Класифікація уроків по навчальній меті та їх аналіз найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його від­правною точкою є дидактична метаСкачати 387.12 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір387.12 Kb.
#25082
ТипУрок
1   2   3неясностей

осмислення учнями

вивченого матеріалу6. Закріплення нових знань і способів дій

1. Забезпечити

1. Організація

1. Використання

закріплення в пам'яті

діяльності учнів

на уроці

учнів знань та способів

з відтворення

взаємообернених задач.

дій, які їм необхідні для

суттєвих ознак

2. Складання карти

самостійної роботи за

вивчених об'єктів.

миследіяльності.

новим матеріалом.

2. Організація

3. «Опитування

2. Забезпечити в ході

діяльності учнів

експерта».

закріплення підвищення

з відпрацювання

4. «Розбери слово за

рівня усвідомлення

вивчених знань

буквами».

вивченого матеріалу

і способів дій через

5. Спілкуваннязастосування їх за

«питання-відповідь».

зразком і в змінених

6. Структурна модель.ситуаціях.

7. «Що було б, якби...»3. Закріплення

8. Придумай своїметодики вивчення

завдання.нового матеріалу,

9. Інтелектуальнийлогіки відповіді при

марафонперевірці знань.

4. Відпрацюваннялогіки алгоритму

вивчених правил7. Етап застосування знань і способів дій

І. Забезпечити

1. Організація

1. Різнорівневі

засвоєння учнями

діяльності учнів із

самостійні роботи.

знань і способів дій

застосування знань

2. Лабіринт дій.

на рівні застосування

і способів дій

3. Проектне навчання.

їх у різноманітних

у змінених і нових

4. Ділова гра.

ситуаціях.

ситуаціях

5. Спілкування

2. Забезпечити«питання-відповідь».

формування в учнів6. Учбові станції.

умінь самостійно7. Подвійні асоціації.

застосовувати знання8. Групова робота.

в різноманітних9. Дебати «за» й «проти».

ситуаціях10. Ринок можливостей.

1 1. «Завдання по колу».

1 2. Завдання на само-

стійну побудову

алгоритму розв'язування

задач певних типів

8. Етап узагальнення й систематизації знань

1. Забезпечити

1 . Організація

1 . Метод кооперації.

формування цілісної

діяльності учнів

2. Складання карти

системи провідних

з переводу окремих

миследіяльності.

знань учнів.

знань і способів дій

3. Моделювання.

2. Забезпечити

у цілісну систему

4. Побудова «дерева»

встановлення учнями

знань і умінь

теми.

внутрішньопредметних5. Побудова «будинку»

та міжпрсдметнихтеми.

зв'язків.6. «Павучок».

3. Забезпечити7. Побудова блок-

формування в учнівформули.

узагальнених понять8. Мозкова атака

у письмовій формі.

9. Учбові станції.

10. Завдання

з визначення учнями

у списку слів, фактів,

понять, правил, законів.

1 1. «Перетин тем»

9. Етап контролю й самоконтролю знань і способів дій

1. Виявити якості та

1. Глибока й усебічна

1. Різнорівневі

рівень засвоєння знань

перевірка знань і

контрольні й самостійні

і способів дій.

способів дій учнів.

роботи.

2. Виявити недоліки

2. Перевірка образу

2. Тестові завдання.

в знаннях і способах дій

мислення учнів.

3. Завдання на виявлення

учнів.

3. Перевірка рівня

всіх ознак поняття і їх

3. Установити причини

сформованості

зв'язків (повнота знань).

виявлених недоліків.

загальних учбових

4. Завдання на виділення

4. Забезпечити розвиток

умінь.

суттєвих ознак (глибина).

у школярів здатності

4. Коментування

5. Завдання на кон-

до оціночних дій

відповідей учнів

струювання кількох.

способів розв'язування

однієї задачі.

6. Завдання з над-

лишковими даними, що

протирічать (здатність

до оціночних дій)

10. Етап корекції знань і способів дій

1. Відкоректувати

1. Організація

1. Використання

виявлені прогалини

діяльності учнів

спеціально поділених

в знаннях і способах дій

з корекції своїх

на дрібні етапи вправ.

у межах вивченої теми

виявлених недоліків

2. Застосування

розгорнутих інструкцій

з регулярним

контролем.

3. Тестові завдання.

4. Завдання

з «пропусками».

5. Структурно-логічні

схеми з «пропусками»11. Етап інформації про домашнє завдання

1. Забезпечити

1. Інформація

1. Цікава постановка

розуміння учнями

про д/з.

навчальної проблеми,

цілей, змісту й способів

2. Мотивування

якщо йдеться про

виконання домашнього

виконання д/з.

пізнавальні завдання.

завдання

3. Інструктаж

2. Різнорівневі д/з.з виконання д/з.

3. Завдання масивом.4. Перевірка

4. Особливе завдання.розуміння учнями

5. «Незвичайна

-

змісту й способів

звичайність».виконання д/з

6. Ідеальне завдання

12. Етап підбиття підсумків заняття

1. Дати якісну оцінку

1. Підбиття підсумків

1. Повідомлення

роботи класу та окремих

навчального заняття

вчителем.

учнів2. Підбиття підсумків

самими учнями

13. Етап рефлексії

1. Ініціювати та

1. Мобілізація учнів

1. Асоціативний ряд.

інтенсифікувати

на рефлексію своєї

2. Незакінчені речення.

рефлексію учнів

поведінки

3. «Торт рішень».

з приводу свого4. Розмова на папері.

психоемоційного5. «Сонечко».

стану, мотивації6. «Координати».

своєї діяльності7. «Листок зворотного

й узаємодії з учителемзв'язку».

та однокласниками.8. «Заключна дискусія».

2. Забезпечити9. Інтерпретація

засвоєння учнямизображень на листівках.

принципів саморегуляції10. «Письмо самому

та співробітництвасобі».

1 1 . Барометр настрою.

12. «Телеграма».

13. «Пам'ятки».

14. «Пейзаж — дзеркало

настрою»


Каталог: Dopomoga
Dopomoga -> Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона І Ф. Джонсона
Dopomoga -> Допомога при отруєннях. Отруєння —
Dopomoga -> Форми та методи
Dopomoga -> Нові типи уроків. Необхідно вигнати з уроків бога сну Морфея та
Dopomoga -> Класифікація уроків по способу проведення
Dopomoga -> Сценарій святкового вечора «день святого валентина»
Dopomoga -> Справжній учитель: хто він? Тренінг гра мета
Dopomoga -> Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту Довідник вихователя дошкільного навчального закладу
Dopomoga -> Дослідження особливостей характеру особистості тест Г. Айзенка “Ваш характер”

Скачати 387.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка