Кодекс психолога-консультанта Етичний кодекс психолога-консультантаСкачати 119.58 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір119.58 Kb.


Етичний кодекс психолога-консультантаЕтичний кодекс психолога-консультантаd:\годо\logo\2794x1252.jpg


1. Загальні норми

1.1. Межі компетентності

    Психологи-консультанти займаються професійною діяльністю тільки в межах своєї компетентності, яка визначається освітою, формами підвищення кваліфікації та відповідним професійним досвідом.
    Психологи-консультанти здійснюють професійну діяльність в нових галузях або використовують нові методики тільки після їх відповідного вивчення, проходження навчання, супервізорства і (або) консультування у компетентних у цих областях або методиках фахівців.
    В областях діяльності, в яких ще не вироблені прийнятні стандарти підготовки, психологи-консультанти роблять все можливе для підвищення компетентності своєї роботи та захисту клієнтів від можливої ​​шкоди.
    Психолог-консультант, приймаючи рішення, пов'язане з професійною діяльністю, повинен враховувати свою кваліфікацію і досвід роботи з клієнтами, що володіють певними індивідуальними відмінностями (вік, стать, національність, віросповідання, сексуальна орієнтація, різновид психологічної проблеми, фізичного або психічного розладу, мову чи соціо-економічний статус тощо).
    Психологи-консультанти наділяють своїх підлеглих, супервізорованих і асистентів тільки тією відповідальністю, з якою ті можуть впоратися на основі їх компетенції (освіти, досвіду, підготовки і т.п.), незалежно від того чи будуть вони діяти самостійно або під наглядом.

1.2. Опис і / або пояснення результатів психологічної роботи

    У роботі з клієнтами-непрофесіоналами психологи-консультанти використовують зрозумілі для них терміни та пояснення.
    Якщо з яких-небудь причин (контракт про нерозголошення отриманих результатів, незаконність повідомлення результатів певним групам осіб) психологи-консультанти не можуть повідомляти інформацію тим, кому вона потрібна і до кого належить, то вони повинні заздалегідь їх попередити про неможливість користування цією інформацією.

1.3. Повага права інших залишатися іншими

У своїй професійній діяльності психологи-консультанти з повагою ставиться до прав інших людей на установки, думки, моральні норми тощо, відмінні від їх власних.

1.4. Недискримінація

У своїй професійній діяльності психологи-консультанти всіляко уникають будь-якої дискримінації на основі віку, статі, національності, віросповідання, сексуальної орієнтації, того чи іншого фізичного чи психічного розладу, мови, соціо-економічного статусу або іншої ознаки, обумовленого в законі.

1.5. Посягання на честь і гідність клієнтів

Психологи-консультанти не мають права здійснювати дії, які можуть образити або принизити честь і гідність клієнтів.

1.6. Ставлення до особистих проблем

    Психологи-консультанти добре уявляють, що їх особисті проблеми можуть впливати на ефективність професійної діяльності. Тому вони уникають тих областей своїй професійній діяльності, в якій ці проблеми можуть позначитися особливо гостро і нанести яку-небудь шкоду включеним у цю діяльність клієнтам.
    Психологи-консультанти зобов'язані робити все можливе для розпізнавання на якомога більш ранніх етапах формування та / або наявності своїх особистісних проблем, які можуть з'явитися перешкодою у здійсненні їх професійної діяльності.
    Для усунення виявлених внутрішньоособистісних перешкод у здійсненні своєї професійної діяльності психологи-консультанти звертаються за професійною допомогою до колег і визначають на цей час обмеження, що накладаються на свою професійну діяльність.

1.7. Не нанесення шкоди

Психологи роблять все можливе, щоб запобігти або зменшити небажані наслідки від своєї професійної діяльності, а також позбавити і захистити клієнтів від подібних наслідків.

1.8. Неправильне використання психологічних знань

Визнаючи силу психологічних знань, психологи-консультанти роблять все можливе для запобігання будь-чийого особистого, фінансового, соціального, організаційного і політичного впливу з метою примушення до неправильного використання психологічних знань.

1.9. Неправильне використання психологів-консультантів та результатів їх роботи

    Психологи-консультанти не беруть участь у діяльності, результати якої можуть бути використані для дискредитації психології.
    Якщо психологам-консультантам стає відомо про неправильне використання результатів їхньої роботи, вони роблять все можливе для усунення та / або виправлення допущених помилок.

1.10. Бартер з клієнтами

Психологи, як правило, утримуються від отримання подарунків і послуг від клієнтів замість на надану їм допомогу, оскільки така практика є серйозним джерелом конфліктів, експлуатації і девальвації професійних відносин. Психолог-консультант може брати участь в бартері тільки в тих випадках, коли це не заважає професійної діяльності і не призводить до маніпуляції.

1.11. Грошова винагорода

Питання грошової винагороди в якості оплати своєї праці психологи-консультанти вирішують на самих ранніх стадіях психологічної взаємодії з клієнтом, але в будь-якому випадку до моменту психологічного втручання (інтервенції).

1.12. Ведення професійної та наукової документації

Психологи-консультанти належним чином документують свою професійну роботу з метою узагальнення та поширення свого досвіду, полегшення подальшої діяльності, а також для можливості пред'явити свою роботу в інших інстанціях.
2. Публічні виступи та публікації

Публічні виступи та публікації включають в себе брошури, газетні та наукові статті, резюме, інтерв'ю в ЗМІ, лекції та усні виступи, платну або безкоштовну рекламу, а також будь-які матеріали, поширювані електронним шляхом (Інтернет, електронні конференції і т.п.).

2.1. Уникнення неправдивих або невірних тверджень

    Психологи-консультанти в публічних виступах і публікаціях не допускають помилкових і / або невірних висловлювань і не користуються неперевіреною інформацією.


    Для підтвердження свого професійного статусу психологи-консультанти використовують тільки ті документи, які офіційно визнаються державою і психологічним спільнотою.

2.2. Свідоцтва та підтвердження

Психологи-консультанти не використовують і не апелюють до свідчень і підтвердженням клієнтів, робота з якими не закінчена.


3. Тестування, оцінка і втручання

3.1. Оцінка та діагноз

    Психологи-консультанти здійснюють оцінювання, діагностичні роботи і втручання тільки в рамках, визначених професійними відносинами.
    Психологічні висновки, звіти, рекомендації і діагнози будуються тільки на інформації, отриманої за допомогою валідного психологічного інструментарію.

3.2. Використання психологічного інструментарію

    Використовуючи будь-психологічний інструментарій, психологи-консультанти повинні бути впевнені, що даний інструментарій адекватний вирішення поставлених завдань, а його використання враховує межі застосування.
    Психологи-консультанти, які користуються інструментарієм, знають межі достовірності, валідизації, стандартизації та інші особливості застосування інструментарію.
    Психологи-консультанти не допускають некваліфікованого використання психологічного інструментарію.
    Коли стоїть питання про діагноз, оцінці і прогнозі щодо клієнта, психологи-консультанти звертають особливу увагу на обмеження в застосуванні інструментарію та інтерпретації отриманих з його допомогою даних,
    Психологи-консультанти роблять все можливе для визначення ситуацій, в яких психологічні техніки або інструментарій можуть бути використані неадекватно або на їх використання повинні бути накладені відповідні обмеження.

3.3. Інтерпретація даних

При інтерпретації даних, в тому числі і при автоматизованих інтерпретаціях, психологи-консультанти намагаються враховувати фактори, що залежать як від даного інструментарію, так і від конкретного випробуваного, що може вплинути на психологічний висновок або достовірність інтерпретацій. Психологи-консультанти відзначають будь-які значущі фактори, які впливають на достовірність або обмеження інтерпретацій.

3.4. Створення тестових оцінок та інтерпретацій

Психологи-консультанти, які розповсюджують психологічний інструментарій серед інших професіоналів, повинні точно вказати цілі, норми, валідність, достовірність, застосування процедур і необхідну кваліфікацію для користування даними інструментарієм і несуть відповідальність за правильне застосування та інтерпретацію результатів, не залежно від того, чи проводили вони підрахунок та інтерпретацію самі або це робилося автоматизовано.

3.5. Пояснення отриманих результатів

Результати обстеження мають бути пояснені клієнтам на доступному їм мовою, не залежно від того, ким проводилося дослідження - психологом-консультантом, асистентом або в автоматичному режимі.

3.6. Забезпечення безпеки психологічного інструментарію

Психологи-консультанти роблять все можливе для збереження цілісності та безпеки психологічного інструментарію у відповідності з законом, взятими зобов'язаннями і стандартами даного Етичного кодексу.


4. Процедурні норми

4.1. Інформування клієнта

    При встановленні професійних відносин між психологом-консультантом і клієнтом необхідно якомога раніше обговорити те, що буде відбуватися під час сесії, як буде дотримуватися конфіденційність і як будуть вирішуватися фінансові питання.
    Якщо в роботі психолога-консультанта бере участь супервізор, то цей факт обумовлюється в попередньому обговоренні, із зазначенням прізвища, імені та по батькові супервізора, якщо він несе відповідальність за даний випадок.
    Психологи-консультанти, щоб уникнути будь-якого нерозуміння роблять все, щоб відповісти на всі питання клієнтів про майбутнє консультуванні.

4.2. Усвідомлена згода

    Психологи-консультанти повинні отримати усвідомлену згоду на консультування, користуючись зрозумілим для учасників консультування мовою. Зміст дається згоди буде залежати від багатьох обставин, а проте, усвідомлену згоду в загальному вигляді відображає, що клієнт:
        здатний дати згоду;
        отримав значиму інформацію щодо всіх процедур;
        дав свою згоду на основі вільного волевиявлення і без тиску з боку;
        дана угода правильно оформлена.
    У тих випадках, коли клієнт офіційно не може дати усвідомлену згоду, психологи-консультанти отримують усвідомлений дозвіл від тих, хто відповідно до закону несе за клієнта відповідальність.
    Додатково, психологи-консультанти:
        інформують недієздатних клієнтів про проведене втручаннях, погодившись з їх психічним станом і особливостями;
        намагаються дістати їх схвалення;
        враховують особистісні пристрасті та інтереси.

4.3. Взаємовідносини з парою і з сім'єю

    У тих випадках, коли психологи-консультанти надають послугу відразу кільком людям, між якими існують близькі і / або родинні стосунки (чоловік і дружина, батьки та діти, що вступають у шлюб і т.п.), психологи-консультанти на самому початку намагаються прояснити :
        хто з них є клієнтом
        які відносини будуть у психолога-консультанта з кожним з учасників консультації.
    Як тільки психолог-консультант стикається з виконанням потенційно суперечливих ролей (наприклад, сімейного консультанта чоловіка і дружини і свідка однієї з цих сторін на шлюборозлучному процесі), він повинен зробити вибір у напрямку однієї з них.

4.4. Здійснення роботи з клієнтами інших психологів

При прийнятті рішень про надання послуг тим, хто вже отримує підтримку щодо психічного здоров'я, психологи-консультанти ретельно зважують лікувальні питання і їх вплив на добробут клієнта. Психологи-консультанти з'ясовують у клієнтів або тих, хто офіційно представляє їх права, інформацію, спрямовану на зменшення ризику нерозуміння або конфлікту з тими, хто вже надає психологічні послуги, і для того, щоб не порушити терапевтичного процесу.

4.5. Консультації та взаємодія з колегами

Психологи-консультанти організують необхідні консультації та взаємодію з колегами, виходячи з інтересів своїх клієнтів і за їх згодою.

4.6. Переривання допомоги

    Психологи-консультанти планують можливість продовження роботи з клієнтами у випадках раптового припинення своїх послуг, викликаних хворобою, втратою працездатності, переїздом або фінансовими обмеженнями, про що заздалегідь повідомляють клієнта.
    Якщо відносини між клієнтом і психологом-консультантом визначаються контрактом або договором про найм, то останні в разі закінчення терміну дії контракту або договору вживають заходів для подальшого надання допомоги клієнтам.

4.7. Закінчення професійних відносин

    Психологи-консультанти не кидають клієнтів.
    Психологи-консультанти припиняють своє втручання, коли стає ясно, що клієнт не потребує більше його послуг і / або подальша робота не приносить результату, а її продовження може завдати шкоди клієнту.
    Перед припиненням терапії психолог-консультант з'ясовує актуальний стан клієнта і проводить відповідну підготовку з припинення роботи або робить зусилля з передачі клієнта іншим фахівцям.

5. Неформальні відносини

5.1. Позапрофесійні відносини з клієнтами

    У ситуаціях, коли психологи-консультанти не можуть уникнути позапрофесійних відносин з клієнтами, вони повинні бути особливо обережні й уважні і враховувати силу свого впливу.


    Психологи-консультанти повинні прагнути уникати позапрофесійних контактів з клієнтами в ситуаціях, здатних завдати їм шкоди.
    Якщо ж у силу обставин психолог-консультант не може запобігти шкоди від поза професійних відносин, то проблема повинна вирішуватися, виходячи з інтересів слабкої сторони, і в повній відповідності з Етичним кодексом.

5.2. Сексуальні стосунки

    Психологи-консультанти поважають сексуальну недоторканність всіх людей і намагаються не допускати се порушення.
    Психологи-консультанти не вступають у сексуальні відносини з клієнтами, студентами або супервізорованими.

5.3. Консультування колишніх сексуальних партнерів

Психологи-консультанти не беруть до себе в якості клієнтів тих, з ким перебували в сексуальних відносинах.


6. Конфіденційність

6.1. Обговорення обмежень конфіденційності

    Психологи-консультанти обговорюють з клієнтами та / або організаціями, з якими вони встановлюють професійні відносини:
        питання конфіденційності;
        необхідні обмеження на можливе використання інформації, отриманої під час роботи.
    Обговорення питань конфіденційності повинно проходити на самих ранніх етапах психологічної роботи.
    Отримані за згодою клієнта будь-які види записи сесії охороняються від неправильного їх використання клієнтами.

6.2. Збереження конфіденційності

Психологи-консультанти охороняють права на конфіденційність всіх клієнтів, з якими їм довелося працювати.

6.3. Мінімізація вторгнення у внутрішній світ

    Для мінімізації вторгнення у внутрішній світ клієнта психологи-консультанти в письмові та усні звіти, висновки тощо включають тільки ту інформацію, заради якої і здійснювалося професійне взаємодія.
    Психологи-консультанти обговорюють конфіденційну інформацію, отриману від клієнтів, студентів, учасників експериментів, супервізорів тільки у відповідності з науковими і професійними завданнями і лише з тими, хто ясно уявляє границі обговорення цієї інформації.

6.4. Забезпечення збереження та недоторканності зібраної інформації

Психологи-консультанти несуть відповідальність за необхідний рівень конфіденційності при зборі, обробці, перенесення і збереження письмовій, автоматизованої або існуючої в іншому вигляді інформації. Психологи-консультанти зберігають і використовують зібрану ними конфіденційну інформацію відповідно до закону та Етичним Кодексом.

6.5. Розголошення інформації

    Психологи-консультанти розкривають конфіденційну інформацію без згоди клієнта тільки у випадках, передбачених законом, а також, якщо це спрямовано на:
        забезпечення необхідної професійної допомоги клієнтам;
        проведення необхідних професійних консультацій;
        захист клієнтів.
    Психологи-консультанти можуть розголошувати конфіденційну інформацію при наявності відповідного дозволу від клієнта.
    При консультації з колегами, психологи не діляться конфіденційною інформацією, яка могла б призвести до ідентифікації клієнта, за винятком випадків, коли на розголошення конфіденційної інформації було отримано дозвіл або розголошення не заборонялося. Психологи-консультанти надають тільки ту інформацію, яка необхідна для проведення консультації.

6.6. Конфіденційна інформація в базі даних

    При введенні конфіденційної інформації в базу даних або в систему записів, які доступні людям, у відношенні яких з клієнтами не робив застереження доступ до конфіденційної інформації, психологи-консультанти повинні використовувати кодування або інші технічні прийоми для запобігання вторгнення в особисті дані.
    Надаючи записи третім особам, психолог-консультант повинен подбати про те, щоб у них була відсутня інформація, що дозволяє ідентифікувати учасників цих записів.
    Якщо з носіїв інформації неможливо стерти ідентифікуючу інформацію про учасників, психолог-консультант повинен отримати від ідентифікованих учасників дозвіл на надання цієї інформації третім особам, в іншому випадку дані носії інформації не підлягають передачі третім особам.

6.7. Використання конфіденційної інформації в навчанні, публікаціях та публічних виступах

    У публікаціях, лекціях чи інших публічних виступах психологи-консультанти не розголошують конфіденційну інформацію, в якій можлива ідентифікація клієнтів, якщо тільки на це не було отримано їх письмове або усну згоду.
    Під час наукового або професійного спілкування психологи-консультанти повинні настільки змінити конфіденційну інформацію про обговорюваних осіб, щоб вони не могли бути ідентифіковані третіми особами, а обговорення не завдало їм шкоди, якщо вони дізнаються самі себе.

6.8. Захист записів і даних

Психолог-консультант повинен бути заздалегідь готовий до захисту конфіденційної інформації на випадок втрати своєї працездатності або смерті, а також вилучення або крадіжки записів і даних.


7. Рішення етичних питань

7.1. Знання Етичного Кодексу

Психологи-консультанти повинні бути знайомі з даними Етичним Кодексом та іншими положеннями, що зачіпають етичні питання, і представляти застосовність цих норм до своєї роботи. Незнання, нерозуміння або оману щодо етичних норм не може бути виправданням неетичної поведінки.

7.2. Виникнення етичних питань

У тих випадках, коли психолог-консультант самостійно не може вирішити етичні питання щодо своїх дій у будь-якій ситуації, він звертається по допомогу до інших психологів, більш досвідчених в етичних питаннях, а також до психологічних громадських об'єднань або державних організацій.

7.3. Суперечності між етичними нормами і службовими обов'язками

Якщо службові обов'язки психолога-консультанта входять у суперечність з Етичним Кодексом, він повинен якомога раніше виявити суть протиріччя і усунути його на користь професійних етичних норм.

7.4. Неформальне усунення етичних порушень

У тих випадках, коли психологам-консультантам стає відомо про етичні порушення іншого психолога-консультанта, вони звертають його увагу на ці порушення і обмежуються цим, якщо подібне звернення призвело до прийнятного розв'язання ситуації.

7.5. Повідомлення про етичні порушеннях

Якщо етичне порушення не може бути усунуто неформальним шляхом або воно не було усунуто в прийнятній формі, психологи-консультанти роблять дії, спрямовані на підключення психологічної громадськості з метою припинення цих порушень.

7.6. Необгрунтовані претензії

Психологи-консультанти не допускають розглядів з приводу етичних претензій, які недостатньо обгрунтовані, анонімні або переслідується мета дискредитації іншого психолога-консультанта.


ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ «ГОДО»

| WWW.STUDIO-GODO.WEEBLY.COM

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка