до цієї роботи.


Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об ємом 1 – 2 сторінки, для цього передбачено 2 години.
Для виконання самостійної роботи з названої теми необхідно використовувати наступну літературу :


 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»
 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»Також необхідно використовувати конспект.


I. Актуальність теми:

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти головні та другорядні члени речення.II. Навчальна мета: Навчити основним правилам техники прекладу.

В результаті самостійної роботи


Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні синтаксичні правила

Виділяти для правильного перекладу основні та другорядні члени реченняІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Синтаксичні правила, будову речень

Визначати головні члени речення


Українська мова

Синтаксичні правила, будову речень

Використовувати знання
IV. Зміст теми додається.
V. Основна та рекомендована література:

 • Іваницька П. «Латинська мова з медичною термінологією»

 • Олійник Р. «Латинська мова»

 • Городкова Ю.І. «Латинский язык»

Також багато матеріалу є у конспекті з латини.


VI. Орієнтовна карта для самостійної роботи:


Основні завдання

Вказівки

Примітки

 1. Підібрати 3 – 4 прості речення та перекласти їх.

 2. Визначити головні та другорядні члени речення

Оформити у вигляді граматичних завдань.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою,

об’ємом 1 – 2сторінкиКомунальний заклад

Бердянський медичний коледж”Запорізької обласної ради


МЕТОДИЧНі Рекомендації

для організації

самостійної позааудиторної роботи

з дисципліни

«Основи латинської мови з медичною термінологією»
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка