Кодекс України Оглавление Розділ I загальні положення 2Сторінка1/31
Дата конвертації25.04.2016
Розмір4.68 Mb.
#16401
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Скачано с сайта адвоката Воробьева Д.А. адвокаты.dn.ua +380992114505Кримінальний процесуальний кодекс України

Оглавление


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії 2

Глава 2. Засади кримінального провадження 4

Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження 10

§ 1. Суд і підсудність 10

§ 2. Сторона обвинувачення 13

§ 3. Сторона захисту 16

§ 4. Потерпілий і його представник 20

§ 5. Інші учасники кримінального провадження 23

§ 6. Відводи 27

Глава 4. Докази і доказування 30

§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами 30

§ 2. Доказування 31

§ 3. Показання 32

§ 4. Речові докази і документи 33

§ 5. Висновок експерта 35

Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення 36

Глава 6. Повідомлення 39

Глава 7. Процесуальні строки 39

Глава 8. Процесуальні витрати 40

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов 42

Розділ ІІ


ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 43

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування 43

Глава 12. Накладення грошового стягнення 46

Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 47

Глава 14. Відсторонення від посади 49

Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів 51

Глава 16. Тимчасове вилучення майна 53

Глава 17. Арешт майна 54

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи 56

§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду 56

§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду 68

Розділ III


ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 70

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування 70

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії 73

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії 83

§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії 83

§ 2. Втручання у приватне спілкування 86

§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій 88

Глава 22. Повідомлення про підозру 91

Глава 23. Зупинення досудового розслідування 92

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування 93

§ 1. Форми закінчення досудового розслідування 93

§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності 94

§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 95

§ 4. Продовження строку досудового розслідування 97

Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків 98

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 100

§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування 100

§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування 102

§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 102

Розділ IV


СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 103

Глава 27. Підготовче провадження 103

Глава 28. Судовий розгляд 104

§ 1. Загальні положення судового розгляду 104

§ 2. Межі судового розгляду 109

§ 3. Процедура судового розгляду 110

Глава 29. Судові рішення 116

Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції 120

§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків 120

§ 2. Провадження в суді присяжних 121

Розділ V
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 123

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції 123

Глава 33. Провадження у Верховному Суді Україниа 138

Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами 142

Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод 144

Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 147

Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 148

Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 149

§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх 149

Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 153

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю 156

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 157

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

Кримінальний процесуальний кодекс України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії


Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

1. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення:

1) близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

2) головуючий - професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або здійснює його одноособово;

3) державне обвинувачення - процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

4) дізнання - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків;

5) досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

6) досудове слідство - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів;

7) закон України про кримінальну відповідальність - законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки);

8) керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень;

9) керівник органу прокуратури - Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, міжрайонний прокурор, прокурор міста, району, прирівняні до них прокурори, та їх заступники, які діють у межах своїх повноважень;

10) кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

11) малолітня особа - дитина до досягнення нею чотирнадцяти років;

12) неповнолітня особа - малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

13) обвинувачення - твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом;

14) притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

15) прокурор - Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, які діють у межах повноважень, визначених цим Кодексом;

16) розмір мінімальної заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія;

17) слідчий - службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;

18) слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду;

19) сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

20) суд апеляційної інстанції - Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення;

21) суд касаційної інстанції - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

22) суд першої інстанції - районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження;

23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний;

24) судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими обставинами;

25) учасники кримінального провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник;

26) учасники судового провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження.

2. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та інших законах України.

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Стаття 5. Дія Кодексу в часі

1. Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

2. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

1. Кримінальне провадження за правилами цього Кодексу здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України.Каталог: laws -> 2012 -> upk12
laws -> Методика оцінки ефективності виконання
laws -> Положення щодо розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій І аварій на об’єктах зберігання й перероблення зернопродуктів Галузь застосування
laws -> Міністерство освіти і науки України Донецький обласний гірничий технікум ім. Є. Т. Абакумова
2012 -> Кодекс україни розділ I. Загальні положення Глава Кримінальне процесуальне законодавство України
upk12 -> Кодекс України Оглавление Розділ I загальні положення 2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка