Кодекс Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського портуСкачати 238.63 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір238.63 Kb.
#10012

ЮФ ДП «АМПУ»

(адміністрація МП «Южний»)
Корпоративний кодекс

Редакція № 1

101-74

Аркуш І


Аркушів 18
Корпоративний кодекс Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту «Южний»)

1 РОЗРОБЛЕНО: Відділ діловодства

РОЗРОБНИК: Яценко О.В.
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») від _____________ № _____
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ, РЕДАКЦІЯ № 1

ЗМІСТ

1 Сфера застосування 1

2 Загальні положення 1

3 Місія, цінності, принципи роботи ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний» 3

4 Етика ділового спілкування 5

5 Взаємовідносини між працівниками 7

6 Зовнішній вигляд працівників 9

7 Корпоративна етика 10

8 Відповідальність працівників 11

9 Вирішення конфліктних ситуацій, їх попередження 12

10 Прикінцеві положення 12

11 Аркуш погодження 13

12 Аркуш реєстрації змін 14

13Відомість розподілу 151 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Корпоративний кодекс регулює відносини, які не охоплюються Положенням про Южненську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацію морського порту «Южний»), Колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку Южненської філії державного підприємства «Адміністрації морських портів України» «адміністрації морського порту «Южний») (далі – ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний»).

1.2 Корпоративний кодекс розроблений на основі загальновизнаних принципів і норм ділової етики та не описує усіх можливих випадків і ситуацій, з якими може зіткнутися працівник при виконанні своїх службових обов’язків, але містить основні орієнтири для вирішення більшості ситуацій.

1.3 Положення Корпоративного кодексу, принципи і правила, що ним встановлені, є обов’язковими для виконання працівниками ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). Кожен працівник несе персональну відповідальність за дотримання зазначених правил і принципів в його повсякденній роботі. Кожен керівник несе відповідальність за виконання положень цього Корпоративного кодексу підлеглими йому працівниками.

1.4 Корпоративний кодекс направлений на організацію діяльності працівників, яка сприятиме підвищенню репутації і іміджу ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») та морської галузі в цілому, на підтримку відповідних стандартів поведінки і корпоративної культури.

1.5 ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») вимагає виконання працівниками положень корпоративного кодексу у взаємовідносинах з контрагентами, партнерами, державними органами та іншими організаціями, установами, підприємствами.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Корпоративний кодекс розроблено виходячи з традицій морської галузі і перспективи її розвитку, у поєднанні практики корпоративного управління, сучасних технологій менеджменту з основами суспільної моралі та культурою поведінки з метою забезпечення високого рівня ділової етики у внутрішніх відносинах з іншими сторонами.

2.2 У цьому кодексі визначення вживаються в таких зазначеннях:

конфліктна ситуація – небажаний стан відносин між працівниками, що може призвести до суперечностей, зіткнення протилежних інтересів при виконанні ними посадових обов’язків або у міжособистісних відносинах в колективі;

корпоративна культура – система цінностей та стандартів поведінки, які визначають організаційну ідентичність працівників, об’єднують їх для виконання спільної місії та мети, обумовлюють індивідуальність підприємства;

місія – основна мета існування, задля якої ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») здійснює свою діяльність;

організаційний стиль – сукупність прийомів і засобів, які дозволяють ідентифікувати ЮФ ДП «АМПУ», а також вирізнити його з поміж інших підприємств. Стиль визначають фирмовий одяг працівників, атрибутика і символіка, проведення відповідних заходів;

працівник – особа, яка уклала трудовий договір з ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрацією МП «Южний») або працює в ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») за строковим трудовим договором.

2.3 Корпоративний кодекс є локальним нормативним актом, зводом правил, що визначають принципи, правила співробітництва і рекомендації щодо поведінки, яких дотримуються працівники ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). Корпоративний кодекс виконує функцію внутрішнього організуючого джерела діяльності та поведінки, охоплюючи різноманітні дії і відносини, пов’язані з корпоративним управлінням, покликаний розвивати корпоративну культуру працівників, роз’яснювати їм систему цінностей, пріоритети, єдині стандарти роботи ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»).

2.4 Корпоративний кодекс покликаний сприяти успішному функціонуванню, розвитку ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), що виражається у:

- формуванні позитивного внутрішнього і зовнішнього іміджу та репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»);

- визначенні стандартів поведінки працівників;

- збереженні традицій, що склалися в портовій галузі України через транслювання цінностей ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») всім працівникам, орієнтація працівників на єдині корпоративні цілі, підвищення корпоративної ідентичності;

- формування у працівника розуміння себе як частини команди зі спільними цінностями та метою;

- реалізації стандартів роботи та удосконалення системи управління персоналом ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»);

- підвищення лояльності працівників;

- забезпеченні внутрішнього контролю для попередження і врегулювання конфліктних ситуацій;

- роз’ясненні персональної відповідальності за виконання працівником своїх обов’язків та їх ролі в реалізації завдань ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний».

2.5 Для формування та закріплення у свідомості працівників та інших осіб цілісного образу та організаційного стилю ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») застосовується єдине стандартизоване оформлення поліграфічної, сувенірної продукції з логотипом і найменуванням державного підприємства.

Офіційні кольори символіки – червоний, синій, блакитний. Офіційні елементи символіки – маяк, його промінь, морські хвилі, логотипів системи управління якістю.

Поліграфічна продукція ЮФ ДП «АМПУ» - фірмові бланки та конверти з офіційною символікою і кольоровою гамою, які повинні відповідати еталону за видом шрифту, кольору, пропорцій.3 МІСІЯ, ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЮФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЇ МП «ЮЖНИЙ»)

3.1 Місія ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») – сприяння ДП «АМПУ» у розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищенню конкурентоздатності українських морських портів шляхом впровадження адміністративної реформи та створення умов і механізмів для залучення інвестицій.

3.2 Корпоративні цінності – сукупність значущих, важливих якостей діяльності ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). До них відносяться:

Репутація. Репутація є для ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний» однією з головних цінностей, що визначає можливість успішного розвитку.

Ефективність. ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») прагне до досягнення максимальних результатів за щонайменший проміжок часу, застосовуючи точний розрахунок і оптимальний баланс витрат і отриманих результатів, доцільно використовуючи ресурси.

Якість і професіоналізм. Якість роботи є істотним фактором досягнення успіху. Досвід і доскональне знання своєї справи, постійне вдосконалення, пошук, новаторство сприятимуть досягненню ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрацією МП «Южний») та ДП «АМПУ» в цілому намічених цілей.

Відповідальність. ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») відповідальна за виконання своїх зобов’язань перед контрагентами та партнерами, перед суспільством і державою за внесок у розвиток економіки України та підвищення якості життя працівників.

Розвиток і самовдосконалення. ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») прагне до постійного руху вперед і вдосконалення, сприяє підвищенню кваліфікації своїх працівників.

Співпраця. Взаєморозуміння і взаємодовіра, взаємодопомога, корпоративна солідарність і спільне вирішення внутрішніх проблем, відкрита і доброзичлива взаємодія з партнерами, громадкістю, державними органами дозволять ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний» реалізувати свої завдання.

Повага. Повага є умовою для відкритого і конструктивного спілкування, здорового ділового клімату, індивідуального зростання і самореалізації.

3.3 ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») дотримується принципів, що є основоположними, керівними засадами діяльності:

- визнання верховенства права в усіх сферах діяльності, дотримання законодавства України і міжнародних норм, внутрішніх нормативних документів, правил ділової етики;

- безумовне виконання взятих на себе обов’язків;

- відкритість до інновацій;

- побудова відносин зі своїми працівниками на основі дотримання прав людини і гідності, створення рівних можливостей;

- збереження заробітних плат та соціальних гарантій працівників на рівні тих, які вони отримували на підприємствах, що реорганізуються;

- висока кваліфікованість працівників;

- неподільність інтересів працівників і ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), виражена у прагненні до взаємного успіху, до згуртованої та цілеспрямованої роботи.4 ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

4.1 Працівник при виконанні своїх посадових обов’язків особисто та за допомогою засобів зв’язку здійснює ділове спілкування з громадськістю, контрагентами, партнерами, представниками державних органів, інших організацій, установ та підприємств. Під діловим спілкуванням розуміють міжособистісне спілкування, що направлене на вирішення службових завдань.

4.2 Хороша дикція, чітка вимова, професійна термінологія, багатий словниковий запас характеризують працівника як ділову, освічену людину. Демонстрація працівником поваги і зацікавленості при спілкуванні з будь-яким співрозмовником підтримує позитивний імідж і репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). В умовах економічної конкуренції лояльність, індивідуальний підхід, етикет ділового спілкування стали невід’ємними атрибутами успішної діяльності підприємств, оскільки саме вміння правильно організувати міжособистісні відносини дозволяє:

- виявляти та вивчати потреби та запити контрагентів, партнерів;

- підвищувати продуктивність спільної діяльності;

- уникати конфліктів, розбіжностей і непорозумінь сторін;

-0налагоджувати партнерські відносини для довгострокового співробітництва;

4.3 Професійний обмін інформацією – найголовніша мета ділового спілкування. Працівник повинен будувати діалог у відповідності до предмету розмови. Нетактовні висловлювання, недостатня інформованість, неувага до співрозмовника, прояв недоброзичливості є недопустимими. Ознаками ділового спілкування є відкритість працівника у відношенні до співрозмовника, неквапливі жести, спокійний вираз обличчя, нейтральний контакт очима.

4.4 Основою ділового спілкування є культура мовлення працівника, яка повинна відповідати таким вимогам:

- граматична і стилістична правильність;

- відповідність умовам і цілям спілкування;

- точність і виразність слововживання;

- стислість викладу;

- виразність вимови.4.5 Головною вимогою культури переговорів засобами зв’язку є чіткий і лаконічний виклад інформації, без зайвої емоційності або тривалих пауз. При веденні телефонних переговорів необхідно дотримуватись таких норм:

- обов’язковим є привітання і повідомлення теми майбутньої розмови;

- при плануванні тривалої бесіди уточняється наявність вільного часу у співрозмовника;

- приймаючи дзвінок, привітайтесь та назвіть себе та свою посаду, зробіть паузу та дайте можливість співробітнику привітатися, назвати себе та сформулювати своє запитання;

- тон ділової розмови – доброзичливий і привітний;

- у разі неякісного телефонного зв’язку раціональною є пропозиція про перенесення переговорів;

- при телефонній розмові не виражають нетерпіння, роздратування, уникати повчальних інтонацій;

- завжди дякуйте за дзвінок та прощайтеся із співрозмовником;

- зачекайте, поки співрозмовник першим покладе слухавку;

- без термінової необхідності не телефонуйте у неробочий час, окрім випадків, коли ви попередньо домовилися.4.6 Правила користування мобільним зв’язком:

- знання і дотримання правил етикету є критерієм хорошого виховання і культури;

- якщо у приміщенні є застереження щодо необхідності вимкнення мобільного телефону, слід його дотримуватись;

- на ділових зустрічах і переговорах потрібно перевести мобільний телефон у беззвучний режим;

- якщо Ви працюєте в кабінеті, не забувайте брати з собою мобільний телефон, наявність ви відлучаєтеся від свого робочого місця ненадовго. Щоб не відволікати оточуючих своїми переговорами по телефону, перебуваючи в громадських місцях намагайтесь розмовляти максимально тихо і коротко.

4.7 При використанні електронної пошти слід дотримуватись таких рекомендацій:

- якщо Ви відправляєте кореспонденцію, обов’язково заповнюйте поле «Тема листа»;

- зазначте в полі «Копія» всіх, хто має отримувати цю інформацію;

- в листі обов’язково звертайтесь по адресату за іменем, можна розпочати своє повідомлення зі слів «Шановний…(ім’я)», якщо ви пишете кільком людям, то розпочніть лист звертанням «Шановні колеги!»;

- зразок коректного підпису електронних листів:

З повагою

Ім’я та прізвище

Назва посади

Назва підрозділу ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»)

Адреса ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»):

Робочий телефон: (код)

Факс: (код)

E-mail:;

- структура листа має складатися з наступних частин: привітання, основна частина, висновок або пропозиції, підпис.

4.8 Якщо Ви отримуєте листа, відповідайте швидко. Правила хорошого тону передбачають відповідь протягом одного дня.

5. ВЗЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ

5.1 Кожен працівник відповідає не тільки за результати своєї роботи, але й за результат роботи ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») в цілому. Досягати командного результату означає не тільки якісно виконувати роботу, але й сприяти колегам в досягненні їх результату, обмінюватися корисною для роботи інформацією, підтримувати колег тощо.

5.2 Планування своєї роботи та координація планів і дій з керівникам інших підрозділів, погодження спільних термінів виконання робіт, зберігання на загальнодоступних ресурсах інформації, яка необхідна широкому колу співробітників, надання вичерпної інформації, яка допоможе якісно виконувати завдання – усе це сприяє налагоджено командних і дружніх взаємовідносин між працівниками.

5.3 Завжди слід дотримуватись інструкцій та строків виконання робіт. Якщо терміни виконання робіт змінюються, погоджувати їх з керівниками інших підрозділів.

5.4 При вирішенні виробничих питань в роботі з контрагентами та працівниками ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») слід дотримуватись ієрархії повноважень. В спірних питаннях звертатись до свого безпосереднього керівника. Якщо керівник не має достатніх повноважень для вирішення цього питання, він повинен звернутись до керівника вищого рівня.

5.5 Взаємовідносини між працівниками незалежно від займаної посади або сфери діяльності, будуються на принципах:

- взаємної поваги та взаємодопомоги;

- відкритості та доброзичливості;

- командної роботи та орієнтації на співпрацю;

-0неприпустимості будь-яких форм зневажливого або образливого ставлення один до одного;

- сумлінного дотримання та виконання Корпоративного кодексу, положень, регламентів, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»).5.6 Взаємовідносини керівників з підлеглими будуються на принципах:

- відкритості керівництва у відношенні до працівників;

- надання керівниками рівних можливостей усім своїх підлеглим для виконання своїх обов’язків;

- підтримки ініціативності підлеглих;

- розуміння специфіки роботи підлеглих і відповідальності за результати їх діяльності;

- неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих;5.7 Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах:

- поваги, дисципліни та дотримування субординації;

- сумлінного виконання як своїх безпосередніх посадових обов’яків та інших завдань керівництва.

5.8 Недопустимими вважаються будь-які прояви неприязні до працівників на підставі раси, релігії, статті, віку, громадянства, фізичних вад або таких ознак у його родичів чи друзів, що виражаються у будь- якій формі зневажливої поведінки, що принижує людську гідність. Недопустимими є прояви грубої поведінки і хамства, якою б критичною не була ситуація, а також порушення будь-яких моральних та ділових норм поведінки.

5.9 На всіх працівників поширюється принцип надання рівних можливостей, які залежать тільки від їх професіоналізму та особистого потенціалу у сфері пошуку, найму, призначення та інше місце роботи, ставок заробітної справи чи інших видів винагороди, відбору для професійного навчання або звільнень.

5.10 Основними критеріями для призначення працівників ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») на вищі посади є їх фактичні досягнення, особисті здібності, відповідальність кваліфікаційним вимогам.

5.11 ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») будує відносини зі своїми працівниками на принципах довгострокової співпраці, взаємної поваги і неухильного виконання взаємних зобов’язань, цінує працівників, їх час та працю, думки, погляди та персональні цінності, стимулює атмосферу відкритості, активного спілкування та обміну знання та ідеями, створює умови для професійного зростання та соціального благополуччя, сприяє розвитку працівників, щоб вони могли більш повно реалізувати свій потенціал.

5.12 ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП «Южний») вживає заходів, спрямованих на охорону здоров’я, праці та забезпечення безпеки працівників. ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») прагне забезпечити безпечну і ергономічну організацію всіх робочих місць, необхідні санітарно-гігієнічні та побутові умови праці, цінує активну участь працівників у життєдіяльності підприємства, що сприяє розвитку корпоративної культури і внутрішнього співробітництва.

6. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ

6.1 Зовнішній вигляд працівників є важливим інструментом досягнення цілей і реалізації завдань ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), він повинен викликати відчуття надійності і доброзичливості, при цьому не дратувати колег і не відволікати їх від роботи.

6.2 Працівники повинні мати зовнішній вигляд, який відповідає діловому іміджу і репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). Діловий костюм дає змогу не тільки успішно виконувати свої функції, а й встановлювати відносини з людьми, позитивно впливати на них, допомагає справити враження упевненої, організованої та компетентної людини.

6.3 Загальні рекомендації працівника щодо стилю одягу:

- дотримуватись консервативну, помірності, акуратності та охайності, ділового стилю зовнішності;

- в робочий час носити діловий або практичний зручний одяг стриманих тонів відповідно до робочої обстановки, не обирати прозорий або тісний одяг;

- у п’ятницю допускається стримано вільний стиль одягу;

- одяг повинен відповідати місцю, часу та характеру діяльності працівника;

- за наявності підстав одягати формений одяг і знаки розрізнення, встановлені для працівників морського і річного транспорту відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 № 758 «Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річного транспорту». Форма одягу, що склалася історично, підкреслює традицій і історію галузі морських портів України.6.4 Доречність, охайність, повага до себе та до колег – є головними принципами у виборі одягу.

7. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

7.1 Працівник ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»):

- поділяє місію ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») і співвідносить свою індивідуальну діяльність з корпоративною місією, корпоративні цінності стають складовою його особистих переконань, дотримуючись духу спільності, він приймає на себе відповідальність за реалізацію мети та цілей діяльності ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») і усвідомлює свою причетність до спільних успіхів і невдач;

- орієнтований на суспільні цінності, патріотизм слідує нормам моралі, чесності і гуманізму;

- підтримує ділову репутацією і формує позитивний імідж ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») у професійному співтоваристві, публічних виступах, особистих бесідах;

- має право висловлювати свою особисту пропозицію;

- не чинить дії, що завдають шкоди інтересам ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»);

- дотримується встановлених інтересів щодо комерційної таємниці і конфіденційної інформації;

- дотримується пріоритету інтересів суспільства і громадян, вважає ініціативу важливою формою самореалізації;

- керується принципами довіри, взаємної поваги, рівності, відкритості у відносинах з колегами, показує приклад зразкового професійного ставлення до виконання службових обов’язків;

- для досягнення високих результатів постійно підвищує свою професійність, вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, опановує сучасні інформаційні технології;

- поводиться коректно, гідно, притримується визначних форм ділового спілкування, висловлює повагу, розуміння членам колективу до якого вони належать;

- не припускає грубої поведінки, вживання ненормативної лексики, утиску чесні і гідності інших осіб, нанесення їм моральної чи матеріальної шкоди, негативних оцінюючих суджень;

- веде здоровий спосіб життя, підтримує оптимальні відносини з колективом, підтримує свою працездатність;

- приймає активну участь у заходах з розвитку професійних, соціальних, творчих, спортивних інтересів та ініціатив ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»);

- не залишає робоче місце без поважних причин, за виключенням випадків, пов’язаних з виконанням службових доручень або посадових обов’язків;

- дбайливо ставиться до майна ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), підтримує чистоту і порядок на своєму місці, в інших приміщеннях;- акуратно і виключно в цілях виконання посадових обов’язків використовує офісну техніку, засоби зв’язку, обладнання.

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЮФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЇ МП «ЮЖНИЙ»)

8.1 Працівник несе особисту відповідальність за свою безпосередню участь у досягненні мети та цілей ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»), підрозділу, виконання постановлених перед ним завдань відповідно до рівня професійної компетентності та делегованих повноважень. Працівник несе відповідальність за якість виконаної ним роботи: коректність, грамотність і практичну застосовність підготовлених документі. Працівник несе особисту відповідальність за підтримання робочої обстановки і сприятливого психологічного клімату в колективі. У спілкуванні працівник прагне бути конструктивним, доброзичливим і орієнтованим на вирішення завдань, а не з’ясування особистих стосунків.

8.2 Працівники - основа репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). Тому вони повинні усвідомлювати, що будь-які неетичні або протиправні дії, вчинені на робочому місці або у вільний час, можуть завдати шкоди репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»).

8.3 Працівник несе відповідальність за ефективне використання свого робочого часу. У робочий час не прийнято займатися особистими справами, відволікати колег від роботи сторонніми розмовами, вести неслужбові телефонні переговори, використовувати Інтернет в особистих цілях.

8.4 Працівник несе відповідальність за дотримання всіх положень Корпоративного кодексу, бере активну участь у їх обговоренні, при необхідності ініціює зміни.

8.5 У випадку недотримання положень цього Корпоративного кодексу Адміністрація залишає за собою право застосовувати відповідні заходи дисциплінарного впливу.

8.6 Контроль за виконанням цього Кодексу покладається на керівників структурних підрозділів ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») та начальника філії.

90ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ, ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

9.1 Ефективне функціонування ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») передбачає чітке розділення обов’язків працівників, що дозволяє уникати більшості конфліктною У випадку виникнення конфліктної ситуації сторони застосовують дво- і багатосторонні конструктивні переговори в максимально стислі строки. Заохочується попередження зіткнення інтересів.

9.2 При виникненні конфліктної ситуації працівників зобов’язаний вести себе стримано діяти у відповідальності до законодавства України, керуючись своїми посадовими обов’язками, а також принципами цього Корпоративного кодексу. Працівник повинен не брати участь у конфліктах, які шкодять його особистому авторитету та діловій репутації ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»).

10 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Цей Корпоративний кодекс діє з моменту його затвердження. Зміни та доповнення до нього вносять з моменту його вдосконалення з урахуванням оновлених стандартів корпоративної поведінки в українській і міжнародній практиці в установленому порядку.

10.2 Питання, не обумовленні цим Кодексом, регулюються чинним законодавством, міжнародними договорами та угодами статутом ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний») та іншими внутрішніми нормативними документами. Якщо внаслідок зміни законодавства та нормативних актів України окремі положення Корпоративного кодексу вступають у протиріччя з ними, ці положення втрачають чинність, і до моменту внесення змін до Кодексу слід керуватись відповідними законодавчими та нормативними актами України.
Начальник відділу діловодства О.В.Яценко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника філії

з загальних питань Ю.П.Панькова
Начальник юридичної служби О.Є.Нечитайло
Голова ПП ЮФ ДП «АМПУ»

(адміністрації МП «Южний») О.Л.ГладушевськийАРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЮФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЇ МП «ЮЖНИЙ»)
ЗмінаНомери аркушів (сторінок)

Всього аркушів у документі

Документ-підстава для внесення змін

Підпис

Дата

Долучено

Розділ (підрозділ), що змінено/замінено
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЮФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЇ МП «ЮЖНИЙ»)


Редакція документа 1 чинна від ________

Прим.Прізвище, ініціали

Назва підрозділу

Дата видачі

Підпис одержувача


Скачати 238.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка