Код модуля: ппп 12 Тип модуля: Обов’язковий СеместрСкачати 25.04 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір25.04 Kb.
#10046
1. Назва модуля: Диференціальна психологія

2. Код модуля: ППП 3.12

3.Тип модуля: Обов’язковий

4. Семестр: ІІІ

5.Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредити ЄКТС – 3)

аудиторні години - 12 год. (лекції 8 год., практичні заняття 4 год.)

6. Лектор: к.п.н., доцент Матвієнко Лариса Іванівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен

знати:


- історію становлення та методи диференціальної психології як окремої галузі психологічного знання;

- сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (вплив факторів спадковості та середовища в їх формуванні);

- психологічні відмінності у формально-динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми.

вміти:


  • використовувати методи дослідження індивідуально-психологічних відмінностей, як цілісної системи властивостей особистості;

  • застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у практиці психологічної роботи.

8.Спосіб навчання: аудиторне

9.Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:    • пререквізит: практикум з загальної психології;

    • кореквізит: інженерна психологія;

10.Зміст модуля:

Диференціальна психологія як наука: предмет, історія, методи. Темперамент як формальна інтеграційна основа індивідуальності. Класифікації особистості і характеру. Диференціальна психологія здібностей. Індивідуальні особливості діяльності.Рекомендована література:

  • Анастази А. Дифференциальная психология. – М.: Апрель – Пресс, 2001. – 745 с.

  • Анастази А.,Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с.

  • Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие /С.К. Нартова-Бочавер.- М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт, 2003. – 280 с.

  • Романевська Л.І., Подкоритова Л.О. Диференціальна психологія. - Львів: Новий Світ, 2011. – 236 с.

11.Форми та методи навчання:

12.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. Поточний контроль – 50 балів, підсумковий контроль – 50 балів. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів

13.Мова навчання: українська, російська
Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ

Скачати 25.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка