Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років відділення нспп в Чернігівській області сприяло вирішенню колективних трудових спорівСкачати 196.42 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір196.42 Kb.
Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин

на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності,

де упродовж 2011-2013 років відділення НСПП в Чернігівській області

сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів),

запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації

стану соціально-трудових відносин під час проведення

найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків
Відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділенням) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, керуючись вимогами Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 р. №32, а також іншими чинними нормативно-правовими актами НСПП, згідно п.7.1 Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2014 рік, у відповідності до запропонованого переліку питань для вивчення, упродовж лютого-березня п.р. здійснено Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.
Метою даного аналізу було узагальнення досвіду Відділення щодо застосування правових методів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і задоволення вимог найманих працівників; врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин; збереження соціальної стабільності у трудових колективах підприємств, установ та організацій державної форми власності упродовж 2011-2013 років.
Висновки та пропозиції складалися на основі:

 • безпосереднього вивчення фахівцями Відділення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти) або вживалися заходи щодо запобігання їх виникненню;

 • даних моніторингу щодо стану та динаміки соціально-трудових відносин, кількості колективних трудових спорів та акцій соціального протесту на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності упродовж 2011-2013 років;

 • співбесід працівників Відділення з представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій та об’єднань профспілок і роботодавців;

 • вивчення практики захисту найманими працівниками підприємств, установ та організацій державної форми власності своїх економічних прав та соціальних інтересів;

 • аналітично-інформаційних матеріалів та публікацій в місцевих засобах масової інформації тощо.

За результатами проведеної роботи з’ясовано, що упродовж 2011-2013 років Відділення сприяло вирішенню п’яти колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на двох підприємствах та у двох установах державної форми власності: 1. Факультеті поза місцем розташування держаного вищого навчального закладу «Українська академії бізнесу та підприємництва», місто Чернігів (далі - Факультет бізнесу УАБП) (реєстраційний №002-11/25-В, зареєстровано - 04.01.2011 року, знято - 19.07.2011 року; кількість учасників – 27 осіб; кількість вимог – 5 (щодо виконання окремих положень колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 85.42 «Вища освіта».

Відповідно до п.1.3. Положення про Факультет бізнесу УАБП, погодженого Головою Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва 23.02.2009 року та затвердженого в.о. ректора Української академії бізнесу та підприємництва 24.02.2009 року, «Факультет є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації «Українська академія бізнесу та підприємництва», віднесеного до сфери управління Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва».


 1. Державному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації», село Хмільниця Чернігівського району (далі – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей) (реєстрац. №.001-12/25-В, зареєстровано - 05.01.2012 року, знято - 03.05.2012 року, кількість учасників - 27 осіб, кількість вимог – 1 (щодо укладання колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 87.30 «Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання».

Відповідно до п.п. 28, 30 Положення про Державний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації», затвердженого наказом Служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації від 04.10.2007 року №35, «фінансово-господарська діяльність Центру проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, позабюджетних коштів та інших фондів, що утворюються з добровільних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадських організацій, фізичних осіб», а «типові штатні нормативи Центру затверджує Мінмолодьспорту за погодженням з Мінпраці, МОЗ, МОН, Мінфіном та Мінекономіки».


 1. Державному підприємстві «Чернігівторф», м. Чернігів (далі – ДП «Чернігівторф») (реєстрац. №055-12/25-В, зареєстровано - 11.07.2012 року, знято - 05.12.2012 року, кількість учасників – 15 осіб, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Підпорядковано Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
 1. Пожежно-сторожевій охороні філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф», с. Смолин Чернігівського району (далі – філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф») (реєстрац. №091-12/25-В, зареєстровано - 13.12.2012 року, кількість учасників – 8 осіб, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Є структурним підрозділом державного підприємства «Чернігівторф», підпорядкованого Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
 1. Фрезерувальній дільниці філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф» с. Смолин Чернігівського району (реєстрац. №092-12/25-В, зареєстровано - 13.12.2012 року, кількість учасників – 4 особи, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Є структурним підрозділом державного підприємства «Чернігівторф», підпорядкованого Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Із дев’яти висунутих вимог найманих працівників, вісім, або 88,9% загальної кількості стосувалися виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, а одна вимога (11,1%) - укладання або зміни колективного договору, угоди.


Основною об’єктивною причиною виникнення даних колективних трудових спорів стало невиконання роботодавцями зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств та установ державної форми власності, яке спричинено:

 • недостатнім фінансуванням відповідних витрат через фактичне невиконання доходної частини бюджету (Факультет бізнесу УАБП);

 • наявністю дебіторської заборгованості, у т.ч. бюджетних установ (у 2012 році борг відділів та управлінь освіти області перед ДП «Чернігівторф» становив 678,1 тис. грн., у 2013 році - 980,4 тис. грн.);

 • несприятливою кон’юнктурою внутрішнього та зовнішнього ринку (ДП «Чернігівторф»);

 • низьким рівнем технології та організації виробництва і праці (філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»).

В той же час, суб’єктивними причинами виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) стали: • нереагування або несвоєчасне реагування роботодавця на вимоги найманих працівників (Факультет бізнесу УАБП, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, ДП «Чернігівторф», філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»);

 • небажання роботодавця укладати колективний договір (Центр соціально-психологічної реабілітації дітей);

 • порушення роботодавцем положень колективних договорів, у т.ч. щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати (Факультет бізнесу УАБП, ДП «Чернігівторф», філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»).

Середній термін вирішення трьох колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на підприємствах, в установах державної форми власності у 2011-2013 роках, складав п’ять місяців.


На 01.01.2014 року залишилися невирішеними два колективних трудових спори, зареєстровані у філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігіторф», тривале незадоволення вимог найманих працівників у яких зумовили наступні фактори:

 • складний фінансовий стан головного підприємства;

 • ухилення директора філії від участі у примирних процедурах, невиконання рішень примирних органів;

 • зміна керівника головного підприємства, звільнення директора філії та заведення кримінальних справ проти колишнього керівництва;

 • проведення реорганізації філії;

 • накладання арешту на майно та розрахункові рахунки як головного підприємства, так і філії.

Внаслідок сприяння Відділенням стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах державної форми власності, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, упродовж 2011-2013 років вдалося врегулювати сім вимог найманих працівників, або 77,8% загальної кількості та вирішити три колективних трудових спори, або 60% зареєстрованих.Зокрема, у 2011 році вирішено колективний трудовий спір між найманими працівниками факультету поза місцем розташування державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та підприємництва» - «Факультет бізнесу УАБП» міста Чернігова та в.о. ректора державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та підприємництва» міста Києва (реєстраційний №002-11/25-В) та задоволено п’ять вимог найманих працівників (100% зареєстрованих).

Відділенням НСПП в межах визначених повноважень підтримувався взаємозв’язок зі сторонами спору, надавалися необхідні роз’яснення та консультації стосовно процедури його вирішення, у т.ч. в ході здійснення примирних процедур. Загалом Відділенням було проведено три засідання примирної комісії та сім узгоджувальних зустрічей зі сторонами спору, за результатами яких прийнято погоджене рішення по усіх п’яти вимогах найманих працівників.


Упродовж 2012 року Відділення сприяло вирішенню чотирьох колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на підприємствах, в установах державної форми власності, вимоги найманих працівників у двох з яких були повністю задоволені (50% зареєстрованих).

 1. Так, вирішено колективний трудовий спір між найманими працівниками державного закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації» села Хмільниці Чернігівського району та директором державного закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації» села Хмільниці Чернігівського району (реєстраційний №001-12/25-В) з єдиною вимогою найманих працівників щодо необхідності укладання колективного договору.

В рамках розгляду даного спору і за координацією Відділення, проведено чотири засідання примирної комісії та вісім узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин.

Після затвердження загальними зборами трудового колективу проекту колективного договору та передачі його до Чернігівської райдержадміністрації на реєстрацію, сторони підписали Угоду про вирішення спору.
 1. З метою вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства «Чернігівторф» та адміністрацією державного підприємства «Чернігівторф» (реєстраційний №055-12/25-В), за координацією Відділення проведено три засідання примирної комісії та вісім узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин.

За результатами здійснених спільних з обласною державною адміністрацією, Чернігівською міською та Новозаводською районною у місті Чернігові радами заходів, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємства, що стала причиною виникнення спору, була ліквідована. Як наслідок, сторони підписали угоду про врегулювання вимог колективного трудового спору.
З метою вирішення зазначених колективних трудових спорів (конфліктів) та задоволення вимог найманих працівників, Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

Відпрацьовувалася взаємодія, в першу чергу, з місцевими органами виконавчої влади щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин, пошуку шляхів і форм врегулювання вимог найманих працівників.

Здійснювалась робота по інформуванню громадськості про діяльність Відділення щодо правового вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Узагальненням цієї роботи стали нормалізація і поліпшення соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ державної форми власності, їх позитивний досвід використання правових шляхів вирішення конфліктних питань.


Разом з тим, в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж визначеного періоду перебували 50 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності області, ускладнення яких зумовили 54 чинника:Роки

Кількість випадків дестабілізації

Кількість чинників дестабілізації

На початок року

На кінець року

Всього

Встановлення нових або зміни існуючих

соц. – екон. умов праці та виробничого побуту

Укладення або зміни колективного договору, угоди

Виконання колектив-ного

договору

Невиконання вимог

закон-ва

про працю

Всього

2011

-

27

27

-

-

33

-

33

2012

1

10

11

-

-

9

1

10

2013

1

11

12

-

-

11

-

11

Всього

2

48

50

-

-

53

1

54

Переважна більшість дестабілізаційних чинників стосувалися виконання колективних договорів, угод або окремих їх положень – 98,1% загальної кількості, решта - невиконання вимог законодавства про працю (1,9%).

При цьому, основними конфліктогенними факторами соціально-трудових відносин залишалися наявна заборгованість із заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

За посередництва Відділення із 54-х дестабілізаційних чинників, що спровокували виникнення випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств державної форми власності:

- усунено 49 чинників, або 90,7% загальної кількості;

- через неврегульованість стали предметом колективного трудового спору - 1, або 1,9%;

- жодного чинника не знято з обліку внаслідок припинення соціально-трудових відносин через їх відсутність;

- залишилися невирішеними на кінець періоду – 4, або 7,4%.
Чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин

за 2011-2013 роки на підприємствах державної форми власності

Взято на облік

Знято з обліку, з них

Не вирішено на 01.01.2014

ліквідовано (усунено)

внаслідок

припинення

трудових

відносин

стали предметом КТС(к)

Всього (одиниць), з них щодо:

54

49

-

1

4

встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту

-

-

-

-

-

укладення або зміни колективного договору, угоди

-

-

-

-

-

виконання колективного договору, угоди

53

(98,1%)


48

(98,0%)


-

1

(100%)


4

(100%)


невиконання вимог законодавства про працю

1

(1,9%)


1

(2,0%)


-

-

-

Слід зазначити, що показник ефективності посередницьких дій Відділення, спрямованих на стабілізацію стану соціально-трудових відносин у колективах державних підприємств, установ, організацій найвищий серед суб’єктів господарювання різних форм власності, оскільки під час здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) вдалося забезпечити цілісну систему ефективної взаємодії всіх соціальних партнерів при безпосередній зацікавленості представників виконавчої влади у вирішенні проблемних питань. Як наслідок, у найкоротші терміни приймалися управлінські рішення на різних рівнях державної влади з метою поліпшення трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).


До застосування акцій протесту, як форми захисту своїх трудових прав, наймані працівники підприємств, установ, організацій державної форми власності упродовж 2011-2013 років вдавалися двічі:

 1. 11.03.2013 року відбулася одноденна акція протесту найманих працівників філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» у формі пікетування адмінбудівлі ДП «Чернігівторф» (загальна кількість учасників – 32 особи, у т.ч. працівники структурних підрозділів філії, де зареєстровані колективні трудові спори).

Захід відбувся за ініціативою профспілкового комітету первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ДП «Чернігівторф» з основною вимогою: погасити заборгованість із виплати заробітної плати, накопиченої упродовж 2012-2013 років.

Під час акції протесту присутнім спеціалістом Відділення проведено роз’яснювальну роботу з учасниками щодо необхідності дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Після домовленостей з в.о. директора ДП «Чернігівторф» про часткове погашення зарплатного боргу за рахунок попередньо отриманих від укладених договорів коштів, пікетувальники прийняли рішення про припинення заходу.


 1. 30.12.2013 року 20 працівників Городнянської районної гімназії провели акцію протесту у формі зборів (поза робочий час) в парку «Гармати» міста Городня. Ініціатором заходу виступила Городнянська місцева вільна профспілка освіти.

Вимоги учасників зборів стосувалися здійснення повного розрахунку по заробітній платі педагогічним працівникам району за грудень 2013 року та подальшого відновлення вчасної виплати поточної заробітної плати відповідно до вимог колективного договору.

Присутньому на заході народному депутату України О.Ляшку учасники передали свої вимоги для підготовки депутатського запиту.

Під час спілкування з головою Городнянської місцевої вільної профспілки освіти, в межах визначеної компетенції, Відділенням надані роз’яснення та консультації згідно вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також наголошено на необхідності дотримання положень зазначеного Закону.
Головним мотивом проведення вищезазначених акцій соціального протесту стало намагання привернути увагу відповідних державних органів влади та органів місцевого самоврядування до існуючих проблемних питань.

Слід підкреслити, що причинами, які прямо чи опосередковано вплинули на погіршення стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій державної форми власності та зростання рівня протестної поведінки найманих працівників були наявна заборгованість із виплати заробітної плати і несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.


Маючи на меті стабілізацію і поліпшення соціально-трудових відносин у колективах найманих працівників, які вдавалися до застосування акцій соціального протесту, Відділенням проводилася робота з локалізації та мінімізації негативних наслідків таких акцій шляхом застосування примирно-переговорних, узгоджувальних процедур як альтернативи стихійним методам розв’язання спірних чи конфліктних ситуацій, надання консультацій щодо вирішення конфліктів у правовому руслі відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Позитивним результатам роботи по збереженню соціальної стабільності сприяла превентивна діяльність в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками і роботодавцями.

За висновками Відділення, для забезпечення здійснення соціального діалогу у трудових колективах підприємств, установ, організацій з високою протестною активністю, у т.ч. державної форми власності, необхідне подальше об’єднання зусиль всіх причетних та зацікавлених сторін, органів і організацій, спрямованих на:

- налагодження оперативного взаємного інформування про випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин для вирішення проблемних питань шляхом конструктивного діалогу у правовому руслі; • надання своєчасної роз’яснювальної та правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин щодо застосування чинного законодавства;

 • сприяння ефективному використанню найманими працівниками та роботодавцями можливостей примирно-переговорного процесу на доконфліктній стадії з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), страйків та інших акцій соціального протесту;

 • посилення правової захищеності найманих працівників в процесі вирішення колективних трудових спорів, активне залучення для участі у примирних процедурах представників як місцевих органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.


Висновки і пропозиції

Здійснений Відділенням комплексний аналіз засвідчив, що головною умовою зменшення соціального напруження у трудових колективах підприємств, установ та організацій, у т.ч. державної форми власності, є соціально-економічна стабільність у державі, зростання продуктивної зайнятості населення, відновлення ефективної діяльності підприємств, посилення відповідальності роботодавців за своєчасність і повноту виплати заробітної плати, забезпечення здійснення соціального діалогу, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Враховуючи 100% відношення деструктивних чинників, що спровокували у 2011-2013 роках виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності, до проблем укладання, виконання колективних договорів (угод) або внесення змін до них, Відділення вбачає за необхідне рекомендувати зацікавленим сторонам соціально-трудових відносин посилити контроль за виконанням колективних договорів відповідно до ст.15 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Конструктивна співпраця Відділення та місцевих органів виконавчої влади відповідно до Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про місцеві державні адміністрації» у питаннях врегулювання конфліктних ситуацій, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, прогнозування їх виникнення, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-трудових відносин сприятиме збереженню соціального спокою у трудових колективах підприємств, установ, організацій державної форми власності.

Спираючись на практику і досвід роботи, Відділення вбачає за потрібне у подальшій співпраці зі сторонами та учасниками соціального діалогу зосередити зусилля на:


 • реалізації заходів, в межах визначених повноважень, щодо недопущення погіршення стану соціально-трудових відносин, невідкладного реагування на виникнення негативних тенденцій у трудовій сфері, коли вони ще не набули гострого конфліктного характеру;

 • організації роботи у трудових колективах із напруженими соціально-трудовими відносинами, у першу чергу тих, де заборгованість із заробітної плати найманим працівникам, як основний конфліктогенний чинник, тривалий час не погашається чи має тенденцію до зростання;

 • посиленні ділової, скоординованої взаємодії у питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного їх вирішення відповідно до укладених угод про співпрацю;

 • ефективному використанні можливостей примирно-переговорного процесу для нормалізації соціально-трудових відносин, не очікуючи ускладнення ситуації, переростання розбіжностей у довготривалі колективні трудові спори, конфлікти, страйки, акції соціального протесту;

 • використання можливостей засобів масової інформації, громадської думки для подолання наступних суб’єктивних причин конфліктності: тривалого ігнорування роботодавцями вимог найманих працівників або профспілки; реагування роботодавців на крайні засоби вирішення спірних чи конфліктних ситуацій; невиконання чи зволікання з виконанням роботодавцями рішень примирних органів, погоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, положень колективних договорів тощо.

З урахуванням результатів попередньої діяльності та висновків стосовно шляхів і засобів поліпшення соціально-трудових відносин, ефективності вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), Відділення буде і надалі забезпечувати реалізацію на території області основних завдань, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, затвердженим наказом НСПП від 14 листопада 2012 року №182, і спрямованих на забезпечення соціальної стабільності і соціальної безпеки у трудових колективах підприємств, установ та організацій області.
Начальник відділення НСПП

в Чернігівській області О.Г. ДєдіковБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка